Prazeodym

Prazeodym (Pr)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa59
Masa atomowa140.90766
liczba masowa141
Grupa
Okres6
Blokf
Protony59 p+
Neutrony82 n0
Elektrony59 e-
Animated Model atomu Bohra of Pr (Prazeodym)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
185 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
176 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
99 pm
Crystal Radius
113 pm
promień van der Waalsa
240 pm
gęstość
6,773 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
potencjał jonizacyjny of Pr (Prazeodym)
ciepło parowania
331 kJ/mol
ciepło topnienia
11,3 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
356,9 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 21, 8, 2
Model atomu Bohra: Pr (Prazeodym)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Pr (Prazeodym)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f3 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Pr (Prazeodym)
Orbital Diagram of Pr (Prazeodym)
stopień utlenienia0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.13
Electrophilicity
1,1474513688760803 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
3 793,15 K
Temperatura topnienia
1 204,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancegrayish white
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
12,5 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000067 1/K
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,193 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
1,4 MS/m
rezystywność
0,0000007 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,000000423 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000059604 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0028087
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznySześciokąt prosty (HEX)
Stała sieci krystalicznej
3,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
29 GPa
moduł Kirchhoffa
15 GPa
moduł Younga
37 GPa
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
2 280 m/s
klasyfikowanie
KategoriaLantanowce, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
11,4
Neutron Mass Absorption
0,0029
liczby kwantowe4I9/2
grupa przestrzenna194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy40
Radioactive Isotopes40

121Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,955393 ± 0,000537 Da
liczba masowa121
g-factor
czas połowicznego rozpadu
12 ± 5 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2005
parzystość

121Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

122Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
121,951927 ± 0,000537 Da
liczba masowa122
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość

122Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,946076 ± 0,000429 Da
liczba masowa123
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia
parzystość+

123Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

124Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
123,94294 ± 0,00043 Da
liczba masowa124
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,2 ± 0,2 s
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość

124Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

125Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,937659 ± 0,000322 Da
liczba masowa125
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,3 ± 0,7 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2002
parzystość+

125Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

126Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,93524 ± 0,00021 Da
liczba masowa126
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,12 ± 0,18 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość

126Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,93071 ± 0,00021 Da
liczba masowa127
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,2 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość+

127Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,928791 ± 0,000032 Da
liczba masowa128
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,85 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość+

128Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,925095 ± 0,000032 Da
liczba masowa129
g-factor
czas połowicznego rozpadu
30 ± 4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

129Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,92359 ± 0,000069 Da
liczba masowa130
g-factor
czas połowicznego rozpadu
40 ± 0,4 s
spin6
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość

130Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,92023496 ± 0,000050451 Da
liczba masowa131
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,5 ± 0,03 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość+

131Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,91924 ± 0,000031 Da
liczba masowa132
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,49 ± 0,11 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1974
parzystość+

132Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,916330558 ± 0,000013416 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,5 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość+

133Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,915696729 ± 0,00002181 Da
liczba masowa134
g-factor
czas połowicznego rozpadu
17 ± 2 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

134Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,913111772 ± 0,000012686 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24 ± 1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

135Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,91267747 ± 0,000012296 Da
liczba masowa136
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,1 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1968
parzystość+

136Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,910679183 ± 0,000008733 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,28 ± 0,03 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1958
parzystość+

137Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,910757495 ± 0,000010748 Da
liczba masowa138
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,45 ± 0,05 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

138Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,9089327 ± 0,000003917 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,41 ± 0,04 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1951
parzystość+

139Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,9090856 ± 0,000006593 Da
liczba masowa140
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,39 ± 0,01 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

140Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

abundancja naturalna
100
względna masa atomowa
140,907659604 ± 0,000001607 Da
liczba masowa141
g-factor
1,7064 ± 0,0012
czas połowicznego rozpadu
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,077 ± 0,006
data odkrycia1924
parzystość+

142Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
141,91005164 ± 0,000001607 Da
liczba masowa142
g-factor
0,117 ± 0,0005
czas połowicznego rozpadu
19,12 ± 0,04 h
spin2
nuclear quadrupole moment
0,039 ± 0,017
data odkrycia1935
parzystość-

142Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
142,910822624 ± 0,000001949 Da
liczba masowa143
g-factor
0,77 ± 0,0014285714285714
czas połowicznego rozpadu
13,57 ± 0,02 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,16
data odkrycia1948
parzystość+

143Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

144Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
143,913310682 ± 0,000002907 Da
liczba masowa144
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
17,28 ± 0,05 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1951
parzystość-

144Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

145Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
144,914517987 ± 0,000007674 Da
liczba masowa145
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,984 ± 0,01 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1954
parzystość+

145Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

146Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
145,91768763 ± 0,000036882 Da
liczba masowa146
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24,09 ± 0,1 m
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1953
parzystość-

146Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

147Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
146,919007438 ± 0,00001702 Da
liczba masowa147
g-factor
czas połowicznego rozpadu
13,39 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

147Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

148Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
147,922129992 ± 0,000016147 Da
liczba masowa148
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,29 ± 0,02 m
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość-

148Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

149Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
148,9237361 ± 0,0000106 Da
liczba masowa149
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,26 ± 0,07 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

149Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

150Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
149,926676391 ± 0,000009677 Da
liczba masowa150
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,19 ± 0,16 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1970
parzystość-

150Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

151Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
150,928309066 ± 0,000012506 Da
liczba masowa151
g-factor
czas połowicznego rozpadu
18,9 ± 0,07 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1990
parzystość-

151Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

152Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
151,9315529 ± 0,0000199 Da
liczba masowa152
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,57 ± 0,11 s
spin4
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość+

152Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

153Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
152,933903511 ± 0,000012755 Da
liczba masowa153
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,28 ± 0,11 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1987
parzystość-

153Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

154Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
153,937885165 ± 0,00010736 Da
liczba masowa154
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,09 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1988
parzystość+

154Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

155Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,940509193 ± 0,000018462 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,47 ± 0,3 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

155Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

156Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,9447669 ± 0,0000011 Da
liczba masowa156
g-factor
czas połowicznego rozpadu
444 ± 6 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość+

156Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,9480031 ± 0,0000034 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
307 ± 21 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

157Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

158Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,952603 ± 0,000322 Da
liczba masowa158
g-factor
czas połowicznego rozpadu
181 ± 14 ms
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2016
parzystość-

158Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

159Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,956232 ± 0,000429 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
134 ± 43 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość-

159Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

160Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,961138 ± 0,000429 Da
liczba masowa160
g-factor
czas połowicznego rozpadu
170 ± 140 ms
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2017
parzystość+

160Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,965121 ± 0,000537 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2018
parzystość-

161Pr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Praseodym 1

historia

odkrywca lub wynalazcaC.F. Aver von Welsbach
miejsce odkryciaAustria
data odkrycia1885
etymologiaGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
wymowapra-si-eh-DIM-i-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
9,2 mg/kg
Abundance in Oceans
0,00000064 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,0000098 %
Abundance in Sun
0,0000001 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534