Radon

Radon (Rn)

86. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa86
Masa atomowa222
liczba masowa193
Grupa18
Okres6
Blokp
proton86 p+
neutron107 n0
elektron86 e-
Animated Model atomu Bohra of Rn (Radon)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
142 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
220 pm
gęstość
0,009074 g/cm³

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
10,7485 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Rn (Radon)
ciepło parowania
18,1 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 8
Model atomu Bohra: Rn (Radon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Rn (Radon)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Model atomu Bohra of Rn (Radon)
Orbital Diagram of Rn (Radon)
stopień utlenienia2, 6
elektroujemność
Electrophilicity Index
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Temperatura wrzenia
211,45 K
Temperatura topnienia
202,15 K
ciśnienie krytyczne
6,28 MPa
Temperatura krytyczna
377,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0036 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,094 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficzny (FCC)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
0,7
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Radon

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy39
Natural Isotopes0

193Rn

liczba masowa193
liczba neutronów107
względna masa atomowa
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,15 ± 0,27 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

194Rn

liczba masowa194
liczba neutronów108
względna masa atomowa
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
780 ± 160 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

liczba masowa195
liczba neutronów109
względna masa atomowa
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

196Rn

liczba masowa196
liczba neutronów110
względna masa atomowa
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

liczba masowa197
liczba neutronów111
względna masa atomowa
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
54 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

liczba masowa198
liczba neutronów112
względna masa atomowa
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,4 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

liczba masowa199
liczba neutronów113
względna masa atomowa
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
590 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

liczba masowa200
liczba neutronów114
względna masa atomowa
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,09 ± 0,16 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

liczba masowa201
liczba neutronów115
względna masa atomowa
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

liczba masowa202
liczba neutronów116
względna masa atomowa
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,7 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

liczba masowa203
liczba neutronów117
względna masa atomowa
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
44,2 ± 1,6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

liczba masowa204
liczba neutronów118
względna masa atomowa
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,242 ± 0,023 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

liczba masowa205
liczba neutronów119
względna masa atomowa
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
170 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
data odkrycia1967
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

liczba masowa206
liczba neutronów120
względna masa atomowa
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,67 ± 0,17 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

liczba masowa207
liczba neutronów121
względna masa atomowa
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,25 ± 0,17 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
data odkrycia1954
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

liczba masowa208
liczba neutronów122
względna masa atomowa
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,35 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

liczba masowa209
liczba neutronów123
względna masa atomowa
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,8 ± 1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

liczba masowa210
liczba neutronów124
względna masa atomowa
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

liczba masowa211
liczba neutronów125
względna masa atomowa
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,6 ± 0,2 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

liczba masowa212
liczba neutronów126
względna masa atomowa
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,9 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

213Rn

liczba masowa213
liczba neutronów127
względna masa atomowa
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,1 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

214Rn

liczba masowa214
liczba neutronów128
względna masa atomowa
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
259 ± 3 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215Rn

liczba masowa215
liczba neutronów129
względna masa atomowa
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,1 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Rn

liczba masowa216
liczba neutronów130
względna masa atomowa
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
29 ± 4 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

217Rn

liczba masowa217
liczba neutronów131
względna masa atomowa
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
593 ± 38 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Rn

liczba masowa218
liczba neutronów132
względna masa atomowa
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
33,75 ± 0,15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Rn

liczba masowa219
liczba neutronów133
względna masa atomowa
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,96 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
data odkrycia1903
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Rn

liczba masowa220
liczba neutronów134
względna masa atomowa
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
55,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1900
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

liczba masowa221
liczba neutronów135
względna masa atomowa
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,7 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

liczba masowa222
liczba neutronów136
względna masa atomowa
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8215 ± 0,0002 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1899
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

223Rn

liczba masowa223
liczba neutronów137
względna masa atomowa
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24,3 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

liczba masowa224
liczba neutronów138
względna masa atomowa
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
107 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

225Rn

liczba masowa225
liczba neutronów139
względna masa atomowa
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,66 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
data odkrycia1969
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

226Rn

liczba masowa226
liczba neutronów140
względna masa atomowa
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

227Rn

liczba masowa227
liczba neutronów141
względna masa atomowa
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,2 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

228Rn

liczba masowa228
liczba neutronów142
względna masa atomowa
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
65 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Rn

liczba masowa229
liczba neutronów143
względna masa atomowa
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,9 ± 1,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Rn

liczba masowa230
liczba neutronów144
względna masa atomowa
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

231Rn

liczba masowa231
liczba neutronów145
względna masa atomowa
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

historia

odkrywca lub wynalazcaFredrich Ernst Dorn
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1898
etymologiaVariation of the name of another element, radium.
wymowaRAY-don (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0000000000004 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,0000000000000006 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676