Lưu huỳnh

Lưu huỳnh (S)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 16, một phi kim loại màu vàng dễ cháy
Số nguyên tử16
Nguyên tử khối32.06
số khối32
Nhóm16
Chu kỳ3
Phân lớpp
Prô ton16 p+
Nơ tron16 n0
Electrons16 e-
Animated Mô hình Bohr of S (Lưu huỳnh)

Các tính chất

tính chất vật lý
bán kính nguyên tử
100 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
103 pm
Metallic Radius
104 pm
ionic radius
184 pm
Crystal Radius
170 pm
Bán kính van der Waals
180 pm
mật độ
2,07 g/cm³
năng lượng
proton affinity
664,3 kJ/mol
Ái lực điện tử
2,07710403 eV/particle
ionization energy
10,36001 eV/particle
ionization energy of S (Lưu huỳnh)
Nhiệt bay hơi
10,5 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
1,23 kJ/mol
standard enthalpy of formation
277,17 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 6
Mô hình Bohr: S (Lưu huỳnh)
Electron hóa trị6
Cấu trúc Lewis: S (Lưu huỳnh)
Cấu hình electron[Ne] 3s2 3p4
Enhanced Mô hình Bohr of S (Lưu huỳnh)
Orbital Diagram of S (Lưu huỳnh)
trạng thái oxy hóa-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
độ âm điện
2.58
Electrophilicity
2,3343529124239053 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
717,76 K
Nhiệt độ nóng chảy
368,35 K
critical pressure
20,7 MPa
critical temperature
1.314,15 K
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Vàng
appearancelemon yellow sintered microcrystals
chiết suất
1,001111
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
0,27 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
molar heat capacity
Nhiệt dung
0,708 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeInsulator
dẫn điện
0,000000000000000000001 MS/m
điện trở suất
1.000.000.000.000.000 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000062 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000199 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000122
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểTrực thoi tâm mặt (ORC)
lattice constant
10,47 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
2 MPa
Mô đun khối
7,7 GPa
Modul ngang
mô đun Young
Hệ số Poisson
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcPhi kim, Nonmetals
CAS GroupVIB
IUPAC GroupVIA
Glawe Number96
Mendeleev Number100
Pettifor Number94
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
640,2 kJ/mol
Dipole Polarizability
19,4 ± 0,1 a₀
C6 Dispersion Coefficient
134 a₀
AllotropesRhombic Sulphur, Monoclinic Sulphur, Amorphous Sulphur
Neutron cross section
0,52
Neutron Mass Absorption
0,00055
Số lượng tử3P2
space group70 (Fddd)

Đồng vị của Lưu huỳnh

Các đồng vị bền4
Các đồng vị không bền20
Radioactive Isotopes19

26S

natural abundance
relative atomic mass
26,029716 ± 0,000644 Da
số khối26
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá
parity+

26S Decay Modes
decay modeintensity
2p (2-proton emission)%

27S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
27,018777 ± 0,00043 Da
số khối27
g-factor
chu kỳ bán rã
16,3 ± 0,2 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1986
parity+

27S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)61%
2p (2-proton emission)3%

28S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,004372762 ± 0,000171767 Da
số khối28
g-factor
0
chu kỳ bán rã
125 ± 10 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

28S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)20.7%

29S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
28,996678 ± 0,000014 Da
số khối29
g-factor
chu kỳ bán rã
188 ± 4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity+

29S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)46.4%

30S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
29,98490677 ± 0,000000221 Da
số khối30
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,1798 ± 0,0003 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

30S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

31S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
30,979557002 ± 0,000000246 Da
số khối31
g-factor
0,97586 ± 0,00016
chu kỳ bán rã
2,5534 ± 0,0018 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1940
parity+

31S Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

32S

natural abundance
94,85 ± 2,55
relative atomic mass
31,97207117354 ± 0,00000000141 Da
số khối32
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1920
parity+

33S

natural abundance
0,763 ± 0,02
relative atomic mass
32,97145890862 ± 0,00000000144 Da
số khối33
g-factor
0,42883333333333 ± 0,000013333333333333
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,694 ± 0,004
ngày khám phá1926
parity+

34S

natural abundance
4,365 ± 0,235
relative atomic mass
33,967867011 ± 0,000000047 Da
số khối34
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1926
parity+

35S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
34,969032321 ± 0,000000043 Da
số khối35
g-factor
0,66666666666667 ± 0,026666666666667
chu kỳ bán rã
87,37 ± 0,04 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,483 ± 0,003
ngày khám phá1936
parity+

35S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

36S

natural abundance
0,0158 ± 0,0017
relative atomic mass
35,967080692 ± 0,000000201 Da
số khối36
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1938
parity+

37S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
36,9711255 ± 0,000000212 Da
số khối37
g-factor
chu kỳ bán rã
5,05 ± 0,02 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1945
parity-

37S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

38S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
37,9711633 ± 0,000007699 Da
số khối38
g-factor
0
chu kỳ bán rã
170,3 ± 0,7 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1958
parity+

38S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

39S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
38,97513385 ± 0,000053677 Da
số khối39
g-factor
chu kỳ bán rã
11,5 ± 0,5 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1971
parity

39S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

40S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
39,975482561 ± 0,000004274 Da
số khối40
g-factor
0
chu kỳ bán rã
8,8 ± 2,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

40S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

41S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
40,979593451 ± 0,0000044 Da
số khối41
g-factor
chu kỳ bán rã
1,99 ± 0,05 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

41S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

42S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
41,9810651 ± 0,000003 Da
số khối42
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,016 ± 0,015 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

42S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1%

43S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
42,986907635 ± 0,000005335 Da
số khối43
g-factor
chu kỳ bán rã
265 ± 13 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity-

43S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)40%

44S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
43,990118846 ± 0,0000056 Da
số khối44
g-factor
0
chu kỳ bán rã
100 ± 1 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

44S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)18%

45S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
44,996414 ± 0,000322 Da
số khối45
g-factor
chu kỳ bán rã
68 ± 2 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

45S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)54%
2n (2-neutron emission)%

46S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
46,000687 ± 0,000429 Da
số khối46
g-factor
0
chu kỳ bán rã
50 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1989
parity+

46S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

47S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
47,00773 ± 0,000429 Da
số khối47
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1989
parity-

47S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

48S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
48,013301 ± 0,000537 Da
số khối48
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

48S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

49S

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
49,021891 ± 0,000626 Da
số khối49
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity-

49S Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Sulfur - El Desierto mine, San Pablo de Napa, Daniel Campos Province, Potosí, Bolivia

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcLatin: sulphur (brimstone).
cách phát âmSUL-fer (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
350 mg/kg
Abundance in Oceans
905 mg/L
Abundance in Human Body
0,2 %
Abundance in Meteor
4 %
Abundance in Sun
0,04 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,05 %

Nuclear Screening Constants

1s0.4591
2p4.023
2s5.3712
3p10.5181
3s9.6331