Siarka

Siarka (S)

16. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa16
Masa atomowa32.06
liczba masowa32
Grupa16
Okres3
Blokp
proton16 p+
neutron16 n0
elektron16 e-
Animated Model atomu Bohra of S (Siarka)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
100 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
103 pm
Metallic Radius
104 pm
Promień jonowy
184 pm
Crystal Radius
170 pm
promień van der Waalsa
180 pm
gęstość
2,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Siarka0153045607590105120135150165180pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
664,3 kJ/mol
Powinowactwo elektronowe
2,07710403 eV/particle
potencjał jonizacyjny
10,36001 eV/particle
potencjał jonizacyjny of S (Siarka)
ciepło parowania
10,5 kJ/mol
ciepło topnienia
1,23 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
277,17 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 6
Model atomu Bohra: S (Siarka)
elektron walencyjny6
Lewis structure: S (Siarka)
konfiguracja elektronowa[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced Model atomu Bohra of S (Siarka)
Orbital Diagram of S (Siarka)
stopień utlenienia-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektroujemność
2.58
Electrophilicity Index
2,3343529124239053 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
717,76 K
Temperatura topnienia
368,35 K
ciśnienie krytyczne
20,7 MPa
Temperatura krytyczna
1 314,15 K
punkt potrójny
appearance
barwa
Żółty
appearancelemon yellow sintered microcrystals
współczynnik załamania
1,001111
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
0,27 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
molar heat capacity
Ciepło właściwe
0,708 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeInsulator
konduktywność
0,000000000000000000001 MS/m
rezystywność
1 000 000 000 000 000 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000122
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Orthorhombic (ORC)
Stała sieci krystalicznej
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
2 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
7,7 GPa
moduł Kirchhoffa
moduł Younga
współczynnik Poissona
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaNiemetale, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
640,2 kJ/mol
Polaryzowalność
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Przekrój czynny
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
liczby kwantowe3P2
grupa przestrzenna70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

liczba masowa26
liczba neutronów10
względna masa atomowa
26,029716 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
2p (2-proton emission)

27S

liczba masowa27
liczba neutronów11
względna masa atomowa
27,018777 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
16,3 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

liczba masowa28
liczba neutronów12
względna masa atomowa
28,004372762 ± 0,000171767 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
125 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

liczba masowa29
liczba neutronów13
względna masa atomowa
28,996678 ± 0,000014 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
188 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

liczba masowa30
liczba neutronów14
względna masa atomowa
29,98490677 ± 0,000000221 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,1798 ± 0,0003 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

liczba masowa31
liczba neutronów15
względna masa atomowa
30,979557002 ± 0,000000246 Da
g-factor
0,97586 ± 0,00016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,5534 ± 0,0018 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

liczba masowa32
liczba neutronów16
względna masa atomowa
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
94,85 ± 2,55
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1920
parzystość+

33S

liczba masowa33
liczba neutronów17
względna masa atomowa
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
abundancja naturalna
0,763 ± 0,02
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
data odkrycia1926
parzystość+

34S

liczba masowa34
liczba neutronów18
względna masa atomowa
33,967867011 ± 0,000000047 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
4,365 ± 0,235
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1926
parzystość+

35S

liczba masowa35
liczba neutronów19
względna masa atomowa
34,969032321 ± 0,000000043 Da
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
87,37 ± 0,04 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

36S

liczba masowa36
liczba neutronów20
względna masa atomowa
35,967080692 ± 0,000000201 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,0158 ± 0,0017
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1938
parzystość+

37S

liczba masowa37
liczba neutronów21
względna masa atomowa
36,9711255 ± 0,000000212 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,05 ± 0,02 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1945
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

38S

liczba masowa38
liczba neutronów22
względna masa atomowa
37,9711633 ± 0,000007699 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
170,3 ± 0,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1958
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

39S

liczba masowa39
liczba neutronów23
względna masa atomowa
38,97513385 ± 0,000053677 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
11,5 ± 0,5 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1971
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

40S

liczba masowa40
liczba neutronów24
względna masa atomowa
39,975482561 ± 0,000004274 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,8 ± 2,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

41S

liczba masowa41
liczba neutronów25
względna masa atomowa
40,979593451 ± 0,0000044 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,99 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

liczba masowa42
liczba neutronów26
względna masa atomowa
41,9810651 ± 0,000003 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,016 ± 0,015 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

liczba masowa43
liczba neutronów27
względna masa atomowa
42,986907635 ± 0,000005335 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
265 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

liczba masowa44
liczba neutronów28
względna masa atomowa
43,990118846 ± 0,0000056 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
100 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

liczba masowa45
liczba neutronów29
względna masa atomowa
44,996414 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
68 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

liczba masowa46
liczba neutronów30
względna masa atomowa
46,000687 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1989
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

liczba masowa47
liczba neutronów31
względna masa atomowa
47,00773 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1989
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

liczba masowa48
liczba neutronów32
względna masa atomowa
48,013301 ± 0,000537 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

liczba masowa49
liczba neutronów33
względna masa atomowa
49,021891 ± 0,000626 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaLatin: sulphur (brimstone).
wymowaSUL-fer (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
350 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
905 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,2 %
abundancja naturalna (meteoroid)
4 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,04 %
Ilość we Wszechświecie
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331