Polonium

Polonium (Po)

chemický prvok s protónovým číslom 84
Protónové číslo84
Atómová hmotnosť209
Nukleónové číslo186
Skupina16
Perióda6
Orbitálp
protón84 p+
Neutrón102 n0
elektrón84 e-
Animated Bohrov model atómu of Po (Polonium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
190 pm
Mólový objem
Covalent Radius
145 pm
Metallic Radius
iónový polomer
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Van der Waalsov polomer
197 pm
density
9,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Polonium0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Po (Polonium)
Merné skupenské teplo varu
102,9 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 6
Bohrov model atómu: Po (Polonium)
Valenčný elektrón6
Lewis structure: Po (Polonium)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced Bohrov model atómu of Po (Polonium)
Orbital Diagram of Po (Polonium)
Oxidačné číslo-2, 2, 4, 5, 6
Elektronegativita
2
Electrophilicity Index
2,0413454866441514 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 235,15 K
Teplota topenia
527,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
2,3 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000043 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý kockový (SC)
lattice constant
3,35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaPolokovy, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
Neutron cross section
0,5
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo3P2
Priestorová grupa221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy42
Natural Isotopes0

186Po

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
186,004403174 ± 0,000019622 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34 ± 12 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
187,003031482 ± 0,00003503 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,4 ± 0,25 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2005
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
187,999415586 ± 0,000021438 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
270 ± 30 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
188,998473425 ± 0,000023681 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
189,995101731 ± 0,000014131 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,45 ± 0,05 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1996
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
190,994558494 ± 0,000007624 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
191,991340274 ± 0,000011416 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,2 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
192,991062421 ± 0,000015599 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
399 ± 34 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,3 ± 0,3
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
193,988186058 ± 0,00001386 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
392 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
194,988065781 ± 0,000006486 Da
g-factor
-0,4 ± 0,026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,64 ± 0,09 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,9 ± 0,3
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
195,985540722 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,63 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
196,985621939 ± 0,000010585 Da
g-factor
-0,58666666666667 ± 0,046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53,6 ± 0,9 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
197,983388753 ± 0,000018705 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,76 ± 0,024 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1965
parity+

decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
198,983640445 ± 0,000005828 Da
g-factor
-0,60666666666667 ± 0,046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,47 ± 0,15 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,15
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
199,981812355 ± 0,000008136 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,51 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
200,982263799 ± 0,000005305 Da
g-factor
-0,65333333333333 ± 0,046666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,6 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,1
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
201,980738934 ± 0,000009307 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44,6 ± 0,4 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
202,981416072 ± 0,000004981 Da
g-factor
0,296 ± 0,02
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,7 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,1
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
203,980310078 ± 0,000010811 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,519 ± 0,012 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
204,981190006 ± 0,000010798 Da
g-factor
0,304 ± 0,024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,74 ± 0,08 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
205,980473662 ± 0,000004306 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,8 ± 0,1 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
206,981593334 ± 0,000007148 Da
g-factor
0,316 ± 0,024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,8 ± 0,02 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,03
dátum objavu1947
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
207,981246035 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,898 ± 0,002 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
208,982430361 ± 0,000001909 Da
g-factor
1,36 ± 0,16
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
124 ± 3 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity-

decay modeintensity
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
209,982873686 ± 0,00000123 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
138,376 ± 0,002 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1898
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

211Po

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
210,986653171 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,26666666666667 ± 0,017777777777778
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
516 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,77 ± 0,15
dátum objavu1913
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

212Po

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
211,988867982 ± 0,000001237 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
294,4 ± 0,8 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1906
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Po

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
212,992857154 ± 0,000003277 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,705 ± 0,001 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Po

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
213,995201287 ± 0,000001556 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
163,47 ± 0,03 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1912
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Po

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
214,999418385 ± 0,000002276 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,781 ± 0,005 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1911
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
216,001913416 ± 0,000001948 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
144 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1910
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
217,006316145 ± 0,000007025 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,53 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
218,008971234 ± 0,000002112 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,097 ± 0,012 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1904
parity+

decay modeintensity
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
219,013614 ± 0,000017 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,3 ± 1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
220,016386 ± 0,000019 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1998
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

221Po

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
221,021228 ± 0,000021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2 ± 0,7 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

222Po

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
222,02414 ± 0,000043 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,1 ± 7,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

223Po

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
223,02907 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

224Po

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
224,03211 ± 0,00021 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

225Po

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
225,037123 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

226Po

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
226,04031 ± 0,00043 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

227Po

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
227,04539 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaPierre and Marie Curie
miesto nálezuFrance
dátum objavu1898
etymológiaNamed for Poland, native country of Marie Curie.
pronunciationpeh-LOW-ni-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,0000000002 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,000000000000015 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0 %
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692