Празеодий

Празеодий (Pr)

element with the atomic number of 59
Atomic Number59
Atomic Weight140.90766
Массалық Сан141
Group
Period6
Blockf
Protons59 p+
Neutrons82 n0
Electrons59 e-
Animated Бор постулаттары of Pr (Празеодий)

Properties

Физикалық қасиеттер
Атом радиусы
185 pm
molar volume
Коваленттік радиус
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waals radius
240 pm
density
6,773 g/cm³
энергия
proton affinity
Электронға туыстық
ionization energy
ionization energy of Pr (Празеодий)
Булану жылуы
331 kJ/mol
балқыту жылулығы
11,3 kJ/mol
Реакцияның жылулық эффектісі
356,9 kJ/mol
Electrons
Химиялық элементтердің периодтық жүйесін атом құрылысы тұрғысынан сипаттау2, 8, 18, 21, 8, 2
Бор постулаттары: Pr (Празеодий)
valence electron2
Lewis structure: Pr (Празеодий)
electron configuration[Xe] 4f3 6s2
Enhanced Бор постулаттары of Pr (Празеодий)
Orbital Diagram of Pr (Празеодий)
Тотығу дәрежесі0, 1, 2, 3, 4, 5
Электртерістілік
1.13
Electrophilicity
1,1474513688760803 eV/particle
Phases
phase of matterSolid
Gas Phase
Boiling Point
3 793,15 K
Melting Point
1 204,15 K
critical pressure
critical temperature
Үштік нүкте
Visual
Түс
Silver
appearancegrayish white
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
12,5 W/(m K)
Көлемдік ұлғаюдың термиялық коэффициенті
0,0000067 1/K
molar heat capacity
Specific Heat Capacity
0,193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
1,4 MS/m
electrical resistivity
0,0000007 m Ω
Асқын өткізгіштік
Магнетизм
typeparamagnetic
Магниттік қабылдағыштық (Mass)
0,000000423 m³/Kg
Магниттік қабылдағыштық (Molar)
0,000000059604 m³/mol
Магниттік қабылдағыштық (Volume)
0,0028087
magnetic ordering
Кюри температурасы
Неель нүктесі
Structure
Crystal StructureSimple Hexagonal (HEX)
lattice constant
3,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Қаттылық
bulk modulus
29 GPa
shear modulus
15 GPa
Юнг модулі
37 GPa
Пуассон коэффициенті
0,28
Дыбыс Жылдамдығы
2 280 m/s
classification
CategoryLanthanides, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Элементтердің геохимикалық жіктелуіlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
11,4
Neutron Mass Absorption
0,0029
quantum number4I9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes40
Radioactive Isotopes40

121Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,955393 ± 0,000537 Da
Массалық Сан121
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
12 ± 5 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2005
parity

121Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
p (proton emission)100%

122Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
121,951927 ± 0,000537 Da
Массалық Сан122
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity

122Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,946076 ± 0,000429 Da
Массалық Сан123
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention
parity+

123Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

124Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
123,94294 ± 0,00043 Da
Массалық Сан124
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,2 ± 0,2 s
Спин
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1986
parity

124Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

125Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,937659 ± 0,000322 Da
Массалық Сан125
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,3 ± 0,7 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2002
parity+

125Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

126Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,93524 ± 0,00021 Da
Массалық Сан126
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,12 ± 0,18 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1983
parity

126Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,93071 ± 0,00021 Da
Массалық Сан127
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,2 ± 0,3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1995
parity+

127Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,928791 ± 0,000032 Da
Массалық Сан128
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
2,85 ± 0,09 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1985
parity+

128Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,925095 ± 0,000032 Da
Массалық Сан129
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
30 ± 4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1977
parity+

129Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,92359 ± 0,000069 Da
Массалық Сан130
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
40 ± 0,4 s
Спин6
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1977
parity

130Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,92023496 ± 0,000050451 Da
Массалық Сан131
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,5 ± 0,03 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1977
parity+

131Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,91924 ± 0,000031 Da
Массалық Сан132
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,49 ± 0,11 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1974
parity+

132Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,916330558 ± 0,000013416 Da
Массалық Сан133
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
6,5 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1970
parity+

133Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,915696729 ± 0,00002181 Da
Массалық Сан134
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
17 ± 2 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1967
parity-

134Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,913111772 ± 0,000012686 Da
Массалық Сан135
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
24 ± 1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

135Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,91267747 ± 0,000012296 Da
Массалық Сан136
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
13,1 ± 0,1 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1968
parity+

136Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,910679183 ± 0,000008733 Da
Массалық Сан137
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,28 ± 0,03 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1958
parity+

137Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,910757495 ± 0,000010748 Da
Массалық Сан138
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,45 ± 0,05 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1951
parity+

138Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,9089327 ± 0,000003917 Da
Массалық Сан139
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,41 ± 0,04 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1951
parity+

139Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,9090856 ± 0,000006593 Da
Массалық Сан140
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,39 ± 0,01 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1938
parity+

140Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

natural abundance
100
relative atomic mass
140,907659604 ± 0,000001607 Da
Массалық Сан141
g-factor
1,7064 ± 0,0012
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,077 ± 0,006
time of discovery or invention1924
parity+

142Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
141,91005164 ± 0,000001607 Da
Массалық Сан142
g-factor
0,117 ± 0,0005
Жартылай ыдырау мерзімі
19,12 ± 0,04 h
Спин2
nuclear quadrupole moment
0,039 ± 0,017
time of discovery or invention1935
parity-

142Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
142,910822624 ± 0,000001949 Da
Массалық Сан143
g-factor
0,77 ± 0,0014285714285714
Жартылай ыдырау мерзімі
13,57 ± 0,02 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,16
time of discovery or invention1948
parity+

143Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

144Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
143,913310682 ± 0,000002907 Da
Массалық Сан144
g-factor
0
Жартылай ыдырау мерзімі
17,28 ± 0,05 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
time of discovery or invention1951
parity-

144Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

145Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
144,914517987 ± 0,000007674 Da
Массалық Сан145
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
5,984 ± 0,01 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1954
parity+

145Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

146Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
145,91768763 ± 0,000036882 Da
Массалық Сан146
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
24,09 ± 0,1 m
Спин2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1953
parity-

146Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

147Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
146,919007438 ± 0,00001702 Da
Массалық Сан147
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
13,39 ± 0,04 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1964
parity+

147Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

148Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
147,922129992 ± 0,000016147 Da
Массалық Сан148
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
2,29 ± 0,02 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1964
parity-

148Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

149Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
148,9237361 ± 0,0000106 Da
Массалық Сан149
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
2,26 ± 0,07 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1964
parity+

149Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

150Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
149,926676391 ± 0,000009677 Da
Массалық Сан150
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
6,19 ± 0,16 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1970
parity-

150Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

151Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
150,928309066 ± 0,000012506 Da
Массалық Сан151
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
18,9 ± 0,07 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1990
parity-

151Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

152Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
151,9315529 ± 0,0000199 Da
Массалық Сан152
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
3,57 ± 0,11 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1983
parity+

152Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%

153Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
152,933903511 ± 0,000012755 Da
Массалық Сан153
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
4,28 ± 0,11 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1987
parity-

153Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

154Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
153,937885165 ± 0,00010736 Da
Массалық Сан154
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
2,3 ± 0,09 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1988
parity+

154Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

155Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,940509193 ± 0,000018462 Da
Массалық Сан155
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
1,47 ± 0,3 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1992
parity-

155Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

156Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,9447669 ± 0,0000011 Da
Массалық Сан156
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
444 ± 6 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention1992
parity+

156Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,9480031 ± 0,0000034 Da
Массалық Сан157
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
307 ± 21 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2017
parity-

157Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

158Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,952603 ± 0,000322 Da
Массалық Сан158
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
181 ± 14 ms
Спин5
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2016
parity-

158Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

159Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,956232 ± 0,000429 Da
Массалық Сан159
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
134 ± 43 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2017
parity-

159Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

160Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,961138 ± 0,000429 Da
Массалық Сан160
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
170 ± 140 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2017
parity+

160Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,965121 ± 0,000537 Da
Массалық Сан161
g-factor
Жартылай ыдырау мерзімі
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
time of discovery or invention2018
parity-

161Pr Decay Modes
decay modeҚарқындылық
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Praseodym 1

тарих

discoverer or inventorC.F. Aver von Welsbach
location of discoveryAustria
time of discovery or invention1885
ЭтимологияGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
pronunciationpra-si-eh-DIM-i-em (ағылшын тілі)

Sources

Abundance
Abundance in Earth's crust
9,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000064 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000098 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534