Polon

Polon (Po)

84. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa84
Masa atomowa209
liczba masowa186
Grupa16
Okres6
Blokp
proton84 p+
neutron102 n0
elektron84 e-
Animated Model atomu Bohra of Po (Polon)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
190 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
145 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
94 pm
Crystal Radius
108 pm
promień van der Waalsa
197 pm
gęstość
9,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Polon0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Po (Polon)
ciepło parowania
102,9 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 6
Model atomu Bohra: Po (Polon)
elektron walencyjny6
Lewis structure: Po (Polon)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced Model atomu Bohra of Po (Polon)
Orbital Diagram of Po (Polon)
stopień utlenienia-2, 2, 4, 5, 6
elektroujemność
2
Electrophilicity Index
2,0413454866441514 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 235,15 K
Temperatura topnienia
527,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
2,3 MS/m
rezystywność
0,00000043 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześcian prosty (SC)
Stała sieci krystalicznej
3,35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaPółmetale, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
Przekrój czynny
0,5
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy42
Natural Isotopes0

186Po

liczba masowa186
liczba neutronów102
względna masa atomowa
186,004403174 ± 0,000019622 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34 ± 12 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

liczba masowa187
liczba neutronów103
względna masa atomowa
187,003031482 ± 0,00003503 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,4 ± 0,25 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2005
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

liczba masowa188
liczba neutronów104
względna masa atomowa
187,999415586 ± 0,000021438 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
270 ± 30 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

liczba masowa189
liczba neutronów105
względna masa atomowa
188,998473425 ± 0,000023681 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,5 ± 0,5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

liczba masowa190
liczba neutronów106
względna masa atomowa
189,995101731 ± 0,000014131 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,45 ± 0,05 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1996
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

liczba masowa191
liczba neutronów107
względna masa atomowa
190,994558494 ± 0,000007624 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

liczba masowa192
liczba neutronów108
względna masa atomowa
191,991340274 ± 0,000011416 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,2 ± 0,3 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

liczba masowa193
liczba neutronów109
względna masa atomowa
192,991062421 ± 0,000015599 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
399 ± 34 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,3 ± 0,3
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

liczba masowa194
liczba neutronów110
względna masa atomowa
193,988186058 ± 0,00001386 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
392 ± 4 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

liczba masowa195
liczba neutronów111
względna masa atomowa
194,988065781 ± 0,000006486 Da
g-factor
-0,4 ± 0,026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,64 ± 0,09 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,9 ± 0,3
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

liczba masowa196
liczba neutronów112
względna masa atomowa
195,985540722 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,63 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

liczba masowa197
liczba neutronów113
względna masa atomowa
196,985621939 ± 0,000010585 Da
g-factor
-0,58666666666667 ± 0,046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53,6 ± 0,9 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

liczba masowa198
liczba neutronów114
względna masa atomowa
197,983388753 ± 0,000018705 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,76 ± 0,024 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

liczba masowa199
liczba neutronów115
względna masa atomowa
198,983640445 ± 0,000005828 Da
g-factor
-0,60666666666667 ± 0,046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,47 ± 0,15 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,15
data odkrycia1965
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

liczba masowa200
liczba neutronów116
względna masa atomowa
199,981812355 ± 0,000008136 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,51 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

liczba masowa201
liczba neutronów117
względna masa atomowa
200,982263799 ± 0,000005305 Da
g-factor
-0,65333333333333 ± 0,046666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
15,6 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,1
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

liczba masowa202
liczba neutronów118
względna masa atomowa
201,980738934 ± 0,000009307 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44,6 ± 0,4 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

liczba masowa203
liczba neutronów119
względna masa atomowa
202,981416072 ± 0,000004981 Da
g-factor
0,296 ± 0,02
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,7 ± 0,5 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,1
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

liczba masowa204
liczba neutronów120
względna masa atomowa
203,980310078 ± 0,000010811 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,519 ± 0,012 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

liczba masowa205
liczba neutronów121
względna masa atomowa
204,981190006 ± 0,000010798 Da
g-factor
0,304 ± 0,024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,74 ± 0,08 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

liczba masowa206
liczba neutronów122
względna masa atomowa
205,980473662 ± 0,000004306 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,8 ± 0,1 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

liczba masowa207
liczba neutronów123
względna masa atomowa
206,981593334 ± 0,000007148 Da
g-factor
0,316 ± 0,024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,8 ± 0,02 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,03
data odkrycia1947
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

liczba masowa208
liczba neutronów124
względna masa atomowa
207,981246035 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,898 ± 0,002 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

liczba masowa209
liczba neutronów125
względna masa atomowa
208,982430361 ± 0,000001909 Da
g-factor
1,36 ± 0,16
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
124 ± 3 y
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

liczba masowa210
liczba neutronów126
względna masa atomowa
209,982873686 ± 0,00000123 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
138,376 ± 0,002 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1898
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

211Po

liczba masowa211
liczba neutronów127
względna masa atomowa
210,986653171 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,26666666666667 ± 0,017777777777778
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
516 ± 3 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,77 ± 0,15
data odkrycia1913
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

212Po

liczba masowa212
liczba neutronów128
względna masa atomowa
211,988867982 ± 0,000001237 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
294,4 ± 0,8 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1906
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

213Po

liczba masowa213
liczba neutronów129
względna masa atomowa
212,992857154 ± 0,000003277 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,705 ± 0,001 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1947
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

214Po

liczba masowa214
liczba neutronów130
względna masa atomowa
213,995201287 ± 0,000001556 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
163,47 ± 0,03 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1912
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215Po

liczba masowa215
liczba neutronów131
względna masa atomowa
214,999418385 ± 0,000002276 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,781 ± 0,005 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1911
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

liczba masowa216
liczba neutronów132
względna masa atomowa
216,001913416 ± 0,000001948 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
144 ± 0,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1910
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

liczba masowa217
liczba neutronów133
względna masa atomowa
217,006316145 ± 0,000007025 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,53 ± 0,05 s
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

liczba masowa218
liczba neutronów134
względna masa atomowa
218,008971234 ± 0,000002112 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,097 ± 0,012 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1904
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

liczba masowa219
liczba neutronów135
względna masa atomowa
219,013614 ± 0,000017 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 1 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

liczba masowa220
liczba neutronów136
względna masa atomowa
220,016386 ± 0,000019 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1998
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

221Po

liczba masowa221
liczba neutronów137
względna masa atomowa
221,021228 ± 0,000021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,7 m
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

222Po

liczba masowa222
liczba neutronów138
względna masa atomowa
222,02414 ± 0,000043 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,1 ± 7,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

223Po

liczba masowa223
liczba neutronów139
względna masa atomowa
223,02907 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

224Po

liczba masowa224
liczba neutronów140
względna masa atomowa
224,03211 ± 0,00021 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

225Po

liczba masowa225
liczba neutronów141
względna masa atomowa
225,037123 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

226Po

liczba masowa226
liczba neutronów142
względna masa atomowa
226,04031 ± 0,00043 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

227Po

liczba masowa227
liczba neutronów143
względna masa atomowa
227,04539 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

historia

odkrywca lub wynalazcaPierre and Marie Curie
miejsce odkryciaFrance
data odkrycia1898
etymologiaNamed for Poland, native country of Marie Curie.
wymowapeh-LOW-ni-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0000000002 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000000000000015 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0 %
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692