พลวง

พลวง (Sb)

chemical element with symbol Sb and atomic number of 51
เลขอะตอม51
มวลอะตอม121.76
เลขมวล121
หมู่15
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน51 p+
นิวตรอน70 n0
อิเล็กตรอน51 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sb (พลวง)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
140 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
76 pm
Crystal Radius
90 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
206 pm
ความหนาแน่น
6.68 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: พลวง0102030405060708090100110120130140150160170180190200210pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.608389 eV/particle
ionization energy of Sb (พลวง)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
195.2 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
20.08 kJ/mol
standard enthalpy of formation
264.4 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 5
แบบจำลองของบอร์: Sb (พลวง)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sb (พลวง)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p3
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sb (พลวง)
Orbital Diagram of Sb (พลวง)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.05
Electrophilicity Index
1.540637934707554 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,860.15 K
จุดหลอมเหลว
903.778 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery lustrous gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
24.43 W/(m K)
thermal expansion
0.000011 1/K
molar heat capacity
25.23 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.207 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000004 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000109 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000001327 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.000073
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
4.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
42 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
20 GPa
Young's modulus
55 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
3,420 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
allotropeWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
Neutron cross section
5.4
Neutron Mass Absorption
0.0016
quantum number4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Natural Isotopes2
Isotopic Composition12157.21%12157.21%12342.79%12342.79%

102Sb

เลขมวล102
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
101.945142 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

decay modeintensity
p (proton emission)

103Sb

เลขมวล103
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
102.939162 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)

104Sb

เลขมวล104
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
103.936344 ± 0.000109 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
470 ± 130 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)

105Sb

เลขมวล105
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
104.931276547 ± 0.000023431 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.12 ± 0.16 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)

106Sb

เลขมวล106
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
105.928637979 ± 0.000008 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
600 ± 200 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

เลขมวล107
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
106.924150621 ± 0.000004452 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

เลขมวล108
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
107.922226731 ± 0.0000059 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.3 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

เลขมวล109
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
108.918141203 ± 0.000005652 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
17.2 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

เลขมวล110
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
109.916854283 ± 0.0000064 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.6 ± 0.3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

เลขมวล111
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
110.913218187 ± 0.0000095 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

เลขมวล112
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
111.912399903 ± 0.00001914 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53.5 ± 0.6 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

เลขมวล113
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
112.909374664 ± 0.000018457 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.67 ± 0.07 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

เลขมวล114
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
113.909289155 ± 0.000021226 Da
g-factor
0.57333333333333 ± 0.026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.49 ± 0.03 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

เลขมวล115
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
114.906598 ± 0.000017203 Da
g-factor
1.384 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.1 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

เลขมวล116
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
115.906792732 ± 0.000005533 Da
g-factor
0.905 ± 0.003
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.8 ± 0.8 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

เลขมวล117
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
116.904841519 ± 0.000009057 Da
g-factor
1.372 ± 0.024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.97 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 1.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

เลขมวล118
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
117.905532194 ± 0.000003237 Da
g-factor
2.46 ± 0.07
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.6 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

เลขมวล119
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
118.903944062 ± 0.000007512 Da
g-factor
1.38 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
38.19 ± 0.22 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

120Sb

เลขมวล120
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
119.905080308 ± 0.000007728 Da
g-factor
2.3 ± 0.2
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
15.89 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

เลขมวล121
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
120.903811353 ± 0.00000269 Da
g-factor
natural abundance
57.21 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.543 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

122Sb

เลขมวล122
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
121.905169335 ± 0.000002687 Da
g-factor
-0.95 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.7238 ± 0.0002 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
1.28 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

เลขมวล123
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
122.904215292 ± 0.000001456 Da
g-factor
natural abundance
42.79 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.692 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

124Sb

เลขมวล124
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
123.905937065 ± 0.000001457 Da
g-factor
0.4 ± 0.0066666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
60.2 ± 0.03 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.8 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

125Sb

เลขมวล125
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
124.905254264 ± 0.0000027 Da
g-factor
0.75142857142857 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.7576 ± 0.0011 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sb

เลขมวล126
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
125.907253158 ± 0.000034189 Da
g-factor
0.16 ± 0.00875
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
12.35 ± 0.06 d
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sb

เลขมวล127
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
126.906925557 ± 0.000005457 Da
g-factor
0.77142857142857 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.85 ± 0.05 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sb

เลขมวล128
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
127.909146121 ± 0.000020169 Da
g-factor
0.1625 ± 0.025
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.05 ± 0.04 h
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sb

เลขมวล129
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
128.909146623 ± 0.000022786 Da
g-factor
0.79714285714286 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.366 ± 0.026 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sb

เลขมวล130
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
129.911662686 ± 0.000015257 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.5 ± 0.8 m
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sb

เลขมวล131
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
130.911989339 ± 0.000002236 Da
g-factor
0.82571428571429 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.03 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sb

เลขมวล132
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
131.914508013 ± 0.000002648 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.79 ± 0.07 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sb

เลขมวล133
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
132.915272128 ± 0.000003357 Da
g-factor
0.85714285714286 ± 0.011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.34 ± 0.05 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

134Sb

เลขมวล134
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
133.920537334 ± 0.0000033 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
674 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

135Sb

เลขมวล135
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
134.925184354 ± 0.000002834 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.668 ± 0.009 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

เลขมวล136
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
135.930749009 ± 0.000006258 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
923 ± 14 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

เลขมวล137
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
136.935522519 ± 0.000056 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
497 ± 21 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)

138Sb

เลขมวล138
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
137.941331 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
333 ± 7 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)

139Sb

เลขมวล139
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
138.946269 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
182 ± 9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)

140Sb

เลขมวล140
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
139.952345 ± 0.000644 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
170 ± 6 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

เลขมวล141
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
140.957552 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
103 ± 29 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

142Sb

เลขมวล142
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
141.963918 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
80 ± 50 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Antimony-2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
pronunciationAN-teh-MOH-ni (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.2 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.00024 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000012 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389

alias

 • Sb

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลantimon
 • ฝรั่งเศสantimoine
 • อิตาลีantimonio
 • อังกฤษantimony
 • รัสเซียсурьма
 • สเปนantimonio
 • นอร์เวย์นีนอสก์antimon
 • ฮังการีantimon
 • สวีเดนantimon
 • เดนมาร์กantimon
 • เยอรมันAntimon
 • โปแลนด์antymon
 • แอฟริกานส์antimoon
 • อัมฮาราኩል
 • อารากอนAntimonio
 • อาหรับإثمد
 • อาเซอร์ไบจานStibium
 • เบลารุสСурма
 • บัลแกเรียантимон
 • เบรตันAntimon
 • บอสเนียantimon
 • คาตาลันantimoni
 • คอร์ซิกาAntimoniu
 • เช็กantimon
 • ชูวัชСурьма
 • เวลส์Antimoni
 • กรีกαντιμόνιο
 • เอสเปรันโตantimono
 • เอสโตเนียAntimon
 • บาสก์antimonio
 • เปอร์เซียآنتیموان
 • ฟินแลนด์antimoni
 • ฟรูลีAntimoni
 • ไอริชAntamón
 • กาลิเซียAntimonio
 • มานซ์Antimoan
 • จีนแคะantimony
 • ฮิบรูאנטימון
 • ฮินดีऐन्टिमोनी
 • ฮินดีฟิจิAntimony
 • โครเอเชียAntimon
 • เฮติครีโอลAntimwàn
 • อาร์เมเนียծարիր
 • อินเตอร์ลิงกัวantimonio
 • อินโดนีเซียantimon
 • อีโดantimonio
 • ไอซ์แลนด์antímon
 • ญี่ปุ่นアンチモン
 • โลชบันantimoni
 • ชวาAntimon
 • จอร์เจียსტიბიუმი
 • เกาหลี안티모니
 • เคิร์ดStîbyûm
 • โกมิСурма
 • ละตินstibium
 • ลักเซมเบิร์กAntimon
 • ลิกูเรียAntimonio
 • ลิทัวเนียStibis
 • ลัตเวียantimons
 • มอคชาАнтимона
 • มาลายาลัมആന്റിമണി
 • มราฐีअँटिमनी
 • มารีตะวันตกСурьма
 • มาเลย์Antimoni
 • พม่าခနောက်စိမ်း
 • เยอรมันต่ำAntimon
 • เนวาร์एन्टिमोनी
 • ดัตช์antimoon
 • อ็อกซิตันAntimòni
 • ปัมปังกาAntimony
 • ลาฮ์นดาاینٹیمونی
 • โปรตุเกสantimónio
 • เคชวาAntimunyu
 • โรมาเนียstibiu
 • ซิซิลีantimoniu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียAntimon
 • สโลวักantimón
 • สโลวีเนียAntimon
 • แอลเบเนียAntimoni
 • เซอร์เบียантимон
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Antimon
 • ทมิฬஅந்திமனி
 • ทาจิกСурма
 • ตากาล็อกAntimonyo
 • ตุรกีantimon
 • อุยกูร์سۈرمە
 • ยูเครนстибій
 • อูรดูکحل
 • อุซเบกSurma
 • เวปส์Antimonii
 • เวียดนามantimon
 • วาเรย์Antimonyo
 • คัลมืยค์Антимон
 • ยิดดิชשפיזגלאז
 • โยรูบาAntimony
 • จีน
 • เซบูAntimonyo
 • เคิร์ดตอนกลางئەنتیموان
 • คาซัคСүрме
 • มาซิโดเนียантимон
 • ปัญจาบਐਂਟੀਮਨੀ
 • บังกลาঅ্যান্টিমনি
 • โอดิยาଆଣ୍ଟିମୋନି
 • คุชราตએંટિમની
 • พีดมอนต์Antimoni
 • ตาตาร์Сөрмә
 • สวาฮีลีStibi
 • สกอตส์antimony
 • โซมาลีAntimony
 • กวางตุ้ง
 • จีนมินหนานAntimon
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Антымон
 • คีร์กีซСурьма
 • cdoDà̤
 • เนปาลएन्टिमोनी
 • สันสกฤตएन्टिमोनी
 • ลอมบาร์ดAntimonio
 • มอลตาantimonju
 • เกลิกสกอตAntamonaidh
 • โปรตุเกส (บราซิล)antimônio
 • อาโรมาเนียStibiu
 • บาลีएन्टिमोनी
 • เตลูกูఆంటిమొని
 • มองโกเลียсурьма
 • อัสตูเรียสAntimoniu
 • โภชปุรีएंटिमनी
 • ทิเบตམིག་སྶན།
 • กันนาดาಆಂಟಿಮೊನಿ
 • จีนคลาสสิก
 • เอียร์ซยาСурьма
 • oloSur'ma
 • kbpAntɩmʊwanɩ
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาantimonio
 • จีนอู๋
 • ฟริเซียนเหนือAntimoon
 • hywԾարիր
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)antimony
 • ซาร์เดญาAntimòniu
 • บัชคีร์Һөрмә
 • อาหรับโมร็อกโกآنتيموان
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์اثمد
 • พัชโตانټيموني
 • บิกอลAntimonyo
 • คอร์นิชAntimoni
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • บาหลีAntimoni
 • ยูกันดาAntimoni
 • ซูลูIsiBidani
 • โอโรโมKuula