Kositer

Kositer (Sn)

chemical element with symbol Sn and atomic number 50
Vrstno število50
Atomska teža118.71
Masno število120
Skupina14
Perioda5
Blokp
proton50 p+
nevtron70 n0
elektron50 e-
Animated Bohrov model atoma of Sn (Kositer)

Fizikalna Lastnost

Atomski Polmer
145 pm
Molarna prostornina
Kovalentni Polmer
140 pm
Metallic Radius
142 pm
Ionski polmer
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Van der Waalsov polmer
217 pm
density
7,287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Kositer020406080100120140160180200220pmAtomski PolmerKovalentni PolmerMetallic RadiusVan der Waalsov polmer

Kemijska Lastnost

energija
proton affinity
Elektronska afiniteta
1,112067 eV/particle
ionization energy
7,343917 eV/particle
ionization energy of Sn (Kositer)
Izparilna toplota
296 kJ/mol
talilna toplota
7,07 kJ/mol
Standardna tvorbena entalpija
301,2 kJ/mol
elektron
Elektronska lupina2, 8, 18, 18, 4
Bohrov model atoma: Sn (Kositer)
valence electron4
Lewis structure: Sn (Kositer)
elektronska konfiguracija[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced Bohrov model atoma of Sn (Kositer)
Orbital Diagram of Sn (Kositer)
Oksidacijsko stanje-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativnost
1.96
Electrophilicity Index
1,434238336293717 eV/particle
osnovno agregatno stanje
phase of matterTrdnina
plinasto agregatno stanje
Vrelišče
2.859,15 K
Tališče
286,35 K
critical pressure
kritična temperatura
Trojna točka
appearance
barva
Silver
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
Lomni količnik
thermodynamic material property
Toplotna prevodnost
66,8 W/(m K)
thermal expansion
0,000022 1/K
molar heat capacity
26,99 J/(mol K)
Toplotna kapaciteta
0,227 J/(g⋅K)
Adiabatni eksponent
electrical properties
typeConductor
Električna prevodnost
9,1 MS/m
Specifična upornost
0,00000011 m Ω
Superprevodnost
3,72 K
Magnetizem
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
−0,0000000031 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
−0,000000000368 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
−0,0000227
magnetic ordering
Curiejeva temperatura
Néelova temperatura
struktura
Kristalna strukturaTelesno centrirana tetragonalna (TET)
lattice constant
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Trdota
1,5 MPa
Stisljivostni modul
58 GPa
Strižni modul
18 GPa
Young's modulus
50 GPa
Poissonovo število
0,36
hitrost zvoka
2.500 m/s
klasifikacija
KategorijaŠibke kovine, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidtovo razvrščanje elementovchalcophile

other

Gas Basicity
Polarizabilnost
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Neutron cross section
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
Kvantno število3P0
Prostorska skupina141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

Stable Isotopes7
Unstable Isotopes35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

Masno število99
nevtronsko število49
relative atomic mass
98,948495 ± 0,000625 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
24 ± 4 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2011
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

Masno število100
nevtronsko število50
relative atomic mass
99,938648944 ± 0,000257661 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,18 ± 0,08 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

Masno število101
nevtronsko število51
relative atomic mass
100,935259252 ± 0,000322068 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,22 ± 0,05 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

Masno število102
nevtronsko število52
relative atomic mass
101,930289525 ± 0,000107466 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,8 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

Masno število103
nevtronsko število53
relative atomic mass
102,927973 ± 0,000108 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
7 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

Masno število104
nevtronsko število54
relative atomic mass
103,923105195 ± 0,000006167 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
20,8 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1985
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

Masno število105
nevtronsko število55
relative atomic mass
104,921268421 ± 0,000004263 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
32,7 ± 0,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1981
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

Masno število106
nevtronsko število56
relative atomic mass
105,916957394 ± 0,000005465 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,92 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1975
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

Masno število107
nevtronsko število57
relative atomic mass
106,915713649 ± 0,0000057 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,9 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1976
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

Masno število108
nevtronsko število58
relative atomic mass
107,91189429 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
10,3 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1968
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

Masno število109
nevtronsko število59
relative atomic mass
108,911292857 ± 0,000008533 Da
g-factor
−0,4312 ± 0,0024
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
18,1 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
datum odkritja1966
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

Masno število110
nevtronsko število60
relative atomic mass
109,907844835 ± 0,00001479 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
4,154 ± 0,004 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1965
Parnost+

decay modeJakost
ϵ (electron capture)100%

111Sn

Masno število111
nevtronsko število61
relative atomic mass
110,907741143 ± 0,000005728 Da
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
35,3 ± 0,6 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
datum odkritja1949
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

Masno število112
nevtronsko število62
relative atomic mass
111,904824894 ± 0,000000315 Da
g-factor
0
natural abundance
0,97 ± 0,01
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1927
Parnost+

decay modeJakost
+ (double β+ decay)

113Sn

Masno število113
nevtronsko število63
relative atomic mass
112,905175857 ± 0,00000169 Da
g-factor
−1,7554 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
115,08 ± 0,04 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1939
Parnost+

decay modeJakost
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

Masno število114
nevtronsko število64
relative atomic mass
113,90278013 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
0,66 ± 0,01
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1927
Parnost+

115Sn

Masno število115
nevtronsko število65
relative atomic mass
114,903344695 ± 0,000000016 Da
g-factor
natural abundance
0,34 ± 0,01
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1927
Parnost+

116Sn

Masno število116
nevtronsko število66
relative atomic mass
115,901742825 ± 0,000000103 Da
g-factor
0
natural abundance
14,54 ± 0,09
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

117Sn

Masno število117
nevtronsko število67
relative atomic mass
116,902954036 ± 0,000000518 Da
g-factor
natural abundance
7,68 ± 0,07
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1923
Parnost+

118Sn

Masno število118
nevtronsko število68
relative atomic mass
117,90160663 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
24,22 ± 0,09
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1924
Parnost+

119Sn

Masno število119
nevtronsko število69
relative atomic mass
118,903311266 ± 0,000000778 Da
g-factor
natural abundance
8,59 ± 0,04
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1925
Parnost+

120Sn

Masno število120
nevtronsko število70
relative atomic mass
119,902202557 ± 0,000000987 Da
g-factor
0
natural abundance
32,58 ± 0,09
radioaktivnoststabilen izotop
Razpolovni časNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1926
Parnost+

121Sn

Masno število121
nevtronsko število71
relative atomic mass
120,904243488 ± 0,00000105 Da
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
27,03 ± 0,04 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,02 ± 0,02
datum odkritja1948
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

122Sn

Masno število122
nevtronsko število72
relative atomic mass
121,903445494 ± 0,000002627 Da
g-factor
0
natural abundance
4,63 ± 0,03
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1928
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)

123Sn

Masno število123
nevtronsko število73
relative atomic mass
122,905727065 ± 0,000002661 Da
g-factor
−0,24876363636364 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
129,2 ± 0,4 d
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
datum odkritja1948
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

124Sn

Masno število124
nevtronsko število74
relative atomic mass
123,905279619 ± 0,00000141 Da
g-factor
0
natural abundance
5,79 ± 0,05
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1922
Parnost+

decay modeJakost
(double β decay)

125Sn

Masno število125
nevtronsko število75
relative atomic mass
124,90778937 ± 0,000001426 Da
g-factor
−0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
9,634 ± 0,015 d
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
datum odkritja1939
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

126Sn

Masno število126
nevtronsko število76
relative atomic mass
125,907658958 ± 0,000011473 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
230 ± 14 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1962
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

127Sn

Masno število127
nevtronsko število77
relative atomic mass
126,910391726 ± 0,000009904 Da
g-factor
−0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,1 ± 0,04 h
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
datum odkritja1951
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%

128Sn

Masno število128
nevtronsko število78
relative atomic mass
127,910507828 ± 0,000018982 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
59,07 ± 0,14 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1956
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

129Sn

Masno število129
nevtronsko število79
relative atomic mass
128,91348244 ± 0,00001854 Da
g-factor
0,502 ± 0,002
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
2,23 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
datum odkritja1962
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

130Sn

Masno število130
nevtronsko število80
relative atomic mass
129,913974531 ± 0,00000201 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
3,72 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1972
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

131Sn

Masno število131
nevtronsko število81
relative atomic mass
130,917053067 ± 0,000003887 Da
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
56 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
−0,04 ± 0,09
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

132Sn

Masno število132
nevtronsko število82
relative atomic mass
131,917823898 ± 0,000002121 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
39,7 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1963
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%

133Sn

Masno število133
nevtronsko število83
relative atomic mass
132,923913753 ± 0,000002043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
1,37 ± 0,07 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1973
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

Masno število134
nevtronsko število84
relative atomic mass
133,92868043 ± 0,0000034 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
0,93 ± 0,08 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1974
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

Masno število135
nevtronsko število85
relative atomic mass
134,934908603 ± 0,0000033 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
515 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

Masno število136
nevtronsko število86
relative atomic mass
135,939699 ± 0,000215 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
355 ± 18 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja1994
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

Masno število137
nevtronsko število87
relative atomic mass
136,946162 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
249 ± 15 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja1994
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

Masno število138
nevtronsko število88
relative atomic mass
137,951143 ± 0,000429 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
148 ± 9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2010
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

Masno število139
nevtronsko število89
relative atomic mass
138,957799 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
120 ± 38 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum odkritja2015
Parnost-

decay modeJakost
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

Masno število140
nevtronsko število90
relative atomic mass
139,962973 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivnost☢️ radioactive element
Razpolovni čas
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum odkritja2018
Parnost+

decay modeJakost
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

zgodovina

odkritelj ali izumiteljKnown to the ancients.
nahajališče
datum odkritja
etimologijaNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
pronunciationTIN (angleščina)

vir

Výskyt
Abundance in Earth's crust
2,3 mg/kg
natural abundance (ocean)
0,000004 mg/L
natural abundance (človeško telo)
0,00002 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00012 %
natural abundance (Sonce)
0,0000009 %
Abundance in Universe
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715