Cyna

Cyna (Sn)

50. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa50
Masa atomowa118.71
liczba masowa120
Grupa14
Okres5
Blokp
proton50 p+
neutron70 n0
elektron50 e-
Animated Model atomu Bohra of Sn (Cyna)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
140 pm
Metallic Radius
142 pm
Promień jonowy
55 pm
Crystal Radius
69 pm
promień van der Waalsa
217 pm
gęstość
7,287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Cyna020406080100120140160180200220pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
1,112067 eV/particle
potencjał jonizacyjny
7,343917 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sn (Cyna)
ciepło parowania
296 kJ/mol
ciepło topnienia
7,07 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
301,2 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 18, 4
Model atomu Bohra: Sn (Cyna)
elektron walencyjny4
Lewis structure: Sn (Cyna)
konfiguracja elektronowa[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced Model atomu Bohra of Sn (Cyna)
Orbital Diagram of Sn (Cyna)
stopień utlenienia-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
elektroujemność
1.96
Electrophilicity Index
1,434238336293717 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
2 859,15 K
Temperatura topnienia
286,35 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
66,8 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,000022 1/K
molar heat capacity
26,99 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,227 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
9,1 MS/m
rezystywność
0,00000011 m Ω
nadprzewodnictwo
3,72 K
magnetyzm
typediamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
-0,0000000031 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
-0,000000000368 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
-0,0000227
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyCentered Tetragonal (TET)
Stała sieci krystalicznej
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
58 GPa
moduł Kirchhoffa
18 GPa
moduł Younga
50 GPa
współczynnik Poissona
0,36
prędkość dźwięku
2 500 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale bloku p, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Przekrój czynny
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
liczby kwantowe3P0
grupa przestrzenna141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

Stabilne izotopy7
Niestabilne izotopy35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

liczba masowa99
liczba neutronów49
względna masa atomowa
98,948495 ± 0,000625 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
24 ± 4 ms
spin9/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2011
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

liczba masowa100
liczba neutronów50
względna masa atomowa
99,938648944 ± 0,000257661 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,18 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

liczba masowa101
liczba neutronów51
względna masa atomowa
100,935259252 ± 0,000322068 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,22 ± 0,05 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

liczba masowa102
liczba neutronów52
względna masa atomowa
101,930289525 ± 0,000107466 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,8 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

liczba masowa103
liczba neutronów53
względna masa atomowa
102,927973 ± 0,000108 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

liczba masowa104
liczba neutronów54
względna masa atomowa
103,923105195 ± 0,000006167 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
20,8 ± 0,5 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

liczba masowa105
liczba neutronów55
względna masa atomowa
104,921268421 ± 0,000004263 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,7 ± 0,5 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1981
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

liczba masowa106
liczba neutronów56
względna masa atomowa
105,916957394 ± 0,000005465 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,92 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

liczba masowa107
liczba neutronów57
względna masa atomowa
106,915713649 ± 0,0000057 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,9 ± 0,05 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

liczba masowa108
liczba neutronów58
względna masa atomowa
107,91189429 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,3 ± 0,08 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1968
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

liczba masowa109
liczba neutronów59
względna masa atomowa
108,911292857 ± 0,000008533 Da
g-factor
-0,4312 ± 0,0024
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
18,1 ± 0,2 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
data odkrycia1966
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

liczba masowa110
liczba neutronów60
względna masa atomowa
109,907844835 ± 0,00001479 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,154 ± 0,004 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1965
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

111Sn

liczba masowa111
liczba neutronów61
względna masa atomowa
110,907741143 ± 0,000005728 Da
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
35,3 ± 0,6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
data odkrycia1949
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

liczba masowa112
liczba neutronów62
względna masa atomowa
111,904824894 ± 0,000000315 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,97 ± 0,01
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

113Sn

liczba masowa113
liczba neutronów63
względna masa atomowa
112,905175857 ± 0,00000169 Da
g-factor
-1,7554 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
115,08 ± 0,04 d
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1939
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

liczba masowa114
liczba neutronów64
względna masa atomowa
113,90278013 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,66 ± 0,01
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

115Sn

liczba masowa115
liczba neutronów65
względna masa atomowa
114,903344695 ± 0,000000016 Da
g-factor
abundancja naturalna
0,34 ± 0,01
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1927
parzystość+

116Sn

liczba masowa116
liczba neutronów66
względna masa atomowa
115,901742825 ± 0,000000103 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
14,54 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

117Sn

liczba masowa117
liczba neutronów67
względna masa atomowa
116,902954036 ± 0,000000518 Da
g-factor
abundancja naturalna
7,68 ± 0,07
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

118Sn

liczba masowa118
liczba neutronów68
względna masa atomowa
117,90160663 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
24,22 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1924
parzystość+

119Sn

liczba masowa119
liczba neutronów69
względna masa atomowa
118,903311266 ± 0,000000778 Da
g-factor
abundancja naturalna
8,59 ± 0,04
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1925
parzystość+

120Sn

liczba masowa120
liczba neutronów70
względna masa atomowa
119,902202557 ± 0,000000987 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
32,58 ± 0,09
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1926
parzystość+

121Sn

liczba masowa121
liczba neutronów71
względna masa atomowa
120,904243488 ± 0,00000105 Da
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,03 ± 0,04 h
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,02
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

122Sn

liczba masowa122
liczba neutronów72
względna masa atomowa
121,903445494 ± 0,000002627 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
4,63 ± 0,03
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1928
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

123Sn

liczba masowa123
liczba neutronów73
względna masa atomowa
122,905727065 ± 0,000002661 Da
g-factor
-0,24876363636364 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
129,2 ± 0,4 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
data odkrycia1948
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

124Sn

liczba masowa124
liczba neutronów74
względna masa atomowa
123,905279619 ± 0,00000141 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
5,79 ± 0,05
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1922
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
(double β decay)

125Sn

liczba masowa125
liczba neutronów75
względna masa atomowa
124,90778937 ± 0,000001426 Da
g-factor
-0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,634 ± 0,015 d
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
data odkrycia1939
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

126Sn

liczba masowa126
liczba neutronów76
względna masa atomowa
125,907658958 ± 0,000011473 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
230 ± 14 ky
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

127Sn

liczba masowa127
liczba neutronów77
względna masa atomowa
126,910391726 ± 0,000009904 Da
g-factor
-0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,1 ± 0,04 h
spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
data odkrycia1951
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

128Sn

liczba masowa128
liczba neutronów78
względna masa atomowa
127,910507828 ± 0,000018982 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
59,07 ± 0,14 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

129Sn

liczba masowa129
liczba neutronów79
względna masa atomowa
128,91348244 ± 0,00001854 Da
g-factor
0,502 ± 0,002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,23 ± 0,04 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
data odkrycia1962
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

130Sn

liczba masowa130
liczba neutronów80
względna masa atomowa
129,913974531 ± 0,00000201 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,72 ± 0,07 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1972
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

131Sn

liczba masowa131
liczba neutronów81
względna masa atomowa
130,917053067 ± 0,000003887 Da
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56 ± 0,5 s
spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,09
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

132Sn

liczba masowa132
liczba neutronów82
względna masa atomowa
131,917823898 ± 0,000002121 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39,7 ± 0,8 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1963
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

133Sn

liczba masowa133
liczba neutronów83
względna masa atomowa
132,923913753 ± 0,000002043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,37 ± 0,07 s
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1973
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

liczba masowa134
liczba neutronów84
względna masa atomowa
133,92868043 ± 0,0000034 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
0,93 ± 0,08 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1974
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

liczba masowa135
liczba neutronów85
względna masa atomowa
134,934908603 ± 0,0000033 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
515 ± 5 ms
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

liczba masowa136
liczba neutronów86
względna masa atomowa
135,939699 ± 0,000215 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
355 ± 18 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1994
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

liczba masowa137
liczba neutronów87
względna masa atomowa
136,946162 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
249 ± 15 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1994
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

liczba masowa138
liczba neutronów88
względna masa atomowa
137,951143 ± 0,000429 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
148 ± 9 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

liczba masowa139
liczba neutronów89
względna masa atomowa
138,957799 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
120 ± 38 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2015
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

liczba masowa140
liczba neutronów90
względna masa atomowa
139,962973 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2018
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

historia

odkrywca lub wynalazcaKnown to the ancients.
miejsce odkrycia
data odkrycia
etymologiaNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
wymowaTIN (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
2,3 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
0,000004 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00002 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00012 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,0000009 %
Ilość we Wszechświecie
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715