Stroncium

Stroncium (Sr)

chemický prvek s atomovým číslem 38
Atomové číslo38
Atomová hmotnost87.62
Nukleonové číslo88
Skupina2
Perioda5
Bloks
proton38 p+
neutron50 n0
elektron38 e-
Animated Bohrův model atomu of Sr (Stroncium)

Fyzikální Vlastnost

Atomový Poloměr
200 pm
molární objem
Kovalentní Poloměr
185 pm
Metallic Radius
191 pm
iontový poloměr
118 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waalsův poloměr
249 pm
hustota
2,64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Stroncium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtomový PoloměrKovalentní PoloměrMetallic RadiusVan der Waalsův poloměr

Chemická Vlastnost

energie
proton affinity
Elektronová afinita
Ionizační energie
5,6948672 eV/particle
Ionizační energie of Sr (Stroncium)
měrné skupenské teplo varu
144 kJ/mol
měrné skupenské teplo tání
9,2 kJ/mol
standardní slučovací entalpie
164 kJ/mol
elektron
Elektronový obal2, 8, 18, 8, 2
Bohrův model atomu: Sr (Stroncium)
Valenční elektron2
Lewis structure: Sr (Stroncium)
elektronová konfigurace[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced Bohrův model atomu of Sr (Stroncium)
Orbital Diagram of Sr (Stroncium)
Oxidační číslo1, 2
elektronegativita
0.95
Electrophilicity Index
0,730062406922635 eV/particle
fundamental state of matter
skupenstvíPevná
plynné skupenství hmoty
Teplota varu
1 650,15 K
Teplota tání
1 050,15 K
critical pressure
critical temperature
trojný bod
vzhled
barva
Stříbrná
vzhled
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivost
teplotní roztažnost
0,0000225 1/K
Molární tepelná kapacita
26,79 J/(mol K)
Měrná tepelná kapacita
0,306 J/(g⋅K)
Poissonova konstanta
electrical properties
typeConductor
konduktivita
7,7 MS/m
rezistivita
0,00000013 m Ω
supravodivost
magnetismus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
Curieova teplota
Néelova teplota
struktura
Krystalografická soustavaKrychlová plošně centrovaná (FCC)
lattice constant
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
tvrdost
1,5 MPa
stlačitelnost
modul pružnosti ve smyku
6,1 GPa
modul pružnosti v tahu
Poissonova konstanta
0,28
rychlost zvuku
klasifikace
KategorieKovy alkalických zemin, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidtova geochemická klasifikace prvkůlitophile

ostatní

Gas Basicity
Polarizovatelnost
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 175 a₀
allotrope
Účinný průřez
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
kvantové číslo1S0
space group225 (Fm_3m)

Izotopy stroncia

Stabilní izotopy3
Nestabilní izotopy32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

Nukleonové číslo73
neutronové číslo35
relativní atomová hmotnost
72,9657 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,3 ± 1,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1993
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

Nukleonové číslo74
neutronové číslo36
relativní atomová hmotnost
73,95617 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
27,6 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1995
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

Nukleonové číslo75
neutronové číslo37
relativní atomová hmotnost
74,949952767 ± 0,000236183 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
85,2 ± 2,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1991
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

Nukleonové číslo76
neutronové číslo38
relativní atomová hmotnost
75,94176276 ± 0,000037 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,89 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1990
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

Nukleonové číslo77
neutronové číslo39
relativní atomová hmotnost
76,937945454 ± 0,0000085 Da
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
datum objevu1976
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

Nukleonové číslo78
neutronové číslo40
relativní atomová hmotnost
77,932179979 ± 0,000008 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
156,1 ± 2,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1982
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

Nukleonové číslo79
neutronové číslo41
relativní atomová hmotnost
78,929704692 ± 0,000007967 Da
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,25 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
datum objevu1972
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

Nukleonové číslo80
neutronové číslo42
relativní atomová hmotnost
79,924517538 ± 0,000003718 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
106,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

Nukleonové číslo81
neutronové číslo43
relativní atomová hmotnost
80,923211393 ± 0,000003358 Da
g-factor
1,086 ± 0,008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
22,3 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

Nukleonové číslo82
neutronové číslo44
relativní atomová hmotnost
81,918399845 ± 0,000006432 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
25,35 ± 0,03 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

83Sr

Nukleonové číslo83
neutronové číslo45
relativní atomová hmotnost
82,917554372 ± 0,000007336 Da
g-factor
-0,237 ± 0,0002
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
32,41 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
datum objevu1952
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

Nukleonové číslo84
neutronové číslo46
relativní atomová hmotnost
83,913419118 ± 0,000001334 Da
g-factor
0
natural abundance
0,56 ± 0,02
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1936
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
+ (double β+ decay)

85Sr

Nukleonové číslo85
neutronové číslo47
relativní atomová hmotnost
84,912932041 ± 0,00000302 Da
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
64,846 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
datum objevu1940
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
ϵ (electron capture)100%

86Sr

Nukleonové číslo86
neutronové číslo48
relativní atomová hmotnost
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
g-factor
0
natural abundance
9,86 ± 0,2
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

87Sr

Nukleonové číslo87
neutronové číslo49
relativní atomová hmotnost
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
natural abundance
7 ± 0,2
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
datum objevu1931
Narušení P-symetrie+

88Sr

Nukleonové číslo88
neutronové číslo50
relativní atomová hmotnost
87,905612253 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
82,58 ± 0,35
radioaktivitastabilní izotop
poločas přeměnyNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1923
Narušení P-symetrie+

89Sr

Nukleonové číslo89
neutronové číslo51
relativní atomová hmotnost
88,907450808 ± 0,000000098 Da
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,563 ± 0,025 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
datum objevu1937
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

90Sr

Nukleonové číslo90
neutronové číslo52
relativní atomová hmotnost
89,90772787 ± 0,000001555 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
28,91 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1948
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

91Sr

Nukleonové číslo91
neutronové číslo53
relativní atomová hmotnost
90,910195942 ± 0,000005853 Da
g-factor
-0,354 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
9,65 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
datum objevu1943
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

92Sr

Nukleonové číslo92
neutronové číslo54
relativní atomová hmotnost
91,911038222 ± 0,000003675 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
2,611 ± 0,017 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1956
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

93Sr

Nukleonové číslo93
neutronové číslo55
relativní atomová hmotnost
92,914024314 ± 0,000008109 Da
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
7,43 ± 0,03 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

94Sr

Nukleonové číslo94
neutronové číslo56
relativní atomová hmotnost
93,915355641 ± 0,000001785 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
75,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1959
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

95Sr

Nukleonové číslo95
neutronové číslo57
relativní atomová hmotnost
94,919358282 ± 0,000006237 Da
g-factor
-1,074 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
23,9 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1961
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%

96Sr

Nukleonové číslo96
neutronové číslo58
relativní atomová hmotnost
95,921719045 ± 0,000009089 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
1,059 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

Nukleonové číslo97
neutronové číslo59
relativní atomová hmotnost
96,926375621 ± 0,000003633 Da
g-factor
-0,996 ± 0,004
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
432 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

Nukleonové číslo98
neutronové číslo60
relativní atomová hmotnost
97,928692636 ± 0,000003463 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
653 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1971
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

Nukleonové číslo99
neutronové číslo61
relativní atomová hmotnost
98,932883604 ± 0,000005085 Da
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
269,2 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
datum objevu1975
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

Nukleonové číslo100
neutronové číslo62
relativní atomová hmotnost
99,93578327 ± 0,000007426 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
202,1 ± 1,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1978
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

Nukleonové číslo101
neutronové číslo63
relativní atomová hmotnost
100,940606264 ± 0,000009103 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
113,7 ± 1,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1983
Narušení P-symetrie-

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

Nukleonové číslo102
neutronové číslo64
relativní atomová hmotnost
101,944004679 ± 0,000072 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
69 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1986
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

Nukleonové číslo103
neutronové číslo65
relativní atomová hmotnost
102,949243 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
53 ± 10 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

Nukleonové číslo104
neutronové číslo66
relativní atomová hmotnost
103,953022 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
50,6 ± 4,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

Nukleonové číslo105
neutronové číslo67
relativní atomová hmotnost
104,959001 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
39 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
datum objevu1997
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

Nukleonové číslo106
neutronové číslo68
relativní atomová hmotnost
105,963177 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
21 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

Nukleonové číslo107
neutronové číslo69
relativní atomová hmotnost
106,969672 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
radioaktivita☢️ radioaktivní prvek
poločas přeměny
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
datum objevu2010
Narušení P-symetrie+

způsob rozpaduintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

dějiny

objevitel nebo vynálezceA. Crawford
místo objevu/vynálezuScotland
datum objevu1790
etymologieFrom the Scottish town, Strontian.
výslovnostSTRON-she-em (angličtina)

zdroj

Hojnost
Hojnost v zemské kůře
370 mg/kg
natural abundance (oceán)
7,9 mg/L
natural abundance (lidské tělo)
0,00046 %
natural abundance (meteoroid)
0,00087 %
natural abundance (Slunce)
0,000005 %
Hojnost ve vesmíru
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295