เพรซิโอดิเมียม

เพรซิโอดิเมียม (Pr)

element with the atomic number of 59
เลขอะตอม59
มวลอะตอม140.90766
เลขมวล141
หมู่
คาบ6
บล็อกf
โปรตอน59 p+
นิวตรอน82 n0
Electrons59 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Pr (เพรซิโอดิเมียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
185 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
176 pm
Metallic Radius
ionic radius
99 pm
Crystal Radius
113 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
240 pm
ความหนาแน่น
6.773 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
ionization energy of Pr (เพรซิโอดิเมียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
331 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
11.3 kJ/mol
standard enthalpy of formation
356.9 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 21, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Pr (เพรซิโอดิเมียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Pr (เพรซิโอดิเมียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f3 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Pr (เพรซิโอดิเมียม)
Orbital Diagram of Pr (เพรซิโอดิเมียม)
สถานะออกซิเดชัน0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.13
Electrophilicity
1.1474513688760803 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
3,793.15 K
จุดหลอมเหลว
1,204.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancegrayish white
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
12.5 W/(m K)
thermal expansion
0.0000067 1/K
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.193 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1.4 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000007 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.000000423 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000059604 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0028087
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหกเหลี่ยมแบบง่าย (HEX)
lattice constant
3.67 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
29 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
15 GPa
Young's modulus
37 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
2,280 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทแลนทาไนด, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number30
Mendeleev Number17
Pettifor Number31
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
216 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
11.4
Neutron Mass Absorption
0.0029
quantum number4I9/2
space group194 (P63/mmc)

Isotopes of Praseodymium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร40
Radioactive Isotopes40

121Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.955393 ± 0.000537 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
12 ± 5 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2005
parity

121Pr Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

122Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.951927 ± 0.000537 Da
เลขมวล122
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

122Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

123Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.946076 ± 0.000429 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

123Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

124Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.94294 ± 0.00043 Da
เลขมวล124
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.2 ± 0.2 s
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity

124Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

125Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.937659 ± 0.000322 Da
เลขมวล125
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.3 ± 0.7 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2002
parity+

125Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

126Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.93524 ± 0.00021 Da
เลขมวล126
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.12 ± 0.18 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity

126Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

127Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.93071 ± 0.00021 Da
เลขมวล127
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.2 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

127Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

128Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.928791 ± 0.000032 Da
เลขมวล128
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.85 ± 0.09 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

128Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

129Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.925095 ± 0.000032 Da
เลขมวล129
g-factor
ครึ่งชีวิต
30 ± 4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

129Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

130Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.92359 ± 0.000069 Da
เลขมวล130
g-factor
ครึ่งชีวิต
40 ± 0.4 s
สปิน6
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity

130Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

131Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.92023496 ± 0.000050451 Da
เลขมวล131
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.5 ± 0.03 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity+

131Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

132Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.91924 ± 0.000031 Da
เลขมวล132
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.49 ± 0.11 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

132Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

133Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.916330558 ± 0.000013416 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.5 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

133Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

134Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.915696729 ± 0.00002181 Da
เลขมวล134
g-factor
ครึ่งชีวิต
17 ± 2 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

134Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

135Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.913111772 ± 0.000012686 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
24 ± 1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

135Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

136Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.91267747 ± 0.000012296 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.1 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

136Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

137Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.910679183 ± 0.000008733 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.28 ± 0.03 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

137Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

138Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.910757495 ± 0.000010748 Da
เลขมวล138
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.45 ± 0.05 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

138Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

139Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.9089327 ± 0.000003917 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.41 ± 0.04 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

139Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

140Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.9090856 ± 0.000006593 Da
เลขมวล140
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.39 ± 0.01 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

140Pr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)48.7%
ϵ (electron capture)51.3%

141Pr

natural abundance
100
น้ำหนักอะตอม
140.907659604 ± 0.000001607 Da
เลขมวล141
g-factor
1.7064 ± 0.0012
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.077 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

142Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.91005164 ± 0.000001607 Da
เลขมวล142
g-factor
0.117 ± 0.0005
ครึ่งชีวิต
19.12 ± 0.04 h
สปิน2
nuclear quadrupole moment
0.039 ± 0.017
ถูกค้นพบเมื่อ1935
parity-

142Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
ϵ (electron capture)0.0164%

143Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
142.910822624 ± 0.000001949 Da
เลขมวล143
g-factor
0.77 ± 0.0014285714285714
ครึ่งชีวิต
13.57 ± 0.02 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.77 ± 0.16
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

143Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

144Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
143.913310682 ± 0.000002907 Da
เลขมวล144
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
17.28 ± 0.05 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

144Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

145Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
144.914517987 ± 0.000007674 Da
เลขมวล145
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.984 ± 0.01 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

145Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

146Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
145.91768763 ± 0.000036882 Da
เลขมวล146
g-factor
ครึ่งชีวิต
24.09 ± 0.1 m
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1953
parity-

146Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

147Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
146.919007438 ± 0.00001702 Da
เลขมวล147
g-factor
ครึ่งชีวิต
13.39 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

147Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

148Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
147.922129992 ± 0.000016147 Da
เลขมวล148
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.29 ± 0.02 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity-

148Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

149Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
148.9237361 ± 0.0000106 Da
เลขมวล149
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.26 ± 0.07 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

149Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

150Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
149.926676391 ± 0.000009677 Da
เลขมวล150
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.19 ± 0.16 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity-

150Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

151Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
150.928309066 ± 0.000012506 Da
เลขมวล151
g-factor
ครึ่งชีวิต
18.9 ± 0.07 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity-

151Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

152Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
151.9315529 ± 0.0000199 Da
เลขมวล152
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.57 ± 0.11 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity+

152Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

153Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
152.933903511 ± 0.000012755 Da
เลขมวล153
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.28 ± 0.11 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1987
parity-

153Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

154Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
153.937885165 ± 0.00010736 Da
เลขมวล154
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.09 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1988
parity+

154Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

155Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.940509193 ± 0.000018462 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.47 ± 0.3 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

155Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

156Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.9447669 ± 0.0000011 Da
เลขมวล156
g-factor
ครึ่งชีวิต
444 ± 6 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity+

156Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

157Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.9480031 ± 0.0000034 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
307 ± 21 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

157Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

158Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.952603 ± 0.000322 Da
เลขมวล158
g-factor
ครึ่งชีวิต
181 ± 14 ms
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2016
parity-

158Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

159Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.956232 ± 0.000429 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
134 ± 43 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity-

159Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

160Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.961138 ± 0.000429 Da
เลขมวล160
g-factor
ครึ่งชีวิต
170 ± 140 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2017
parity+

160Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

161Pr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.965121 ± 0.000537 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

161Pr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Praseodym 1

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์C.F. Aver von Welsbach
สถานที่ค้นพบAustria
ถูกค้นพบเมื่อ1885
ศัพทมูลวิทยาGreek: prasios and didymos (green twin); from its green salts.
pronunciationpra-si-eh-DIM-i-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
9.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00000064 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.0000098 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000002 %

Nuclear Screening Constants

1s1.1694
2p4.2306
2s15.538
3d13.8476
3p19.1756
3s19.499
4d32.7028
4f37.8992
4p29.9432
4s28.6668
5p43.7165
5s41.387
6s51.2534