กำมะถัน

กำมะถัน (S)

chemical element with symbol S and atomic number 16
เลขอะตอม16
มวลอะตอม32.06
เลขมวล32
หมู่16
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน16 p+
นิวตรอน16 n0
Electrons16 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of S (กำมะถัน)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
100 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
103 pm
Metallic Radius
104 pm
ionic radius
184 pm
Crystal Radius
170 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
180 pm
ความหนาแน่น
2.07 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
664.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
2.07710403 eV/particle
ionization energy
10.36001 eV/particle
ionization energy of S (กำมะถัน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
10.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
1.23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
277.17 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 6
แบบจำลองของบอร์: S (กำมะถัน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: S (กำมะถัน)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Ne] 3s2 3p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of S (กำมะถัน)
Orbital Diagram of S (กำมะถัน)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.58
Electrophilicity
2.3343529124239053 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
717.76 K
จุดหลอมเหลว
368.35 K
critical pressure
20.7 MPa
critical temperature
1,314.15 K
triple point
Visual
สี
สีเหลือง
appearancelemon yellow sintered microcrystals
ดรรชนีหักเห
1.001111
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.27 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.708 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000000000000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1,000,000,000,000,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000062 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000199 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000122
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางของออร์โธรอมบิก (ORC)
lattice constant
10.47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
7.7 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
640.2 kJ/mol
Dipole Polarizability
19.4 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
AllotropesRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Neutron cross section
0.52
Neutron Mass Absorption
0.00055
quantum number3P2
space group70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Radioactive Isotopes19

26S

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
26.029716 ± 0.000644 Da
เลขมวล26
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

26S Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

27S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
27.018777 ± 0.00043 Da
เลขมวล27
g-factor
ครึ่งชีวิต
16.3 ± 0.2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

27S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
28.004372762 ± 0.000171767 Da
เลขมวล28
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
125 ± 10 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

28S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
28.996678 ± 0.000014 Da
เลขมวล29
g-factor
ครึ่งชีวิต
188 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

29S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
29.98490677 ± 0.000000221 Da
เลขมวล30
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.1798 ± 0.0003 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

30S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
30.979557002 ± 0.000000246 Da
เลขมวล31
g-factor
0.97586 ± 0.00016
ครึ่งชีวิต
2.5534 ± 0.0018 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

31S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

natural abundance
94.85 ± 2.55
น้ำหนักอะตอม
31.97207117354 ± 0.00000000141 Da
เลขมวล32
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

33S

natural abundance
0.763 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
32.97145890862 ± 0.00000000144 Da
เลขมวล33
g-factor
0.42883333333333 ± 0.000013333333333333
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.694 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1926
parity+

34S

natural abundance
4.365 ± 0.235
น้ำหนักอะตอม
33.967867011 ± 0.000000047 Da
เลขมวล34
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1926
parity+

35S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
34.969032321 ± 0.000000043 Da
เลขมวล35
g-factor
0.66666666666667 ± 0.026666666666667
ครึ่งชีวิต
87.37 ± 0.04 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.483 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

35S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

36S

natural abundance
0.0158 ± 0.0017
น้ำหนักอะตอม
35.967080692 ± 0.000000201 Da
เลขมวล36
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

37S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
36.9711255 ± 0.000000212 Da
เลขมวล37
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.05 ± 0.02 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

37S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

38S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
37.9711633 ± 0.000007699 Da
เลขมวล38
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
170.3 ± 0.7 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

38S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

39S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
38.97513385 ± 0.000053677 Da
เลขมวล39
g-factor
ครึ่งชีวิต
11.5 ± 0.5 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

39S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

40S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
39.975482561 ± 0.000004274 Da
เลขมวล40
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
8.8 ± 2.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

40S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

41S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
40.979593451 ± 0.0000044 Da
เลขมวล41
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.99 ± 0.05 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

41S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

42S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
41.9810651 ± 0.000003 Da
เลขมวล42
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.016 ± 0.015 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

42S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
42.986907635 ± 0.000005335 Da
เลขมวล43
g-factor
ครึ่งชีวิต
265 ± 13 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

43S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
43.990118846 ± 0.0000056 Da
เลขมวล44
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
100 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

44S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
44.996414 ± 0.000322 Da
เลขมวล45
g-factor
ครึ่งชีวิต
68 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

45S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)%

46S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
46.000687 ± 0.000429 Da
เลขมวล46
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
50 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

46S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

47S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
47.00773 ± 0.000429 Da
เลขมวล47
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

47S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

48S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
48.013301 ± 0.000537 Da
เลขมวล48
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

48S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

49S

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
49.021891 ± 0.000626 Da
เลขมวล49
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

49S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาLatin: sulphur (brimstone).
pronunciationSUL-fer (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
350 mg/kg
Abundance in Oceans
905 mg/L
Abundance in Human Body
0.2 %
Abundance in Meteor
4 %
Abundance in Sun
0.04 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331