Kükürt

Kükürt (S)

atom numarası 16, atom ağırlığı 32,06 olan, 119 °C'de eriyen ve 444 °C'de kaynayan, doğada saf veya başka cisimlerle birleşik olarak bulunan, sarı renkli element, sülf (simgesi S)
Atom numarası16
Atom ağırlığı32.06
Kütle numarası32
Grup16
Periyot3
Blokp
proton16 p+
nötron16 n0
elektron16 e-
Animated Bohr modeli of S (Kükürt)

Fiziksel Özellik

Atom Yarıçapı
100 pm
molar volume
Kovalent Yarıçapı
103 pm
Metallic Radius
104 pm
ionic radius
184 pm
Crystal Radius
170 pm
Van der Waals radius
180 pm
yoğunluk
2,07 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kükürt0102030405060708090100110120130140150160170180pmAtom YarıçapıKovalent YarıçapıMetallic RadiusVan der Waals radius

Kimyasal Özellik

enerji
Proton ilgisi
664,3 kJ/mol
Elektron ilgisi
2,07710403 eV/particle
iyonlaşma enerjisi
10,36001 eV/particle
iyonlaşma enerjisi of S (Kükürt)
Buharlaşma ısısı
10,5 kJ/mol
enthalpy of fusion
1,23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
277,17 kJ/mol
elektron
Elektron kabuğu2, 8, 6
Bohr modeli: S (Kükürt)
Değerlik elektron6
Lewis yapısı: S (Kükürt)
electron configuration[Ne] 3s2 3p4
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4
Enhanced Bohr modeli of S (Kükürt)
Orbital Diagram of S (Kükürt)
Yükseltgenme seviyesi-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
Elektronegatiflik
2.58
Electrophilicity Index
2,3343529124239053 eV/particle
maddenin temel hâli
maddenin aşamasıKatı
gaseous state of matter
Kaynama noktası
717,76 K
Ergime noktası
368,35 K
critical pressure
20,7 MPa
critical temperature
1.314,15 K
Üçlü nokta
appearance
renk
Sarı
appearancelemon yellow sintered microcrystals
Kırılma indisi
1,001111
thermodynamic material property
Isıl iletkenlik
0,27 W/(m K)
Genleşme
molar ısı kapasitesi
Isı kapasitesi
0,708 J/(g⋅K)
Isı sığası oranı
electrical properties
typeInsulator
Elektriksel iletkenlik
0,000000000000000000001 MS/m
Özdirenç
1.000.000.000.000.000 m Ω
Süperiletken
mıknatıslık
typediamagnetic
Manyetik alınganlık (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Manyetik alınganlık (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
Manyetik alınganlık (Volume)
-0,0000122
manyetik zamanlama
Curie sıcaklığı
Néel temperature
yapı
Kristal yapısıYüzey merkezli ortorombik (ORC)
Kafes sabiti
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
malzemelerin mekanik özelliği
hardness
2 MPa
Bulk modülü
7,7 GPa
shear modulus
Young katsayısı
Poisson's ratio
Ses hızı
sınıflandırma
KategoriDiğer ametaller, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt sınıflandırmasıchalcophile

other

Gas Basicity
640,2 kJ/mol
Kutuplanabilirlik
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
allotropeRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Nötron tesir kesiti
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
Kuantum sayısı3P2
Uzay grubu70 (Fddd)

Kükürt izotopları

Kararlı izotoplar4
Kararsız izotoplar20
Natural Isotopes4
Isotopic Composition3294.86%3294.86%344.37%344.37%330.76%330.76%360.02%360.02%

26S

Kütle numarası26
nötron numarası10
Bağıl atom kütlesi
26,029716 ± 0,000644 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
2p (2-proton emission)

27S

Kütle numarası27
nötron numarası11
Bağıl atom kütlesi
27,018777 ± 0,00043 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
16,3 ± 0,2 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1986
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

Kütle numarası28
nötron numarası12
Bağıl atom kütlesi
28,004372762 ± 0,000171767 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
125 ± 10 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1982
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

Kütle numarası29
nötron numarası13
Bağıl atom kütlesi
28,996678 ± 0,000014 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
188 ± 4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1964
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

Kütle numarası30
nötron numarası14
Bağıl atom kütlesi
29,98490677 ± 0,000000221 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,1798 ± 0,0003 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1961
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

Kütle numarası31
nötron numarası15
Bağıl atom kütlesi
30,979557002 ± 0,000000246 Da
g-factor
0,97586 ± 0,00016
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
2,5534 ± 0,0018 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1940
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

Kütle numarası32
nötron numarası16
Bağıl atom kütlesi
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
94,85 ± 2,55
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1920
Dönüşümçarpanı+

33S

Kütle numarası33
nötron numarası17
Bağıl atom kütlesi
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
doğadaki bolluk
0,763 ± 0,02
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
keşif veya buluş tarihi1926
Dönüşümçarpanı+

34S

Kütle numarası34
nötron numarası18
Bağıl atom kütlesi
33,967867011 ± 0,000000047 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
4,365 ± 0,235
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1926
Dönüşümçarpanı+

35S

Kütle numarası35
nötron numarası19
Bağıl atom kütlesi
34,969032321 ± 0,000000043 Da
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
87,37 ± 0,04 d
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
keşif veya buluş tarihi1936
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

36S

Kütle numarası36
nötron numarası20
Bağıl atom kütlesi
35,967080692 ± 0,000000201 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
0,0158 ± 0,0017
radyoaktiviteKararlı nüklid
Yarılanma süresiNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1938
Dönüşümçarpanı+

37S

Kütle numarası37
nötron numarası21
Bağıl atom kütlesi
36,9711255 ± 0,000000212 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
5,05 ± 0,02 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1945
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

38S

Kütle numarası38
nötron numarası22
Bağıl atom kütlesi
37,9711633 ± 0,000007699 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
170,3 ± 0,7 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1958
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

39S

Kütle numarası39
nötron numarası23
Bağıl atom kütlesi
38,97513385 ± 0,000053677 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
11,5 ± 0,5 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

40S

Kütle numarası40
nötron numarası24
Bağıl atom kütlesi
39,975482561 ± 0,000004274 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
8,8 ± 2,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1971
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%

41S

Kütle numarası41
nötron numarası25
Bağıl atom kütlesi
40,979593451 ± 0,0000044 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,99 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

42S

Kütle numarası42
nötron numarası26
Bağıl atom kütlesi
41,9810651 ± 0,000003 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
1,016 ± 0,015 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

Kütle numarası43
nötron numarası27
Bağıl atom kütlesi
42,986907635 ± 0,000005335 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
265 ± 13 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

Kütle numarası44
nötron numarası28
Bağıl atom kütlesi
43,990118846 ± 0,0000056 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
100 ± 1 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1979
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

Kütle numarası45
nötron numarası29
Bağıl atom kütlesi
44,996414 ± 0,000322 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
68 ± 2 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)

46S

Kütle numarası46
nötron numarası30
Bağıl atom kütlesi
46,000687 ± 0,000429 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
50 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

47S

Kütle numarası47
nötron numarası31
Bağıl atom kütlesi
47,00773 ± 0,000429 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin3/2
nuclear quadrupole moment
keşif veya buluş tarihi1989
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

48S

Kütle numarası48
nötron numarası32
Bağıl atom kütlesi
48,013301 ± 0,000537 Da
g-factor
0
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin0
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi1990
Dönüşümçarpanı+

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

49S

Kütle numarası49
nötron numarası33
Bağıl atom kütlesi
49,021891 ± 0,000626 Da
g-factor
doğadaki bolluk
radyoaktivite☢️ radioactive element
Yarılanma süresi
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
keşif veya buluş tarihi2018
Dönüşümçarpanı-

bozunma moduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

tarih

kâşifi ya da mucidiKnown to the ancients.
keşif yeri
keşif veya buluş tarihi
köken bilimiLatin: sulphur (brimstone).
telaffuzuSUL-fer (İngilizce)

menşe

Bulunabilirlik
Dünya kabuğundaki bulunulabilirliği
350 mg/kg
doğadaki bolluk (okyanus)
905 mg/L
doğadaki bolluk (İnsan vücudu)
0,2 %
doğadaki bolluk (meteoroid)
4 %
doğadaki bolluk (Güneş)
0,04 %
Evrendeki bulunulabilirliği
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331