פרסיאודימיום

פרסיאודימיום (Pr)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 59
מספר אטומי59
מסה אטומי140.90766
מספר מסה141
קבוצה
מחזור6
חסוםf
פרוטונים59 p+
ניוטרונים82 n0
Electrons59 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Pr (פרסיאודימיום)

מאפיינים

תכונה פיזיקלית
רדיוס אטומי
185 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
176 pm
Metallic Radius
רדיוס יוני
99 pm
Crystal Radius
113 pm
רדיוס ואן דר ואלס
240 pm
צפיפות
6.773 g/cm³
אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
אנרגיה ליינון of Pr (פרסיאודימיום)
אנתלפיית אידוי
331 kJ/mol
enthalpy of fusion
11.3 kJ/mol
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
356.9 kJ/mol
Electrons
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 21, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Pr (פרסיאודימיום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Pr (פרסיאודימיום)
קונפיגורציה אלקטרונית[Xe] 4f3 6s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Pr (פרסיאודימיום)
Orbital Diagram of Pr (פרסיאודימיום)
דרגת חמצון0, 1, 2, 3, 4, 5
אלקטרושליליות
1.13
Electrophilicity
1.1474513688760803 eV/particle
Phases
פאזת החומרמוצק
Gas Phase
נקודת רתיחה
3,793.15 K
נקודת התכה
1,204.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
Visual
צבע
כסף
appearancegrayish white
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
12.5 W/(m K)
התפשטות תרמית
0.0000067 1/K
קיבול חום מולרי
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
1.4 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.0000007 m Ω
מוליכות-על
מגנטיות
typeparamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
0.000000423 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
0.000000059604 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
0.0028087
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
Structure
מבנה גבישיפשוט משושה (HEX)
פרמטר סריג
3.67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
תכונה מכנית של חומר
קשיות
מודול הנפח
29 GPa
מודול הגזירה
15 GPa
מודול יאנג
37 GPa
מקדם פואסון
0.28
מהירות הקול
2,280 מ'/ש'
מיון
קטגוריהלנתנידים, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
סיווג גולדשמידטlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
חתך פעולה
11.4
Neutron Mass Absorption
0.0029
מספר קוונטי4I9/2
חבורת סימטריות מרחבית194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

איזוטופים יציבים1
איזוטופים לא יציבים40
Radioactive Isotopes40

121Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
120.955393 ± 0.000537 Da
מספר מסה121
g-factor
מחצית חיים
12 ± 5 ms
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2005
זוגיות

121Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
p (proton emission)100%

122Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
121.951927 ± 0.000537 Da
מספר מסה122
g-factor
מחצית חיים
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות

122Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
122.946076 ± 0.000429 Da
מספר מסה123
g-factor
מחצית חיים
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה
זוגיות+

123Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

124Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
123.94294 ± 0.00043 Da
מספר מסה124
g-factor
מחצית חיים
1.2 ± 0.2 s
ספין
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1986
זוגיות

124Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

125Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
124.937659 ± 0.000322 Da
מספר מסה125
g-factor
מחצית חיים
3.3 ± 0.7 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2002
זוגיות+

125Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

126Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
125.93524 ± 0.00021 Da
מספר מסה126
g-factor
מחצית חיים
3.12 ± 0.18 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1983
זוגיות

126Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
126.93071 ± 0.00021 Da
מספר מסה127
g-factor
מחצית חיים
4.2 ± 0.3 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1995
זוגיות+

127Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
127.928791 ± 0.000032 Da
מספר מסה128
g-factor
מחצית חיים
2.85 ± 0.09 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1985
זוגיות+

128Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
128.925095 ± 0.000032 Da
מספר מסה129
g-factor
מחצית חיים
30 ± 4 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

129Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
129.92359 ± 0.000069 Da
מספר מסה130
g-factor
מחצית חיים
40 ± 0.4 s
ספין6
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות

130Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
130.92023496 ± 0.000050451 Da
מספר מסה131
g-factor
מחצית חיים
1.5 ± 0.03 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1977
זוגיות+

131Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
131.91924 ± 0.000031 Da
מספר מסה132
g-factor
מחצית חיים
1.49 ± 0.11 m
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1974
זוגיות+

132Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
132.916330558 ± 0.000013416 Da
מספר מסה133
g-factor
מחצית חיים
6.5 ± 0.3 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות+

133Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
133.915696729 ± 0.00002181 Da
מספר מסה134
g-factor
מחצית חיים
17 ± 2 m
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1967
זוגיות-

134Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
134.913111772 ± 0.000012686 Da
מספר מסה135
g-factor
מחצית חיים
24 ± 1 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

135Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
135.91267747 ± 0.000012296 Da
מספר מסה136
g-factor
מחצית חיים
13.1 ± 0.1 m
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1968
זוגיות+

136Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
136.910679183 ± 0.000008733 Da
מספר מסה137
g-factor
מחצית חיים
1.28 ± 0.03 h
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1958
זוגיות+

137Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
137.910757495 ± 0.000010748 Da
מספר מסה138
g-factor
מחצית חיים
1.45 ± 0.05 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

138Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
138.9089327 ± 0.000003917 Da
מספר מסה139
g-factor
מחצית חיים
4.41 ± 0.04 h
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות+

139Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
139.9090856 ± 0.000006593 Da
מספר מסה140
g-factor
מחצית חיים
3.39 ± 0.01 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1938
זוגיות+

140Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

natural abundance
100
משקל אטומי
140.907659604 ± 0.000001607 Da
מספר מסה141
g-factor
1.7064 ± 0.0012
מחצית חיים
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
‎-0.077 ± 0.006
תאריך גילוי או המצאה1924
זוגיות+

142Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
141.91005164 ± 0.000001607 Da
מספר מסה142
g-factor
0.117 ± 0.0005
מחצית חיים
19.12 ± 0.04 h
ספין2
nuclear quadrupole moment
0.039 ± 0.017
תאריך גילוי או המצאה1935
זוגיות-

142Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
142.910822624 ± 0.000001949 Da
מספר מסה143
g-factor
0.77 ± 0.0014285714285714
מחצית חיים
13.57 ± 0.02 d
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.16
תאריך גילוי או המצאה1948
זוגיות+

143Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

144Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
143.913310682 ± 0.000002907 Da
מספר מסה144
g-factor
0
מחצית חיים
17.28 ± 0.05 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1951
זוגיות-

144Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

145Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
144.914517987 ± 0.000007674 Da
מספר מסה145
g-factor
מחצית חיים
5.984 ± 0.01 h
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1954
זוגיות+

145Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

146Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
145.91768763 ± 0.000036882 Da
מספר מסה146
g-factor
מחצית חיים
24.09 ± 0.1 m
ספין2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1953
זוגיות-

146Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

147Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
146.919007438 ± 0.00001702 Da
מספר מסה147
g-factor
מחצית חיים
13.39 ± 0.04 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1964
זוגיות+

147Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

148Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
147.922129992 ± 0.000016147 Da
מספר מסה148
g-factor
מחצית חיים
2.29 ± 0.02 m
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1964
זוגיות-

148Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

149Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
148.9237361 ± 0.0000106 Da
מספר מסה149
g-factor
מחצית חיים
2.26 ± 0.07 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1964
זוגיות+

149Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

150Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
149.926676391 ± 0.000009677 Da
מספר מסה150
g-factor
מחצית חיים
6.19 ± 0.16 s
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1970
זוגיות-

150Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

151Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
150.928309066 ± 0.000012506 Da
מספר מסה151
g-factor
מחצית חיים
18.9 ± 0.07 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1990
זוגיות-

151Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

152Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
151.9315529 ± 0.0000199 Da
מספר מסה152
g-factor
מחצית חיים
3.57 ± 0.11 s
ספין4
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1983
זוגיות+

152Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

153Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
152.933903511 ± 0.000012755 Da
מספר מסה153
g-factor
מחצית חיים
4.28 ± 0.11 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1987
זוגיות-

153Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

154Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
153.937885165 ± 0.00010736 Da
מספר מסה154
g-factor
מחצית חיים
2.3 ± 0.09 s
ספין3
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1988
זוגיות+

154Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

155Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
154.940509193 ± 0.000018462 Da
מספר מסה155
g-factor
מחצית חיים
1.47 ± 0.3 s
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1992
זוגיות-

155Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

156Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
155.9447669 ± 0.0000011 Da
מספר מסה156
g-factor
מחצית חיים
444 ± 6 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1992
זוגיות+

156Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
156.9480031 ± 0.0000034 Da
מספר מסה157
g-factor
מחצית חיים
307 ± 21 ms
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2017
זוגיות-

157Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

158Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
157.952603 ± 0.000322 Da
מספר מסה158
g-factor
מחצית חיים
181 ± 14 ms
ספין5
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2016
זוגיות-

158Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

159Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
158.956232 ± 0.000429 Da
מספר מסה159
g-factor
מחצית חיים
134 ± 43 ms
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2017
זוגיות-

159Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

160Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
159.961138 ± 0.000429 Da
מספר מסה160
g-factor
מחצית חיים
170 ± 140 ms
ספין1
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2017
זוגיות+

160Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
160.965121 ± 0.000537 Da
מספר מסה161
g-factor
מחצית חיים
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה2018
זוגיות-

161Pr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Praseodym 1

היסטוריה

מגלה או ממציאC.F. Aver von Welsbach
מקום גילויAustria
תאריך גילוי או המצאה1885
אטימולוגיהGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
הגייהpra-si-eh-DIM-i-em (אנגלית)

Sources

שכיחות
Abundance in Earth's crust
9.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000064 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000098 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
Abundance in Universe
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534