Radon

Radon (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
Vrstno število86
Atomska teža222
Masno število193
Skupina18
Perioda6
Blokp
proton86 p+
nevtron107 n0
elektron86 e-
Animated Bohrov model atoma of Rn (Radon)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
142 pm
Metallic Radius
Ionski polmer
Crystal Radius
Van der Waalsov polmer
220 pm
density
0,009074 g/cm³

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
ionization energy
10,7485 eV/particle
ionization energy of Rn (Radon)
Izparilna toplota
18,1 kJ/mol
talilna toplota
Standardna tvorbena entalpija
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 32, 18, 8
Bohrov model atoma: Rn (Radon)
valence electron8
Lewis structure: Rn (Radon)
elektronska konfiguracija[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Bohrov model atoma of Rn (Radon)
Orbital Diagram of Rn (Radon)
Oksidacijsko stanje2, 6
Elektronegativnost
Electrophilicity Index
osnovno agregatno stanje
phase of matterPlin
plinasto agregatno stanjeMonoatomic
Vrelišče
211,45 K
Tališče
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
kritična temperatura
377,15 K
Trojna točka
appearance
barva
Brezbarven
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
0,0036 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,094 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent5/3
electrical properties
type
Električna prevodnost
Specifična upornost
Superprevodnost
Magnetizem
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna struktura (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
Trdota
Stisljivostni modul
Strižni modul
Young's modulus
Poissonovo število
hitrost zvoka
klasifikacija
KategorijaŽlahtni plini, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidtovo razvrščanje elementovsynthetic

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
0,7
Neutron Mass Absorption
Kvantno število1S0
Prostorska skupina ()

Isotopes of Radon

Stable Isotopes0
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes0

193Rn

Masno število193
nevtronsko število107
relative atomic mass
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,15 ± 0,27 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2006
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

194Rn

Masno število194
nevtronsko število108
relative atomic mass
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
780 ± 160 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2006
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

Masno število195
nevtronsko število109
relative atomic mass
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7 ± 3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2001
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%

196Rn

Masno število196
nevtronsko število110
relative atomic mass
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,7 ± 1,1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1995
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

Masno število197
nevtronsko število111
relative atomic mass
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
54 ± 6 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1995
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

Masno število198
nevtronsko število112
relative atomic mass
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
64,4 ± 1,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1984
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

Masno število199
nevtronsko število113
relative atomic mass
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
590 ± 30 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1980
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

Masno število200
nevtronsko število114
relative atomic mass
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,09 ± 0,16 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1971
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

Masno število201
nevtronsko število115
relative atomic mass
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

Masno število202
nevtronsko število116
relative atomic mass
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,7 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

Masno število203
nevtronsko število117
relative atomic mass
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
44,2 ± 1,6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

Masno število204
nevtronsko število118
relative atomic mass
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,242 ± 0,023 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

Masno število205
nevtronsko število119
relative atomic mass
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
170 ± 4 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
datum odkritja1967
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

Masno število206
nevtronsko število120
relative atomic mass
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
5,67 ± 0,17 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1954
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

Masno število207
nevtronsko število121
relative atomic mass
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,25 ± 0,17 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
datum odkritja1954
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

Masno število208
nevtronsko število122
relative atomic mass
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,35 ± 0,14 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1955
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

Masno število209
nevtronsko število123
relative atomic mass
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
28,8 ± 1 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

Masno število210
nevtronsko število124
relative atomic mass
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,4 ± 0,1 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

Masno število211
nevtronsko število125
relative atomic mass
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
14,6 ± 0,2 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1952
Parnost-

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

Masno število212
nevtronsko število126
relative atomic mass
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
23,9 ± 1,2 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1950
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

213Rn

Masno število213
nevtronsko število127
relative atomic mass
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
19,5 ± 0,1 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1967
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

214Rn

Masno število214
nevtronsko število128
relative atomic mass
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
259 ± 3 ns
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1970
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

215Rn

Masno število215
nevtronsko število129
relative atomic mass
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,3 ± 0,1 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1952
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

216Rn

Masno število216
nevtronsko število130
relative atomic mass
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
29 ± 4 us
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

217Rn

Masno število217
nevtronsko število131
relative atomic mass
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
593 ± 38 us
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

218Rn

Masno število218
nevtronsko število132
relative atomic mass
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
33,75 ± 0,15 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

219Rn

Masno število219
nevtronsko število133
relative atomic mass
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
−0,17596 ± 0,00048
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,96 ± 0,01 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
datum odkritja1903
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

220Rn

Masno število220
nevtronsko število134
relative atomic mass
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
55,6 ± 0,1 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1900
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

Masno število221
nevtronsko število135
relative atomic mass
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
−0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
25,7 ± 0,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
−0,47 ± 0,05
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

Masno število222
nevtronsko število136
relative atomic mass
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,8215 ± 0,0002 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1899
Parnost+

decay modeJakost
α (α emission)100%

223Rn

Masno število223
nevtronsko število137
relative atomic mass
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
−0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24,3 ± 0,4 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

Masno število224
nevtronsko število138
relative atomic mass
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
107 ± 3 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1964
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

225Rn

Masno število225
nevtronsko število139
relative atomic mass
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
−0,198 ± 0,0022857142857143
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,66 ± 0,04 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
datum odkritja1969
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

226Rn

Masno število226
nevtronsko število140
relative atomic mass
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7,4 ± 0,1 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1969
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

227Rn

Masno število227
nevtronsko število141
relative atomic mass
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,2 ± 0,4 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1986
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

228Rn

Masno število228
nevtronsko število142
relative atomic mass
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
65 ± 2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1989
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

229Rn

Masno število229
nevtronsko število143
relative atomic mass
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
11,9 ± 1,3 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2009
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

230Rn

Masno število230
nevtronsko število144
relative atomic mass
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)

231Rn

Masno število231
nevtronsko število145
relative atomic mass
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

zgodovina

odkritelj ali izumiteljFredrich Ernst Dorn
nahajališčeGermany
datum odkritja1898
etimologijaVariation of the name of another element, radium.
pronunciationRAY-don (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
0,0000000000004 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,0000000000000006 mg/L
natural abundance (človeško telo)
natural abundance (Meteoroid)
natural abundance (Sonce)
Abundance in Universe
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676