Калај

Калај (Sn)

chemical element with symbol Sn and atomic number 50
Атомски број50
Атомска маса118.71
Масени број120
Група14
Периода5
Блокp
протон50 p+
неутрон70 n0
електрон50 e-
Animated Боров модел атома of Sn (Калај)

Физичко Својство

Атомски Радијус
145 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Ван дер Валсов радијус
217 pm
густина
7,287 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Калај0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
1,112067 eV/particle
енергија јонизације
7,343917 eV/particle
енергија јонизације of Sn (Калај)
Топлота испаравања
296 kJ/mol
топлота топљења
7,07 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
301,2 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 18, 4
Боров модел атома: Sn (Калај)
Валентни електрони4
Lewis structure: Sn (Калај)
електронска конфигурација[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced Боров модел атома of Sn (Калај)
Orbital Diagram of Sn (Калај)
оксидациони број-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
електронегативност
1.96
Electrophilicity Index
1,434238336293717 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
2.859,15 K
Температура топљења
286,35 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
66,8 W/(m K)
Termička dilatacija
0,000022 1/K
molar heat capacity
26,99 J/(mol K)
Специфична топлота
0,227 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
9,1 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000011 m Ω
Суперпроводност
3,72 K
магнетизам
typediamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
-0,0000000031 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
-0,000000000368 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
-0,0000227
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Тетрагонална (TET)
lattice constant
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
1,5 MPa
модул стишљивости
58 GPa
shear modulus
18 GPa
Јангов модул
50 GPa
Пуасонов однос
0,36
брзина звука
2.500 m/s
класификација
КатегоријаПост-прелазни метали, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

остало

Gas Basicity
polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
neutronski udarni presjek
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
квантни број3P0
кристалографска група141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

Стабилни изотопи7
Нестабилни изотопи35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

Масени број99
неутронски број49
атомска тежина
98,948495 ± 0,000625 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
24 ± 4 ms
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2011
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

Масени број100
неутронски број50
атомска тежина
99,938648944 ± 0,000257661 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,18 ± 0,08 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

Масени број101
неутронски број51
атомска тежина
100,935259252 ± 0,000322068 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,22 ± 0,05 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

Масени број102
неутронски број52
атомска тежина
101,930289525 ± 0,000107466 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,8 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

Масени број103
неутронски број53
атомска тежина
102,927973 ± 0,000108 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

Масени број104
неутронски број54
атомска тежина
103,923105195 ± 0,000006167 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
20,8 ± 0,5 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

Масени број105
неутронски број55
атомска тежина
104,921268421 ± 0,000004263 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,7 ± 0,5 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1981
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

Масени број106
неутронски број56
атомска тежина
105,916957394 ± 0,000005465 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,92 ± 0,08 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

Масени број107
неутронски број57
атомска тежина
106,915713649 ± 0,0000057 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,9 ± 0,05 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

Масени број108
неутронски број58
атомска тежина
107,91189429 ± 0,000005778 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,3 ± 0,08 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1968
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

Масени број109
неутронски број59
атомска тежина
108,911292857 ± 0,000008533 Da
g-factor
-0,4312 ± 0,0024
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
18,1 ± 0,2 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
датум открића1966
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

Масени број110
неутронски број60
атомска тежина
109,907844835 ± 0,00001479 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,154 ± 0,004 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1965
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

111Sn

Масени број111
неутронски број61
атомска тежина
110,907741143 ± 0,000005728 Da
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
35,3 ± 0,6 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
датум открића1949
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

Масени број112
неутронски број62
атомска тежина
111,904824894 ± 0,000000315 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,97 ± 0,01
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1927
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

113Sn

Масени број113
неутронски број63
атомска тежина
112,905175857 ± 0,00000169 Da
g-factor
-1,7554 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
115,08 ± 0,04 d
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1939
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

Масени број114
неутронски број64
атомска тежина
113,90278013 ± 0,000000031 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,66 ± 0,01
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1927
parity+

115Sn

Масени број115
неутронски број65
атомска тежина
114,903344695 ± 0,000000016 Da
g-factor
присутност у природи
0,34 ± 0,01
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1927
parity+

116Sn

Масени број116
неутронски број66
атомска тежина
115,901742825 ± 0,000000103 Da
g-factor
0
присутност у природи
14,54 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

117Sn

Масени број117
неутронски број67
атомска тежина
116,902954036 ± 0,000000518 Da
g-factor
присутност у природи
7,68 ± 0,07
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

118Sn

Масени број118
неутронски број68
атомска тежина
117,90160663 ± 0,000000536 Da
g-factor
0
присутност у природи
24,22 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1924
parity+

119Sn

Масени број119
неутронски број69
атомска тежина
118,903311266 ± 0,000000778 Da
g-factor
присутност у природи
8,59 ± 0,04
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1925
parity+

120Sn

Масени број120
неутронски број70
атомска тежина
119,902202557 ± 0,000000987 Da
g-factor
0
присутност у природи
32,58 ± 0,09
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1926
parity+

121Sn

Масени број121
неутронски број71
атомска тежина
120,904243488 ± 0,00000105 Da
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,03 ± 0,04 h
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,02
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

122Sn

Масени број122
неутронски број72
атомска тежина
121,903445494 ± 0,000002627 Da
g-factor
0
присутност у природи
4,63 ± 0,03
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1928
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

123Sn

Масени број123
неутронски број73
атомска тежина
122,905727065 ± 0,000002661 Da
g-factor
-0,24876363636364 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
129,2 ± 0,4 d
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
датум открића1948
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

124Sn

Масени број124
неутронски број74
атомска тежина
123,905279619 ± 0,00000141 Da
g-factor
0
присутност у природи
5,79 ± 0,05
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1922
parity+

начин распадаинтензитет
(double β decay)

125Sn

Масени број125
неутронски број75
атомска тежина
124,90778937 ± 0,000001426 Da
g-factor
-0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,634 ± 0,015 d
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
датум открића1939
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

126Sn

Масени број126
неутронски број76
атомска тежина
125,907658958 ± 0,000011473 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
230 ± 14 ky
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

127Sn

Масени број127
неутронски број77
атомска тежина
126,910391726 ± 0,000009904 Da
g-factor
-0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,1 ± 0,04 h
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
датум открића1951
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

128Sn

Масени број128
неутронски број78
атомска тежина
127,910507828 ± 0,000018982 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
59,07 ± 0,14 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

129Sn

Масени број129
неутронски број79
атомска тежина
128,91348244 ± 0,00001854 Da
g-factor
0,502 ± 0,002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,23 ± 0,04 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
датум открића1962
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

130Sn

Масени број130
неутронски број80
атомска тежина
129,913974531 ± 0,00000201 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,72 ± 0,07 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1972
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

131Sn

Масени број131
неутронски број81
атомска тежина
130,917053067 ± 0,000003887 Da
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56 ± 0,5 s
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,09
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

132Sn

Масени број132
неутронски број82
атомска тежина
131,917823898 ± 0,000002121 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39,7 ± 0,8 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1963
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

133Sn

Масени број133
неутронски број83
атомска тежина
132,923913753 ± 0,000002043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,37 ± 0,07 s
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1973
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

Масени број134
неутронски број84
атомска тежина
133,92868043 ± 0,0000034 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
0,93 ± 0,08 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1974
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

Масени број135
неутронски број85
атомска тежина
134,934908603 ± 0,0000033 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
515 ± 5 ms
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

Масени број136
неутронски број86
атомска тежина
135,939699 ± 0,000215 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
355 ± 18 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1994
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

Масени број137
неутронски број87
атомска тежина
136,946162 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
249 ± 15 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1994
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

Масени број138
неутронски број88
атомска тежина
137,951143 ± 0,000429 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
148 ± 9 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

Масени број139
неутронски број89
атомска тежина
138,957799 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
120 ± 38 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2015
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

Масени број140
неутронски број90
атомска тежина
139,962973 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2018
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

историја

откриоKnown to the ancients.
место открића
датум открића
етимологијаNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
изговорTIN (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
2,3 mg/kg
присутност у природи (океан)
0,000004 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00002 %
присутност у природи (метеороид)
0,00012 %
присутност у природи (Сунце)
0,0000009 %
Заступљеност у Космосу
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715