Polon

Polon (Po)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa84
Masa atomowa209
liczba masowa186
Grupa16
Okres6
Blokp
Protony84 p+
Neutrony102 n0
Elektrony84 e-
Animated Model atomu Bohra of Po (Polon)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
190 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
145 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
94 pm
Crystal Radius
108 pm
promień van der Waalsa
197 pm
gęstość
9,2 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Po (Polon)
ciepło parowania
102,9 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 6
Model atomu Bohra: Po (Polon)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Po (Polon)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced Model atomu Bohra of Po (Polon)
Orbital Diagram of Po (Polon)
stopień utlenienia-2, 2, 4, 5, 6
elektroujemność
2
Electrophilicity
2,0413454866441514 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 235,15 K
Temperatura topnienia
527,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,3 MS/m
rezystywność
0,00000043 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześcian prosty (SC)
Stała sieci krystalicznej
3,35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
AllotropesAlpha Polonium, Beta Polonium
Przekrój czynny
0,5
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy42
Radioactive Isotopes42

186Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,004403174 ± 0,000019622 Da
liczba masowa186
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
34 ± 12 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

186Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
p (proton emission)%

187Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,003031482 ± 0,00003503 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,25 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość-

187Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

188Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,999415586 ± 0,000021438 Da
liczba masowa188
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
270 ± 30 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

188Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

189Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,998473425 ± 0,000023681 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

189Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

190Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,995101731 ± 0,000014131 Da
liczba masowa190
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,45 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

190Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

191Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,994558494 ± 0,000007624 Da
liczba masowa191
g-factor
czas połowicznego rozpadu
22 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

191Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,991340274 ± 0,000011416 Da
liczba masowa192
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
32,2 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

192Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

193Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,991062421 ± 0,000015599 Da
liczba masowa193
g-factor
czas połowicznego rozpadu
399 ± 34 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,3 ± 0,3
data odkrycia1967
parzystość-

193Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

194Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,988186058 ± 0,00001386 Da
liczba masowa194
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
392 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

194Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

195Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,988065781 ± 0,000006486 Da
liczba masowa195
g-factor
-0,4 ± 0,026666666666667
czas połowicznego rozpadu
4,64 ± 0,09 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,9 ± 0,3
data odkrycia1967
parzystość-

195Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

196Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,985540722 ± 0,000005778 Da
liczba masowa196
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,63 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

196Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

197Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,985621939 ± 0,000010585 Da
liczba masowa197
g-factor
-0,58666666666667 ± 0,046666666666667
czas połowicznego rozpadu
53,6 ± 0,9 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1965
parzystość-

197Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)44%

198Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,983388753 ± 0,000018705 Da
liczba masowa198
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,76 ± 0,024 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

198Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,983640445 ± 0,000005828 Da
liczba masowa199
g-factor
-0,60666666666667 ± 0,046666666666667
czas połowicznego rozpadu
5,47 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,15
data odkrycia1965
parzystość-

199Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,981812355 ± 0,000008136 Da
liczba masowa200
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
11,51 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

200Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,982263799 ± 0,000005305 Da
liczba masowa201
g-factor
-0,65333333333333 ± 0,046666666666667
czas połowicznego rozpadu
15,6 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,1
data odkrycia1951
parzystość-

201Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,980738934 ± 0,000009307 Da
liczba masowa202
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
44,6 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

202Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,981416072 ± 0,000004981 Da
liczba masowa203
g-factor
0,296 ± 0,02
czas połowicznego rozpadu
36,7 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,1
data odkrycia1951
parzystość-

203Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,980310078 ± 0,000010811 Da
liczba masowa204
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,519 ± 0,012 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

204Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,981190006 ± 0,000010798 Da
liczba masowa205
g-factor
0,304 ± 0,024
czas połowicznego rozpadu
1,74 ± 0,08 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

205Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,980473662 ± 0,000004306 Da
liczba masowa206
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,8 ± 0,1 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

206Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,981593334 ± 0,000007148 Da
liczba masowa207
g-factor
0,316 ± 0,024
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,03
data odkrycia1947
parzystość-

207Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,981246035 ± 0,000001795 Da
liczba masowa208
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,898 ± 0,002 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

208Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,982430361 ± 0,000001909 Da
liczba masowa209
g-factor
1,36 ± 0,16
czas połowicznego rozpadu
124 ± 3 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

209Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,982873686 ± 0,00000123 Da
liczba masowa210
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
138,376 ± 0,002 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1898
parzystość+

210Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

211Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,986653171 ± 0,000001347 Da
liczba masowa211
g-factor
-0,26666666666667 ± 0,017777777777778
czas połowicznego rozpadu
516 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,77 ± 0,15
data odkrycia1913
parzystość+

211Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

212Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,988867982 ± 0,000001237 Da
liczba masowa212
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
294,4 ± 0,8 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1906
parzystość+

212Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

213Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,992857154 ± 0,000003277 Da
liczba masowa213
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,705 ± 0,001 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

213Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

214Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,995201287 ± 0,000001556 Da
liczba masowa214
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
163,47 ± 0,03 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1912
parzystość+

214Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,999418385 ± 0,000002276 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,781 ± 0,005 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1911
parzystość+

215Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,001913416 ± 0,000001948 Da
liczba masowa216
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
144 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1910
parzystość+

216Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
(double β decay)%

217Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,006316145 ± 0,000007025 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,53 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

217Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,008971234 ± 0,000002112 Da
liczba masowa218
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,097 ± 0,012 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1904
parzystość+

218Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,013614 ± 0,000017 Da
liczba masowa219
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

219Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,016386 ± 0,000019 Da
liczba masowa220
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

220Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

221Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,021228 ± 0,000021 Da
liczba masowa221
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,7 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

221Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

222Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,02414 ± 0,000043 Da
liczba masowa222
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 7,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

222Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

223Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,02907 ± 0,00021 Da
liczba masowa223
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

223Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

224Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,03211 ± 0,00021 Da
liczba masowa224
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

224Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

225Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,037123 ± 0,000322 Da
liczba masowa225
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

225Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

226Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,04031 ± 0,00043 Da
liczba masowa226
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

226Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

227Po

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,04539 ± 0,00043 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

227Po Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

historia

odkrywca lub wynalazcaPierre and Marie Curie
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1898
etymologiaNamed for Poland, native country of Marie Curie.
wymowapeh-LOW-ni-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0000000002 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000000000000015 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692