Radon

Radon (Rn)

chemický prvok s protónovým číslom 86
Protónové číslo86
Atómová hmotnosť222
Nukleónové číslo193
Skupina18
Perióda6
Orbitálp
protón86 p+
Neutrón107 n0
elektrón86 e-
Animated Bohrov model atómu of Rn (Radon)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
Mólový objem
Covalent Radius
142 pm
Metallic Radius
iónový polomer
Crystal Radius
Van der Waalsov polomer
220 pm
density
0,009074 g/cm³

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
10,7485 eV/particle
ionization energy of Rn (Radon)
Merné skupenské teplo varu
18,1 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 18, 8
Bohrov model atómu: Rn (Radon)
Valenčný elektrón8
Lewis structure: Rn (Radon)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Bohrov model atómu of Rn (Radon)
Orbital Diagram of Rn (Radon)
Oxidačné číslo2, 6
Elektronegativita
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
phase of matterPlyny
gaseous state of matterMonoatomic
Teplota varu
211,45 K
Teplota topenia
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
critical temperature
377,15 K
Trojný bod
podoba
farba
Bezfarebný
podobacolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
0,0036 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
Molárna tepelná kapacita
20,786 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,094 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)5/3
electrical properties
type
Merná vodivosť
Merný elektrický odpor
supravodivosť
Magnetizmus
type
Magnetická susceptibilita (Mass)
Magnetická susceptibilita (Molar)
Magnetická susceptibilita (Volume)
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústava (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
shear modulus
Youngov modul
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaVzácne plyny, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

other

Gas Basicity
polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,7
Neutron Mass Absorption
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa ()

Isotopes of Radon

Stabilné izotopy0
Nestabilné izotopy39
Natural Isotopes0

193Rn

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,15 ± 0,27 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2006
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

194Rn

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
780 ± 160 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2006
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

Nukleónové číslo195
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2001
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%

196Rn

Nukleónové číslo196
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,7 ± 1,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

Nukleónové číslo197
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
54 ± 6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

Nukleónové číslo198
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,4 ± 1,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1984
parity+

decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

Nukleónové číslo199
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
590 ± 30 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1980
parity-

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

Nukleónové číslo200
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,09 ± 0,16 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

Nukleónové číslo201
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

Nukleónové číslo202
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,7 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

Nukleónové číslo203
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
44,2 ± 1,6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

Nukleónové číslo204
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,242 ± 0,023 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

Nukleónové číslo205
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
170 ± 4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

Nukleónové číslo206
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,67 ± 0,17 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1954
parity+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

Nukleónové číslo207
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,25 ± 0,17 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
dátum objavu1954
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

Nukleónové číslo208
neutrónové číslo122
Relatívna atómová hmotnosť
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,35 ± 0,14 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1955
parity+

decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

Nukleónové číslo209
neutrónové číslo123
Relatívna atómová hmotnosť
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,8 ± 1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

Nukleónové číslo210
neutrónové číslo124
Relatívna atómová hmotnosť
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,4 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

Nukleónové číslo211
neutrónové číslo125
Relatívna atómová hmotnosť
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,6 ± 0,2 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

Nukleónové číslo212
neutrónové číslo126
Relatívna atómová hmotnosť
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,9 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

213Rn

Nukleónové číslo213
neutrónové číslo127
Relatívna atómová hmotnosť
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,5 ± 0,1 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1967
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

214Rn

Nukleónové číslo214
neutrónové číslo128
Relatívna atómová hmotnosť
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
259 ± 3 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1970
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

215Rn

Nukleónové číslo215
neutrónové číslo129
Relatívna atómová hmotnosť
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 0,1 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

216Rn

Nukleónové číslo216
neutrónové číslo130
Relatívna atómová hmotnosť
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
29 ± 4 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

217Rn

Nukleónové číslo217
neutrónové číslo131
Relatívna atómová hmotnosť
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
593 ± 38 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

218Rn

Nukleónové číslo218
neutrónové číslo132
Relatívna atómová hmotnosť
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
33,75 ± 0,15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

219Rn

Nukleónové číslo219
neutrónové číslo133
Relatívna atómová hmotnosť
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,96 ± 0,01 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
dátum objavu1903
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

220Rn

Nukleónové číslo220
neutrónové číslo134
Relatívna atómová hmotnosť
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
55,6 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1900
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

Nukleónové číslo221
neutrónové číslo135
Relatívna atómová hmotnosť
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,7 ± 0,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

Nukleónové číslo222
neutrónové číslo136
Relatívna atómová hmotnosť
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,8215 ± 0,0002 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1899
parity+

decay modeintensity
α (α emission)100%

223Rn

Nukleónové číslo223
neutrónové číslo137
Relatívna atómová hmotnosť
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
24,3 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

Nukleónové číslo224
neutrónové číslo138
Relatívna atómová hmotnosť
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
107 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

225Rn

Nukleónové číslo225
neutrónové číslo139
Relatívna atómová hmotnosť
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,66 ± 0,04 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
dátum objavu1969
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

226Rn

Nukleónové číslo226
neutrónové číslo140
Relatívna atómová hmotnosť
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,4 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

227Rn

Nukleónové číslo227
neutrónové číslo141
Relatívna atómová hmotnosť
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
20,2 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

228Rn

Nukleónové číslo228
neutrónové číslo142
Relatívna atómová hmotnosť
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
65 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

229Rn

Nukleónové číslo229
neutrónové číslo143
Relatívna atómová hmotnosť
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
11,9 ± 1,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

230Rn

Nukleónové číslo230
neutrónové číslo144
Relatívna atómová hmotnosť
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

231Rn

Nukleónové číslo231
neutrónové číslo145
Relatívna atómová hmotnosť
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaFredrich Ernst Dorn
miesto nálezuGermany
dátum objavu1898
etymológiaVariation of the name of another element, radium.
pronunciationRAY-don (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,0000000000004 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,0000000000000006 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676