ดีบุก

ดีบุก (Sn)

chemical element with symbol Sn and atomic number 50
เลขอะตอม50
มวลอะตอม118.71
เลขมวล120
หมู่14
คาบ5
บล็อกp
โปรตอน50 p+
นิวตรอน70 n0
Electrons50 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sn (ดีบุก)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
217 pm
ความหนาแน่น
7.287 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
1.112067 eV/particle
ionization energy
7.343917 eV/particle
ionization energy of Sn (ดีบุก)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
296 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
7.07 kJ/mol
standard enthalpy of formation
301.2 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 18, 4
แบบจำลองของบอร์: Sn (ดีบุก)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน4
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sn (ดีบุก)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 4d10 5s2 5p2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sn (ดีบุก)
Orbital Diagram of Sn (ดีบุก)
สถานะออกซิเดชัน-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.96
Electrophilicity
1.434238336293717 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
2,859.15 K
จุดหลอมเหลว
286.35 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
66.8 W/(m K)
thermal expansion
0.000022 1/K
molar heat capacity
26.99 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.227 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
9.1 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000011 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
3.72 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typediamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
-0.0000000031 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
-0.000000000368 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
-0.0000227
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกCentered Tetragonal (TET)
lattice constant
5.82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
58 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
18 GPa
Young's modulus
50 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.36
อัตราเร็วของเสียง
2,500 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะหลังทรานซิชัน, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
AllotropesWhite Tin, Gray Tin
Neutron cross section
0.62
Neutron Mass Absorption
0.0002
quantum number3P0
space group141 (I41/amd)

Isotopes of Tin

ไอโซโทปที่มีความเสถียร10
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Radioactive Isotopes32

99Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.948495 ± 0.000625 Da
เลขมวล99
g-factor
ครึ่งชีวิต
24 ± 4 ms
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2011
parity+

99Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.938648944 ± 0.000257661 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.18 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

100Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.935259252 ± 0.000322068 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.22 ± 0.05 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

101Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.930289525 ± 0.000107466 Da
เลขมวล102
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.8 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

102Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.927973 ± 0.000108 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
7 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

103Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.923105195 ± 0.000006167 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
20.8 ± 0.5 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

104Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.921268421 ± 0.000004263 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
32.7 ± 0.5 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1981
parity+

105Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.916957394 ± 0.000005465 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.92 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

106Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.915713649 ± 0.0000057 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.9 ± 0.05 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

107Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
107.91189429 ± 0.000005778 Da
เลขมวล108
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
10.3 ± 0.08 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1968
parity+

108Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
108.911292857 ± 0.000008533 Da
เลขมวล109
g-factor
-0.4312 ± 0.0024
ครึ่งชีวิต
18.1 ± 0.2 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.33 ± 0.11
ถูกค้นพบเมื่อ1966
parity+

109Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
109.907844835 ± 0.00001479 Da
เลขมวล110
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
4.154 ± 0.004 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1965
parity+

110Sn Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

111Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
110.907741143 ± 0.000005728 Da
เลขมวล111
g-factor
0.17342857142857 ± 0.0011428571428571
ครึ่งชีวิต
35.3 ± 0.6 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.1
ถูกค้นพบเมื่อ1949
parity+

111Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

natural abundance
0.97 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
111.904824894 ± 0.000000315 Da
เลขมวล112
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

112Sn Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

113Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
112.905175857 ± 0.00000169 Da
เลขมวล113
g-factor
-1.7554 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
115.08 ± 0.04 d
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity+

113Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

natural abundance
0.66 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
113.90278013 ± 0.000000031 Da
เลขมวล114
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

115Sn

natural abundance
0.34 ± 0.01
น้ำหนักอะตอม
114.903344695 ± 0.000000016 Da
เลขมวล115
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1927
parity+

116Sn

natural abundance
14.54 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
115.901742825 ± 0.000000103 Da
เลขมวล116
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

117Sn

natural abundance
7.68 ± 0.07
น้ำหนักอะตอม
116.902954036 ± 0.000000518 Da
เลขมวล117
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

118Sn

natural abundance
24.22 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
117.90160663 ± 0.000000536 Da
เลขมวล118
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1924
parity+

119Sn

natural abundance
8.59 ± 0.04
น้ำหนักอะตอม
118.903311266 ± 0.000000778 Da
เลขมวล119
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1925
parity+

120Sn

natural abundance
32.58 ± 0.09
น้ำหนักอะตอม
119.902202557 ± 0.000000987 Da
เลขมวล120
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1926
parity+

121Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
120.904243488 ± 0.00000105 Da
เลขมวล121
g-factor
0.4646 ± 0.00073333333333333
ครึ่งชีวิต
27.03 ± 0.04 h
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.02 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

121Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

122Sn

natural abundance
4.63 ± 0.03
น้ำหนักอะตอม
121.903445494 ± 0.000002627 Da
เลขมวล122
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1928
parity+

122Sn Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

123Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
122.905727065 ± 0.000002661 Da
เลขมวล123
g-factor
-0.24876363636364 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
129.2 ± 0.4 d
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.03 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity-

123Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

124Sn

natural abundance
5.79 ± 0.05
น้ำหนักอะตอม
123.905279619 ± 0.00000141 Da
เลขมวล124
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1922
parity+

124Sn Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

125Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
124.90778937 ± 0.000001426 Da
เลขมวล125
g-factor
-0.24472727272727 ± 0.00036363636363636
ครึ่งชีวิต
9.634 ± 0.015 d
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.2 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1939
parity-

125Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
125.907658958 ± 0.000011473 Da
เลขมวล126
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
230 ± 14 ky
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

126Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
126.910391726 ± 0.000009904 Da
เลขมวล127
g-factor
-0.24127272727273 ± 0.0012727272727273
ครึ่งชีวิต
2.1 ± 0.04 h
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
0.32 ± 0.14
ถูกค้นพบเมื่อ1951
parity-

127Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
127.910507828 ± 0.000018982 Da
เลขมวล128
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
59.07 ± 0.14 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

128Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
128.91348244 ± 0.00001854 Da
เลขมวล129
g-factor
0.502 ± 0.002
ครึ่งชีวิต
2.23 ± 0.04 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.05 ± 0.12
ถูกค้นพบเมื่อ1962
parity+

129Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
129.913974531 ± 0.00000201 Da
เลขมวล130
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
3.72 ± 0.07 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity+

130Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
130.917053067 ± 0.000003887 Da
เลขมวล131
g-factor
0.49733333333333 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
56 ± 0.5 s
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
-0.04 ± 0.09
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

131Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
131.917823898 ± 0.000002121 Da
เลขมวล132
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
39.7 ± 0.8 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1963
parity+

132Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
132.923913753 ± 0.000002043 Da
เลขมวล133
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.37 ± 0.07 s
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1973
parity-

133Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
133.92868043 ± 0.0000034 Da
เลขมวล134
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
0.93 ± 0.08 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1974
parity+

134Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
134.934908603 ± 0.0000033 Da
เลขมวล135
g-factor
ครึ่งชีวิต
515 ± 5 ms
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

135Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)%

136Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
135.939699 ± 0.000215 Da
เลขมวล136
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
355 ± 18 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity+

136Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)%

137Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
136.946162 ± 0.000322 Da
เลขมวล137
g-factor
ครึ่งชีวิต
249 ± 15 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1994
parity-

137Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)%

138Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
137.951143 ± 0.000429 Da
เลขมวล138
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
148 ± 9 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

138Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)%

139Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
138.957799 ± 0.000429 Da
เลขมวล139
g-factor
ครึ่งชีวิต
120 ± 38 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2015
parity-

139Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

140Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
139.962973 ± 0.000322 Da
เลขมวล140
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2018
parity+

140Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Cín.PNG

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Known to the ancients.
สถานที่ค้นพบ
ถูกค้นพบเมื่อ
ศัพทมูลวิทยาNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
pronunciationTIN (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
2.3 mg/kg
Abundance in Oceans
0.000004 mg/L
Abundance in Human Body
0.00002 %
Abundance in Meteor
0.00012 %
Abundance in Sun
0.0000009 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715