Στροντιο

Στροντιο (Sr)

χημικό στοιχείο με σύμβολο Sr και ατομικό αριθμό 38
Ατομικός Αριθμός38
Ατομικό βάρος87.62
Μαζικός αριθμός88
Ομάδα2
Περίοδος5
Τομέαςs
πρωτόνιο38 p+
νετρόνιο50 n0
ηλεκτρόνιο38 e-
Animated Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sr (Στροντιο)

Φυσική Ιδιότητα

Ατομική Ακτίνα
200 pm
molar volume
covalent radius
185 pm
Metallic Radius
191 pm
ionic radius
118 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waals radius
249 pm
πυκνότητα
2,64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Στροντιο0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmΑτομική ΑκτίναCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waals radius

Χημική Ιδιότητα

ενέργεια
proton affinity
electron affinity
ενέργεια ιονισμού
5,6948672 eV/particle
ενέργεια ιονισμού of Sr (Στροντιο)
ενθαλπία εξάτμισης
144 kJ/mol
enthalpy of fusion
9,2 kJ/mol
Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού
164 kJ/mol
ηλεκτρόνιο
Ηλεκτρονική στιβάδα2, 8, 18, 8, 2
Ατομικό πρότυπο του Μπορ: Sr (Στροντιο)
Ελεύθερο ηλεκτρόνιο2
Ηλεκτρονική δομή κατά Λιούις: Sr (Στροντιο)
διαμόρφωση ηλεκτρονίων[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced Ατομικό πρότυπο του Μπορ of Sr (Στροντιο)
Orbital Diagram of Sr (Στροντιο)
Αριθμός οξείδωσης1, 2
Ηλεκτραρνητικότητα
0.95
Electrophilicity Index
0,730062406922635 eV/particle
fundamental state of matter
φάση της ύληςΣτερεά
gaseous state of matter
Σημείο βρασμού
1.650,15 K
Σημείο τήξης
1.050,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Εμφάνιση
χρώμα
Silver
Εμφάνιση
δείκτης διάθλασης
thermodynamic material property
Θερμική αγωγιμότητα
Θερμική διαστολή
0,0000225 1/K
molar heat capacity
26,79 J/(mol K)
Ειδική θερμοχωρητικότητα
0,306 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
ηλεκτρική αγωγιμότητα
7,7 MS/m
Αντιστασιμότητα
0,00000013 m Ω
Υπεραγωγιμότητα
Μαγνητισμός
typeparamagnetic
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Μαγνητική επιδεκτικότητα (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
Θερμοκρασία Κιρί
Θερμοκρασία Νεέλ
δομή
Κρυσταλλικό σύστημαFace Centered Cubic (FCC)
lattice constant
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Σκληρότητα υλικών
1,5 MPa
Συμπιεστότητα
shear modulus
6,1 GPa
Young's modulus
Poisson's ratio
0,28
ταχύτητα του ήχου
classification
ΚατηγορίαΑλκαλικές γαίες, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3.175 a₀
allotrope
Neutron cross section
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
Κβαντικός αριθμός1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

Stable Isotopes3
Unstable Isotopes32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

Μαζικός αριθμός73
αριθμός νετρονίων35
σχετική ατομική μάζα
72,9657 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,3 ± 1,4 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1993
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

Μαζικός αριθμός74
αριθμός νετρονίων36
σχετική ατομική μάζα
73,95617 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
27,6 ± 2,6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1995
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

Μαζικός αριθμός75
αριθμός νετρονίων37
σχετική ατομική μάζα
74,949952767 ± 0,000236183 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
85,2 ± 2,3 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1991
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

Μαζικός αριθμός76
αριθμός νετρονίων38
σχετική ατομική μάζα
75,94176276 ± 0,000037 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,89 ± 0,07 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1990
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

Μαζικός αριθμός77
αριθμός νετρονίων39
σχετική ατομική μάζα
76,937945454 ± 0,0000085 Da
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9 ± 0,2 s
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
ημερομηνία ανακάλυψης1976
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

Μαζικός αριθμός78
αριθμός νετρονίων40
σχετική ατομική μάζα
77,932179979 ± 0,000008 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
156,1 ± 2,7 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1982
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

Μαζικός αριθμός79
αριθμός νετρονίων41
σχετική ατομική μάζα
78,929704692 ± 0,000007967 Da
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,25 ± 0,1 m
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
ημερομηνία ανακάλυψης1972
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

Μαζικός αριθμός80
αριθμός νετρονίων42
σχετική ατομική μάζα
79,924517538 ± 0,000003718 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
106,3 ± 1,5 m
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

Μαζικός αριθμός81
αριθμός νετρονίων43
σχετική ατομική μάζα
80,923211393 ± 0,000003358 Da
g-factor
1,086 ± 0,008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
22,3 ± 0,4 m
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity-

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

Μαζικός αριθμός82
αριθμός νετρονίων44
σχετική ατομική μάζα
81,918399845 ± 0,000006432 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
25,35 ± 0,03 d
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

83Sr

Μαζικός αριθμός83
αριθμός νετρονίων45
σχετική ατομική μάζα
82,917554372 ± 0,000007336 Da
g-factor
-0,237 ± 0,0002
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
32,41 ± 0,03 h
Σπιν7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
ημερομηνία ανακάλυψης1952
parity+

decay modeΈνταση
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

Μαζικός αριθμός84
αριθμός νετρονίων46
σχετική ατομική μάζα
83,913419118 ± 0,000001334 Da
g-factor
0
natural abundance
0,56 ± 0,02
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1936
parity+

decay modeΈνταση
+ (double β+ decay)

85Sr

Μαζικός αριθμός85
αριθμός νετρονίων47
σχετική ατομική μάζα
84,912932041 ± 0,00000302 Da
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
64,846 ± 0,006 d
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
ημερομηνία ανακάλυψης1940
parity+

decay modeΈνταση
ϵ (electron capture)100%

86Sr

Μαζικός αριθμός86
αριθμός νετρονίων48
σχετική ατομική μάζα
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
g-factor
0
natural abundance
9,86 ± 0,2
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1931
parity+

87Sr

Μαζικός αριθμός87
αριθμός νετρονίων49
σχετική ατομική μάζα
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
natural abundance
7 ± 0,2
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
ημερομηνία ανακάλυψης1931
parity+

88Sr

Μαζικός αριθμός88
αριθμός νετρονίων50
σχετική ατομική μάζα
87,905612253 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
82,58 ± 0,35
ραδιενέργειαΕυσταθή νουκλίδια
Χρόνος ημιζωήςNot Radioactive ☢️
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1923
parity+

89Sr

Μαζικός αριθμός89
αριθμός νετρονίων51
σχετική ατομική μάζα
88,907450808 ± 0,000000098 Da
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50,563 ± 0,025 d
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
ημερομηνία ανακάλυψης1937
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

90Sr

Μαζικός αριθμός90
αριθμός νετρονίων52
σχετική ατομική μάζα
89,90772787 ± 0,000001555 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
28,91 ± 0,03 y
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1948
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

91Sr

Μαζικός αριθμός91
αριθμός νετρονίων53
σχετική ατομική μάζα
90,910195942 ± 0,000005853 Da
g-factor
-0,354 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
9,65 ± 0,06 h
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1943
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

92Sr

Μαζικός αριθμός92
αριθμός νετρονίων54
σχετική ατομική μάζα
91,911038222 ± 0,000003675 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
2,611 ± 0,017 h
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1956
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

93Sr

Μαζικός αριθμός93
αριθμός νετρονίων55
σχετική ατομική μάζα
92,914024314 ± 0,000008109 Da
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
7,43 ± 0,03 m
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

94Sr

Μαζικός αριθμός94
αριθμός νετρονίων56
σχετική ατομική μάζα
93,915355641 ± 0,000001785 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
75,3 ± 0,2 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1959
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

95Sr

Μαζικός αριθμός95
αριθμός νετρονίων57
σχετική ατομική μάζα
94,919358282 ± 0,000006237 Da
g-factor
-1,074 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
23,9 ± 0,14 s
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1961
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%

96Sr

Μαζικός αριθμός96
αριθμός νετρονίων58
σχετική ατομική μάζα
95,921719045 ± 0,000009089 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
1,059 ± 0,008 s
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

Μαζικός αριθμός97
αριθμός νετρονίων59
σχετική ατομική μάζα
96,926375621 ± 0,000003633 Da
g-factor
-0,996 ± 0,004
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
432 ± 4 ms
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

Μαζικός αριθμός98
αριθμός νετρονίων60
σχετική ατομική μάζα
97,928692636 ± 0,000003463 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
653 ± 2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1971
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

Μαζικός αριθμός99
αριθμός νετρονίων61
σχετική ατομική μάζα
98,932883604 ± 0,000005085 Da
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
269,2 ± 1 ms
Σπιν3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
ημερομηνία ανακάλυψης1975
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

Μαζικός αριθμός100
αριθμός νετρονίων62
σχετική ατομική μάζα
99,93578327 ± 0,000007426 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
202,1 ± 1,7 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1978
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

Μαζικός αριθμός101
αριθμός νετρονίων63
σχετική ατομική μάζα
100,940606264 ± 0,000009103 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
113,7 ± 1,7 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1983
parity-

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

Μαζικός αριθμός102
αριθμός νετρονίων64
σχετική ατομική μάζα
101,944004679 ± 0,000072 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
69 ± 6 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1986
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

Μαζικός αριθμός103
αριθμός νετρονίων65
σχετική ατομική μάζα
102,949243 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
53 ± 10 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

Μαζικός αριθμός104
αριθμός νετρονίων66
σχετική ατομική μάζα
103,953022 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
50,6 ± 4,2 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

Μαζικός αριθμός105
αριθμός νετρονίων67
σχετική ατομική μάζα
104,959001 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
39 ± 5 ms
Σπιν5/2
nuclear quadrupole moment
ημερομηνία ανακάλυψης1997
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

Μαζικός αριθμός106
αριθμός νετρονίων68
σχετική ατομική μάζα
105,963177 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
21 ± 8 ms
Σπιν0
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

Μαζικός αριθμός107
αριθμός νετρονίων69
σχετική ατομική μάζα
106,969672 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
ραδιενέργεια☢️ radioactive element
Χρόνος ημιζωής
Σπιν1/2
nuclear quadrupole moment
0
ημερομηνία ανακάλυψης2010
parity+

decay modeΈνταση
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

ιστορία

ανακαλύφθηκε ή εφευρέθηκε απόA. Crawford
μέρος ανακάλυψηςScotland
ημερομηνία ανακάλυψης1790
ΕτυμολογίαFrom the Scottish town, Strontian.
pronunciationSTRON-she-em (Αγγλικά)

πηγή

Abundance
Abundance in Earth's crust
370 mg/kg
natural abundance (ωκεανός)
7,9 mg/L
natural abundance (ανθρώπινο σώμα)
0,00046 %
natural abundance (Μετεωροειδής)
0,00087 %
natural abundance (Ήλιος)
0,000005 %
Abundance in Universe
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295