Πολωνιο

Πολωνιο (Po)

chemical element with symbol Po and atomic number 84
Ατομικός Αριθμός84
Ατομικό βάρος209
Μαζικός αριθμός186
Ομάδα16
Περίοδος6
Τομέαςp
πρωτόνιο84 p+
νετρόνιο102 n0
ηλεκτρόνιο84 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Po (Πολωνιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
190 pm
molar volume
covalent radius
145 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waals radius
197 pm
πυκνότητα
9,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Πολωνιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
ενέργεια ιονισμού of Po (Πολωνιο)
ενθαλπία εξάτμισης
102,9 kJ/mol
enthalpy of fusion
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 32, 18, 6
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Po (Πολωνιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο6
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Po (Πολωνιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Po (Πολωνιο)
Orbital Diagram of Po (Πολωνιο)
Αριθμός οξείδωσης-2, 2, 4, 5, 6
Ηλεκτραρνητικότητα
2
Electrophilicity Index
2,0413454866441514 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
1.235,15 K
Σημείο τήξης
527,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
molar heat capacity
Ειδική θερμοχωρητικότητα
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
2,3 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000043 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
type
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαSimple Cubic (SC)
lattice constant
3,35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
Συμπιεστότητα
shear modulus
Young's modulus
Poisson's ratio
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΜεταλλοειδή, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
Neutron cross section
0,5
Neutron Mass Absorption
Κβαντικός αριθμός3P2
space group221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes42
Natural Isotopes0

186Po

Μαζικός αριθμός186
αριθμός νετρονίων102
σχετική ατομική μάζα
186,004403174 ± 0,000019622 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
34 ± 12 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

Μαζικός αριθμός187
αριθμός νετρονίων103
σχετική ατομική μάζα
187,003031482 ± 0,00003503 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,4 ± 0,25 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2005
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

Μαζικός αριθμός188
αριθμός νετρονίων104
σχετική ατομική μάζα
187,999415586 ± 0,000021438 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
270 ± 30 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

Μαζικός αριθμός189
αριθμός νετρονίων105
σχετική ατομική μάζα
188,998473425 ± 0,000023681 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,5 ± 0,5 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1999
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

Μαζικός αριθμός190
αριθμός νετρονίων106
σχετική ατομική μάζα
189,995101731 ± 0,000014131 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,45 ± 0,05 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1996
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

Μαζικός αριθμός191
αριθμός νετρονίων107
σχετική ατομική μάζα
190,994558494 ± 0,000007624 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22 ± 1 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1993
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

Μαζικός αριθμός192
αριθμός νετρονίων108
σχετική ατομική μάζα
191,991340274 ± 0,000011416 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,2 ± 0,3 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1977
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

Μαζικός αριθμός193
αριθμός νετρονίων109
σχετική ατομική μάζα
192,991062421 ± 0,000015599 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
399 ± 34 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-1,3 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

Μαζικός αριθμός194
αριθμός νετρονίων110
σχετική ατομική μάζα
193,988186058 ± 0,00001386 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
392 ± 4 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

Μαζικός αριθμός195
αριθμός νετρονίων111
σχετική ατομική μάζα
194,988065781 ± 0,000006486 Da
g-factor
-0,4 ± 0,026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,64 ± 0,09 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,9 ± 0,3
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

Μαζικός αριθμός196
αριθμός νετρονίων112
σχετική ατομική μάζα
195,985540722 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,63 ± 0,07 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1967
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

Μαζικός αριθμός197
αριθμός νετρονίων113
σχετική ατομική μάζα
196,985621939 ± 0,000010585 Da
g-factor
-0,58666666666667 ± 0,046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
53,6 ± 0,9 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

Μαζικός αριθμός198
αριθμός νετρονίων114
σχετική ατομική μάζα
197,983388753 ± 0,000018705 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,76 ± 0,024 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

Μαζικός αριθμός199
αριθμός νετρονίων115
σχετική ατομική μάζα
198,983640445 ± 0,000005828 Da
g-factor
-0,60666666666667 ± 0,046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,47 ± 0,15 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,15
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

Μαζικός αριθμός200
αριθμός νετρονίων116
σχετική ατομική μάζα
199,981812355 ± 0,000008136 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
11,51 ± 0,08 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

Μαζικός αριθμός201
αριθμός νετρονίων117
σχετική ατομική μάζα
200,982263799 ± 0,000005305 Da
g-factor
-0,65333333333333 ± 0,046666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
15,6 ± 0,1 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

Μαζικός αριθμός202
αριθμός νετρονίων118
σχετική ατομική μάζα
201,980738934 ± 0,000009307 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
44,6 ± 0,4 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

Μαζικός αριθμός203
αριθμός νετρονίων119
σχετική ατομική μάζα
202,981416072 ± 0,000004981 Da
g-factor
0,296 ± 0,02
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
36,7 ± 0,5 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

Μαζικός αριθμός204
αριθμός νετρονίων120
σχετική ατομική μάζα
203,980310078 ± 0,000010811 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,519 ± 0,012 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

Μαζικός αριθμός205
αριθμός νετρονίων121
σχετική ατομική μάζα
204,981190006 ± 0,000010798 Da
g-factor
0,304 ± 0,024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,74 ± 0,08 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

Μαζικός αριθμός206
αριθμός νετρονίων122
σχετική ατομική μάζα
205,980473662 ± 0,000004306 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
8,8 ± 0,1 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

Μαζικός αριθμός207
αριθμός νετρονίων123
σχετική ατομική μάζα
206,981593334 ± 0,000007148 Da
g-factor
0,316 ± 0,024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
5,8 ± 0,02 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,03
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

Μαζικός αριθμός208
αριθμός νετρονίων124
σχετική ατομική μάζα
207,981246035 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,898 ± 0,002 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

Μαζικός αριθμός209
αριθμός νετρονίων125
σχετική ατομική μάζα
208,982430361 ± 0,000001909 Da
g-factor
1,36 ± 0,16
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
124 ± 3 y
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity-

decay modeΈνταση
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

Μαζικός αριθμός210
αριθμός νετρονίων126
σχετική ατομική μάζα
209,982873686 ± 0,00000123 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
138,376 ± 0,002 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1898
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

211Po

Μαζικός αριθμός211
αριθμός νετρονίων127
σχετική ατομική μάζα
210,986653171 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,26666666666667 ± 0,017777777777778
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
516 ± 3 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
-0,77 ± 0,15
ημερομηνία ανακάλυψης1913
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

212Po

Μαζικός αριθμός212
αριθμός νετρονίων128
σχετική ατομική μάζα
211,988867982 ± 0,000001237 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
294,4 ± 0,8 ns
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1906
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

213Po

Μαζικός αριθμός213
αριθμός νετρονίων129
σχετική ατομική μάζα
212,992857154 ± 0,000003277 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,705 ± 0,001 us
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1947
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

214Po

Μαζικός αριθμός214
αριθμός νετρονίων130
σχετική ατομική μάζα
213,995201287 ± 0,000001556 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
163,47 ± 0,03 us
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1912
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%

215Po

Μαζικός αριθμός215
αριθμός νετρονίων131
σχετική ατομική μάζα
214,999418385 ± 0,000002276 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,781 ± 0,005 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1911
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

Μαζικός αριθμός216
αριθμός νετρονίων132
σχετική ατομική μάζα
216,001913416 ± 0,000001948 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
144 ± 0,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1910
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

Μαζικός αριθμός217
αριθμός νετρονίων133
σχετική ατομική μάζα
217,006316145 ± 0,000007025 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,53 ± 0,05 s
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

Μαζικός αριθμός218
αριθμός νετρονίων134
σχετική ατομική μάζα
218,008971234 ± 0,000002112 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,097 ± 0,012 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1904
parity+

decay modeΈνταση
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

Μαζικός αριθμός219
αριθμός νετρονίων135
σχετική ατομική μάζα
219,013614 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 1 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

Μαζικός αριθμός220
αριθμός νετρονίων136
σχετική ατομική μάζα
220,016386 ± 0,000019 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1998
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

221Po

Μαζικός αριθμός221
αριθμός νετρονίων137
σχετική ατομική μάζα
221,021228 ± 0,000021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,2 ± 0,7 m
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

222Po

Μαζικός αριθμός222
αριθμός νετρονίων138
σχετική ατομική μάζα
222,02414 ± 0,000043 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,1 ± 7,2 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

223Po

Μαζικός αριθμός223
αριθμός νετρονίων139
σχετική ατομική μάζα
223,02907 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

224Po

Μαζικός αριθμός224
αριθμός νετρονίων140
σχετική ατομική μάζα
224,03211 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

225Po

Μαζικός αριθμός225
αριθμός νετρονίων141
σχετική ατομική μάζα
225,037123 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

226Po

Μαζικός αριθμός226
αριθμός νετρονίων142
σχετική ατομική μάζα
226,04031 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)

227Po

Μαζικός αριθμός227
αριθμός νετρονίων143
σχετική ατομική μάζα
227,04539 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόPierre and Marie Curie
μέρος ανακάλυψηςFrance
ημερομηνία ανακάλυψης1898
ΕτυμολογίαNamed for Poland, native country of Marie Curie.
pronunciationpeh-LOW-ni-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,0000000002 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,000000000000015 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
natural abundance (Ήλιος)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692