Poloni

Poloni (Po)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 84
Số nguyên tử84
Nguyên tử khối209
số khối186
Nhóm16
Chu kỳ6
Phân lớpp
Prô ton84 p+
Nơ tron102 n0
Electrons84 e-
Animated Mô hình Bohr of Po (Poloni)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
190 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
145 pm
Metallic Radius
ionic radius
94 pm
Crystal Radius
108 pm
Bán kính van der Waals
197 pm
mật độ
9,2 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
ionization energy of Po (Poloni)
Nhiệt bay hơi
102,9 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
standard enthalpy of formation
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 18, 6
Mô hình Bohr: Po (Poloni)
Electron hóa trị6
Cấu trúc Lewis: Po (Poloni)
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p4
Enhanced Mô hình Bohr of Po (Poloni)
Orbital Diagram of Po (Poloni)
trạng thái oxy hóa-2, 2, 4, 5, 6
độ âm điện
2
Electrophilicity
2,0413454866441514 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.235,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
527,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
2,3 MS/m
điện trở suất
0,00000043 m Ω
Siêu dẫn
từ học
type
Độ cảm từ (Mass)
Độ cảm từ (Molar)
Độ cảm từ (Volume)
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương đơn giản (SC)
lattice constant
3,35 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
Mô đun khối
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcÁ kim, Metalloids
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number93
Mendeleev Number103
Pettifor Number91
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
44 ± 4 a₀
C6 Dispersion Coefficient
AllotropesAlpha Polonium, Beta Polonium
Neutron cross section
0,5
Neutron Mass Absorption
Số lượng tử3P2
space group221 (Pm-3m)

Đồng vị của Poloni

Các đồng vị bền0
Các đồng vị không bền42
Radioactive Isotopes42

186Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,004403174 ± 0,000019622 Da
số khối186
g-factor
0
chu kỳ bán rã
34 ± 12 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity+

186Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
p (proton emission)%

187Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,003031482 ± 0,00003503 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
1,4 ± 0,25 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2005
parity-

187Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

188Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,999415586 ± 0,000021438 Da
số khối188
g-factor
0
chu kỳ bán rã
270 ± 30 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1999
parity+

188Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

189Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,998473425 ± 0,000023681 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
3,5 ± 0,5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

189Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

190Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,995101731 ± 0,000014131 Da
số khối190
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,45 ± 0,05 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1996
parity+

190Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

191Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,994558494 ± 0,000007624 Da
số khối191
g-factor
chu kỳ bán rã
22 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity-

191Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

192Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,991340274 ± 0,000011416 Da
số khối192
g-factor
0
chu kỳ bán rã
32,2 ± 0,3 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1977
parity+

192Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

193Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,991062421 ± 0,000015599 Da
số khối193
g-factor
chu kỳ bán rã
399 ± 34 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-1,3 ± 0,3
ngày khám phá1967
parity-

193Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

194Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,988186058 ± 0,00001386 Da
số khối194
g-factor
0
chu kỳ bán rã
392 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

194Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

195Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
194,988065781 ± 0,000006486 Da
số khối195
g-factor
-0,4 ± 0,026666666666667
chu kỳ bán rã
4,64 ± 0,09 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,9 ± 0,3
ngày khám phá1967
parity-

195Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

196Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
195,985540722 ± 0,000005778 Da
số khối196
g-factor
0
chu kỳ bán rã
5,63 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1967
parity+

196Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)94%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

197Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
196,985621939 ± 0,000010585 Da
số khối197
g-factor
-0,58666666666667 ± 0,046666666666667
chu kỳ bán rã
53,6 ± 0,9 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,4 ± 0,2
ngày khám phá1965
parity-

197Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)44%

198Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
197,983388753 ± 0,000018705 Da
số khối198
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,76 ± 0,024 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity+

198Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)57%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)43%

199Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
198,983640445 ± 0,000005828 Da
số khối199
g-factor
-0,60666666666667 ± 0,046666666666667
chu kỳ bán rã
5,47 ± 0,15 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,27 ± 0,15
ngày khám phá1965
parity-

199Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)92.5%
α (α emission)7.5%

200Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
199,981812355 ± 0,000008136 Da
số khối200
g-factor
0
chu kỳ bán rã
11,51 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

200Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)88.9%
α (α emission)11.1%

201Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
200,982263799 ± 0,000005305 Da
số khối201
g-factor
-0,65333333333333 ± 0,046666666666667
chu kỳ bán rã
15,6 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,1 ± 0,1
ngày khám phá1951
parity-

201Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.87%
α (α emission)1.13%

202Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
201,980738934 ± 0,000009307 Da
số khối202
g-factor
0
chu kỳ bán rã
44,6 ± 0,4 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

202Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)98.08%
α (α emission)1.92%

203Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
202,981416072 ± 0,000004981 Da
số khối203
g-factor
0,296 ± 0,02
chu kỳ bán rã
36,7 ± 0,5 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,17 ± 0,1
ngày khám phá1951
parity-

203Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.89%
α (α emission)0.11%

204Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
203,980310078 ± 0,000010811 Da
số khối204
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,519 ± 0,012 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1951
parity+

204Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.33%
α (α emission)0.67%

205Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
204,981190006 ± 0,000010798 Da
số khối205
g-factor
0,304 ± 0,024
chu kỳ bán rã
1,74 ± 0,08 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1951
parity-

205Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.96%
α (α emission)0.04%

206Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
205,980473662 ± 0,000004306 Da
số khối206
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,8 ± 0,1 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1947
parity+

206Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)94.55%
α (α emission)5.45%

207Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
206,981593334 ± 0,000007148 Da
số khối207
g-factor
0,316 ± 0,024
chu kỳ bán rã
5,8 ± 0,02 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,28 ± 0,03
ngày khám phá1947
parity-

207Po Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)0.021%

208Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
207,981246035 ± 0,000001795 Da
số khối208
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,898 ± 0,002 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1947
parity+

208Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.0042%

209Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
208,982430361 ± 0,000001909 Da
số khối209
g-factor
1,36 ± 0,16
chu kỳ bán rã
124 ± 3 y
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1949
parity-

209Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.546%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)0.454%

210Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
209,982873686 ± 0,00000123 Da
số khối210
g-factor
0
chu kỳ bán rã
138,376 ± 0,002 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1898
parity+

210Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

211Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
210,986653171 ± 0,000001347 Da
số khối211
g-factor
-0,26666666666667 ± 0,017777777777778
chu kỳ bán rã
516 ± 3 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
-0,77 ± 0,15
ngày khám phá1913
parity+

211Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

212Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
211,988867982 ± 0,000001237 Da
số khối212
g-factor
0
chu kỳ bán rã
294,4 ± 0,8 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1906
parity+

212Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

213Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
212,992857154 ± 0,000003277 Da
số khối213
g-factor
chu kỳ bán rã
3,705 ± 0,001 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1947
parity+

213Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
213,995201287 ± 0,000001556 Da
số khối214
g-factor
0
chu kỳ bán rã
163,47 ± 0,03 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1912
parity+

214Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
214,999418385 ± 0,000002276 Da
số khối215
g-factor
chu kỳ bán rã
1,781 ± 0,005 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1911
parity+

215Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β (β decay)2.3%

216Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
216,001913416 ± 0,000001948 Da
số khối216
g-factor
0
chu kỳ bán rã
144 ± 0,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1910
parity+

216Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)%

217Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
217,006316145 ± 0,000007025 Da
số khối217
g-factor
chu kỳ bán rã
1,53 ± 0,05 s
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1956
parity+

217Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)97.5%
β (β decay)2.5%

218Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
218,008971234 ± 0,000002112 Da
số khối218
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,097 ± 0,012 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1904
parity+

218Po Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)99.98%
β (β decay)0.02%

219Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
219,013614 ± 0,000017 Da
số khối219
g-factor
chu kỳ bán rã
10,3 ± 1 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1998
parity+

219Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)71.8%
α (α emission)28.2%

220Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
220,016386 ± 0,000019 Da
số khối220
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1998
parity+

220Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

221Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
221,021228 ± 0,000021 Da
số khối221
g-factor
chu kỳ bán rã
2,2 ± 0,7 m
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

221Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

222Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
222,02414 ± 0,000043 Da
số khối222
g-factor
0
chu kỳ bán rã
9,1 ± 7,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

222Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

223Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
223,02907 ± 0,00021 Da
số khối223
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

223Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

224Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
224,03211 ± 0,00021 Da
số khối224
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

224Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

225Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
225,037123 ± 0,000322 Da
số khối225
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

225Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

226Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
226,04031 ± 0,00043 Da
số khối226
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

226Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

227Po

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
227,04539 ± 0,00043 Da
số khối227
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2010
parity+

227Po Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
2019-11-22 Spark plugs and static eliminators with radioactive polonium at museum display.jpg
671067N.jpg
Electron shell 084 polonium.png
Polonium spectrum visible.png

lịch sử

được phát hiện bởiPierre and Marie Curie
nơi khám pháFrance
ngày khám phá1898
từ nguyên họcNamed for Poland, native country of Marie Curie.
cách phát âmpeh-LOW-ni-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
0,0000000002 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000000000000015 mg/L
Abundance in Human Body
0 %
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6232
2p4.5428
2s22.0782
3d13.428
3p23.2851
3s24.3813
4d36.3328
4f37.8416
4p36.3328
4s35.4784
5d58.696
5p53.9755
5s51.977
6p69.7794
6s67.6692