Síra

Síra (S)

chemický prvek
Atomové číslo16
Atomová hmotnost32.06
Nukleonové číslo32
Skupina16
Perioda3
Blokp
proton16 p+
neutron16 n0
elektron16 e-
Animated Bohrův model atomu of S (Síra)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
100 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
103 pm
Metallic Radius
104 pm
iontový poloměr
184 pm
Crystal Radius
170 pm
Van der Waalsův poloměr
180 pm
hustota
2,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Síra0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
664,3 kJ/mol
Elektronová afinita
2,07710403 eV/particle
Ionizační energie
10,36001 eV/particle
Ionizační energie of S (Síra)
měrné skupenské teplo varu
10,5 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
1,23 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
277,17 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 6
Bohrův model atomu: S (Síra)
Valenční elektron6
Lewis structure: S (Síra)
elektronová konfigurace[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced Bohrův model atomu of S (Síra)
Orbital Diagram of S (Síra)
Oxidační číslo-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronegativita
2.58
Electrophilicity Index
2,3343529124239053 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
717,76 K
Teplota tání
368,35 K
critical pressure
20,7 MPa
critical temperature
1 314,15 K
trojný bod
vzhled
barva
Žlutá
vzhledlemon yellow sintered microcrystals
Index lomu
1,001111
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
0,27 W/(m K)
teplotní roztažnost
Molární tepelná kapacita
Měrná tepelná kapacita
0,708 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeInsulator
konduktivita
0,000000000000000000001 MS/m
rezistivita
1 000 000 000 000 000 m Ω
supravodivost
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000122
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaOrthorhombická plošně centrovaná (ORC)
lattice constant
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
2 MPa
stlačitelnost
7,7 GPa
modul pružnosti ve smyku
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieOstatní nekovy, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
640,2 kJ/mol
Polarizovatelnost
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Účinný průřez
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
kvantové číslo3P2
space group70 (Fddd)

Izotopy síry

Stabilní izotopy4
Nestabilní izotopy20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

Nukleonové číslo26
neutronové číslo10
relativní atomová hmotnost
26,029716 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
2p (2-proton emission)

27S

Nukleonové číslo27
neutronové číslo11
relativní atomová hmotnost
27,018777 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
16,3 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

Nukleonové číslo28
neutronové číslo12
relativní atomová hmotnost
28,004372762 ± 0,000171767 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
125 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

Nukleonové číslo29
neutronové číslo13
relativní atomová hmotnost
28,996678 ± 0,000014 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
188 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1964
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

Nukleonové číslo30
neutronové číslo14
relativní atomová hmotnost
29,98490677 ± 0,000000221 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,1798 ± 0,0003 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

Nukleonové číslo31
neutronové číslo15
relativní atomová hmotnost
30,979557002 ± 0,000000246 Da
g-factor
0,97586 ± 0,00016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,5534 ± 0,0018 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

Nukleonové číslo32
neutronové číslo16
relativní atomová hmotnost
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
g-factor
0
natural abundance
94,85 ± 2,55
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1920
Narušení P-symetrie+

33S

Nukleonové číslo33
neutronové číslo17
relativní atomová hmotnost
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
natural abundance
0,763 ± 0,02
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
datum objevu1926
Narušení P-symetrie+

34S

Nukleonové číslo34
neutronové číslo18
relativní atomová hmotnost
33,967867011 ± 0,000000047 Da
g-factor
0
natural abundance
4,365 ± 0,235
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1926
Narušení P-symetrie+

35S

Nukleonové číslo35
neutronové číslo19
relativní atomová hmotnost
34,969032321 ± 0,000000043 Da
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
87,37 ± 0,04 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

36S

Nukleonové číslo36
neutronové číslo20
relativní atomová hmotnost
35,967080692 ± 0,000000201 Da
g-factor
0
natural abundance
0,0158 ± 0,0017
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1938
Narušení P-symetrie+

37S

Nukleonové číslo37
neutronové číslo21
relativní atomová hmotnost
36,9711255 ± 0,000000212 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
5,05 ± 0,02 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1945
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

38S

Nukleonové číslo38
neutronové číslo22
relativní atomová hmotnost
37,9711633 ± 0,000007699 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
170,3 ± 0,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1958
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

39S

Nukleonové číslo39
neutronové číslo23
relativní atomová hmotnost
38,97513385 ± 0,000053677 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
11,5 ± 0,5 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1971
Narušení P-symetrie

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

40S

Nukleonové číslo40
neutronové číslo24
relativní atomová hmotnost
39,975482561 ± 0,000004274 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
8,8 ± 2,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

41S

Nukleonové číslo41
neutronové číslo25
relativní atomová hmotnost
40,979593451 ± 0,0000044 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,99 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

Nukleonové číslo42
neutronové číslo26
relativní atomová hmotnost
41,9810651 ± 0,000003 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,016 ± 0,015 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

Nukleonové číslo43
neutronové číslo27
relativní atomová hmotnost
42,986907635 ± 0,000005335 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
265 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1979
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

Nukleonové číslo44
neutronové číslo28
relativní atomová hmotnost
43,990118846 ± 0,0000056 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
100 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1979
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

Nukleonové číslo45
neutronové číslo29
relativní atomová hmotnost
44,996414 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
68 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

Nukleonové číslo46
neutronové číslo30
relativní atomová hmotnost
46,000687 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1989
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

Nukleonové číslo47
neutronové číslo31
relativní atomová hmotnost
47,00773 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1989
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

Nukleonové číslo48
neutronové číslo32
relativní atomová hmotnost
48,013301 ± 0,000537 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

Nukleonové číslo49
neutronové číslo33
relativní atomová hmotnost
49,021891 ± 0,000626 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieLatin: sulphur (brimstone).
výslovnostSUL-fer (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
350 mg/kg
natural abundance (oceán)
905 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,2 %
natural abundance (meteoroid)
4 %
natural abundance (Slunce)
0,04 %
Hojnost ve vesmíru
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331