Сумпор

Сумпор (S)

chemical element with symbol S and atomic number 16
Атомски број16
Атомска маса32.06
Масени број32
Група16
Периода3
Блокp
протон16 p+
неутрон16 n0
електрон16 e-
Animated Боров модел атома of S (Сумпор)

Физичко Својство

Атомски Радијус
100 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
103 pm
Metallic Radius
104 pm
ionic radius
184 pm
Crystal Radius
170 pm
Ван дер Валсов радијус
180 pm
густина
2,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Сумпор0102030405060708090100110120130140150160170180pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
664,3 kJ/mol
Афинитет према електрону
2,07710403 eV/particle
енергија јонизације
10,36001 eV/particle
енергија јонизације of S (Сумпор)
Топлота испаравања
10,5 kJ/mol
топлота топљења
1,23 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
277,17 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 6
Боров модел атома: S (Сумпор)
Валентни електрони6
Lewis structure: S (Сумпор)
електронска конфигурација[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced Боров модел атома of S (Сумпор)
Orbital Diagram of S (Сумпор)
оксидациони број-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
електронегативност
2.58
Electrophilicity Index
2,3343529124239053 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
717,76 K
Температура топљења
368,35 K
critical pressure
20,7 MPa
critical temperature
1.314,15 K
тројна тачка
appearance
боја
Жута
appearancelemon yellow sintered microcrystals
индекс преламања
1,001111
својство материјала
Топлотна проводљивост
0,27 W/(m K)
Termička dilatacija
molar heat capacity
Специфична топлота
0,708 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
електрична проводљивост
0,000000000000000000001 MS/m
Električna otpornost i provodnost
1.000.000.000.000.000 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000122
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Орторомбна (ORC)
lattice constant
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
2 MPa
модул стишљивости
7,7 GPa
shear modulus
Јангов модул
Пуасонов однос
брзина звука
класификација
КатегоријаДруги неметали, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
640,2 kJ/mol
polarizability
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
neutronski udarni presjek
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
квантни број3P2
кристалографска група70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

Стабилни изотопи4
Нестабилни изотопи20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

Масени број26
неутронски број10
атомска тежина
26,029716 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића
parity+

начин распадаинтензитет
2p (2-proton emission)

27S

Масени број27
неутронски број11
атомска тежина
27,018777 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
16,3 ± 0,2 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

Масени број28
неутронски број12
атомска тежина
28,004372762 ± 0,000171767 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
125 ± 10 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

Масени број29
неутронски број13
атомска тежина
28,996678 ± 0,000014 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
188 ± 4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

Масени број30
неутронски број14
атомска тежина
29,98490677 ± 0,000000221 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,1798 ± 0,0003 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

Масени број31
неутронски број15
атомска тежина
30,979557002 ± 0,000000246 Da
g-factor
0,97586 ± 0,00016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,5534 ± 0,0018 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

Масени број32
неутронски број16
атомска тежина
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
g-factor
0
присутност у природи
94,85 ± 2,55
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1920
parity+

33S

Масени број33
неутронски број17
атомска тежина
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
присутност у природи
0,763 ± 0,02
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
датум открића1926
parity+

34S

Масени број34
неутронски број18
атомска тежина
33,967867011 ± 0,000000047 Da
g-factor
0
присутност у природи
4,365 ± 0,235
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1926
parity+

35S

Масени број35
неутронски број19
атомска тежина
34,969032321 ± 0,000000043 Da
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
87,37 ± 0,04 d
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

36S

Масени број36
неутронски број20
атомска тежина
35,967080692 ± 0,000000201 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,0158 ± 0,0017
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1938
parity+

37S

Масени број37
неутронски број21
атомска тежина
36,9711255 ± 0,000000212 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,05 ± 0,02 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1945
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

38S

Масени број38
неутронски број22
атомска тежина
37,9711633 ± 0,000007699 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
170,3 ± 0,7 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

39S

Масени број39
неутронски број23
атомска тежина
38,97513385 ± 0,000053677 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
11,5 ± 0,5 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1971
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

40S

Масени број40
неутронски број24
атомска тежина
39,975482561 ± 0,000004274 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,8 ± 2,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

41S

Масени број41
неутронски број25
атомска тежина
40,979593451 ± 0,0000044 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,99 ± 0,05 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

Масени број42
неутронски број26
атомска тежина
41,9810651 ± 0,000003 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,016 ± 0,015 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

Масени број43
неутронски број27
атомска тежина
42,986907635 ± 0,000005335 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
265 ± 13 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

Масени број44
неутронски број28
атомска тежина
43,990118846 ± 0,0000056 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
100 ± 1 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

Масени број45
неутронски број29
атомска тежина
44,996414 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
68 ± 2 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

Масени број46
неутронски број30
атомска тежина
46,000687 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1989
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

Масени број47
неутронски број31
атомска тежина
47,00773 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1989
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

Масени број48
неутронски број32
атомска тежина
48,013301 ± 0,000537 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

Масени број49
неутронски број33
атомска тежина
49,021891 ± 0,000626 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаLatin: sulphur (brimstone).
изговорSUL-fer (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
350 mg/kg
присутност у природи (океан)
905 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,2 %
присутност у природи (метеороид)
4 %
присутност у природи (Сунце)
0,04 %
Заступљеност у Космосу
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331