Κασσιτερος

Κασσιτερος (Sn)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Sn και ατομικό αριθμό 50
Ατομικός Αριθμός50
Ατομικό βάρος118.71
Μαζικός αριθμός120
Ομάδα14
Περίοδος5
Τομέαςp
πρωτόνιο50 p+
νετρόνιο70 n0
ηλεκτρόνιο50 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sn (Κασσιτερος)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
145 pm
molar volume
covalent radius
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waals radius
217 pm
πυκνότητα
7,287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Κασσιτερος020406080100120140160180200220pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
1,112067 eV/particle
ενέργεια ιονισμού
7,343917 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Sn (Κασσιτερος)
ενθαλπία εξάτμισης
296 kJ/mol
enthalpy of fusion
7,07 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
301,2 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 18, 4
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Sn (Κασσιτερος)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο4
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Sn (Κασσιτερος)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sn (Κασσιτερος)
Orbital Diagram of Sn (Κασσιτερος)
Αριθμός οξείδωσης-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Ηλεκτραρνητικότητα
1.96
Electrophilicity Index
1,434238336293717 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
2.859,15 K
Σημείο τήξης
286,35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνισηsilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
66,8 W/(m K)
Θερμική διαστολή
0,000022 1/K
molar heat capacity
26,99 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,227 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
9,1 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000011 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
3,72 K
Μαγνητισμός
typediamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
-0,0000000031 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
-0,000000000368 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
-0,0000227
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
1,5 MPa
Συμπιεστότητα
58 GPa
shear modulus
18 GPa
Young's modulus
50 GPa
Poisson's ratio
0,36
ταχύτητα του ήχου
2.500 m/s
classification
ΚατηγορίαΦτωχά μέταλλα, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Neutron cross section
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
Κβαντικός αριθμός3P0
space group141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

Stable Isotopes7
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
98,948495 ± 0,000625 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
24 ± 4 ms
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2011
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
99,938648944 ± 0,000257661 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,18 ± 0,08 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
100,935259252 ± 0,000322068 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,22 ± 0,05 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
101,930289525 ± 0,000107466 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,8 ± 0,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
102,927973 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7 ± 0,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
103,923105195 ± 0,000006167 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
20,8 ± 0,5 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1985
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
104,921268421 ± 0,000004263 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,7 ± 0,5 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1981
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
105,916957394 ± 0,000005465 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,92 ± 0,08 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
106,915713649 ± 0,0000057 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,9 ± 0,05 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

Μαζικός αριθμός108
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
107,91189429 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
10,3 ± 0,08 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1968
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

Μαζικός αριθμός109
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
108,911292857 ± 0,000008533 Da
g-factor
-0,4312 ± 0,0024
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
18,1 ± 0,2 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
ημερομηνία ανακάλυψης1966
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

Μαζικός αριθμός110
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
109,907844835 ± 0,00001479 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
4,154 ± 0,004 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1965
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

111Sn

Μαζικός αριθμός111
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
110,907741143 ± 0,000005728 Da
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
35,3 ± 0,6 m
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
ημερομηνία ανακάλυψης1949
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

Μαζικός αριθμός112
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
111,904824894 ± 0,000000315 Da
g-factor
0
natural abundance
0,97 ± 0,01
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1927
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

113Sn

Μαζικός αριθμός113
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
112,905175857 ± 0,00000169 Da
g-factor
-1,7554 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
115,08 ± 0,04 d
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

Μαζικός αριθμός114
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
113,90278013 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
0,66 ± 0,01
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1927
parity+

115Sn

Μαζικός αριθμός115
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
114,903344695 ± 0,000000016 Da
g-factor
natural abundance
0,34 ± 0,01
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1927
parity+

116Sn

Μαζικός αριθμός116
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
115,901742825 ± 0,000000103 Da
g-factor
0
natural abundance
14,54 ± 0,09
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

117Sn

Μαζικός αριθμός117
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
116,902954036 ± 0,000000518 Da
g-factor
natural abundance
7,68 ± 0,07
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity+

118Sn

Μαζικός αριθμός118
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
117,90160663 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
24,22 ± 0,09
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1924
parity+

119Sn

Μαζικός αριθμός119
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
118,903311266 ± 0,000000778 Da
g-factor
natural abundance
8,59 ± 0,04
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1925
parity+

120Sn

Μαζικός αριθμός120
αριθμός νετρονίων70
σχετική ατομική μάζα
119,902202557 ± 0,000000987 Da
g-factor
0
natural abundance
32,58 ± 0,09
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1926
parity+

121Sn

Μαζικός αριθμός121
αριθμός νετρονίων71
σχετική ατομική μάζα
120,904243488 ± 0,00000105 Da
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,03 ± 0,04 h
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,02
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

122Sn

Μαζικός αριθμός122
αριθμός νετρονίων72
σχετική ατομική μάζα
121,903445494 ± 0,000002627 Da
g-factor
0
natural abundance
4,63 ± 0,03
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1928
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)

123Sn

Μαζικός αριθμός123
αριθμός νετρονίων73
σχετική ατομική μάζα
122,905727065 ± 0,000002661 Da
g-factor
-0,24876363636364 ± 0,0002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
129,2 ± 0,4 d
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

124Sn

Μαζικός αριθμός124
αριθμός νετρονίων74
σχετική ατομική μάζα
123,905279619 ± 0,00000141 Da
g-factor
0
natural abundance
5,79 ± 0,05
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1922
parity+

decay modeΈνταση
(double β decay)

125Sn

Μαζικός αριθμός125
αριθμός νετρονίων75
σχετική ατομική μάζα
124,90778937 ± 0,000001426 Da
g-factor
-0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,634 ± 0,015 d
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
ημερομηνία ανακάλυψης1939
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

126Sn

Μαζικός αριθμός126
αριθμός νετρονίων76
σχετική ατομική μάζα
125,907658958 ± 0,000011473 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
230 ± 14 ky
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

127Sn

Μαζικός αριθμός127
αριθμός νετρονίων77
σχετική ατομική μάζα
126,910391726 ± 0,000009904 Da
g-factor
-0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,1 ± 0,04 h
Σπιν11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
ημερομηνία ανακάλυψης1951
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

128Sn

Μαζικός αριθμός128
αριθμός νετρονίων78
σχετική ατομική μάζα
127,910507828 ± 0,000018982 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
59,07 ± 0,14 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

129Sn

Μαζικός αριθμός129
αριθμός νετρονίων79
σχετική ατομική μάζα
128,91348244 ± 0,00001854 Da
g-factor
0,502 ± 0,002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,23 ± 0,04 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
ημερομηνία ανακάλυψης1962
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

130Sn

Μαζικός αριθμός130
αριθμός νετρονίων80
σχετική ατομική μάζα
129,913974531 ± 0,00000201 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
3,72 ± 0,07 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

131Sn

Μαζικός αριθμός131
αριθμός νετρονίων81
σχετική ατομική μάζα
130,917053067 ± 0,000003887 Da
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
56 ± 0,5 s
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,09
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

132Sn

Μαζικός αριθμός132
αριθμός νετρονίων82
σχετική ατομική μάζα
131,917823898 ± 0,000002121 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39,7 ± 0,8 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1963
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

133Sn

Μαζικός αριθμός133
αριθμός νετρονίων83
σχετική ατομική μάζα
132,923913753 ± 0,000002043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,37 ± 0,07 s
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1973
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

Μαζικός αριθμός134
αριθμός νετρονίων84
σχετική ατομική μάζα
133,92868043 ± 0,0000034 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
0,93 ± 0,08 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1974
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

Μαζικός αριθμός135
αριθμός νετρονίων85
σχετική ατομική μάζα
134,934908603 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
515 ± 5 ms
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

Μαζικός αριθμός136
αριθμός νετρονίων86
σχετική ατομική μάζα
135,939699 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
355 ± 18 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

Μαζικός αριθμός137
αριθμός νετρονίων87
σχετική ατομική μάζα
136,946162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
249 ± 15 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1994
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

Μαζικός αριθμός138
αριθμός νετρονίων88
σχετική ατομική μάζα
137,951143 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
148 ± 9 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

Μαζικός αριθμός139
αριθμός νετρονίων89
σχετική ατομική μάζα
138,957799 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
120 ± 38 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης2015
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

Μαζικός αριθμός140
αριθμός νετρονίων90
σχετική ατομική μάζα
139,962973 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2018
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόKnown to the ancients.
μέρος ανακάλυψης
ημερομηνία ανακάλυψης
ΕτυμολογίαNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
pronunciationTIN (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
2,3 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
0,000004 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00002 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00012 %
natural abundance (Ήλιος)
0,0000009 %
Abundance in Universe
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715