Antimón

Antimón (Sb)

chemický prvok s protónovým číslom 51
Protónové číslo51
Atómová hmotnosť121.76
Nukleónové číslo121
Skupina15
Perióda5
Orbitálp
protón51 p+
Neutrón70 n0
elektrón51 e-
Animated Bohrov model atómu of Sb (Antimón)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
145 pm
Mólový objem
Covalent Radius
140 pm
Metallic Radius
139 pm
iónový polomer
76 pm
Crystal Radius
90 pm
Van der Waalsov polomer
206 pm
density
6,68 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Antimón0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
8,608389 eV/particle
ionization energy of Sb (Antimón)
Merné skupenské teplo varu
195,2 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
20,08 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
264,4 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 18, 5
Bohrov model atómu: Sb (Antimón)
Valenčný elektrón5
Lewis structure: Sb (Antimón)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p3
Enhanced Bohrov model atómu of Sb (Antimón)
Orbital Diagram of Sb (Antimón)
Oxidačné číslo-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
2.05
Electrophilicity Index
1,540637934707554 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 860,15 K
Teplota topenia
903,778 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery lustrous gray
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
24,43 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,000011 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,23 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,207 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
2,5 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000004 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000109 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000001327 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,000073
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý trigonálny (RHL)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
3 MPa
bulk modulus
42 GPa
shear modulus
20 GPa
Youngov modul
55 GPa
Poissonova konštanta
rýchlosť zvuku
3 420 m/s
classification
KategóriaPolokovy, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
allotropeWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
Neutron cross section
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0016
Kvantové číslo4S3/2
Priestorová grupa166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

Stabilné izotopy2
Nestabilné izotopy39
Natural Isotopes2
Isotopic Composition12157.21%12157.21%12342.79%12342.79%

102Sb

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
101,945142 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

103Sb

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
102,939162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

104Sb

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
103,936344 ± 0,000109 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
470 ± 130 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1995
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)

105Sb

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
104,931276547 ± 0,000023431 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,12 ± 0,16 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)

106Sb

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
105,928637979 ± 0,000008 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
600 ± 200 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
106,924150621 ± 0,000004452 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

Nukleónové číslo108
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
107,922226731 ± 0,0000059 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,4 ± 0,3 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

Nukleónové číslo109
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
108,918141203 ± 0,000005652 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,2 ± 0,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

Nukleónové číslo110
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
109,916854283 ± 0,0000064 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,6 ± 0,3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

Nukleónové číslo111
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
110,913218187 ± 0,0000095 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75 ± 1 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

Nukleónové číslo112
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
111,912399903 ± 0,00001914 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53,5 ± 0,6 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

Nukleónové číslo113
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
112,909374664 ± 0,000018457 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,67 ± 0,07 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

Nukleónové číslo114
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
113,909289155 ± 0,000021226 Da
g-factor
0,57333333333333 ± 0,026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,49 ± 0,03 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

Nukleónové číslo115
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
114,906598 ± 0,000017203 Da
g-factor
1,384 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,1 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

Nukleónové číslo116
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
115,906792732 ± 0,000005533 Da
g-factor
0,905 ± 0,003
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,8 ± 0,8 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

Nukleónové číslo117
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
116,904841519 ± 0,000009057 Da
g-factor
1,372 ± 0,024
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,97 ± 0,02 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 1,2
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

Nukleónové číslo118
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
117,905532194 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,46 ± 0,07
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,6 ± 0,1 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

Nukleónové číslo119
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
118,903944062 ± 0,000007512 Da
g-factor
1,38 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
38,19 ± 0,22 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

120Sb

Nukleónové číslo120
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
119,905080308 ± 0,000007728 Da
g-factor
2,3 ± 0,2
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
15,89 ± 0,04 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

Nukleónové číslo121
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
120,903811353 ± 0,00000269 Da
g-factor
natural abundance
57,21 ± 0,05
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,543 ± 0,011
dátum objavu1922
parity+

122Sb

Nukleónové číslo122
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
121,905169335 ± 0,000002687 Da
g-factor
-0,95 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7238 ± 0,0002 d
Spin2
nuclear quadrupole moment
1,28 ± 0,08
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

Nukleónové číslo123
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
122,904215292 ± 0,000001456 Da
g-factor
natural abundance
42,79 ± 0,05
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
-0,692 ± 0,014
dátum objavu1922
parity+

124Sb

Nukleónové číslo124
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
123,905937065 ± 0,000001457 Da
g-factor
0,4 ± 0,0066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60,2 ± 0,03 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,2
dátum objavu1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

125Sb

Nukleónové číslo125
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
124,905254264 ± 0,0000027 Da
g-factor
0,75142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,7576 ± 0,0011 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sb

Nukleónové číslo126
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
125,907253158 ± 0,000034189 Da
g-factor
0,16 ± 0,00875
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12,35 ± 0,06 d
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sb

Nukleónové číslo127
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
126,906925557 ± 0,000005457 Da
g-factor
0,77142857142857 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,85 ± 0,05 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sb

Nukleónové číslo128
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
127,909146121 ± 0,000020169 Da
g-factor
0,1625 ± 0,025
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,05 ± 0,04 h
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sb

Nukleónové číslo129
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
128,909146623 ± 0,000022786 Da
g-factor
0,79714285714286 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,366 ± 0,026 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sb

Nukleónové číslo130
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
129,911662686 ± 0,000015257 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39,5 ± 0,8 m
Spin8
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sb

Nukleónové číslo131
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
130,911989339 ± 0,000002236 Da
g-factor
0,82571428571429 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,03 ± 0,04 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sb

Nukleónové číslo132
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
131,914508013 ± 0,000002648 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,79 ± 0,07 m
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1956
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sb

Nukleónové číslo133
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
132,915272128 ± 0,000003357 Da
g-factor
0,85714285714286 ± 0,011428571428571
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,34 ± 0,05 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Sb

Nukleónové číslo134
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
133,920537334 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
674 ± 4 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

135Sb

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
134,925184354 ± 0,000002834 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,668 ± 0,009 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
135,930749009 ± 0,000006258 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
923 ± 14 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
136,935522519 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
497 ± 21 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)

138Sb

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
137,941331 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
333 ± 7 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)

139Sb

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
138,946269 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
182 ± 9 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

140Sb

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
139,952345 ± 0,000644 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
170 ± 6 ms
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
140,957552 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
103 ± 29 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Sb

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
141,963918 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
80 ± 50 ms
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Antimony-2

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaKnown to the ancients.
miesto nálezu
dátum objavu
etymológiaGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
pronunciationAN-teh-MOH-ni (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
0,2 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00024 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000012 %
natural abundance (Slnko)
0,0000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389