სტიიუმი

სტიიუმი (Sb)

chemical element with symbol Sb and atomic number of 51
Atomic Number51
Atomic Weight121.76
mass number121
Group15
Period5
Blockp
პროტონი51 p+
ნეიტრონი70 n0
ელექტრონი51 e-
Animated ბორის მოდელი of Sb (სტიიუმი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
145 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
140 pm
Metallic Radius
139 pm
იონური რადიუსი
76 pm
Crystal Radius
90 pm
Van der Waals radius
206 pm
density
6,68 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: სტიიუმი0153045607590105120135150165180195210pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,608389 eV/particle
ionization energy of Sb (სტიიუმი)
აორთქლების კუთრი სითბო
195,2 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
20,08 kJ/mol
standard enthalpy of formation
264,4 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 18, 5
ბორის მოდელი: Sb (სტიიუმი)
valence electron5
Lewis structure: Sb (სტიიუმი)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p3
Enhanced ბორის მოდელი of Sb (სტიიუმი)
Orbital Diagram of Sb (სტიიუმი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
ელექტროუარყოფითობა
2.05
Electrophilicity Index
1,540637934707554 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
1 860,15 K
Melting Point
903,778 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Silver
appearancesilvery lustrous gray
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
24,43 W/(m K)
thermal expansion
0,000011 1/K
molar heat capacity
25,23 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
0,207 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
2,5 MS/m
electrical resistivity
0,0000004 m Ω
ზეგამტარობა
magnetism
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0,0000000109 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0,000000001327 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0,000073
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
სიმტკიცე
3 MPa
bulk modulus
42 GPa
shear modulus
20 GPa
Young's modulus
55 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
speed of sound
3 420 m/s
კლასიფიცირება
CategoryMetalloids, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
allotropeWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
Neutron cross section
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0016
quantum number4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

Stable Isotopes2
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes2
Isotopic Composition12157.21%12157.21%12342.79%12342.79%

102Sb

mass number102
neutron number51
relative atomic mass
101,945142 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

103Sb

mass number103
neutron number52
relative atomic mass
102,939162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)

104Sb

mass number104
neutron number53
relative atomic mass
103,936344 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
470 ± 130 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1995
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)

105Sb

mass number105
neutron number54
relative atomic mass
104,931276547 ± 0,000023431 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,12 ± 0,16 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)

106Sb

mass number106
neutron number55
relative atomic mass
105,928637979 ± 0,000008 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
600 ± 200 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1981
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

mass number107
neutron number56
relative atomic mass
106,924150621 ± 0,000004452 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4 ± 0,2 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

mass number108
neutron number57
relative atomic mass
107,922226731 ± 0,0000059 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
7,4 ± 0,3 s
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1976
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

mass number109
neutron number58
relative atomic mass
108,918141203 ± 0,000005652 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
17,2 ± 0,5 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1976
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

mass number110
neutron number59
relative atomic mass
109,916854283 ± 0,0000064 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,6 ± 0,3 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

mass number111
neutron number60
relative atomic mass
110,913218187 ± 0,0000095 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
75 ± 1 s
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1972
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

mass number112
neutron number61
relative atomic mass
111,912399903 ± 0,00001914 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
53,5 ± 0,6 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

mass number113
neutron number62
relative atomic mass
112,909374664 ± 0,000018457 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,67 ± 0,07 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

mass number114
neutron number63
relative atomic mass
113,909289155 ± 0,000021226 Da
g-factor
0,57333333333333 ± 0,026666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,49 ± 0,03 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1959
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

mass number115
neutron number64
relative atomic mass
114,906598 ± 0,000017203 Da
g-factor
1,384 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
32,1 ± 0,3 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1958
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

mass number116
neutron number65
relative atomic mass
115,906792732 ± 0,000005533 Da
g-factor
0,905 ± 0,003
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,8 ± 0,8 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1949
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

mass number117
neutron number66
relative atomic mass
116,904841519 ± 0,000009057 Da
g-factor
1,372 ± 0,024
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,97 ± 0,02 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 1,2
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

mass number118
neutron number67
relative atomic mass
117,905532194 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,46 ± 0,07
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,6 ± 0,1 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

mass number119
neutron number68
relative atomic mass
118,903944062 ± 0,000007512 Da
g-factor
1,38 ± 0,004
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
38,19 ± 0,22 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1947
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

120Sb

mass number120
neutron number69
relative atomic mass
119,905080308 ± 0,000007728 Da
g-factor
2,3 ± 0,2
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
15,89 ± 0,04 m
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1937
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

mass number121
neutron number70
relative atomic mass
120,903811353 ± 0,00000269 Da
g-factor
natural abundance
57,21 ± 0,05
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-0,543 ± 0,011
აღმოჩენის თარიღი1922
parity+

122Sb

mass number122
neutron number71
relative atomic mass
121,905169335 ± 0,000002687 Da
g-factor
-0,95 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,7238 ± 0,0002 d
სპინი2
nuclear quadrupole moment
1,28 ± 0,08
აღმოჩენის თარიღი1939
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

mass number123
neutron number72
relative atomic mass
122,904215292 ± 0,000001456 Da
g-factor
natural abundance
42,79 ± 0,05
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
-0,692 ± 0,014
აღმოჩენის თარიღი1922
parity+

124Sb

mass number124
neutron number73
relative atomic mass
123,905937065 ± 0,000001457 Da
g-factor
0,4 ± 0,0066666666666667
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
60,2 ± 0,03 d
სპინი3
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1939
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

125Sb

mass number125
neutron number74
relative atomic mass
124,905254264 ± 0,0000027 Da
g-factor
0,75142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,7576 ± 0,0011 y
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1951
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

126Sb

mass number126
neutron number75
relative atomic mass
125,907253158 ± 0,000034189 Da
g-factor
0,16 ± 0,00875
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
12,35 ± 0,06 d
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

127Sb

mass number127
neutron number76
relative atomic mass
126,906925557 ± 0,000005457 Da
g-factor
0,77142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,85 ± 0,05 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1939
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

128Sb

mass number128
neutron number77
relative atomic mass
127,909146121 ± 0,000020169 Da
g-factor
0,1625 ± 0,025
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
9,05 ± 0,04 h
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

129Sb

mass number129
neutron number78
relative atomic mass
128,909146623 ± 0,000022786 Da
g-factor
0,79714285714286 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,366 ± 0,026 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1939
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

130Sb

mass number130
neutron number79
relative atomic mass
129,911662686 ± 0,000015257 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
39,5 ± 0,8 m
სპინი8
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1962
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

131Sb

mass number131
neutron number80
relative atomic mass
130,911989339 ± 0,000002236 Da
g-factor
0,82571428571429 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,03 ± 0,04 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

132Sb

mass number132
neutron number81
relative atomic mass
131,914508013 ± 0,000002648 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,79 ± 0,07 m
სპინი4
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1956
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

133Sb

mass number133
neutron number82
relative atomic mass
132,915272128 ± 0,000003357 Da
g-factor
0,85714285714286 ± 0,011428571428571
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,34 ± 0,05 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1966
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

134Sb

mass number134
neutron number83
relative atomic mass
133,920537334 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
674 ± 4 ms
სპინი0
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1967
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

135Sb

mass number135
neutron number84
relative atomic mass
134,925184354 ± 0,000002834 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,668 ± 0,009 s
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

mass number136
neutron number85
relative atomic mass
135,930749009 ± 0,000006258 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
923 ± 14 ms
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1976
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

mass number137
neutron number86
relative atomic mass
136,935522519 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
497 ± 21 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)

138Sb

mass number138
neutron number87
relative atomic mass
137,941331 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
333 ± 7 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)

139Sb

mass number139
neutron number88
relative atomic mass
138,946269 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
182 ± 9 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1994
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

140Sb

mass number140
neutron number89
relative atomic mass
139,952345 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
170 ± 6 ms
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2010
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

mass number141
neutron number90
relative atomic mass
140,957552 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
103 ± 29 ms
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Sb

mass number142
neutron number91
relative atomic mass
141,963918 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
80 ± 50 ms
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2018
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Antimony-2

ისტორია

აღმომჩენიKnown to the ancients.
location of discovery
აღმოჩენის თარიღი
ეტიმოლოგიაGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
pronunciationAN-teh-MOH-ni (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
0,2 mg/kg
natural abundance (ოკეანე)
0,00024 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000012 %
natural abundance (მზე)
0,0000001 %
Abundance in Universe
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389