Prazeodym

Prazeodym (Pr)

59. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa59
Masa atomowa140.90766
liczba masowa141
Grupa
Okres6
Blokf
proton59 p+
neutron82 n0
elektron59 e-
Animated Model atomu Bohra of Pr (Prazeodym)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
176 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
99 pm
Crystal Radius
113 pm
promień van der Waalsa
240 pm
gęstość
6,773 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Prazeodym0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Pr (Prazeodym)
ciepło parowania
331 kJ/mol
ciepło topnienia
11,3 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
356,9 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 21, 8, 2
Model atomu Bohra: Pr (Prazeodym)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Pr (Prazeodym)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f3 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Pr (Prazeodym)
Orbital Diagram of Pr (Prazeodym)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.13
Electrophilicity Index
1,1474513688760803 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
3 793,15 K
Temperatura topnienia
1 204,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancegrayish white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
12,5 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000067 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,193 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,4 MS/m
rezystywność
0,0000007 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000423 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000059604 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0028087
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
29 GPa
moduł Kirchhoffa
15 GPa
moduł Younga
37 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
2 280 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
11,4
Neutron Mass Absorption
0,0029
liczby kwantowe4I9/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Natural Isotopes1

121Pr

liczba masowa121
liczba neutronów62
względna masa atomowa
120,955393 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
12 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

122Pr

liczba masowa122
liczba neutronów63
względna masa atomowa
121,951927 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Pr

liczba masowa123
liczba neutronów64
względna masa atomowa
122,946076 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Pr

liczba masowa124
liczba neutronów65
względna masa atomowa
123,94294 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,2 ± 0,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Pr

liczba masowa125
liczba neutronów66
względna masa atomowa
124,937659 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,7 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Pr

liczba masowa126
liczba neutronów67
względna masa atomowa
125,93524 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,12 ± 0,18 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pr

liczba masowa127
liczba neutronów68
względna masa atomowa
126,93071 ± 0,00021 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

liczba masowa128
liczba neutronów69
względna masa atomowa
127,928791 ± 0,000032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,85 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Pr

liczba masowa129
liczba neutronów70
względna masa atomowa
128,925095 ± 0,000032 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
30 ± 4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

liczba masowa130
liczba neutronów71
względna masa atomowa
129,92359 ± 0,000069 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
40 ± 0,4 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

liczba masowa131
liczba neutronów72
względna masa atomowa
130,92023496 ± 0,000050451 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,03 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

liczba masowa132
liczba neutronów73
względna masa atomowa
131,91924 ± 0,000031 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,49 ± 0,11 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

liczba masowa133
liczba neutronów74
względna masa atomowa
132,916330558 ± 0,000013416 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

liczba masowa134
liczba neutronów75
względna masa atomowa
133,915696729 ± 0,00002181 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17 ± 2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

liczba masowa135
liczba neutronów76
względna masa atomowa
134,913111772 ± 0,000012686 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24 ± 1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

liczba masowa136
liczba neutronów77
względna masa atomowa
135,91267747 ± 0,000012296 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,1 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

liczba masowa137
liczba neutronów78
względna masa atomowa
136,910679183 ± 0,000008733 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,28 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

liczba masowa138
liczba neutronów79
względna masa atomowa
137,910757495 ± 0,000010748 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,45 ± 0,05 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

liczba masowa139
liczba neutronów80
względna masa atomowa
138,9089327 ± 0,000003917 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,41 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

liczba masowa140
liczba neutronów81
względna masa atomowa
139,9090856 ± 0,000006593 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,39 ± 0,01 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

liczba masowa141
liczba neutronów82
względna masa atomowa
140,907659604 ± 0,000001607 Da
g-factor
1,7064 ± 0,0012
abundancja naturalna
100
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,077 ± 0,006
data odkrycia1924
parzystość+

142Pr

liczba masowa142
liczba neutronów83
względna masa atomowa
141,91005164 ± 0,000001607 Da
g-factor
0,117 ± 0,0005
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,12 ± 0,04 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0,039 ± 0,017
data odkrycia1935
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

liczba masowa143
liczba neutronów84
względna masa atomowa
142,910822624 ± 0,000001949 Da
g-factor
0,77 ± 0,0014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,57 ± 0,02 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,16
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144Pr

liczba masowa144
liczba neutronów85
względna masa atomowa
143,913310682 ± 0,000002907 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
17,28 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145Pr

liczba masowa145
liczba neutronów86
względna masa atomowa
144,914517987 ± 0,000007674 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,984 ± 0,01 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146Pr

liczba masowa146
liczba neutronów87
względna masa atomowa
145,91768763 ± 0,000036882 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,09 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147Pr

liczba masowa147
liczba neutronów88
względna masa atomowa
146,919007438 ± 0,00001702 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
13,39 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Pr

liczba masowa148
liczba neutronów89
względna masa atomowa
147,922129992 ± 0,000016147 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

149Pr

liczba masowa149
liczba neutronów90
względna masa atomowa
148,9237361 ± 0,0000106 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,26 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Pr

liczba masowa150
liczba neutronów91
względna masa atomowa
149,926676391 ± 0,000009677 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,19 ± 0,16 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

151Pr

liczba masowa151
liczba neutronów92
względna masa atomowa
150,928309066 ± 0,000012506 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,9 ± 0,07 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Pr

liczba masowa152
liczba neutronów93
względna masa atomowa
151,9315529 ± 0,0000199 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,57 ± 0,11 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Pr

liczba masowa153
liczba neutronów94
względna masa atomowa
152,933903511 ± 0,000012755 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,28 ± 0,11 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Pr

liczba masowa154
liczba neutronów95
względna masa atomowa
153,937885165 ± 0,00010736 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Pr

liczba masowa155
liczba neutronów96
względna masa atomowa
154,940509193 ± 0,000018462 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,47 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Pr

liczba masowa156
liczba neutronów97
względna masa atomowa
155,9447669 ± 0,0000011 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
444 ± 6 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Pr

liczba masowa157
liczba neutronów98
względna masa atomowa
156,9480031 ± 0,0000034 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
307 ± 21 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Pr

liczba masowa158
liczba neutronów99
względna masa atomowa
157,952603 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
181 ± 14 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Pr

liczba masowa159
liczba neutronów100
względna masa atomowa
158,956232 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
134 ± 43 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Pr

liczba masowa160
liczba neutronów101
względna masa atomowa
159,961138 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
170 ± 140 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pr

liczba masowa161
liczba neutronów102
względna masa atomowa
160,965121 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Praseodym 1

historia

odkrywca lub wynalazcaC.F. Aver von Welsbach
miejsce odkryciaAustria
data odkrycia1885
etymologiaGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
wymowapra-si-eh-DIM-i-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
9,2 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,00000064 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,0000098 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534