Radon

Radon (Rn)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa86
Masa atomowa222
liczba masowa193
Grupa18
Okres6
Blokp
Protony86 p+
Neutrony107 n0
Elektrony86 e-
Animated Model atomu Bohra of Rn (Radon)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
objętość molowa
Promień walencyjny
142 pm
Metallic Radius
Promień jonowy
Crystal Radius
promień van der Waalsa
220 pm
gęstość
0,009074 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
10,7485 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Rn (Radon)
ciepło parowania
18,1 kJ/mol
ciepło topnienia
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 18, 8
Model atomu Bohra: Rn (Radon)
elektron walencyjny8
Lewis structure: Rn (Radon)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Model atomu Bohra of Rn (Radon)
Orbital Diagram of Rn (Radon)
stopień utlenienia2, 6
elektroujemność
Electrophilicity
Phases
stan skupieniaGaz
Gas PhaseMonoatomic
Temperatura wrzenia
211,45 K
Temperatura topnienia
202,15 K
ciśnienie krytyczne
6,28 MPa
Temperatura krytyczna
377,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Bezbarwny
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,0036 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,094 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty5/3
electrical properties
type
konduktywność
rezystywność
nadprzewodnictwo
magnetyzm
type
Podatność magnetyczna (Mass)
Podatność magnetyczna (Molar)
Podatność magnetyczna (Volume)
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficzny (FCC)
Stała sieci krystalicznej
Lattice Angles
właściwość mechaniczna materiału
twardość
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaGazy szlachetne, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
0,7
Neutron Mass Absorption
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna ()

Isotopes of Radon

Stabilne izotopy0
Niestabilne izotopy39
Radioactive Isotopes39

193Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,009707973 ± 0,000026958 Da
liczba masowa193
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,15 ± 0,27 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2006
parzystość-

193Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

194Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
194,006145636 ± 0,000017884 Da
liczba masowa194
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
780 ± 160 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2006
parzystość+

194Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

195Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
195,005421703 ± 0,000055487 Da
liczba masowa195
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2001
parzystość-

195Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

196Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
196,002120431 ± 0,000015087 Da
liczba masowa196
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

196Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

197Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,001621446 ± 0,000017383 Da
liczba masowa197
g-factor
czas połowicznego rozpadu
54 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1995
parzystość-

197Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

198Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
197,998679197 ± 0,000014406 Da
liczba masowa198
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
64,4 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1984
parzystość+

198Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

199Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
198,998325436 ± 0,000007833 Da
liczba masowa199
g-factor
czas połowicznego rozpadu
590 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1980
parzystość-

199Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
199,995705335 ± 0,000006217 Da
liczba masowa200
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,09 ± 0,16 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

200Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

201Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
200,995590511 ± 0,000010865 Da
liczba masowa201
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

201Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

202Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
201,993263982 ± 0,000018808 Da
liczba masowa202
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
9,7 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

202Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

203Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
202,993361155 ± 0,000006242 Da
liczba masowa203
g-factor
czas połowicznego rozpadu
44,2 ± 1,6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość-

203Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
203,991443729 ± 0,000007991 Da
liczba masowa204
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,242 ± 0,023 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1967
parzystość+

204Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
204,991723228 ± 0,000005453 Da
liczba masowa205
g-factor
0,3192 ± 0,00064
czas połowicznego rozpadu
170 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
data odkrycia1967
parzystość-

205Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
205,990195409 ± 0,000009223 Da
liczba masowa206
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
5,67 ± 0,17 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1954
parzystość+

206Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
206,990730224 ± 0,00000509 Da
liczba masowa207
g-factor
0,32496 ± 0,00064
czas połowicznego rozpadu
9,25 ± 0,17 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
data odkrycia1954
parzystość-

207Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
207,989634513 ± 0,00001091 Da
liczba masowa208
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
24,35 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1955
parzystość+

208Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
208,990401389 ± 0,000010692 Da
liczba masowa209
g-factor
czas połowicznego rozpadu
28,8 ± 1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość-

209Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
209,989688862 ± 0,000004892 Da
liczba masowa210
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,4 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

210Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
210,990600767 ± 0,000007314 Da
liczba masowa211
g-factor
1,1968 ± 0,0024
czas połowicznego rozpadu
14,6 ± 0,2 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

211Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
211,990703946 ± 0,000003338 Da
liczba masowa212
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
23,9 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1950
parzystość+

212Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

213Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
212,993885147 ± 0,000003618 Da
liczba masowa213
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,5 ± 0,1 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1967
parzystość+

213Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

214Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
213,99536265 ± 0,000009862 Da
liczba masowa214
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
259 ± 3 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1970
parzystość+

214Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

215Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
214,998745037 ± 0,000006538 Da
liczba masowa215
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 0,1 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1952
parzystość+

215Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

216Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
216,000271942 ± 0,000006192 Da
liczba masowa216
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
29 ± 4 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1949
parzystość+

216Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

217Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
217,003927632 ± 0,000004506 Da
liczba masowa217
g-factor
czas połowicznego rozpadu
593 ± 38 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1949
parzystość+

217Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

218Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
218,005601123 ± 0,000002486 Da
liczba masowa218
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
33,75 ± 0,15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

218Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

219Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
219,009478683 ± 0,000002254 Da
liczba masowa219
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
czas połowicznego rozpadu
3,96 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
data odkrycia1903
parzystość+

219Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

220Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
220,011392443 ± 0,000001947 Da
liczba masowa220
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
55,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1900
parzystość+

220Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
(double β decay)%

221Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
221,015535637 ± 0,000006134 Da
liczba masowa221
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
czas połowicznego rozpadu
25,7 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
data odkrycia1956
parzystość+

221Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
222,017576017 ± 0,000002086 Da
liczba masowa222
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,8215 ± 0,0002 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1899
parzystość+

222Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%

223Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
223,021889283 ± 0,000008397 Da
liczba masowa223
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
czas połowicznego rozpadu
24,3 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
data odkrycia1964
parzystość+

223Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
α (α emission)%

224Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
224,024095803 ± 0,000010536 Da
liczba masowa224
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
107 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1964
parzystość+

224Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

225Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
225,028485572 ± 0,000011958 Da
liczba masowa225
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
czas połowicznego rozpadu
4,66 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
data odkrycia1969
parzystość-

225Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

226Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
226,03086138 ± 0,000011247 Da
liczba masowa226
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
7,4 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1969
parzystość+

226Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

227Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
227,035304393 ± 0,000015127 Da
liczba masowa227
g-factor
czas połowicznego rozpadu
20,2 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

227Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

228Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
228,037835415 ± 0,000018977 Da
liczba masowa228
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
65 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

228Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

229Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
229,042257272 ± 0,000014 Da
liczba masowa229
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,9 ± 1,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

229Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

230Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
230,045271 ± 0,000215 Da
liczba masowa230
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

230Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

231Rn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
231,049973 ± 0,000322 Da
liczba masowa231
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

231Rn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

historia

odkrywca lub wynalazcaFredrich Ernst Dorn
miejsce odkryciaGermany
data odkrycia1898
etymologiaVariation of the name of another element, radium.
wymowaRAY-don (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
0,0000000000004 mg/kg
Abundance in Oceans
0,0000000000000006 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676