Radon

Radon (Rn)

Vzácný plyn, chemický prvek s atomovým číslem 86
Atomové číslo86
Atomová hmotnost222
Nukleonové číslo193
Skupina18
Perioda6
Blokp
proton86 p+
neutron107 n0
elektron86 e-
Animated Bohrův model atomu of Rn (Radon)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
molární objem
Kovalentní Poloměr
142 pm
Metallic Radius
iontový poloměr
Crystal Radius
Van der Waalsův poloměr
220 pm
hustota
0,009074 g/cm³

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
10,7485 eV/particle
Ionizační energie of Rn (Radon)
měrné skupenské teplo varu
18,1 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
standardní slučovací entalpie
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 32, 18, 8
Bohrův model atomu: Rn (Radon)
Valenční elektron8
Lewis structure: Rn (Radon)
elektronová konfigurace[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Bohrův model atomu of Rn (Radon)
Orbital Diagram of Rn (Radon)
Oxidační číslo2, 6
elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
skupenstvíPlyn
plynné skupenství hmotyMonoatomic
Teplota varu
211,45 K
Teplota tání
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
critical temperature
377,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Bezbarvý
vzhledcolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,0036 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,094 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta5/3
electrical properties
type
konduktivita
rezistivita
supravodivost
magnetismus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustava (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
tvrdost
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieVzácné plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůsynthetic

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Účinný průřez
0,7
Neutron Mass Absorption
kvantové číslo1S0
space group ()

Izotopy radonu

Stabilní izotopy0
Nestabilní izotopy39
Natural Isotopes0

193Rn

Nukleonové číslo193
neutronové číslo107
relativní atomová hmotnost
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,15 ± 0,27 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2006
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

194Rn

Nukleonové číslo194
neutronové číslo108
relativní atomová hmotnost
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
780 ± 160 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2006
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

Nukleonové číslo195
neutronové číslo109
relativní atomová hmotnost
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2001
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

196Rn

Nukleonové číslo196
neutronové číslo110
relativní atomová hmotnost
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

Nukleonové číslo197
neutronové číslo111
relativní atomová hmotnost
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
54 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1995
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

Nukleonové číslo198
neutronové číslo112
relativní atomová hmotnost
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,4 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1984
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

Nukleonové číslo199
neutronové číslo113
relativní atomová hmotnost
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
590 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1980
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

Nukleonové číslo200
neutronové číslo114
relativní atomová hmotnost
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,09 ± 0,16 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

Nukleonové číslo201
neutronové číslo115
relativní atomová hmotnost
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

Nukleonové číslo202
neutronové číslo116
relativní atomová hmotnost
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,7 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

Nukleonové číslo203
neutronové číslo117
relativní atomová hmotnost
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
44,2 ± 1,6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

Nukleonové číslo204
neutronové číslo118
relativní atomová hmotnost
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,242 ± 0,023 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

Nukleonové číslo205
neutronové číslo119
relativní atomová hmotnost
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
170 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
datum objevu1967
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

Nukleonové číslo206
neutronové číslo120
relativní atomová hmotnost
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,67 ± 0,17 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1954
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

Nukleonové číslo207
neutronové číslo121
relativní atomová hmotnost
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,25 ± 0,17 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
datum objevu1954
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

Nukleonové číslo208
neutronové číslo122
relativní atomová hmotnost
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,35 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1955
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

Nukleonové číslo209
neutronové číslo123
relativní atomová hmotnost
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,8 ± 1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

Nukleonové číslo210
neutronové číslo124
relativní atomová hmotnost
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,4 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

Nukleonové číslo211
neutronové číslo125
relativní atomová hmotnost
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
14,6 ± 0,2 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

Nukleonové číslo212
neutronové číslo126
relativní atomová hmotnost
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,9 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1950
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

213Rn

Nukleonové číslo213
neutronové číslo127
relativní atomová hmotnost
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
19,5 ± 0,1 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1967
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

214Rn

Nukleonové číslo214
neutronové číslo128
relativní atomová hmotnost
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
259 ± 3 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1970
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

215Rn

Nukleonové číslo215
neutronové číslo129
relativní atomová hmotnost
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,3 ± 0,1 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

216Rn

Nukleonové číslo216
neutronové číslo130
relativní atomová hmotnost
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
29 ± 4 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

217Rn

Nukleonové číslo217
neutronové číslo131
relativní atomová hmotnost
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
593 ± 38 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

218Rn

Nukleonové číslo218
neutronové číslo132
relativní atomová hmotnost
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
33,75 ± 0,15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

219Rn

Nukleonové číslo219
neutronové číslo133
relativní atomová hmotnost
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,96 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
datum objevu1903
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

220Rn

Nukleonové číslo220
neutronové číslo134
relativní atomová hmotnost
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
55,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1900
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

Nukleonové číslo221
neutronové číslo135
relativní atomová hmotnost
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,7 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

Nukleonové číslo222
neutronové číslo136
relativní atomová hmotnost
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,8215 ± 0,0002 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1899
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
α (α emission)100%

223Rn

Nukleonové číslo223
neutronové číslo137
relativní atomová hmotnost
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24,3 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

Nukleonové číslo224
neutronové číslo138
relativní atomová hmotnost
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
107 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

225Rn

Nukleonové číslo225
neutronové číslo139
relativní atomová hmotnost
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,66 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
datum objevu1969
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

226Rn

Nukleonové číslo226
neutronové číslo140
relativní atomová hmotnost
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,4 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1969
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

227Rn

Nukleonové číslo227
neutronové číslo141
relativní atomová hmotnost
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,2 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

228Rn

Nukleonové číslo228
neutronové číslo142
relativní atomová hmotnost
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
65 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

229Rn

Nukleonové číslo229
neutronové číslo143
relativní atomová hmotnost
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,9 ± 1,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2009
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

230Rn

Nukleonové číslo230
neutronové číslo144
relativní atomová hmotnost
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)

231Rn

Nukleonové číslo231
neutronové číslo145
relativní atomová hmotnost
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

dějiny

objevitel nebo vynálezceFredrich Ernst Dorn
místo objevu/vynálezuGermany
datum objevu1898
etymologieVariation of the name of another element, radium.
výslovnostRAY-don (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
0,0000000000004 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,0000000000000006 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
natural abundance (meteoroid)
natural abundance (Slunce)
Hojnost ve vesmíru
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676