Prazeodým

Prazeodým (Pr)

chemický prvok s protónovým číslom 59
Protónové číslo59
Atómová hmotnosť140.90766
Nukleónové číslo141
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón59 p+
Neutrón82 n0
elektrón59 e-
Animated Bohrov model atómu of Pr (Prazeodým)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
185 pm
Mólový objem
Covalent Radius
176 pm
Metallic Radius
iónový polomer
99 pm
Crystal Radius
113 pm
Van der Waalsov polomer
240 pm
density
6,773 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Prazeodým020406080100120140160180200220240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Pr (Prazeodým)
Merné skupenské teplo varu
331 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
11,3 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
356,9 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 21, 8, 2
Bohrov model atómu: Pr (Prazeodým)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Pr (Prazeodým)
electron configuration[Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f3 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Pr (Prazeodým)
Orbital Diagram of Pr (Prazeodým)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
1.13
Electrophilicity Index
1,1474513688760803 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 793,15 K
Teplota topenia
1 204,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobagrayish white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
12,5 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000067 1/K
Molárna tepelná kapacita
Tepelná kapacita
0,193 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
1,4 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000007 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,000000423 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000059604 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0028087
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
29 GPa
shear modulus
15 GPa
Youngov modul
37 GPa
Poissonova konštanta
0,28
rýchlosť zvuku
2 280 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
11,4
Neutron Mass Absorption
0,0029
Kvantové číslo4I9/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy40
Natural Isotopes1

121Pr

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
120,955393 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 5 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2005
parity

decay modeintensity
p (proton emission)100%

122Pr

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
121,951927 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Pr

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
122,946076 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Pr

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
123,94294 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,2 ± 0,2 s
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Pr

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
124,937659 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,3 ± 0,7 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Pr

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
125,93524 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,12 ± 0,18 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pr

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
126,93071 ± 0,00021 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,2 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
127,928791 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,85 ± 0,09 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Pr

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
128,925095 ± 0,000032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30 ± 4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
129,92359 ± 0,000069 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
40 ± 0,4 s
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
130,92023496 ± 0,000050451 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,5 ± 0,03 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
131,91924 ± 0,000031 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,49 ± 0,11 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
132,916330558 ± 0,000013416 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,5 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
133,915696729 ± 0,00002181 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17 ± 2 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
134,913111772 ± 0,000012686 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24 ± 1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
135,91267747 ± 0,000012296 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,1 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
136,910679183 ± 0,000008733 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,28 ± 0,03 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
137,910757495 ± 0,000010748 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,45 ± 0,05 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
138,9089327 ± 0,000003917 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,41 ± 0,04 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
139,9090856 ± 0,000006593 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,39 ± 0,01 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
140,907659604 ± 0,000001607 Da
g-factor
1,7064 ± 0,0012
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,077 ± 0,006
dátum objavu1924
parity+

142Pr

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
141,91005164 ± 0,000001607 Da
g-factor
0,117 ± 0,0005
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,12 ± 0,04 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,039 ± 0,017
dátum objavu1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
142,910822624 ± 0,000001949 Da
g-factor
0,77 ± 0,0014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,57 ± 0,02 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,77 ± 0,16
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Pr

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
143,913310682 ± 0,000002907 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,28 ± 0,05 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Pr

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
144,914517987 ± 0,000007674 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,984 ± 0,01 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Pr

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
145,91768763 ± 0,000036882 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,09 ± 0,1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Pr

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
146,919007438 ± 0,00001702 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
13,39 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pr

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
147,922129992 ± 0,000016147 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,29 ± 0,02 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pr

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
148,9237361 ± 0,0000106 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,26 ± 0,07 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pr

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
149,926676391 ± 0,000009677 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,19 ± 0,16 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pr

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
150,928309066 ± 0,000012506 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,9 ± 0,07 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1990
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pr

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
151,9315529 ± 0,0000199 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,57 ± 0,11 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pr

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
152,933903511 ± 0,000012755 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,28 ± 0,11 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Pr

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
153,937885165 ± 0,00010736 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,09 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Pr

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
154,940509193 ± 0,000018462 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,47 ± 0,3 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Pr

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
155,9447669 ± 0,0000011 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
444 ± 6 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Pr

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
156,9480031 ± 0,0000034 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
307 ± 21 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Pr

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
157,952603 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
181 ± 14 ms
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2016
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Pr

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
158,956232 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
134 ± 43 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Pr

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
159,961138 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
170 ± 140 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pr

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
160,965121 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Praseodym 1

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaC.F. Aver von Welsbach
miesto nálezuAustria
dátum objavu1885
etymológiaGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
pronunciationpra-si-eh-DIM-i-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
9,2 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000064 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000098 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534