ดีบุก

ดีบุก (Sn)

chemical element with symbol Sn and atomic number 50
เลขอะตอม50
มวลอะตอม118.71
เลขมวล120
หมู่14
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน50 p+
นิวตรอน70 n0
อิเล็กตรอน50 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sn (ดีบุก)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
217 pm
ความหนาแน่น
7.287 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: ดีบุก0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.112067 eV/particle
ionization energy
7.343917 eV/particle
ionization energy of Sn (ดีบุก)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
296 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.07 kJ/mol
standard enthalpy of formation
301.2 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 4
แบบจำลองของบอร์: Sn (ดีบุก)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sn (ดีบุก)
electron configuration[Kr] 4d10 5s2 5p2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d10 5s2 5p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sn (ดีบุก)
Orbital Diagram of Sn (ดีบุก)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.96
Electrophilicity Index
1.434238336293717 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
2,859.15 K
จุดหลอมเหลว
286.35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
66.8 W/(m K)
thermal expansion
0.000022 1/K
molar heat capacity
26.99 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.227 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
9.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000011 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
3.72 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000031 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000368 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000227
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
5.82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
58 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
18 GPa
Young's modulus
50 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.36
อัตราเร็วของเสียง
2,500 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile

other

Gas Basicity
polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
allotropeWhite Tin, Gray Tin
Neutron cross section
0.62
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number3P0
space group141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

ไอโซโทปที่มีความเสถียร7
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร35
Natural Isotopes10
Isotopic Composition12032.58%12032.58%11824.22%11824.22%11614.54%11614.54%1177.68%1177.68%1198.59%1198.59%1245.79%1245.79%1224.63%1224.63%1120.97%1120.97%1140.66%1140.66%1150.34%1150.34%

99Sn

เลขมวล99
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
98.948495 ± 0.000625 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
24 ± 4 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

เลขมวล100
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
99.938648944 ± 0.000257661 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.18 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

เลขมวล101
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
100.935259252 ± 0.000322068 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.22 ± 0.05 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

เลขมวล102
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
101.930289525 ± 0.000107466 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

เลขมวล103
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
102.927973 ± 0.000108 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

เลขมวล104
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
103.923105195 ± 0.000006167 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
20.8 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

เลขมวล105
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
104.921268421 ± 0.000004263 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.7 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

เลขมวล106
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
105.916957394 ± 0.000005465 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.92 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

เลขมวล107
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
106.915713649 ± 0.0000057 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

เลขมวล108
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
107.91189429 ± 0.000005778 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

เลขมวล109
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
108.911292857 ± 0.000008533 Da
g-factor
-0.4312 ± 0.0024
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
18.1 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

เลขมวล110
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
109.907844835 ± 0.00001479 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.154 ± 0.004 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

111Sn

เลขมวล111
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
110.907741143 ± 0.000005728 Da
g-factor
0.17342857142857 ± 0.0011428571428571
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
35.3 ± 0.6 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

เลขมวล112
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
111.904824894 ± 0.000000315 Da
g-factor
0
natural abundance
0.97 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

113Sn

เลขมวล113
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
112.905175857 ± 0.00000169 Da
g-factor
-1.7554 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
115.08 ± 0.04 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

เลขมวล114
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
113.90278013 ± 0.000000031 Da
g-factor
0
natural abundance
0.66 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

115Sn

เลขมวล115
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
114.903344695 ± 0.000000016 Da
g-factor
natural abundance
0.34 ± 0.01
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

116Sn

เลขมวล116
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
115.901742825 ± 0.000000103 Da
g-factor
0
natural abundance
14.54 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

117Sn

เลขมวล117
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
116.902954036 ± 0.000000518 Da
g-factor
natural abundance
7.68 ± 0.07
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

118Sn

เลขมวล118
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
117.90160663 ± 0.000000536 Da
g-factor
0
natural abundance
24.22 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

119Sn

เลขมวล119
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
118.903311266 ± 0.000000778 Da
g-factor
natural abundance
8.59 ± 0.04
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

120Sn

เลขมวล120
เลขนิวตรอน70
น้ำหนักอะตอม
119.902202557 ± 0.000000987 Da
g-factor
0
natural abundance
32.58 ± 0.09
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1926
parity+

121Sn

เลขมวล121
เลขนิวตรอน71
น้ำหนักอะตอม
120.904243488 ± 0.00000105 Da
g-factor
0.4646 ± 0.00073333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.03 ± 0.04 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.02 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

122Sn

เลขมวล122
เลขนิวตรอน72
น้ำหนักอะตอม
121.903445494 ± 0.000002627 Da
g-factor
0
natural abundance
4.63 ± 0.03
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1928
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

123Sn

เลขมวล123
เลขนิวตรอน73
น้ำหนักอะตอม
122.905727065 ± 0.000002661 Da
g-factor
-0.24876363636364 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
129.2 ± 0.4 d
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

124Sn

เลขมวล124
เลขนิวตรอน74
น้ำหนักอะตอม
123.905279619 ± 0.00000141 Da
g-factor
0
natural abundance
5.79 ± 0.05
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

decay modeintensity
(double β decay)

125Sn

เลขมวล125
เลขนิวตรอน75
น้ำหนักอะตอม
124.90778937 ± 0.000001426 Da
g-factor
-0.24472727272727 ± 0.00036363636363636
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.634 ± 0.015 d
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sn

เลขมวล126
เลขนิวตรอน76
น้ำหนักอะตอม
125.907658958 ± 0.000011473 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
230 ± 14 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sn

เลขมวล127
เลขนิวตรอน77
น้ำหนักอะตอม
126.910391726 ± 0.000009904 Da
g-factor
-0.24127272727273 ± 0.0012727272727273
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.04 h
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.14
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sn

เลขมวล128
เลขนิวตรอน78
น้ำหนักอะตอม
127.910507828 ± 0.000018982 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
59.07 ± 0.14 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sn

เลขมวล129
เลขนิวตรอน79
น้ำหนักอะตอม
128.91348244 ± 0.00001854 Da
g-factor
0.502 ± 0.002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.23 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.05 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sn

เลขมวล130
เลขนิวตรอน80
น้ำหนักอะตอม
129.913974531 ± 0.00000201 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.72 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sn

เลขมวล131
เลขนิวตรอน81
น้ำหนักอะตอม
130.917053067 ± 0.000003887 Da
g-factor
0.49733333333333 ± 0.0026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.04 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sn

เลขมวล132
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
131.917823898 ± 0.000002121 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39.7 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sn

เลขมวล133
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
132.923913753 ± 0.000002043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.37 ± 0.07 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

เลขมวล134
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
133.92868043 ± 0.0000034 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
0.93 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

เลขมวล135
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
134.934908603 ± 0.0000033 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
515 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)

136Sn

เลขมวล136
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
135.939699 ± 0.000215 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
355 ± 18 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)

137Sn

เลขมวล137
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
136.946162 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
249 ± 15 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)

138Sn

เลขมวล138
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
137.951143 ± 0.000429 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
148 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)

139Sn

เลขมวล139
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
138.957799 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
120 ± 38 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

140Sn

เลขมวล140
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
139.962973 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Cín.PNG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
pronunciationTIN (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.3 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000004 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00002 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00012 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.0000009 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715

alias

 • Sn

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลtinn
 • เยอรมันZinn
 • ฝรั่งเศสétain
 • อังกฤษtin
 • อิตาลีstagno
 • สเปนestaño
 • ดัตช์tin
 • นอร์เวย์นีนอสก์tinn
 • สวีเดนtenn
 • เดนมาร์กtin
 • ฮังการีón
 • ละตินstannum
 • โปแลนด์cyna
 • โปรตุเกสestanho
 • จีน
 • เอสเปรันโตstano
 • รัสเซียолово
 • แอฟริกานส์tin
 • อัมฮาราቆርቆሮ
 • อารากอนEstanyo
 • อาหรับقصدير
 • อัสตูเรียสEstañu
 • ไอย์มาราChayanta
 • อาเซอร์ไบจานQalay
 • เบลารุสВолава
 • บัลแกเรียкалай
 • บังกลาটিন
 • เบรตันStaen
 • บอสเนียkalaj
 • คาตาลันestany
 • เซบูTansan
 • เชอโรกีᏔᎷᎩᏍᎩᏳᏍᏗ
 • เคิร์ดตอนกลางقەڵای
 • คอร์ซิกาStagnu
 • เช็กcín
 • ชูวัชТăхлан
 • เวลส์tun
 • กรีกκασσίτερος
 • เอสโตเนียTina
 • บาสก์eztainu
 • เปอร์เซียقلع
 • ฟินแลนด์tina
 • ฟริเซียนเหนือTan
 • ฟรูลีStagn
 • ฟริเซียนตะวันตกTin
 • ไอริชStán
 • เกลิกสกอตStaoin
 • กาลิเซียEstaño
 • มานซ์Stainney
 • จีนแคะSiak
 • ฮิบรูבדיל
 • ฮินดีटिन
 • ฮินดีฟิจิTin
 • โครเอเชียKositar
 • เฮติครีโอลEten
 • อาร์เมเนียանագ
 • อินเตอร์ลิงกัวstanno
 • อินโดนีเซียtimah
 • อีโดstano
 • ไอซ์แลนด์tin
 • ญี่ปุ่นスズ
 • โลชบันtinci
 • ชวาTimah
 • จอร์เจียკალა
 • คาซัคҚалайы
 • กันนาดาತವರ
 • เกาหลี주석
 • โคมิ-เปียร์เมียคОзісь
 • เคิร์ดPîl
 • โกมิОзысь
 • คอร์นิชsten
 • ลักเซมเบิร์กZënn
 • lbeКъалай
 • ลิกูเรียStagno
 • ลิทัวเนียAlavas
 • ลัตเวียalva
 • มอคชาВалдакиви
 • มาซิโดเนียкалај
 • มาลายาลัมവെളുത്തീയം
 • มราฐีटिन
 • มารีตะวันตกВулны
 • มาเลย์timah
 • พม่าတင်း
 • เอียร์ซยาВалдо киве
 • nahAmochitl
 • เยอรมันต่ำTinn
 • นาวาโฮBéésh Dildǫʼí
 • อ็อกซิตันEstam
 • ออสเซเตียКъала
 • ปัญจาบਟੀਨ
 • ลาฮ์นดาٹن
 • เคชวาChayanta
 • โรมาเนียstaniu
 • รูซินЦін
 • สันสกฤตबङ्गम्
 • ซาคาХорҕолдьун
 • ซิซิลีstagnu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียKalaj
 • สโลวักcín
 • สโลวีเนียkositer
 • แอลเบเนียKallaj
 • เซอร์เบียкалај
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Tin
 • สวาฮีลีStani
 • ทมิฬவெள்ளீயம்
 • เตลูกูతగరము
 • ทาจิกҚалъ
 • ตากาล็อกLata
 • ตุรกีkalay
 • อุยกูร์قەلەي
 • ยูเครนолово
 • อูรดูقلع
 • อุซเบกQalay
 • เวปส์Tin
 • เวียดนามthiếc
 • วาเรย์Lata
 • จีนอู๋
 • คัลมืยค์Цанхорһлҗн
 • ยิดดิชצין
 • โยรูบาTánganran
 • อังกฤษ (แคนาดา)tin
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)tin
 • โปรตุเกส (บราซิล)estanho
 • กวางตุ้ง
 • โอดิยาଟିଣ
 • คุชราตટીન
 • พีดมอนต์Stagn (metal)
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)цына
 • อังกฤษโบราณTin
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)Zinn
 • แฟโรTin
 • เนวาร์टिन
 • จีนคลาสสิก
 • โวโรTina
 • จีนมินหนานSiah
 • โซมาลีTin
 • อาโรมาเนียStaniu
 • cdoSék
 • ตาตาร์Аккургаш
 • ลิมเบิร์กTin
 • คีร์กีซКалай
 • เยอรมันสวิสZinn
 • ซาร์เดญาIstàngiu
 • มอลตาlanda
 • จ้วงSik
 • บาลีटिन
 • มองโกเลียцагаан тугалга
 • โภชปุรีटीना
 • ซุนดาTimah
 • ทิเบตཀྲིན།
 • ลอมบาร์ดStagn
 • โวลาพึคstanin
 • เมเกรเลียკალა
 • azbتنه‌که
 • บัชคีร์Аҡ ҡурғаш
 • kbpEtɛŋ
 • oloTina
 • อัสสัมটিন
 • เลซเกียКъеле
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาstanio
 • สันตาลีᱴᱤᱬ
 • กาไบลAɣuzzer
 • hywանագ
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • เนปาลत्रपु
 • จีน (ตัวย่อ)
 • อาหรับโมร็อกโกقزدير
 • วอลลูนStin
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์قصدير
 • พัชโตټېن
 • lldStegn
 • บิกอลLata
 • อัลไตใต้Калай
 • มาลากาซีFirapotsy
 • บาหลีTimah
 • sjdтаннҍ
 • โอโรโมQorqorroo