Praseodym

Praseodym (Pr)

chemický prvek s atomovým číslem 59
Atomové číslo59
Atomová hmotnost140.90766
Nukleonové číslo141
Skupina
Perioda6
Blokf
proton59 p+
neutron82 n0
elektron59 e-
Animated Bohrův model atomu of Pr (Praseodym)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
185 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
176 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waalsův poloměr
240 pm
hustota
6,773 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Praseodym020406080100120140160180200220240pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
Ionizační energie of Pr (Praseodym)
měrné skupenské teplo varu
331 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
11,3 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
356,9 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 21, 8, 2
Bohrův model atomu: Pr (Praseodym)
Valenční elektron2
Lewis structure: Pr (Praseodym)
elektronová konfigurace[Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f3 6s2
Enhanced Bohrův model atomu of Pr (Praseodym)
Orbital Diagram of Pr (Praseodym)
Oxidační číslo0, 1, 2, 3, 4, 5
elektronegativita
1.13
Electrophilicity Index
1,1474513688760803 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
3 793,15 K
Teplota tání
1 204,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledgrayish white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
12,5 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,0000067 1/K
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
0,193 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
1,4 MS/m
rezistivita
0,0000007 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000423 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000059604 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0028087
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaHexagonální (HEX)
lattice constant
3,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
29 GPa
modul pružnosti ve smyku
15 GPa
modul pružnosti v tahu
37 GPa
Poissonova konstanta
0,28
rychlost zvuku
2 280 m/s
klasifikace
KategorieLanthanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
11,4
Neutron Mass Absorption
0,0029
kvantové číslo4I9/2
space group194 (P63/mmc)

Izotopy praseodymu

Stabilní izotopy1
Nestabilní izotopy40
Natural Isotopes1

121Pr

Nukleonové číslo121
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
120,955393 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
12 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2005
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
p (proton emission)100%

122Pr

Nukleonové číslo122
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
121,951927 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Pr

Nukleonové číslo123
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
122,946076 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Pr

Nukleonové číslo124
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
123,94294 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,2 ± 0,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Pr

Nukleonové číslo125
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
124,937659 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,3 ± 0,7 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2002
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Pr

Nukleonové číslo126
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
125,93524 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,12 ± 0,18 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pr

Nukleonové číslo127
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
126,93071 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

Nukleonové číslo128
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
127,928791 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,85 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Pr

Nukleonové číslo129
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
128,925095 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
30 ± 4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

Nukleonové číslo130
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
129,92359 ± 0,000069 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
40 ± 0,4 s
spin6
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

Nukleonové číslo131
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
130,92023496 ± 0,000050451 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,5 ± 0,03 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1977
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

Nukleonové číslo132
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
131,91924 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,49 ± 0,11 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

Nukleonové číslo133
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
132,916330558 ± 0,000013416 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,5 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

Nukleonové číslo134
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
133,915696729 ± 0,00002181 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17 ± 2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

Nukleonové číslo135
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
134,913111772 ± 0,000012686 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24 ± 1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

Nukleonové číslo136
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
135,91267747 ± 0,000012296 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,1 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

Nukleonové číslo137
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
136,910679183 ± 0,000008733 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,28 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

Nukleonové číslo138
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
137,910757495 ± 0,000010748 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,45 ± 0,05 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

Nukleonové číslo139
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
138,9089327 ± 0,000003917 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,41 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1951
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

Nukleonové číslo140
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
139,9090856 ± 0,000006593 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,39 ± 0,01 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

Nukleonové číslo141
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
140,907659604 ± 0,000001607 Da
g-factor
1,7064 ± 0,0012
natural abundance
100
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,077 ± 0,006
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

142Pr

Nukleonové číslo142
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
141,91005164 ± 0,000001607 Da
g-factor
0,117 ± 0,0005
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,12 ± 0,04 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0,039 ± 0,017
datum objevu1935
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

Nukleonové číslo143
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
142,910822624 ± 0,000001949 Da
g-factor
0,77 ± 0,0014285714285714
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,57 ± 0,02 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,16
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

144Pr

Nukleonové číslo144
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
143,913310682 ± 0,000002907 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
17,28 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

145Pr

Nukleonové číslo145
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
144,914517987 ± 0,000007674 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,984 ± 0,01 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

146Pr

Nukleonové číslo146
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
145,91768763 ± 0,000036882 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,09 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1953
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

147Pr

Nukleonové číslo147
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
146,919007438 ± 0,00001702 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
13,39 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

148Pr

Nukleonové číslo148
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
147,922129992 ± 0,000016147 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,29 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

149Pr

Nukleonové číslo149
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
148,9237361 ± 0,0000106 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,26 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

150Pr

Nukleonové číslo150
neutronové číslo91
relativní atomová hmotnost
149,926676391 ± 0,000009677 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
6,19 ± 0,16 s
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1970
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

151Pr

Nukleonové číslo151
neutronové číslo92
relativní atomová hmotnost
150,928309066 ± 0,000012506 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,9 ± 0,07 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1990
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

152Pr

Nukleonové číslo152
neutronové číslo93
relativní atomová hmotnost
151,9315529 ± 0,0000199 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,57 ± 0,11 s
spin4
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

153Pr

Nukleonové číslo153
neutronové číslo94
relativní atomová hmotnost
152,933903511 ± 0,000012755 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,28 ± 0,11 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1987
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Pr

Nukleonové číslo154
neutronové číslo95
relativní atomová hmotnost
153,937885165 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
datum objevu1988
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Pr

Nukleonové číslo155
neutronové číslo96
relativní atomová hmotnost
154,940509193 ± 0,000018462 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,47 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Pr

Nukleonové číslo156
neutronové číslo97
relativní atomová hmotnost
155,9447669 ± 0,0000011 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
444 ± 6 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu1992
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Pr

Nukleonové číslo157
neutronové číslo98
relativní atomová hmotnost
156,9480031 ± 0,0000034 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
307 ± 21 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Pr

Nukleonové číslo158
neutronové číslo99
relativní atomová hmotnost
157,952603 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
181 ± 14 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
datum objevu2016
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Pr

Nukleonové číslo159
neutronové číslo100
relativní atomová hmotnost
158,956232 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
134 ± 43 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Pr

Nukleonové číslo160
neutronové číslo101
relativní atomová hmotnost
159,961138 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
170 ± 140 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
datum objevu2017
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pr

Nukleonové číslo161
neutronové číslo102
relativní atomová hmotnost
160,965121 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Praseodym 1

dějiny

objevitel nebo vynálezceC.F. Aver von Welsbach
místo objevu/vynálezuAustria
datum objevu1885
etymologieGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
výslovnostpra-si-eh-DIM-i-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
9,2 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,00000064 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
0,0000098 %
natural abundance (Slunce)
0,0000001 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534