Антимон

Антимон (Sb)

chemical element with symbol Sb and atomic number of 51
Атомски број51
Атомска маса121.76
Масени број121
Група15
Периода5
Блокp
протон51 p+
неутрон70 n0
електрон51 e-
Animated Боров модел атома of Sb (Антимон)

Физичко Својство

Атомски Радијус
145 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
140 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
76 pm
Crystal Radius
90 pm
Ван дер Валсов радијус
206 pm
густина
6,68 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Антимон0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
8,608389 eV/particle
енергија јонизације of Sb (Антимон)
Топлота испаравања
195,2 kJ/mol
топлота топљења
20,08 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
264,4 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 5
Боров модел атома: Sb (Антимон)
Валентни електрони5
Lewis structure: Sb (Антимон)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p3
Enhanced Боров модел атома of Sb (Антимон)
Orbital Diagram of Sb (Антимон)
оксидациони број-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
2.05
Electrophilicity Index
1,540637934707554 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.860,15 K
Температура топљења
903,778 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery lustrous gray
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
24,43 W/(m K)
Termička dilatacija
0,000011 1/K
molar heat capacity
25,23 J/(mol K)
Специфична топлота
0,207 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
2,5 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,0000004 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000109 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000001327 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,000073
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураSimple Trigonal (RHL)
lattice constant
4,51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
тврдоћа
3 MPa
модул стишљивости
42 GPa
shear modulus
20 GPa
Јангов модул
55 GPa
Пуасонов однос
брзина звука
3.420 m/s
класификација
КатегоријаМеталоиди, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
allotropeWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
neutronski udarni presjek
5,4
Neutron Mass Absorption
0,0016
квантни број4S3/2
кристалографска група166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

Стабилни изотопи2
Нестабилни изотопи39
Natural Isotopes2
Isotopic Composition12157.21%12157.21%12342.79%12342.79%

102Sb

Масени број102
неутронски број51
атомска тежина
101,945142 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића
parity

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

103Sb

Масени број103
неутронски број52
атомска тежина
102,939162 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
p (proton emission)

104Sb

Масени број104
неутронски број53
атомска тежина
103,936344 ± 0,000109 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
470 ± 130 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића1995
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)

105Sb

Масени број105
неутронски број54
атомска тежина
104,931276547 ± 0,000023431 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,12 ± 0,16 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)

106Sb

Масени број106
неутронски број55
атомска тежина
105,928637979 ± 0,000008 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
600 ± 200 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

Масени број107
неутронски број56
атомска тежина
106,924150621 ± 0,000004452 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

Масени број108
неутронски број57
атомска тежина
107,922226731 ± 0,0000059 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,4 ± 0,3 s
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

Масени број109
неутронски број58
атомска тежина
108,918141203 ± 0,000005652 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
17,2 ± 0,5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

Масени број110
неутронски број59
атомска тежина
109,916854283 ± 0,0000064 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,6 ± 0,3 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

Масени број111
неутронски број60
атомска тежина
110,913218187 ± 0,0000095 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75 ± 1 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

Масени број112
неутронски број61
атомска тежина
111,912399903 ± 0,00001914 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53,5 ± 0,6 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

Масени број113
неутронски број62
атомска тежина
112,909374664 ± 0,000018457 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,67 ± 0,07 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

Масени број114
неутронски број63
атомска тежина
113,909289155 ± 0,000021226 Da
g-factor
0,57333333333333 ± 0,026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,49 ± 0,03 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

Масени број115
неутронски број64
атомска тежина
114,906598 ± 0,000017203 Da
g-factor
1,384 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,1 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1958
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

Масени број116
неутронски број65
атомска тежина
115,906792732 ± 0,000005533 Da
g-factor
0,905 ± 0,003
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,8 ± 0,8 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

Масени број117
неутронски број66
атомска тежина
116,904841519 ± 0,000009057 Da
g-factor
1,372 ± 0,024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,97 ± 0,02 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 1,2
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

Масени број118
неутронски број67
атомска тежина
117,905532194 ± 0,000003237 Da
g-factor
2,46 ± 0,07
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,6 ± 0,1 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

Масени број119
неутронски број68
атомска тежина
118,903944062 ± 0,000007512 Da
g-factor
1,38 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
38,19 ± 0,22 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1947
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

120Sb

Масени број120
неутронски број69
атомска тежина
119,905080308 ± 0,000007728 Da
g-factor
2,3 ± 0,2
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
15,89 ± 0,04 m
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

Масени број121
неутронски број70
атомска тежина
120,903811353 ± 0,00000269 Da
g-factor
присутност у природи
57,21 ± 0,05
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,543 ± 0,011
датум открића1922
parity+

122Sb

Масени број122
неутронски број71
атомска тежина
121,905169335 ± 0,000002687 Da
g-factor
-0,95 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7238 ± 0,0002 d
Спин2
nuclear quadrupole moment
1,28 ± 0,08
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

Масени број123
неутронски број72
атомска тежина
122,904215292 ± 0,000001456 Da
g-factor
присутност у природи
42,79 ± 0,05
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
-0,692 ± 0,014
датум открића1922
parity+

124Sb

Масени број124
неутронски број73
атомска тежина
123,905937065 ± 0,000001457 Da
g-factor
0,4 ± 0,0066666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
60,2 ± 0,03 d
Спин3
nuclear quadrupole moment
2,8 ± 0,2
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

125Sb

Масени број125
неутронски број74
атомска тежина
124,905254264 ± 0,0000027 Da
g-factor
0,75142857142857 ± 0,011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,7576 ± 0,0011 y
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1951
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

126Sb

Масени број126
неутронски број75
атомска тежина
125,907253158 ± 0,000034189 Da
g-factor
0,16 ± 0,00875
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
12,35 ± 0,06 d
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

127Sb

Масени број127
неутронски број76
атомска тежина
126,906925557 ± 0,000005457 Da
g-factor
0,77142857142857 ± 0,011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,85 ± 0,05 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

128Sb

Масени број128
неутронски број77
атомска тежина
127,909146121 ± 0,000020169 Da
g-factor
0,1625 ± 0,025
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,05 ± 0,04 h
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

129Sb

Масени број129
неутронски број78
атомска тежина
128,909146623 ± 0,000022786 Da
g-factor
0,79714285714286 ± 0,011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,366 ± 0,026 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

130Sb

Масени број130
неутронски број79
атомска тежина
129,911662686 ± 0,000015257 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,5 ± 0,8 m
Спин8
nuclear quadrupole moment
датум открића1962
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

131Sb

Масени број131
неутронски број80
атомска тежина
130,911989339 ± 0,000002236 Da
g-factor
0,82571428571429 ± 0,011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,03 ± 0,04 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

132Sb

Масени број132
неутронски број81
атомска тежина
131,914508013 ± 0,000002648 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,79 ± 0,07 m
Спин4
nuclear quadrupole moment
датум открића1956
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

133Sb

Масени број133
неутронски број82
атомска тежина
132,915272128 ± 0,000003357 Da
g-factor
0,85714285714286 ± 0,011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,34 ± 0,05 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

134Sb

Масени број134
неутронски број83
атомска тежина
133,920537334 ± 0,0000033 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
674 ± 4 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1967
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

135Sb

Масени број135
неутронски број84
атомска тежина
134,925184354 ± 0,000002834 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,668 ± 0,009 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

Масени број136
неутронски број85
атомска тежина
135,930749009 ± 0,000006258 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
923 ± 14 ms
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

Масени број137
неутронски број86
атомска тежина
136,935522519 ± 0,000056 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
497 ± 21 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)

138Sb

Масени број138
неутронски број87
атомска тежина
137,941331 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
333 ± 7 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)

139Sb

Масени број139
неутронски број88
атомска тежина
138,946269 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
182 ± 9 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

140Sb

Масени број140
неутронски број89
атомска тежина
139,952345 ± 0,000644 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
170 ± 6 ms
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2010
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

Масени број141
неутронски број90
атомска тежина
140,957552 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
103 ± 29 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Sb

Масени број142
неутронски број91
атомска тежина
141,963918 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
80 ± 50 ms
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2018
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Antimony-2

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
изговорAN-teh-MOH-ni (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
0,2 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,00024 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000012 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000001 %
Заступљеност у Космосу
0,00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389