เรดอน

เรดอน (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
เลขอะตอม86
มวลอะตอม222
เลขมวล193
หมู่18
คาบ6
บล็อกp
โปรตอน86 p+
นิวตรอน107 n0
Electrons86 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Rn (เรดอน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
รัศมีวานเดอร์วาลส์
220 pm
ความหนาแน่น
0.009074 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
10.7485 eV/particle
ionization energy of Rn (เรดอน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
18.1 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
standard enthalpy of formation
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 18, 8
แบบจำลองของบอร์: Rn (เรดอน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน8
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Rn (เรดอน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Rn (เรดอน)
Orbital Diagram of Rn (เรดอน)
สถานะออกซิเดชัน2, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
Electrophilicity
Phases
phase of matterก๊าซ
Gas PhaseMonoatomic
จุดเดือด
211.45 K
จุดหลอมเหลว
202.15 K
critical pressure
6.28 MPa
critical temperature
377.15 K
triple point
Visual
สี
ไม่มีสี
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.0036 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
20.786 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.094 J/(g⋅K)
heat capacity ratio5/3
electrical properties
type
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
type
magnetic susceptibility (Mass)
magnetic susceptibility (Molar)
magnetic susceptibility (Volume)
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึก (FCC)
lattice constant
Lattice Angles
mechanical property
hardness
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทก๊าซมีตระกูล, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt classificationsynthetic
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
0.7
Neutron Mass Absorption
quantum number1S0
space group ()

Isotopes of Radon

ไอโซโทปที่มีความเสถียร0
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes39

193Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.009707973 ± 0.000026958 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.15 ± 0.27 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity-

193Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

194Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
194.006145636 ± 0.000017884 Da
เลขมวล194
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
780 ± 160 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2006
parity+

194Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

195Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
195.005421703 ± 0.000055487 Da
เลขมวล195
g-factor
ครึ่งชีวิต
7 ± 3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2001
parity-

195Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

196Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
196.002120431 ± 0.000015087 Da
เลขมวล196
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.7 ± 1.1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

196Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

197Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.001621446 ± 0.000017383 Da
เลขมวล197
g-factor
ครึ่งชีวิต
54 ± 6 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity-

197Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

198Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
197.998679197 ± 0.000014406 Da
เลขมวล198
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
64.4 ± 1.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1984
parity+

198Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

199Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
198.998325436 ± 0.000007833 Da
เลขมวล199
g-factor
ครึ่งชีวิต
590 ± 30 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1980
parity-

199Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

200Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
199.995705335 ± 0.000006217 Da
เลขมวล200
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.09 ± 0.16 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

200Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

201Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
200.995590511 ± 0.000010865 Da
เลขมวล201
g-factor
ครึ่งชีวิต
7 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

201Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

202Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
201.993263982 ± 0.000018808 Da
เลขมวล202
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
9.7 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

202Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

203Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
202.993361155 ± 0.000006242 Da
เลขมวล203
g-factor
ครึ่งชีวิต
44.2 ± 1.6 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

203Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
203.991443729 ± 0.000007991 Da
เลขมวล204
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.242 ± 0.023 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

204Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

205Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
204.991723228 ± 0.000005453 Da
เลขมวล205
g-factor
0.3192 ± 0.00064
ครึ่งชีวิต
170 ± 4 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.062 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

205Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
205.990195409 ± 0.000009223 Da
เลขมวล206
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
5.67 ± 0.17 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity+

206Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
206.990730224 ± 0.00000509 Da
เลขมวล207
g-factor
0.32496 ± 0.00064
ครึ่งชีวิต
9.25 ± 0.17 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.22 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1954
parity-

207Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
207.989634513 ± 0.00001091 Da
เลขมวล208
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
24.35 ± 0.14 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity+

208Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
208.990401389 ± 0.000010692 Da
เลขมวล209
g-factor
ครึ่งชีวิต
28.8 ± 1 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

209Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
209.989688862 ± 0.000004892 Da
เลขมวล210
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.4 ± 0.1 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

210Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

211Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
210.990600767 ± 0.000007314 Da
เลขมวล211
g-factor
1.1968 ± 0.0024
ครึ่งชีวิต
14.6 ± 0.2 h
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

211Rn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
211.990703946 ± 0.000003338 Da
เลขมวล212
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
23.9 ± 1.2 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

212Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

213Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
212.993885147 ± 0.000003618 Da
เลขมวล213
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.5 ± 0.1 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity+

213Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

214Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
213.99536265 ± 0.000009862 Da
เลขมวล214
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
259 ± 3 ns
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1970
parity+

214Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

215Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
214.998745037 ± 0.000006538 Da
เลขมวล215
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 0.1 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

215Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

216Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
216.000271942 ± 0.000006192 Da
เลขมวล216
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
29 ± 4 us
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

216Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

217Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
217.003927632 ± 0.000004506 Da
เลขมวล217
g-factor
ครึ่งชีวิต
593 ± 38 us
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

217Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

218Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
218.005601123 ± 0.000002486 Da
เลขมวล218
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
33.75 ± 0.15 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

218Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

219Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
219.009478683 ± 0.000002254 Da
เลขมวล219
g-factor
-0.17596 ± 0.00048
ครึ่งชีวิต
3.96 ± 0.01 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.15 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1903
parity+

219Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

220Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
220.011392443 ± 0.000001947 Da
เลขมวล220
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
55.6 ± 0.1 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1900
parity+

220Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
(double β decay)%

221Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
221.015535637 ± 0.000006134 Da
เลขมวล221
g-factor
-0.0057428571428571 ± 0.00017142857142857
ครึ่งชีวิต
25.7 ± 0.5 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.47 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

221Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
222.017576017 ± 0.000002086 Da
เลขมวล222
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.8215 ± 0.0002 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1899
parity+

222Rn Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%

223Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
223.021889283 ± 0.000008397 Da
เลขมวล223
g-factor
-0.22057142857143 ± 0.0022857142857143
ครึ่งชีวิต
24.3 ± 0.4 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.8 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

223Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
α (α emission)%

224Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
224.024095803 ± 0.000010536 Da
เลขมวล224
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
107 ± 3 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

224Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

225Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
225.028485572 ± 0.000011958 Da
เลขมวล225
g-factor
-0.198 ± 0.0022857142857143
ครึ่งชีวิต
4.66 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.84 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity-

225Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

226Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
226.03086138 ± 0.000011247 Da
เลขมวล226
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.1 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

226Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

227Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
227.035304393 ± 0.000015127 Da
เลขมวล227
g-factor
ครึ่งชีวิต
20.2 ± 0.4 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

227Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

228Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
228.037835415 ± 0.000018977 Da
เลขมวล228
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
65 ± 2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

228Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

229Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
229.042257272 ± 0.000014 Da
เลขมวล229
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.9 ± 1.3 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

229Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

230Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
230.045271 ± 0.000215 Da
เลขมวล230
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

230Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

231Rn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
231.049973 ± 0.000322 Da
เลขมวล231
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

231Rn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Fredrich Ernst Dorn
สถานที่ค้นพบGermany
ถูกค้นพบเมื่อ1898
ศัพทมูลวิทยาVariation of the name of another element, radium.
pronunciationRAY-don (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.0000000000004 mg/kg
Abundance in Oceans
0.0000000000000006 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676