Thiếc

Thiếc (Sn)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 50
Số nguyên tử50
Nguyên tử khối118.71
số khối120
Nhóm14
Chu kỳ5
Phân lớpp
Prô ton50 p+
Nơ tron70 n0
Electrons50 e-
Animated Mô hình Bohr of Sn (Thiếc)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
145 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
140 pm
Metallic Radius
142 pm
ionic radius
55 pm
Crystal Radius
69 pm
Bán kính van der Waals
217 pm
mật độ
7,287 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
1,112067 eV/particle
ionization energy
7,343917 eV/particle
ionization energy of Sn (Thiếc)
Nhiệt bay hơi
296 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
7,07 kJ/mol
standard enthalpy of formation
301,2 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 18, 4
Mô hình Bohr: Sn (Thiếc)
Electron hóa trị4
Cấu trúc Lewis: Sn (Thiếc)
Cấu hình electron[Kr] 4d10 5s2 5p2
Enhanced Mô hình Bohr of Sn (Thiếc)
Orbital Diagram of Sn (Thiếc)
trạng thái oxy hóa-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4
độ âm điện
1.96
Electrophilicity
1,434238336293717 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
2.859,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
286,35 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearancesilvery-white (beta, β) or gray (alpha, α)
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
66,8 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,000022 1/K
molar heat capacity
26,99 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,227 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
9,1 MS/m
điện trở suất
0,00000011 m Ω
Siêu dẫn
3,72 K
từ học
typediamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
-0,0000000031 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
-0,000000000368 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
-0,0000227
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểBốn phương tâm khối (TET)
lattice constant
5,82 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
1,5 MPa
Mô đun khối
58 GPa
Modul ngang
18 GPa
mô đun Young
50 GPa
Hệ số Poisson
0,36
tốc độ âm thanh
2.500 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại yếu, Poor metals
CAS GroupIVB
IUPAC GroupIVA
Glawe Number83
Mendeleev Number90
Pettifor Number83
Geochemical Class
Goldschmidt classificationchalcophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
53 ± 6 a₀
C6 Dispersion Coefficient
659 a₀
AllotropesWhite Tin, Gray Tin
Neutron cross section
0,62
Neutron Mass Absorption
0,0002
Số lượng tử3P0
space group141 (I41/amd)

Đồng vị của Thiếc

Các đồng vị bền10
Các đồng vị không bền32
Radioactive Isotopes32

99Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,948495 ± 0,000625 Da
số khối99
g-factor
chu kỳ bán rã
24 ± 4 ms
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2011
parity+

99Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5%

100Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,938648944 ± 0,000257661 Da
số khối100
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,18 ± 0,08 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

100Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)17%

101Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,935259252 ± 0,000322068 Da
số khối101
g-factor
chu kỳ bán rã
2,22 ± 0,05 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity+

101Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)21%

102Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,930289525 ± 0,000107466 Da
số khối102
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,8 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

102Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

103Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,927973 ± 0,000108 Da
số khối103
g-factor
chu kỳ bán rã
7 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

103Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)1.2%

104Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,923105195 ± 0,000006167 Da
số khối104
g-factor
0
chu kỳ bán rã
20,8 ± 0,5 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

104Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

105Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,921268421 ± 0,000004263 Da
số khối105
g-factor
chu kỳ bán rã
32,7 ± 0,5 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1981
parity+

105Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.011%

106Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,916957394 ± 0,000005465 Da
số khối106
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,92 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1975
parity+

106Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

107Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,915713649 ± 0,0000057 Da
số khối107
g-factor
chu kỳ bán rã
2,9 ± 0,05 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1976
parity+

107Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

108Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
107,91189429 ± 0,000005778 Da
số khối108
g-factor
0
chu kỳ bán rã
10,3 ± 0,08 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1968
parity+

108Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

109Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
108,911292857 ± 0,000008533 Da
số khối109
g-factor
-0,4312 ± 0,0024
chu kỳ bán rã
18,1 ± 0,2 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,33 ± 0,11
ngày khám phá1966
parity+

109Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

110Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
109,907844835 ± 0,00001479 Da
số khối110
g-factor
0
chu kỳ bán rã
4,154 ± 0,004 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1965
parity+

110Sn Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

111Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
110,907741143 ± 0,000005728 Da
số khối111
g-factor
0,17342857142857 ± 0,0011428571428571
chu kỳ bán rã
35,3 ± 0,6 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,1
ngày khám phá1949
parity+

111Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

112Sn

natural abundance
0,97 ± 0,01
relative atomic mass
111,904824894 ± 0,000000315 Da
số khối112
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1927
parity+

112Sn Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

113Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
112,905175857 ± 0,00000169 Da
số khối113
g-factor
-1,7554 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
115,08 ± 0,04 d
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1939
parity+

113Sn Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

114Sn

natural abundance
0,66 ± 0,01
relative atomic mass
113,90278013 ± 0,000000031 Da
số khối114
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1927
parity+

115Sn

natural abundance
0,34 ± 0,01
relative atomic mass
114,903344695 ± 0,000000016 Da
số khối115
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1927
parity+

116Sn

natural abundance
14,54 ± 0,09
relative atomic mass
115,901742825 ± 0,000000103 Da
số khối116
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

117Sn

natural abundance
7,68 ± 0,07
relative atomic mass
116,902954036 ± 0,000000518 Da
số khối117
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

118Sn

natural abundance
24,22 ± 0,09
relative atomic mass
117,90160663 ± 0,000000536 Da
số khối118
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1924
parity+

119Sn

natural abundance
8,59 ± 0,04
relative atomic mass
118,903311266 ± 0,000000778 Da
số khối119
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1925
parity+

120Sn

natural abundance
32,58 ± 0,09
relative atomic mass
119,902202557 ± 0,000000987 Da
số khối120
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1926
parity+

121Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
120,904243488 ± 0,00000105 Da
số khối121
g-factor
0,4646 ± 0,00073333333333333
chu kỳ bán rã
27,03 ± 0,04 h
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,02 ± 0,02
ngày khám phá1948
parity+

121Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

122Sn

natural abundance
4,63 ± 0,03
relative atomic mass
121,903445494 ± 0,000002627 Da
số khối122
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1928
parity+

122Sn Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

123Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
122,905727065 ± 0,000002661 Da
số khối123
g-factor
-0,24876363636364 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
129,2 ± 0,4 d
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,03 ± 0,04
ngày khám phá1948
parity-

123Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

124Sn

natural abundance
5,79 ± 0,05
relative atomic mass
123,905279619 ± 0,00000141 Da
số khối124
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1922
parity+

124Sn Decay Modes
decay modeintensity
(double β decay)%

125Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
124,90778937 ± 0,000001426 Da
số khối125
g-factor
-0,24472727272727 ± 0,00036363636363636
chu kỳ bán rã
9,634 ± 0,015 d
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,2 ± 0,2
ngày khám phá1939
parity-

125Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

126Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
125,907658958 ± 0,000011473 Da
số khối126
g-factor
0
chu kỳ bán rã
230 ± 14 ky
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1962
parity+

126Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

127Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
126,910391726 ± 0,000009904 Da
số khối127
g-factor
-0,24127272727273 ± 0,0012727272727273
chu kỳ bán rã
2,1 ± 0,04 h
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
0,32 ± 0,14
ngày khám phá1951
parity-

127Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

128Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
127,910507828 ± 0,000018982 Da
số khối128
g-factor
0
chu kỳ bán rã
59,07 ± 0,14 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity+

128Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

129Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
128,91348244 ± 0,00001854 Da
số khối129
g-factor
0,502 ± 0,002
chu kỳ bán rã
2,23 ± 0,04 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,05 ± 0,12
ngày khám phá1962
parity+

129Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

130Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
129,913974531 ± 0,00000201 Da
số khối130
g-factor
0
chu kỳ bán rã
3,72 ± 0,07 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1972
parity+

130Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

131Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
130,917053067 ± 0,000003887 Da
số khối131
g-factor
0,49733333333333 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
56 ± 0,5 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
-0,04 ± 0,09
ngày khám phá1963
parity+

131Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

132Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
131,917823898 ± 0,000002121 Da
số khối132
g-factor
0
chu kỳ bán rã
39,7 ± 0,8 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1963
parity+

132Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

133Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
132,923913753 ± 0,000002043 Da
số khối133
g-factor
chu kỳ bán rã
1,37 ± 0,07 s
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1973
parity-

133Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.0294%

134Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
133,92868043 ± 0,0000034 Da
số khối134
g-factor
0
chu kỳ bán rã
0,93 ± 0,08 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1974
parity+

134Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)17%

135Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
134,934908603 ± 0,0000033 Da
số khối135
g-factor
chu kỳ bán rã
515 ± 5 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

135Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)21%
2n (2-neutron emission)%

136Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
135,939699 ± 0,000215 Da
số khối136
g-factor
0
chu kỳ bán rã
355 ± 18 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1994
parity+

136Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)28%
2n (2-neutron emission)%

137Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
136,946162 ± 0,000322 Da
số khối137
g-factor
chu kỳ bán rã
249 ± 15 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1994
parity-

137Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)48%
2n (2-neutron emission)%

138Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
137,951143 ± 0,000429 Da
số khối138
g-factor
0
chu kỳ bán rã
148 ± 9 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

138Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)36%
2n (2-neutron emission)%

139Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
138,957799 ± 0,000429 Da
số khối139
g-factor
chu kỳ bán rã
120 ± 38 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2015
parity-

139Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

140Sn

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
139,962973 ± 0,000322 Da
số khối140
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2018
parity+

140Sn Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Cín.PNG

lịch sử

được phát hiện bởiKnown to the ancients.
nơi khám phá
ngày khám phá
từ nguyên họcNamed after Etruscan god, Tinia; symbol from Latin: stannum (tin).
cách phát âmTIN (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
2,3 mg/kg
Abundance in Oceans
0,000004 mg/L
Abundance in Human Body
0,00002 %
Abundance in Meteor
0,00012 %
Abundance in Sun
0,0000009 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,0000004 %

Nuclear Screening Constants

1s1.008
2p4.1146
2s13.1406
3d14.2583
3p17.6468
3s17.5802
4d32.03
4p28.7348
4s27.342
5p40.898
5s39.3715