กำมะถัน

กำมะถัน (S)

chemical element with symbol S and atomic number 16
เลขอะตอม16
มวลอะตอม32.06
เลขมวล32
หมู่16
คาบ3
บล็อกp
โปรตอน16 p+
นิวตรอน16 n0
อิเล็กตรอน16 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of S (กำมะถัน)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
100 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
103 pm
Metallic Radius
104 pm
ionic radius
184 pm
Crystal Radius
170 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
180 pm
ความหนาแน่น
2.07 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: กำมะถัน0102030405060708090100110120130140150160170180pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
664.3 kJ/mol
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
2.07710403 eV/particle
ionization energy
10.36001 eV/particle
ionization energy of S (กำมะถัน)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
10.5 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
1.23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
277.17 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 6
แบบจำลองของบอร์: S (กำมะถัน)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน6
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: S (กำมะถัน)
electron configuration[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of S (กำมะถัน)
Orbital Diagram of S (กำมะถัน)
สถานะออกซิเดชัน-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.58
Electrophilicity Index
2.3343529124239053 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
717.76 K
จุดหลอมเหลว
368.35 K
critical pressure
20.7 MPa
critical temperature
1,314.15 K
triple point
appearance
สี
สีเหลือง
appearancelemon yellow sintered microcrystals
ดรรชนีหักเห
1.001111
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
0.27 W/(m K)
thermal expansion
molar heat capacity
ความร้อนจำเพาะ
0.708 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.000000000000000000001 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
1,000,000,000,000,000 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000062 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000199 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000122
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางของออร์โธรอมบิก (ORC)
lattice constant
10.47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
2 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
7.7 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทอโลหะ, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
640.2 kJ/mol
polarizability
19.4 ± 0.1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Neutron cross section
0.52
Neutron Mass Absorption
0.00055
quantum number3P2
space group70 (Fddd)

Isotopes of Sulfur

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

เลขมวล26
เลขนิวตรอน10
น้ำหนักอะตอม
26.029716 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ
parity+

decay modeintensity
2p (2-proton emission)

27S

เลขมวล27
เลขนิวตรอน11
น้ำหนักอะตอม
27.018777 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
16.3 ± 0.2 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

เลขมวล28
เลขนิวตรอน12
น้ำหนักอะตอม
28.004372762 ± 0.000171767 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
125 ± 10 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

เลขมวล29
เลขนิวตรอน13
น้ำหนักอะตอม
28.996678 ± 0.000014 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
188 ± 4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

เลขมวล30
เลขนิวตรอน14
น้ำหนักอะตอม
29.98490677 ± 0.000000221 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.1798 ± 0.0003 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

เลขมวล31
เลขนิวตรอน15
น้ำหนักอะตอม
30.979557002 ± 0.000000246 Da
g-factor
0.97586 ± 0.00016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.5534 ± 0.0018 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

เลขมวล32
เลขนิวตรอน16
น้ำหนักอะตอม
31.97207117354 ± 0.00000000141 Da
g-factor
0
natural abundance
94.85 ± 2.55
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1920
parity+

33S

เลขมวล33
เลขนิวตรอน17
น้ำหนักอะตอม
32.97145890862 ± 0.00000000144 Da
g-factor
0.42883333333333 ± 0.000013333333333333
natural abundance
0.763 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.694 ± 0.004
ถูกค้นพบเมื่อ1926
parity+

34S

เลขมวล34
เลขนิวตรอน18
น้ำหนักอะตอม
33.967867011 ± 0.000000047 Da
g-factor
0
natural abundance
4.365 ± 0.235
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1926
parity+

35S

เลขมวล35
เลขนิวตรอน19
น้ำหนักอะตอม
34.969032321 ± 0.000000043 Da
g-factor
0.66666666666667 ± 0.026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
87.37 ± 0.04 d
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.483 ± 0.003
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

36S

เลขมวล36
เลขนิวตรอน20
น้ำหนักอะตอม
35.967080692 ± 0.000000201 Da
g-factor
0
natural abundance
0.0158 ± 0.0017
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

37S

เลขมวล37
เลขนิวตรอน21
น้ำหนักอะตอม
36.9711255 ± 0.000000212 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.05 ± 0.02 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1945
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

38S

เลขมวล38
เลขนิวตรอน22
น้ำหนักอะตอม
37.9711633 ± 0.000007699 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
170.3 ± 0.7 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

39S

เลขมวล39
เลขนิวตรอน23
น้ำหนักอะตอม
38.97513385 ± 0.000053677 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
11.5 ± 0.5 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

40S

เลขมวล40
เลขนิวตรอน24
น้ำหนักอะตอม
39.975482561 ± 0.000004274 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.8 ± 2.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

41S

เลขมวล41
เลขนิวตรอน25
น้ำหนักอะตอม
40.979593451 ± 0.0000044 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.99 ± 0.05 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

เลขมวล42
เลขนิวตรอน26
น้ำหนักอะตอม
41.9810651 ± 0.000003 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.016 ± 0.015 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

เลขมวล43
เลขนิวตรอน27
น้ำหนักอะตอม
42.986907635 ± 0.000005335 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
265 ± 13 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

เลขมวล44
เลขนิวตรอน28
น้ำหนักอะตอม
43.990118846 ± 0.0000056 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
100 ± 1 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

เลขมวล45
เลขนิวตรอน29
น้ำหนักอะตอม
44.996414 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
68 ± 2 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

เลขมวล46
เลขนิวตรอน30
น้ำหนักอะตอม
46.000687 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

เลขมวล47
เลขนิวตรอน31
น้ำหนักอะตอม
47.00773 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1989
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

เลขมวล48
เลขนิวตรอน32
น้ำหนักอะตอม
48.013301 ± 0.000537 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

เลขมวล49
เลขนิวตรอน33
น้ำหนักอะตอม
49.021891 ± 0.000626 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาLatin: sulphur (brimstone).
pronunciationSUL-fer (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
350 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
905 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.2 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
4 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.04 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331

alias

 • S

การแปล

 • อังกฤษsulfur
 • อิตาลีzolfo
 • นอร์เวย์บุคมอลsvovel
 • ฝรั่งเศสsoufre
 • เยอรมันSchwefel
 • ดัตช์zwavel
 • สเปนazufre
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • แอฟริกานส์swawel
 • อัมฮาราድኝ
 • อารากอนIxufre
 • อาหรับكبريت
 • อัสตูเรียสazufre
 • ไอย์มาราasuphri
 • อาเซอร์ไบจานkükürd
 • เบลารุสсера
 • บัลแกเรียсяра
 • บังกลาগন্ধক
 • เบรตันsulfur
 • บอสเนียsumpor
 • คาตาลันsofre
 • เคิร์ดตอนกลางگۆگرد
 • คอร์ซิกาzolfu
 • เช็กsíra
 • ชูวัชКӳкĕрт
 • เวลส์sylffwr
 • เดนมาร์กsvovl
 • ธิเวหิސަލްފަރު
 • กรีกθείο
 • เอสเปรันโตsulfuro
 • เอสโตเนียVäävel
 • บาสก์sufre
 • เปอร์เซียگوگرد
 • ฟินแลนด์rikki
 • ฟริเซียนเหนือSwoowel
 • ฟรูลีSolfar
 • ไอริชSulfar
 • กาลิเซียxofre
 • กัวรานีItaysy
 • คุชราตગંધક
 • มานซ์Sulfur
 • จีนแคะliù-vòng
 • ฮาวายsulufura
 • ฮิบรูגופרית
 • ฮินดีगंधक
 • ฮินดีฟิจิsulfur
 • โครเอเชียsumpor
 • ซอร์เบียตอนบนsyrik
 • เฮติครีโอลsouf
 • ฮังการีkén
 • อาร์เมเนียծծումբ
 • อินเตอร์ลิงกัวsulfure
 • อินโดนีเซียbelerang
 • อีโดsulfo
 • ไอซ์แลนด์brennisteinn
 • ญี่ปุ่น硫黄
 • โลชบันsliri
 • ชวาWelirang
 • จอร์เจียგოგირდი
 • คาซัคКүкірт
 • กันนาดาಗಂಧಕ
 • เกาหลี
 • เคิร์ดkewkurd
 • โกมิТэг
 • ละตินsulphur
 • ลักเซมเบิร์กSchwiefel
 • ลิมเบิร์กSolfer
 • ลิกูเรียSorfo
 • ลิทัวเนียSiera
 • ลัตเวียsērs
 • เมารีpungatara
 • มาซิโดเนียСулфур
 • มาลายาลัมഗന്ധകം
 • มองโกเลียхүхэр
 • มราฐีगंधक
 • มารีตะวันตกСера
 • มาเลย์belerang
 • พม่าကန့်
 • เอียร์ซยาПалыкандал
 • nahtlequiquiztlālli
 • เยอรมันต่ำSwevel
 • เนปาลसल्फर
 • นอร์เวย์นีนอสก์svovel
 • โนเวียลsulfre
 • นาวาโฮłeetsoii
 • อ็อกซิตันsofre
 • ออสเซเตียСондон
 • ปัญจาบਗੰਧਕ
 • โปแลนด์siarka
 • ลาฮ์นดาگندھک
 • โปรตุเกสenxofre
 • เคชวาSalina
 • โรมาเนียsulf
 • รัสเซียсера
 • สันสกฤตगन्धकः
 • ซิซิลีsùrfuru
 • เซอร์โบ-โครเอเชียsumpor
 • สิงหลගෙන්දගම්
 • สโลวักsíra
 • สโลวีเนียžveplo
 • แอลเบเนียsulfuri
 • เซอร์เบียсумпор
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Swieuwel
 • ซุนดาWalirang
 • สวีเดนsvavel
 • สวาฮีลีsulfuri
 • ทมิฬகந்தகம்
 • เตลูกูగంధకము
 • ตากาล็อกasupre
 • ตุรกีKükürt
 • อุยกูร์گۈڭگۈرت
 • ยูเครนсірка
 • อูรดูگندھک
 • อุซเบกOltingugurt
 • เวปส์Rik
 • เวียดนามlưu huỳnh
 • เฟลมิชตะวันตกSulfer
 • วาเรย์Asupre
 • ยิดดิชשוועבל
 • โยรูบาSulfur
 • จีน
 • อังกฤษ (แคนาดา)sulphur
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)sulphur
 • โปรตุเกส (บราซิล)enxofre
 • เซบูasupri
 • คัลมืยค์Күкр
 • เนวาร์गन्धक
 • บัชคีร์Көкөрт
 • โอดิยาଗନ୍ଧକ
 • พีดมอนต์sorfo
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Schwefel
 • ตาตาร์күкерт
 • สกอตส์sulphur
 • จีน (จีน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • กวางตุ้ง
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)серка
 • จีนมินหนานliû-hông
 • ทาจิกСулфур
 • ซาคาСиэрэ
 • โซมาลีsalfar
 • cdoliù-uòng
 • อาโรมาเนียSulfu
 • พัชโตگوگړ
 • แฟโรSvávul
 • วอลลูนShoufe
 • เกลิกสกอตsulfar
 • มอลตาkubrit
 • คีร์กีซКүкүрт
 • จ้วงVuengzcungq
 • จีนกั้น
 • มีนังกาเบาbalerang
 • โภชปุรีगंधक
 • ทิเบตམུ་ཟི།
 • ลอมบาร์ดSolfer
 • อังกฤษคลีโอลจาเมกาSolfa
 • olorikki
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (มาเลเซีย)
 • จีน (สิงคโปร์)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • บาลีसल्फर
 • อังกฤษโบราณswefel
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาsulfur
 • ตาตาร์ (ซีริลลิก)күкерт
 • kbpSʊfɩrɩ
 • คะห์โอซาI-sulphur
 • มีรันดาalxofre
 • จีนอู๋
 • โวลาพึคSulfin
 • รูซินСулфур
 • กาไบลTifrit (tanga)
 • hywԾծումբ
 • เอกซ์เตรมาดูราAzufri
 • บาวาเรียSchwefl
 • ซาร์เดญาsùrfuru
 • เวเนโต้xolfo
 • อาหรับโมร็อกโกكبريت
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์كبريت
 • คอร์นิชsulfur
 • บิกอลasupre
 • lldSolper
 • มณีปุระꯁꯜꯐꯔ
 • บาหลีurirang
 • มาเลย์ (อาหรับ)بليرڠ
 • สินธิگندرف
 • blkကန်ꩻ
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)류황
 • มาลากาซีSolifara
 • dagChilibi
 • โอโรโมWaalgaa