Cyna

Cyna (Sn)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa50
Masa atomowa118.71
liczba masowa120
Grupa14
Okres5
Blokp
Protony50 p+
Neutrony70 n0
Elektrony50 e-
Animated Model atomu Bohra of Sn (Cyna)

Właściwości

Promień atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
140 pm
Metallic Radius
142 pm
Promień jonowy
55 pm
Crystal Radius
69 pm
promień van der Waalsa
217 pm
gęstość
7,287 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
1,112067 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,343917 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sn (Cyna)
ciepło parowania
296 kJ/mol
ciepło topnienia
7,07 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
301,2 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 4
Model atomu Bohra: Sn (Cyna)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Sn (Cyna)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p2
Enhanced Model atomu Bohra of Sn (Cyna)
Orbital Diagram of Sn (Cyna)
stopień utlenienia-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.96
Electrophilicity
1,434238336293717 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
2 859,15 K
Temperatura topnienia
286,35 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
66,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000022 1/K
molar heat capacity
26,99 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,227 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
9,1 MS/m
rezystywność
0,00000011 m Ω
nadprzewodnictwo
3,72 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000031 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000368 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000227
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyCentered Tetragonal (TET)
Stała sieci krystalicznej
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
58 GPa
moduł Kirchhoffa
18 GPa
moduł Younga
50 GPa
współczynnik Poissona
0,36
prędkość dźwięku
2 500 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
AllotropesWhite Tin, Gray Tin
Przekrój czynny
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

Stabilne izotopy10
Niestabilne izotopy32
Radioactive Isotopes32

99Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,948495 ± 0,000625 Da
liczba masowa99
g-factor
czas połowicznego rozpadu
24 ± 4 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość+

99Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,938648944 ± 0,000257661 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,18 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

100Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,935259252 ± 0,000322068 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,22 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

101Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,930289525 ± 0,000107466 Da
liczba masowa102
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

102Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,927973 ± 0,000108 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
7 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

103Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,923105195 ± 0,000006167 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
20,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

104Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,921268421 ± 0,000004263 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
32,7 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

105Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,916957394 ± 0,000005465 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,92 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

106Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,915713649 ± 0,0000057 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

107Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
107,91189429 ± 0,000005778 Da
liczba masowa108
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

108Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
108,911292857 ± 0,000008533 Da
liczba masowa109
g-factor
-0,4312 ± 0,0024
czas połowicznego rozpadu
18,1 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
data odkrycia1966
parzystość+

109Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
109,907844835 ± 0,00001479 Da
liczba masowa110
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
4,154 ± 0,004 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

110Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

111Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
110,907741143 ± 0,000005728 Da
liczba masowa111
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
czas połowicznego rozpadu
35,3 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
data odkrycia1949
parzystość+

111Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

abundancja naturalna
0,97 ± 0,01
względna masa atomowa
111,904824894 ± 0,000000315 Da
liczba masowa112
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

112Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

113Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
112,905175857 ± 0,00000169 Da
liczba masowa113
g-factor
-1,7554 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
115,08 ± 0,04 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

113Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

abundancja naturalna
0,66 ± 0,01
względna masa atomowa
113,90278013 ± 0,000000031 Da
liczba masowa114
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

115Sn

abundancja naturalna
0,34 ± 0,01
względna masa atomowa
114,903344695 ± 0,000000016 Da
liczba masowa115
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

116Sn

abundancja naturalna
14,54 ± 0,09
względna masa atomowa
115,901742825 ± 0,000000103 Da
liczba masowa116
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

117Sn

abundancja naturalna
7,68 ± 0,07
względna masa atomowa
116,902954036 ± 0,000000518 Da
liczba masowa117
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

118Sn

abundancja naturalna
24,22 ± 0,09
względna masa atomowa
117,90160663 ± 0,000000536 Da
liczba masowa118
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

119Sn

abundancja naturalna
8,59 ± 0,04
względna masa atomowa
118,903311266 ± 0,000000778 Da
liczba masowa119
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

120Sn

abundancja naturalna
32,58 ± 0,09
względna masa atomowa
119,902202557 ± 0,000000987 Da
liczba masowa120
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1926
parzystość+

121Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
120,904243488 ± 0,00000105 Da
liczba masowa121
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
czas połowicznego rozpadu
27,03 ± 0,04 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość+

121Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

122Sn

abundancja naturalna
4,63 ± 0,03
względna masa atomowa
121,903445494 ± 0,000002627 Da
liczba masowa122
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1928
parzystość+

122Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

123Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
122,905727065 ± 0,000002661 Da
liczba masowa123
g-factor
-0,24876363636364 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
129,2 ± 0,4 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
data odkrycia1948
parzystość-

123Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

124Sn

abundancja naturalna
5,79 ± 0,05
względna masa atomowa
123,905279619 ± 0,00000141 Da
liczba masowa124
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

124Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)%

125Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
124,90778937 ± 0,000001426 Da
liczba masowa125
g-factor
-0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
czas połowicznego rozpadu
9,634 ± 0,015 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
data odkrycia1939
parzystość-

125Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
125,907658958 ± 0,000011473 Da
liczba masowa126
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
230 ± 14 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość+

126Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
126,910391726 ± 0,000009904 Da
liczba masowa127
g-factor
-0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,04 h
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
data odkrycia1951
parzystość-

127Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

128Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
127,910507828 ± 0,000018982 Da
liczba masowa128
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
59,07 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

128Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

129Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
128,91348244 ± 0,00001854 Da
liczba masowa129
g-factor
0,502 ± 0,002
czas połowicznego rozpadu
2,23 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
data odkrycia1962
parzystość+

129Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
129,913974531 ± 0,00000201 Da
liczba masowa130
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
3,72 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

130Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

131Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
130,917053067 ± 0,000003887 Da
liczba masowa131
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
56 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,09
data odkrycia1963
parzystość+

131Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
131,917823898 ± 0,000002121 Da
liczba masowa132
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
39,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

132Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
132,923913753 ± 0,000002043 Da
liczba masowa133
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,37 ± 0,07 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

133Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
133,92868043 ± 0,0000034 Da
liczba masowa134
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
0,93 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

134Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
134,934908603 ± 0,0000033 Da
liczba masowa135
g-factor
czas połowicznego rozpadu
515 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

135Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)%

136Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
135,939699 ± 0,000215 Da
liczba masowa136
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
355 ± 18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

136Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)%

137Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
136,946162 ± 0,000322 Da
liczba masowa137
g-factor
czas połowicznego rozpadu
249 ± 15 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

137Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)%

138Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
137,951143 ± 0,000429 Da
liczba masowa138
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
148 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

138Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)%

139Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
138,957799 ± 0,000429 Da
liczba masowa139
g-factor
czas połowicznego rozpadu
120 ± 38 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

139Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

140Sn

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
139,962973 ± 0,000322 Da
liczba masowa140
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

140Sn Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Cín.PNG

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
wymowaTIN (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,3 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000004 mg/L
Abundance in Human Body
0,00002 %
Abundance in Meteor
0,00012 %
Abundance in Sun
0,0000009 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715