Полонијум

Полонијум (Po)

chemical element with symbol Po and atomic number 84
Атомски број84
Атомска маса209
Масени број186
Група16
Периода6
Блокp
протон84 p+
неутрон102 n0
електрон84 e-
Animated Боров модел атома of Po (Полонијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
190 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
145 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Ван дер Валсов радијус
197 pm
густина
9,2 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Полонијум0102030405060708090100110120130140150160170180190200pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
енергија јонизације of Po (Полонијум)
Топлота испаравања
102,9 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 6
Боров модел атома: Po (Полонијум)
Валентни електрони6
Lewis structure: Po (Полонијум)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced Боров модел атома of Po (Полонијум)
Orbital Diagram of Po (Полонијум)
оксидациони број-2, 2, 4, 5, 6
електронегативност
2
Electrophilicity Index
2,0413454866441514 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.235,15 K
Температура топљења
527,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
2,3 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000043 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПроста Кубична (SC)
lattice constant
3,35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаМеталоиди, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotropeAlpha Polonium, Beta Polonium
neutronski udarni presjek
0,5
Neutron Mass Absorption
квантни број3P2
кристалографска група221 (Pm-3m)

Isotopes of Polonium

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи42
Natural Isotopes0

186Po

Масени број186
неутронски број102
атомска тежина
186,004403174 ± 0,000019622 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34 ± 12 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
p (proton emission)

187Po

Масени број187
неутронски број103
атомска тежина
187,003031482 ± 0,00003503 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,4 ± 0,25 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2005
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

188Po

Масени број188
неутронски број104
атомска тежина
187,999415586 ± 0,000021438 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
270 ± 30 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

189Po

Масени број189
неутронски број105
атомска тежина
188,998473425 ± 0,000023681 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,5 ± 0,5 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

190Po

Масени број190
неутронски број106
атомска тежина
189,995101731 ± 0,000014131 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,45 ± 0,05 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1996
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

191Po

Масени број191
неутронски број107
атомска тежина
190,994558494 ± 0,000007624 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22 ± 1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

192Po

Масени број192
неутронски број108
атомска тежина
191,991340274 ± 0,000011416 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,2 ± 0,3 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1977
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

193Po

Масени број193
неутронски број109
атомска тежина
192,991062421 ± 0,000015599 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
399 ± 34 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-1,3 ± 0,3
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

194Po

Масени број194
неутронски број110
атомска тежина
193,988186058 ± 0,00001386 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
392 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Po

Масени број195
неутронски број111
атомска тежина
194,988065781 ± 0,000006486 Da
g-factor
-0,4 ± 0,026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,64 ± 0,09 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,9 ± 0,3
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

196Po

Масени број196
неутронски број112
атомска тежина
195,985540722 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,63 ± 0,07 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Po

Масени број197
неутронски број113
атомска тежина
196,985621939 ± 0,000010585 Da
g-factor
-0,58666666666667 ± 0,046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53,6 ± 0,9 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)44%

198Po

Масени број198
неутронски број114
атомска тежина
197,983388753 ± 0,000018705 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,76 ± 0,024 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

Масени број199
неутронски број115
атомска тежина
198,983640445 ± 0,000005828 Da
g-factor
-0,60666666666667 ± 0,046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,47 ± 0,15 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,15
датум открића1965
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

Масени број200
неутронски број116
атомска тежина
199,981812355 ± 0,000008136 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,51 ± 0,08 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

Масени број201
неутронски број117
атомска тежина
200,982263799 ± 0,000005305 Da
g-factor
-0,65333333333333 ± 0,046666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,6 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,1
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

Масени број202
неутронски број118
атомска тежина
201,980738934 ± 0,000009307 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44,6 ± 0,4 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

Масени број203
неутронски број119
атомска тежина
202,981416072 ± 0,000004981 Da
g-factor
0,296 ± 0,02
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,7 ± 0,5 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,1
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

Масени број204
неутронски број120
атомска тежина
203,980310078 ± 0,000010811 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,519 ± 0,012 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

Масени број205
неутронски број121
атомска тежина
204,981190006 ± 0,000010798 Da
g-factor
0,304 ± 0,024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,74 ± 0,08 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

Масени број206
неутронски број122
атомска тежина
205,980473662 ± 0,000004306 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,8 ± 0,1 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

Масени број207
неутронски број123
атомска тежина
206,981593334 ± 0,000007148 Da
g-factor
0,316 ± 0,024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,8 ± 0,02 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,03
датум открића1947
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

Масени број208
неутронски број124
атомска тежина
207,981246035 ± 0,000001795 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,898 ± 0,002 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

Масени број209
неутронски број125
атомска тежина
208,982430361 ± 0,000001909 Da
g-factor
1,36 ± 0,16
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
124 ± 3 y
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

Масени број210
неутронски број126
атомска тежина
209,982873686 ± 0,00000123 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
138,376 ± 0,002 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1898
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

211Po

Масени број211
неутронски број127
атомска тежина
210,986653171 ± 0,000001347 Da
g-factor
-0,26666666666667 ± 0,017777777777778
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
516 ± 3 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
-0,77 ± 0,15
датум открића1913
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

212Po

Масени број212
неутронски број128
атомска тежина
211,988867982 ± 0,000001237 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
294,4 ± 0,8 ns
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1906
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

213Po

Масени број213
неутронски број129
атомска тежина
212,992857154 ± 0,000003277 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,705 ± 0,001 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

214Po

Масени број214
неутронски број130
атомска тежина
213,995201287 ± 0,000001556 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
163,47 ± 0,03 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1912
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

215Po

Масени број215
неутронски број131
атомска тежина
214,999418385 ± 0,000002276 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,781 ± 0,005 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1911
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

Масени број216
неутронски број132
атомска тежина
216,001913416 ± 0,000001948 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
144 ± 0,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1910
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
(double β decay)

217Po

Масени број217
неутронски број133
атомска тежина
217,006316145 ± 0,000007025 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,53 ± 0,05 s
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

Масени број218
неутронски број134
атомска тежина
218,008971234 ± 0,000002112 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,097 ± 0,012 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1904
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

Масени број219
неутронски број135
атомска тежина
219,013614 ± 0,000017 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 1 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

Масени број220
неутронски број136
атомска тежина
220,016386 ± 0,000019 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1998
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

221Po

Масени број221
неутронски број137
атомска тежина
221,021228 ± 0,000021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,2 ± 0,7 m
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

222Po

Масени број222
неутронски број138
атомска тежина
222,02414 ± 0,000043 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,1 ± 7,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

223Po

Масени број223
неутронски број139
атомска тежина
223,02907 ± 0,00021 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

224Po

Масени број224
неутронски број140
атомска тежина
224,03211 ± 0,00021 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

225Po

Масени број225
неутронски број141
атомска тежина
225,037123 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

226Po

Масени број226
неутронски број142
атомска тежина
226,04031 ± 0,00043 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

227Po

Масени број227
неутронски број143
атомска тежина
227,04539 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display
671067N
Electron shell 084 polonium
Polonium spectrum visible

историја

откриоPierre and Marie Curie
место открићаFrance
датум открића1898
етимологијаNamed for Poland, native country of Marie Curie.
изговорpeh-LOW-ni-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,0000000002 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000000000000015 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0 %
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692