Cín

Cín (Sn)

chemický prvek s atomovým číslem 50
Atomové číslo50
Atomová hmotnost118.71
Nukleonové číslo120
Skupina14
Perioda5
Blokp
proton50 p+
neutron70 n0
elektron50 e-
Animated Bohrův model atomu of Sn (Cín)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
145 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
140 pm
Metallic Radius
142 pm
iontový poloměr
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waalsův poloměr
217 pm
hustota
7,287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cín0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
1,112067 eV/particle
Ionizační energie
7,343917 eV/particle
Ionizační energie of Sn (Cín)
měrné skupenské teplo varu
296 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
7,07 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
301,2 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 18, 4
Bohrův model atomu: Sn (Cín)
Valenční elektron4
Lewis structure: Sn (Cín)
elektronová konfigurace[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced Bohrův model atomu of Sn (Cín)
Orbital Diagram of Sn (Cín)
Oxidační číslo-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektronegativita
1.96
Electrophilicity Index
1,434238336293717 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
2 859,15 K
Teplota tání
286,35 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhledsilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
66,8 W/(m K)
teplotní roztažnost
0,000022 1/K
Molární tepelná kapacita
26,99 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,227 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
9,1 MS/m
rezistivita
0,00000011 m Ω
supravodivost
3,72 K
magnetismus
typediamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
-0,0000000031 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
-0,000000000368 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
-0,0000227
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaTetragonální (TET)
lattice constant
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
1,5 MPa
stlačitelnost
58 GPa
modul pružnosti ve smyku
18 GPa
modul pružnosti v tahu
50 GPa
Poissonova konstanta
0,36
rychlost zvuku
2 500 m/s
klasifikace
KategorieNepřechodné kovy, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůchalcophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Účinný průřez
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
kvantové číslo3P0
space group141 (I41/amd)

Izotopy cínu

Stabilní izotopy7
Nestabilní izotopy35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

Nukleonové číslo99
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
98,948495 ± 0,000625 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
24 ± 4 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2011
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

Nukleonové číslo100
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
99,938648944 ± 0,000257661 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,18 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

Nukleonové číslo101
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
100,935259252 ± 0,000322068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,22 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

Nukleonové číslo102
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
101,930289525 ± 0,000107466 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,8 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

Nukleonové číslo103
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
102,927973 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

Nukleonové číslo104
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
103,923105195 ± 0,000006167 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
20,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1985
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

Nukleonové číslo105
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
104,921268421 ± 0,000004263 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,7 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1981
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

Nukleonové číslo106
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
105,916957394 ± 0,000005465 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,92 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

Nukleonové číslo107
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
106,915713649 ± 0,0000057 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

Nukleonové číslo108
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
107,91189429 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
10,3 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1968
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

Nukleonové číslo109
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
108,911292857 ± 0,000008533 Da
g-factor
-0,4312 ± 0,0024
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
18,1 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
datum objevu1966
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

Nukleonové číslo110
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
109,907844835 ± 0,00001479 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
4,154 ± 0,004 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1965
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

111Sn

Nukleonové číslo111
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
110,907741143 ± 0,000005728 Da
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
35,3 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
datum objevu1949
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

Nukleonové číslo112
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
111,904824894 ± 0,000000315 Da
g-factor
0
natural abundance
0,97 ± 0,01
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1927
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

113Sn

Nukleonové číslo113
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
112,905175857 ± 0,00000169 Da
g-factor
-1,7554 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
115,08 ± 0,04 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1939
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

Nukleonové číslo114
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
113,90278013 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
0,66 ± 0,01
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1927
Narušení P-symetrie+

115Sn

Nukleonové číslo115
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
114,903344695 ± 0,000000016 Da
g-factor
natural abundance
0,34 ± 0,01
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1927
Narušení P-symetrie+

116Sn

Nukleonové číslo116
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
115,901742825 ± 0,000000103 Da
g-factor
0
natural abundance
14,54 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

117Sn

Nukleonové číslo117
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
116,902954036 ± 0,000000518 Da
g-factor
natural abundance
7,68 ± 0,07
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie+

118Sn

Nukleonové číslo118
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
117,90160663 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
24,22 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1924
Narušení P-symetrie+

119Sn

Nukleonové číslo119
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
118,903311266 ± 0,000000778 Da
g-factor
natural abundance
8,59 ± 0,04
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1925
Narušení P-symetrie+

120Sn

Nukleonové číslo120
neutronové číslo70
relativní atomová hmotnost
119,902202557 ± 0,000000987 Da
g-factor
0
natural abundance
32,58 ± 0,09
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1926
Narušení P-symetrie+

121Sn

Nukleonové číslo121
neutronové číslo71
relativní atomová hmotnost
120,904243488 ± 0,00000105 Da
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,03 ± 0,04 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,02
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

122Sn

Nukleonové číslo122
neutronové číslo72
relativní atomová hmotnost
121,903445494 ± 0,000002627 Da
g-factor
0
natural abundance
4,63 ± 0,03
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1928
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

123Sn

Nukleonové číslo123
neutronové číslo73
relativní atomová hmotnost
122,905727065 ± 0,000002661 Da
g-factor
-0,24876363636364 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
129,2 ± 0,4 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
datum objevu1948
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

124Sn

Nukleonové číslo124
neutronové číslo74
relativní atomová hmotnost
123,905279619 ± 0,00000141 Da
g-factor
0
natural abundance
5,79 ± 0,05
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1922
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
(double β decay)

125Sn

Nukleonové číslo125
neutronové číslo75
relativní atomová hmotnost
124,90778937 ± 0,000001426 Da
g-factor
-0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,634 ± 0,015 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
datum objevu1939
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

126Sn

Nukleonové číslo126
neutronové číslo76
relativní atomová hmotnost
125,907658958 ± 0,000011473 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
230 ± 14 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1962
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

127Sn

Nukleonové číslo127
neutronové číslo77
relativní atomová hmotnost
126,910391726 ± 0,000009904 Da
g-factor
-0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,1 ± 0,04 h
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
datum objevu1951
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

128Sn

Nukleonové číslo128
neutronové číslo78
relativní atomová hmotnost
127,910507828 ± 0,000018982 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
59,07 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

129Sn

Nukleonové číslo129
neutronové číslo79
relativní atomová hmotnost
128,91348244 ± 0,00001854 Da
g-factor
0,502 ± 0,002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,23 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
datum objevu1962
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

130Sn

Nukleonové číslo130
neutronové číslo80
relativní atomová hmotnost
129,913974531 ± 0,00000201 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
3,72 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1972
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

131Sn

Nukleonové číslo131
neutronové číslo81
relativní atomová hmotnost
130,917053067 ± 0,000003887 Da
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
56 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,09
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

132Sn

Nukleonové číslo132
neutronové číslo82
relativní atomová hmotnost
131,917823898 ± 0,000002121 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1963
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

133Sn

Nukleonové číslo133
neutronové číslo83
relativní atomová hmotnost
132,923913753 ± 0,000002043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,37 ± 0,07 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1973
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

Nukleonové číslo134
neutronové číslo84
relativní atomová hmotnost
133,92868043 ± 0,0000034 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
0,93 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1974
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

Nukleonové číslo135
neutronové číslo85
relativní atomová hmotnost
134,934908603 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
515 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

Nukleonové číslo136
neutronové číslo86
relativní atomová hmotnost
135,939699 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
355 ± 18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1994
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

Nukleonové číslo137
neutronové číslo87
relativní atomová hmotnost
136,946162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
249 ± 15 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1994
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

Nukleonové číslo138
neutronové číslo88
relativní atomová hmotnost
137,951143 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
148 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

Nukleonové číslo139
neutronové číslo89
relativní atomová hmotnost
138,957799 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
120 ± 38 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu2015
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

Nukleonové číslo140
neutronové číslo90
relativní atomová hmotnost
139,962973 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2018
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

dějiny

objevitel nebo vynálezceKnown to the ancients.
místo objevu/vynálezu
datum objevu
etymologieNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
výslovnostTIN (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
2,3 mg/kg
natural abundance (oceán)
0,000004 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00002 %
natural abundance (meteoroid)
0,00012 %
natural abundance (Slunce)
0,0000009 %
Hojnost ve vesmíru
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715