Радон

Радон (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
Атомски број86
Атомска маса222
Масени број193
Група18
Периода6
Блокp
протон86 p+
неутрон107 n0
електрон86 e-
Animated Боров модел атома of Rn (Радон)

Физичко Својство

Атомски Радијус
молска запремина
Ковалентни радијус
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Ван дер Валсов радијус
220 pm
густина
0,009074 g/cm³

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
10,7485 eV/particle
енергија јонизације of Rn (Радон)
Топлота испаравања
18,1 kJ/mol
топлота топљења
топлотни ефекат хемијске реакције
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 18, 8
Боров модел атома: Rn (Радон)
Валентни електрони8
Lewis structure: Rn (Радон)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Боров модел атома of Rn (Радон)
Orbital Diagram of Rn (Радон)
оксидациони број2, 6
електронегативност
Electrophilicity Index
fundamental state of matter
стање материјеГас
gaseous state of matterMonoatomic
Температура кључања
211,45 K
Температура топљења
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
critical temperature
377,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Безбојни
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,0036 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
20,786 J/(mol K)
Специфична топлота
0,094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
електрична проводљивост
Električna otpornost i provodnost
Суперпроводност
магнетизам
type
Magnetna susceptibilnost (Mass)
Magnetna susceptibilnost (Molar)
Magnetna susceptibilnost (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структура (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
тврдоћа
модул стишљивости
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаПлеменити гасови, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic

остало

Gas Basicity
polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
0,7
Neutron Mass Absorption
квантни број1S0
кристалографска група ()

Isotopes of Radon

Стабилни изотопи0
Нестабилни изотопи39
Natural Isotopes0

193Rn

Масени број193
неутронски број107
атомска тежина
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,15 ± 0,27 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2006
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

194Rn

Масени број194
неутронски број108
атомска тежина
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
780 ± 160 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2006
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

Масени број195
неутронски број109
атомска тежина
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2001
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

196Rn

Масени број196
неутронски број110
атомска тежина
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,7 ± 1,1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

Масени број197
неутронски број111
атомска тежина
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
54 ± 6 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

Масени број198
неутронски број112
атомска тежина
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,4 ± 1,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1984
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

Масени број199
неутронски број113
атомска тежина
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
590 ± 30 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1980
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

Масени број200
неутронски број114
атомска тежина
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,09 ± 0,16 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

Масени број201
неутронски број115
атомска тежина
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 0,4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

Масени број202
неутронски број116
атомска тежина
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,7 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

Масени број203
неутронски број117
атомска тежина
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
44,2 ± 1,6 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

Масени број204
неутронски број118
атомска тежина
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,242 ± 0,023 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

Масени број205
неутронски број119
атомска тежина
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
170 ± 4 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

Масени број206
неутронски број120
атомска тежина
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,67 ± 0,17 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1954
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

Масени број207
неутронски број121
атомска тежина
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,25 ± 0,17 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
датум открића1954
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

Масени број208
неутронски број122
атомска тежина
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,35 ± 0,14 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1955
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

Масени број209
неутронски број123
атомска тежина
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,8 ± 1 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

Масени број210
неутронски број124
атомска тежина
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,4 ± 0,1 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

Масени број211
неутронски број125
атомска тежина
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,6 ± 0,2 h
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

Масени број212
неутронски број126
атомска тежина
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,9 ± 1,2 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

213Rn

Масени број213
неутронски број127
атомска тежина
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,5 ± 0,1 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1967
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

214Rn

Масени број214
неутронски број128
атомска тежина
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
259 ± 3 ns
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1970
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

215Rn

Масени број215
неутронски број129
атомска тежина
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 0,1 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

216Rn

Масени број216
неутронски број130
атомска тежина
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
29 ± 4 us
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

217Rn

Масени број217
неутронски број131
атомска тежина
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
593 ± 38 us
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

218Rn

Масени број218
неутронски број132
атомска тежина
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
33,75 ± 0,15 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

219Rn

Масени број219
неутронски број133
атомска тежина
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,96 ± 0,01 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
датум открића1903
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

220Rn

Масени број220
неутронски број134
атомска тежина
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
55,6 ± 0,1 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1900
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

Масени број221
неутронски број135
атомска тежина
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,7 ± 0,5 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

Масени број222
неутронски број136
атомска тежина
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8215 ± 0,0002 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1899
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%

223Rn

Масени број223
неутронски број137
атомска тежина
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24,3 ± 0,4 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

Масени број224
неутронски број138
атомска тежина
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
107 ± 3 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

225Rn

Масени број225
неутронски број139
атомска тежина
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,66 ± 0,04 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
датум открића1969
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

226Rn

Масени број226
неутронски број140
атомска тежина
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,4 ± 0,1 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

227Rn

Масени број227
неутронски број141
атомска тежина
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,2 ± 0,4 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

228Rn

Масени број228
неутронски број142
атомска тежина
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
65 ± 2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

229Rn

Масени број229
неутронски број143
атомска тежина
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,9 ± 1,3 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

230Rn

Масени број230
неутронски број144
атомска тежина
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

231Rn

Масени број231
неутронски број145
атомска тежина
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

историја

откриоFredrich Ernst Dorn
место открићаGermany
датум открића1898
етимологијаVariation of the name of another element, radium.
изговорRAY-don (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,0000000000004 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,0000000000000006 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676