Siarka

Siarka (S)

16. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa16
Masa atomowa32.06
liczba masowa32
Grupa16
Okres3
Blokp
Protony16 p+
Neutrony16 n0
Elektrony16 e-
Animated Model atomu Bohra of S (Siarka)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
100 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
103 pm
Metallic Radius
104 pm
Promień jonowy
184 pm
Crystal Radius
170 pm
promień van der Waalsa
180 pm
gęstość
2,07 g/cm³
energia
proton affinity
664,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
2,07710403 eV/particle
potencjał jonizacyjny
10,36001 eV/particle
potencjał jonizacyjny of S (Siarka)
ciepło parowania
10,5 kJ/mol
ciepło topnienia
1,23 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
277,17 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 6
Model atomu Bohra: S (Siarka)
elektron walencyjny6
Lewis structure: S (Siarka)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p4
Enhanced Model atomu Bohra of S (Siarka)
Orbital Diagram of S (Siarka)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.58
Electrophilicity
2,3343529124239053 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
717,76 K
Temperatura topnienia
368,35 K
ciśnienie krytyczne
20,7 MPa
Temperatura krytyczna
1 314,15 K
punkt potrójny
Visual
barwa
Żółty
appearancelemon yellow sintered microcrystals
współczynnik załamania
1,001111
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,27 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,708 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,000000000000000000001 MS/m
rezystywność
1 000 000 000 000 000 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000122
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
7,7 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
640,2 kJ/mol
Dipole Polarizability
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
AllotropesRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Przekrój czynny
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy20
Radioactive Isotopes19

26S

abundancja naturalna
względna masa atomowa
26,029716 ± 0,000644 Da
liczba masowa26
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

26S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)%

27S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
27,018777 ± 0,00043 Da
liczba masowa27
g-factor
czas połowicznego rozpadu
16,3 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

27S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
28,004372762 ± 0,000171767 Da
liczba masowa28
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
125 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

28S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
28,996678 ± 0,000014 Da
liczba masowa29
g-factor
czas połowicznego rozpadu
188 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

29S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
29,98490677 ± 0,000000221 Da
liczba masowa30
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,1798 ± 0,0003 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

30S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
30,979557002 ± 0,000000246 Da
liczba masowa31
g-factor
0,97586 ± 0,00016
czas połowicznego rozpadu
2,5534 ± 0,0018 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość+

31S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

abundancja naturalna
94,85 ± 2,55
względna masa atomowa
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
liczba masowa32
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

33S

abundancja naturalna
0,763 ± 0,02
względna masa atomowa
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
liczba masowa33
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
data odkrycia1926
parzystość+

34S

abundancja naturalna
4,365 ± 0,235
względna masa atomowa
33,967867011 ± 0,000000047 Da
liczba masowa34
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1926
parzystość+

35S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
34,969032321 ± 0,000000043 Da
liczba masowa35
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
czas połowicznego rozpadu
87,37 ± 0,04 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
data odkrycia1936
parzystość+

35S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

36S

abundancja naturalna
0,0158 ± 0,0017
względna masa atomowa
35,967080692 ± 0,000000201 Da
liczba masowa36
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

37S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
36,9711255 ± 0,000000212 Da
liczba masowa37
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,05 ± 0,02 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość-

37S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

38S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
37,9711633 ± 0,000007699 Da
liczba masowa38
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
170,3 ± 0,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

38S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

39S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
38,97513385 ± 0,000053677 Da
liczba masowa39
g-factor
czas połowicznego rozpadu
11,5 ± 0,5 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

39S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

40S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
39,975482561 ± 0,000004274 Da
liczba masowa40
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
8,8 ± 2,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

40S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

41S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
40,979593451 ± 0,0000044 Da
liczba masowa41
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,99 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

41S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

42S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
41,9810651 ± 0,000003 Da
liczba masowa42
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,016 ± 0,015 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

42S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
42,986907635 ± 0,000005335 Da
liczba masowa43
g-factor
czas połowicznego rozpadu
265 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

43S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
43,990118846 ± 0,0000056 Da
liczba masowa44
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
100 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

44S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
44,996414 ± 0,000322 Da
liczba masowa45
g-factor
czas połowicznego rozpadu
68 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

45S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)%

46S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
46,000687 ± 0,000429 Da
liczba masowa46
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
50 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

46S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

47S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
47,00773 ± 0,000429 Da
liczba masowa47
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

47S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

48S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
48,013301 ± 0,000537 Da
liczba masowa48
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

48S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

49S

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
49,021891 ± 0,000626 Da
liczba masowa49
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość-

49S Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaLatin: sulphur (brimstone).
wymowaSUL-fer (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
350 mg/kg
Abundance in Oceans
905 mg/L
Abundance in Human Body
0,2 %
Abundance in Meteor
4 %
Abundance in Sun
0,04 %
Ilość we Wszechświecie
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331