Radon

Radon (Rn)

chemical element with the atomic number of 86
Atom numarası86
Atom ağırlığı222
Kütle numarası193
Grup18
Periyot6
Blokp
proton86 p+
nötron107 n0
elektron86 e-
Animated Bohr modeli of Rn (Radon)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
molar volume
Kovalent Yarıçapı
142 pm
Metallic Radius
ionic radius
Crystal Radius
Van der Waals radius
220 pm
yoğunluk
0,009074 g/cm³

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
Elektron ilgisi
iyonlaşma enerjisi
10,7485 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of Rn (Radon)
Buharlaşma ısısı
18,1 kJ/mol
enthalpy of fusion
standard enthalpy of formation
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 18, 32, 18, 8
Bohr modeli: Rn (Radon)
Değerlik elektron8
Lewis yapısı: Rn (Radon)
electron configuration[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p6
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d10 6s2 6p6
Enhanced Bohr modeli of Rn (Radon)
Orbital Diagram of Rn (Radon)
Yükseltgenme seviyesi2, 6
Elektronegatiflik
Electrophilicity Index
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıGaz
gaseous state of matterMonoatomic
Kaynama noktası
211,45 K
Ergime noktası
202,15 K
critical pressure
6,28 MPa
critical temperature
377,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Renksiz
appearancecolorless gas, occasionally glows green or red in discharge tubes
Kırılma indisi
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,0036 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
20,786 J/(mol K)
Isı kapasitesi
0,094 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı5/3
electrical properties
type
Elektriksel iletkenlik
Özdirenç
Süperiletken
mıknatıslık
type
Manyetik alınganlık (Mass)
Manyetik alınganlık (Molar)
Manyetik alınganlık (Volume)
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısı (FCC)
Kafes sabiti
Lattice Angles
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
Bulk modülü
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriSoygaz, Noble gases
CAS GroupVIII
IUPAC GroupVIIIA
Glawe Number6
Mendeleev Number117
Pettifor Number6
Geochemical ClassU/Th decay series
Goldschmidt sınıflandırmasısynthetic

other

Gas Basicity
Kutuplanabilirlik
35 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Nötron tesir kesiti
0,7
Neutron Mass Absorption
Kuantum sayısı1S0
Uzay grubu ()

Radon izotopları

Kararlı izotoplar0
Kararsız izotoplar39
Natural Isotopes0

193Rn

Kütle numarası193
nötron numarası107
Bağıl atom kütlesi
193,009707973 ± 0,000026958 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,15 ± 0,27 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2006
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

194Rn

Kütle numarası194
nötron numarası108
Bağıl atom kütlesi
194,006145636 ± 0,000017884 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
780 ± 160 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2006
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

195Rn

Kütle numarası195
nötron numarası109
Bağıl atom kütlesi
195,005421703 ± 0,000055487 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2001
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

196Rn

Kütle numarası196
nötron numarası110
Bağıl atom kütlesi
196,002120431 ± 0,000015087 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,7 ± 1,1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

197Rn

Kütle numarası197
nötron numarası111
Bağıl atom kütlesi
197,001621446 ± 0,000017383 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
54 ± 6 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1995
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

198Rn

Kütle numarası198
nötron numarası112
Bağıl atom kütlesi
197,998679197 ± 0,000014406 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
64,4 ± 1,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1984
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)93%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

199Rn

Kütle numarası199
nötron numarası113
Bağıl atom kütlesi
198,998325436 ± 0,000007833 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
590 ± 30 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1980
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

200Rn

Kütle numarası200
nötron numarası114
Bağıl atom kütlesi
199,995705335 ± 0,000006217 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,09 ± 0,16 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)92%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

201Rn

Kütle numarası201
nötron numarası115
Bağıl atom kütlesi
200,995590511 ± 0,000010865 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

202Rn

Kütle numarası202
nötron numarası116
Bağıl atom kütlesi
201,993263982 ± 0,000018808 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,7 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)78%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

203Rn

Kütle numarası203
nötron numarası117
Bağıl atom kütlesi
202,993361155 ± 0,000006242 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
44,2 ± 1,6 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
α (α emission)66%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)34%

204Rn

Kütle numarası204
nötron numarası118
Bağıl atom kütlesi
203,991443729 ± 0,000007991 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,242 ± 0,023 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)72.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

205Rn

Kütle numarası205
nötron numarası119
Bağıl atom kütlesi
204,991723228 ± 0,000005453 Da
g-factor
0,3192 ± 0,00064
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
170 ± 4 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,062 ± 0,006
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)75.4%
α (α emission)24.6%

206Rn

Kütle numarası206
nötron numarası120
Bağıl atom kütlesi
205,990195409 ± 0,000009223 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,67 ± 0,17 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

207Rn

Kütle numarası207
nötron numarası121
Bağıl atom kütlesi
206,990730224 ± 0,00000509 Da
g-factor
0,32496 ± 0,00064
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
9,25 ± 0,17 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,22 ± 0,02
keşif veya buluş tarihi1954
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)79%
α (α emission)21%

208Rn

Kütle numarası208
nötron numarası122
Bağıl atom kütlesi
207,989634513 ± 0,00001091 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,35 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1955
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)62%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)38%

209Rn

Kütle numarası209
nötron numarası123
Bağıl atom kütlesi
208,990401389 ± 0,000010692 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
28,8 ± 1 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83%
α (α emission)17%

210Rn

Kütle numarası210
nötron numarası124
Bağıl atom kütlesi
209,989688862 ± 0,000004892 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,4 ± 0,1 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)96%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

211Rn

Kütle numarası211
nötron numarası125
Bağıl atom kütlesi
210,990600767 ± 0,000007314 Da
g-factor
1,1968 ± 0,0024
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
14,6 ± 0,2 h
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)72.6%
α (α emission)27.4%

212Rn

Kütle numarası212
nötron numarası126
Bağıl atom kütlesi
211,990703946 ± 0,000003338 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
23,9 ± 1,2 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1950
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

213Rn

Kütle numarası213
nötron numarası127
Bağıl atom kütlesi
212,993885147 ± 0,000003618 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
19,5 ± 0,1 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1967
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

214Rn

Kütle numarası214
nötron numarası128
Bağıl atom kütlesi
213,99536265 ± 0,000009862 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
259 ± 3 ns
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1970
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

215Rn

Kütle numarası215
nötron numarası129
Bağıl atom kütlesi
214,998745037 ± 0,000006538 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,3 ± 0,1 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1952
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

216Rn

Kütle numarası216
nötron numarası130
Bağıl atom kütlesi
216,000271942 ± 0,000006192 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
29 ± 4 us
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

217Rn

Kütle numarası217
nötron numarası131
Bağıl atom kütlesi
217,003927632 ± 0,000004506 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
593 ± 38 us
spin9/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1949
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

218Rn

Kütle numarası218
nötron numarası132
Bağıl atom kütlesi
218,005601123 ± 0,000002486 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
33,75 ± 0,15 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1948
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

219Rn

Kütle numarası219
nötron numarası133
Bağıl atom kütlesi
219,009478683 ± 0,000002254 Da
g-factor
-0,17596 ± 0,00048
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,96 ± 0,01 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,15 ± 0,12
keşif veya buluş tarihi1903
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

220Rn

Kütle numarası220
nötron numarası134
Bağıl atom kütlesi
220,011392443 ± 0,000001947 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
55,6 ± 0,1 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1900
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%
(double β decay)

221Rn

Kütle numarası221
nötron numarası135
Bağıl atom kütlesi
221,015535637 ± 0,000006134 Da
g-factor
-0,0057428571428571 ± 0,00017142857142857
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
25,7 ± 0,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,47 ± 0,05
keşif veya buluş tarihi1956
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)78%
α (α emission)22%

222Rn

Kütle numarası222
nötron numarası136
Bağıl atom kütlesi
222,017576017 ± 0,000002086 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
3,8215 ± 0,0002 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1899
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
α (α emission)100%

223Rn

Kütle numarası223
nötron numarası137
Bağıl atom kütlesi
223,021889283 ± 0,000008397 Da
g-factor
-0,22057142857143 ± 0,0022857142857143
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
24,3 ± 0,4 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,8 ± 0,08
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
α (α emission)

224Rn

Kütle numarası224
nötron numarası138
Bağıl atom kütlesi
224,024095803 ± 0,000010536 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
107 ± 3 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

225Rn

Kütle numarası225
nötron numarası139
Bağıl atom kütlesi
225,028485572 ± 0,000011958 Da
g-factor
-0,198 ± 0,0022857142857143
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
4,66 ± 0,04 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,84 ± 0,08
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

226Rn

Kütle numarası226
nötron numarası140
Bağıl atom kütlesi
226,03086138 ± 0,000011247 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
7,4 ± 0,1 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1969
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

227Rn

Kütle numarası227
nötron numarası141
Bağıl atom kütlesi
227,035304393 ± 0,000015127 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
20,2 ± 0,4 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

228Rn

Kütle numarası228
nötron numarası142
Bağıl atom kütlesi
228,037835415 ± 0,000018977 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
65 ± 2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

229Rn

Kütle numarası229
nötron numarası143
Bağıl atom kütlesi
229,042257272 ± 0,000014 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,9 ± 1,3 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi2009
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

230Rn

Kütle numarası230
nötron numarası144
Bağıl atom kütlesi
230,045271 ± 0,000215 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)

231Rn

Kütle numarası231
nötron numarası145
Bağıl atom kütlesi
231,049973 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2010
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
Radon water apparatus P1120815.JPG
Radon spectrum visible

tarih

kâşifi ya da mucidiFredrich Ernst Dorn
keşif yeriGermany
keşif veya buluş tarihi1898
köken bilimiVariation of the name of another element, radium.
telaffuzuRAY-don (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
0,0000000000004 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
0,0000000000000006 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
doğadaki bolluk (meteoroid)
doğadaki bolluk (Güneş)
Evrendeki bulunulabilirliği
0 %

Nuclear Screening Constants

1s1.6659
2p4.562
2s22.5864
3d13.4027
3p23.7194
3s24.9149
4d38.0572
4f37.6688
4p36.6988
4s35.85
5d58.647
5p54.029
5s52.107
6p69.9242
6s67.676