เพรซิโอดิเมียม

เพรซิโอดิเมียม (Pr)

element with the atomic number of 59
เลขอะตอม59
มวลอะตอม140.90766
เลขมวล141
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน59 p+
นิวตรอน82 n0
อิเล็กตรอน59 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pr (เพรซิโอดิเมียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
240 pm
ความหนาแน่น
6.773 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: เพรซิโอดิเมียม0153045607590105120135150165180195210225240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pr (เพรซิโอดิเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
331 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
11.3 kJ/mol
standard enthalpy of formation
356.9 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 21, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Pr (เพรซิโอดิเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pr (เพรซิโอดิเมียม)
electron configuration[Xe] 4f3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f3 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pr (เพรซิโอดิเมียม)
Orbital Diagram of Pr (เพรซิโอดิเมียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.13
Electrophilicity Index
1.1474513688760803 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
3,793.15 K
จุดหลอมเหลว
1,204.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancegrayish white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
12.5 W/(m K)
thermal expansion
0.0000067 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000007 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000423 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000059604 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0028087
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
29 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
15 GPa
Young's modulus
37 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
2,280 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
11.4
Neutron Mass Absorption
0.0029
quantum number4I9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Natural Isotopes1

121Pr

เลขมวล121
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
120.955393 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity

decay modeintensity
p (proton emission)100%

122Pr

เลขมวล122
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
121.951927 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

123Pr

เลขมวล123
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
122.946076 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

124Pr

เลขมวล124
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
123.94294 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.2 ± 0.2 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

125Pr

เลขมวล125
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
124.937659 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 0.7 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

126Pr

เลขมวล126
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
125.93524 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.12 ± 0.18 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

127Pr

เลขมวล127
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
126.93071 ± 0.00021 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

เลขมวล128
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
127.928791 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.85 ± 0.09 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

129Pr

เลขมวล129
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
128.925095 ± 0.000032 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
30 ± 4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

เลขมวล130
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
129.92359 ± 0.000069 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
40 ± 0.4 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

เลขมวล131
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
130.92023496 ± 0.000050451 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.03 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

เลขมวล132
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
131.91924 ± 0.000031 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.49 ± 0.11 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

เลขมวล133
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
132.916330558 ± 0.000013416 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

เลขมวล134
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
133.915696729 ± 0.00002181 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17 ± 2 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

เลขมวล135
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
134.913111772 ± 0.000012686 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24 ± 1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

เลขมวล136
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
135.91267747 ± 0.000012296 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.1 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

เลขมวล137
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
136.910679183 ± 0.000008733 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.28 ± 0.03 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

เลขมวล138
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
137.910757495 ± 0.000010748 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.45 ± 0.05 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

เลขมวล139
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
138.9089327 ± 0.000003917 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.41 ± 0.04 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

เลขมวล140
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
139.9090856 ± 0.000006593 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.39 ± 0.01 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

เลขมวล141
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
140.907659604 ± 0.000001607 Da
g-factor
1.7064 ± 0.0012
natural abundance
100
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.077 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

142Pr

เลขมวล142
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
141.91005164 ± 0.000001607 Da
g-factor
0.117 ± 0.0005
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.12 ± 0.04 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.039 ± 0.017
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

เลขมวล143
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
142.910822624 ± 0.000001949 Da
g-factor
0.77 ± 0.0014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.57 ± 0.02 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.16
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

144Pr

เลขมวล144
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
143.913310682 ± 0.000002907 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.28 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

145Pr

เลขมวล145
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
144.914517987 ± 0.000007674 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.984 ± 0.01 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

146Pr

เลขมวล146
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
145.91768763 ± 0.000036882 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24.09 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

147Pr

เลขมวล147
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
146.919007438 ± 0.00001702 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
13.39 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pr

เลขมวล148
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
147.922129992 ± 0.000016147 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pr

เลขมวล149
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
148.9237361 ± 0.0000106 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.26 ± 0.07 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pr

เลขมวล150
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
149.926676391 ± 0.000009677 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.19 ± 0.16 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pr

เลขมวล151
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
150.928309066 ± 0.000012506 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.9 ± 0.07 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pr

เลขมวล152
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
151.9315529 ± 0.0000199 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.57 ± 0.11 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pr

เลขมวล153
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
152.933903511 ± 0.000012755 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.28 ± 0.11 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

154Pr

เลขมวล154
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
153.937885165 ± 0.00010736 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.09 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

155Pr

เลขมวล155
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
154.940509193 ± 0.000018462 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.47 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

156Pr

เลขมวล156
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
155.9447669 ± 0.0000011 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
444 ± 6 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

157Pr

เลขมวล157
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
156.9480031 ± 0.0000034 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
307 ± 21 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

158Pr

เลขมวล158
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
157.952603 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
181 ± 14 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

159Pr

เลขมวล159
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
158.956232 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
134 ± 43 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

160Pr

เลขมวล160
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
159.961138 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
170 ± 140 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

161Pr

เลขมวล161
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
160.965121 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Praseodym 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์C.F. Aver von Welsbach
สถานที่ค้นพบAustria
ถูกค้นพบเมื่อ1885
ศัพทมูลวิทยาGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
pronunciationpra-si-eh-DIM-i-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
9.2 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00000064 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.0000098 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534

alias

 • Pr

การแปล

 • เยอรมันPraseodym
 • รัสเซียпразеодим
 • อังกฤษpraseodymium
 • ดัตช์praseodymium
 • ฝรั่งเศสpraséodyme
 • อิตาลีpraseodimio
 • อัมฮาราፕራሲዮዲሚየም
 • อาหรับبراسوديميوم
 • อาเซอร์ไบจานPrazeodim
 • เบลารุสПразеадым
 • บัลแกเรียпразеодим
 • บังกลาপ্রাসিওডিমিয়াম
 • บอสเนียprazeodij
 • คาตาลันpraseodimi
 • คอร์ซิกาPraseodimiu
 • เช็กpraseodym
 • ชูวัชПразеодим
 • เวลส์Praseodymiwm
 • เดนมาร์กpraseodym
 • กรีกπρασεοδύμιο
 • เอสเปรันโตprazeodimo
 • สเปนpraseodimio
 • เอสโตเนียPraseodüüm
 • บาสก์praseodimio
 • เปอร์เซียپرازئودیمیم
 • ฟินแลนด์praseodyymi
 • ฟรูลีPraseodimi
 • ไอริชpraiséidimiam
 • กาลิเซียPraseodimio
 • มานซ์Prashodymmium
 • จีนแคะpraseodymium
 • ฮิบรูפרסאודימיום
 • ฮินดีप्रासियोडाइमियम
 • ฮินดีฟิจิPraseodymium
 • โครเอเชียPraseodimij
 • ฮังการีprazeodímium
 • อาร์เมเนียպրազեդիում
 • อินเตอร์ลิงกัวPraseodymium
 • อินโดนีเซียpraseodimium
 • อีโดPrazeodimio
 • ญี่ปุ่นプラセオジム
 • โลชบันjinmrprase,odimi
 • ชวาPraseodimium
 • จอร์เจียპრაზეოდიმიუმი
 • กันนาดาಪ್ರೇಸಿಯೊಡೈಮಿಯಮ್
 • เกาหลี프라세오디뮴
 • โกมิПразеодим
 • ละตินpraseodymium
 • ลักเซมเบิร์กPraseodym
 • ลิกูเรียPraseodimio
 • ลิทัวเนียPrazeodimis
 • ลัตเวียprazeodīms
 • มาลายาลัมപ്രസിയോഡൈമിയം
 • มราฐีप्रासिओडायमियम
 • มารีตะวันตกПразеодим
 • มาเลย์Praseodimium
 • พม่าပရာဆီယိုဒိုင်ယမ်
 • นอร์เวย์นีนอสก์praseodym
 • โปแลนด์prazeodym
 • ลาฮ์นดาپریزیڈومیم
 • โปรตุเกสpraseodímio
 • เคชวาPraseodimyu
 • โรมาเนียpraseodim
 • ซาคาПразеодимиум
 • ซิซิลีprasiudimiu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียPrazeodijum
 • สโลวักprazeodým
 • สโลวีเนียPrazeodim
 • เซอร์เบียпразеодијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Praseodymium
 • สวีเดนpraseodym
 • ทมิฬபிரசியோடைமியம்
 • ตุรกีPraseodim
 • อุยกูร์پرازېئودىمىي
 • ยูเครนпразеодим
 • อูรดูPraseodymium
 • เวปส์Prazeodim
 • เวียดนามpraseodymi
 • วาเรย์Praseodimyo
 • คัลมืยค์Празеодим
 • โยรูบาPraseodymium
 • จีน
 • นอร์เวย์บุคมอลpraseodym
 • เซบูPraseodymyo
 • เคิร์ดตอนกลางپرازیۆدیمیۆم
 • คาซัคПразеодим
 • มาซิโดเนียПразеодиум
 • เบรตันPrazeodimiom
 • คุชราตપ્રેસિયોડિમિયમ
 • โอดิยาପ୍ରାସିଓଡ଼ାଇମିଅମ
 • อ็อกซิตันPraseodimi
 • พีดมอนต์Praseodimi
 • ตาตาร์Празеодим
 • เอียร์ซยาПразеодим
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Празэадым
 • แอลเบเนียPraseodimi
 • อุซเบกPrazeodim
 • อาโรมาเนียPraseodimu
 • คีร์กีซПразеодим
 • ลิมเบิร์กPraseodymium
 • เนวาร์प्रासियोडाइमियम
 • สันสกฤตप्रासियोडाइमियम
 • มอลตาprasedimju
 • เกลิกสกอตPrasodimium
 • โปรตุเกส (บราซิล)praseodímio
 • เนปาลप्रासियोडाइमियम
 • บาลีप्रासियोडाइमियम
 • เตลูกูప్రాసియోడిమియం
 • cdoPraseodymium
 • จีนมินหนานPraseodymium
 • อัสตูเรียสPraseodimiu
 • โภชปุรีप्रासियोडाइमियम
 • แอฟริกานส์Praseodimium
 • ปัญจาบਪ੍ਰੇਜ਼ੀਓਡੀਮੀਅਮ
 • ตากาล็อกPraseodimyo
 • ทาจิกпразеодим
 • จีนคลาสสิก
 • kbpPrasɛyɔdɩmɩ
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาpraseodimio
 • oloPrazeodiimu
 • มองโกเลียпразеодим
 • จีนอู๋
 • ฟริเซียนเหนือPraseodüüm
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • สวาฮีลีPraseodimi
 • ซาร์เดญาPraseodìmiu
 • อาหรับโมร็อกโกپراسيوديم
 • บัชคีร์Празеодим
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์براسوديميوم
 • พัชโตپراسيوديموميم
 • คอร์นิชPraseodymiom
 • บาหลีPraséodimium
 • ไอซ์แลนด์Praseódým