พลวง

พลวง (Sb)

chemical element with symbol Sb and the atomic number of 51
เลขอะตอม51
มวลอะตอม121.76
เลขมวล121
หมู่15
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน51 p+
นิวตรอน70 n0
Electrons51 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sb (พลวง)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
140 pm
Metallic Radius
139 pm
ionic radius
76 pm
Crystal Radius
90 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
206 pm
ความหนาแน่น
6.68 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
8.608389 eV/particle
ionization energy of Sb (พลวง)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
195.2 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
20.08 kJ/mol
standard enthalpy of formation
264.4 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 5
แบบจำลองของบอร์: Sb (พลวง)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน5
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sb (พลวง)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2 5p3
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sb (พลวง)
Orbital Diagram of Sb (พลวง)
สถานะออกซิเดชัน-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
2.05
Electrophilicity
1.540637934707554 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,860.15 K
จุดหลอมเหลว
903.778 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery lustrous gray
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
24.43 W/(m K)
thermal expansion
0.000011 1/K
molar heat capacity
25.23 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.207 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
2.5 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.0000004 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000109 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000001327 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.000073
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกรอมโบฮีดรัลแบบง่าย (RHL)
lattice constant
4.51 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
hardness
3 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
42 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
20 GPa
Young's modulus
55 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
อัตราเร็วของเสียง
3,420 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทธาตุกึ่งโลหะ, Metalloids
CAS GroupVB
IUPAC GroupVA
Glawe Number91
Mendeleev Number96
Pettifor Number88
Geochemical Classsemi-volatile
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
43 ± 2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
492 a₀
AllotropesWhite Antimony, Yellow Antimony, Black Antimony
Neutron cross section
5.4
Neutron Mass Absorption
0.0016
quantum number4S3/2
space group166 (R_3m)

Isotopes of Antimony

ไอโซโทปที่มีความเสถียร2
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes37

102Sb

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
101.945142 ± 0.000429 Da
เลขมวล102
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ
parity

102Sb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

103Sb

natural abundance
น้ำหนักอะตอม
102.939162 ± 0.000322 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

103Sb Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)%

104Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.936344 ± 0.000109 Da
เลขมวล104
g-factor
ครึ่งชีวิต
470 ± 130 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity

104Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
β+ p (β+-delayed proton emission)7%
p (proton emission)7%
α (α emission)%

105Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.931276547 ± 0.000023431 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.12 ± 0.16 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

105Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
p (proton emission)0.1%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

106Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.928637979 ± 0.000008 Da
เลขมวล106
g-factor
ครึ่งชีวิต
600 ± 200 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

106Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.924150621 ± 0.000004452 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
4 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

107Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.922226731 ± 0.0000059 Da
เลขมวล108
g-factor
ครึ่งชีวิต
7.4 ± 0.3 s
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

108Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.918141203 ± 0.000005652 Da
เลขมวล109
g-factor
ครึ่งชีวิต
17.2 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

109Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.916854283 ± 0.0000064 Da
เลขมวล110
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.6 ± 0.3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

110Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

111Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.913218187 ± 0.0000095 Da
เลขมวล111
g-factor
ครึ่งชีวิต
75 ± 1 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

111Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
111.912399903 ± 0.00001914 Da
เลขมวล112
g-factor
ครึ่งชีวิต
53.5 ± 0.6 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

112Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

113Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.909374664 ± 0.000018457 Da
เลขมวล113
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.67 ± 0.07 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

113Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
113.909289155 ± 0.000021226 Da
เลขมวล114
g-factor
0.57333333333333 ± 0.026666666666667
ครึ่งชีวิต
3.49 ± 0.03 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

114Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

115Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
114.906598 ± 0.000017203 Da
เลขมวล115
g-factor
1.384 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
32.1 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1958
parity+

115Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

116Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
115.906792732 ± 0.000005533 Da
เลขมวล116
g-factor
0.905 ± 0.003
ครึ่งชีวิต
15.8 ± 0.8 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

116Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

117Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
116.904841519 ± 0.000009057 Da
เลขมวล117
g-factor
1.372 ± 0.024
ครึ่งชีวิต
2.97 ± 0.02 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 1.2
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

117Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

118Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
117.905532194 ± 0.000003237 Da
เลขมวล118
g-factor
2.46 ± 0.07
ครึ่งชีวิต
3.6 ± 0.1 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

118Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

119Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
118.903944062 ± 0.000007512 Da
เลขมวล119
g-factor
1.38 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
38.19 ± 0.22 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1947
parity+

119Sb Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

120Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
119.905080308 ± 0.000007728 Da
เลขมวล120
g-factor
2.3 ± 0.2
ครึ่งชีวิต
15.89 ± 0.04 m
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

120Sb Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

121Sb

natural abundance
57.21 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
120.903811353 ± 0.00000269 Da
เลขมวล121
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.543 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

122Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
121.905169335 ± 0.000002687 Da
เลขมวล122
g-factor
-0.95 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
2.7238 ± 0.0002 d
สปิน2
nuclear quadrupole moment
1.28 ± 0.08
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

122Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)97.59%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)2.41%

123Sb

natural abundance
42.79 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
122.904215292 ± 0.000001456 Da
เลขมวล123
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
-0.692 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

124Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
123.905937065 ± 0.000001457 Da
เลขมวล124
g-factor
0.4 ± 0.0066666666666667
ครึ่งชีวิต
60.2 ± 0.03 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.8 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

124Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

125Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.905254264 ± 0.0000027 Da
เลขมวล125
g-factor
0.75142857142857 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
2.7576 ± 0.0011 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity+

125Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.907253158 ± 0.000034189 Da
เลขมวล126
g-factor
0.16 ± 0.00875
ครึ่งชีวิต
12.35 ± 0.06 d
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

126Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.906925557 ± 0.000005457 Da
เลขมวล127
g-factor
0.77142857142857 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
3.85 ± 0.05 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

127Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.909146121 ± 0.000020169 Da
เลขมวล128
g-factor
0.1625 ± 0.025
ครึ่งชีวิต
9.05 ± 0.04 h
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity-

128Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.909146623 ± 0.000022786 Da
เลขมวล129
g-factor
0.79714285714286 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
4.366 ± 0.026 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

129Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.911662686 ± 0.000015257 Da
เลขมวล130
g-factor
ครึ่งชีวิต
39.5 ± 0.8 m
สปิน8
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity-

130Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.911989339 ± 0.000002236 Da
เลขมวล131
g-factor
0.82571428571429 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
23.03 ± 0.04 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

131Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.914508013 ± 0.000002648 Da
เลขมวล132
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.79 ± 0.07 m
สปิน4
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity

132Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.915272128 ± 0.000003357 Da
เลขมวล133
g-factor
0.85714285714286 ± 0.011428571428571
ครึ่งชีวิต
2.34 ± 0.05 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

133Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

134Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.920537334 ± 0.0000033 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
674 ± 4 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1967
parity-

134Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

135Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.925184354 ± 0.000002834 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.668 ± 0.009 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

135Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)19.1%

136Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.930749009 ± 0.000006258 Da
เลขมวล136
g-factor
ครึ่งชีวิต
923 ± 14 ms
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity-

136Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)24.7%
2n (2-neutron emission)0.14%

137Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.935522519 ± 0.000056 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
497 ± 21 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

137Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)49%
2n (2-neutron emission)%

138Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.941331 ± 0.000322 Da
เลขมวล138
g-factor
ครึ่งชีวิต
333 ± 7 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

138Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)72%
2n (2-neutron emission)%

139Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.946269 ± 0.000429 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
182 ± 9 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

139Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)90%
2n (2-neutron emission)%

140Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.952345 ± 0.000644 Da
เลขมวล140
g-factor
ครึ่งชีวิต
170 ± 6 ms
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity-

140Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)23%
2n (2-neutron emission)7.6%

141Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
140.957552 ± 0.000537 Da
เลขมวล141
g-factor
ครึ่งชีวิต
103 ± 29 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

141Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

142Sb

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
141.963918 ± 0.000322 Da
เลขมวล142
g-factor
ครึ่งชีวิต
80 ± 50 ms
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity

142Sb Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Antimony-2

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาGreek: anti and monos (not alone); symbol from mineral stibnite.
pronunciationAN-teh-MOH-ni (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
0.2 mg/kg
Abundance in Oceans
0.00024 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000012 %
Abundance in Sun
0.0000001 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.00000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.0256
2p4.1274
2s13.4046
3d14.2002
3p17.8161
3s17.7909
4d32.0256
4p28.8188
4s27.4564
5p41.0055
5s39.389