סטרונציום

סטרונציום (Sr)

יסוד כימי בעל המספר האטומי 38
מספר אטומי38
מסה אטומי87.62
מספר מסה88
קבוצה2
מחזור5
חסוםs
פרוטונים38 p+
ניוטרונים50 n0
Electrons38 e-
Animated מודל האטום של בוהר of Sr (סטרונציום)

מאפיינים

רדיוס אטומי
200 pm
נפח מולרי
רדיוס קוולנטי
185 pm
Metallic Radius
191 pm
רדיוס יוני
118 pm
Crystal Radius
132 pm
רדיוס ואן דר ואלס
249 pm
צפיפות
2.64 g/cm³
אנרגיה
proton affinity
זיקה אלקטרונית
אנרגיה ליינון
5.6948672 eV/particle
אנרגיה ליינון of Sr (סטרונציום)
אנתלפיית אידוי
144 kJ/mol
enthalpy of fusion
9.2 kJ/mol
אנתלפיית התהוות סטנדרטית
164 kJ/mol
Electrons
קליפת אלקטרונים2, 8, 18, 8, 2
מודל האטום של בוהר: Sr (סטרונציום)
אלקטרון ערכיות2
מבנה לואיס: Sr (סטרונציום)
קונפיגורציה אלקטרונית[Kr] 5s2
Enhanced מודל האטום של בוהר of Sr (סטרונציום)
Orbital Diagram of Sr (סטרונציום)
דרגת חמצון1, 2
אלקטרושליליות
0.95
Electrophilicity
0.730062406922635 eV/particle
Phases
פאזת החומרמוצק
Gas Phase
נקודת רתיחה
1,650.15 K
נקודת התכה
1,050.15 K
critical pressure
critical temperature
נקודה משולשת
Visual
צבע
כסף
appearance
מקדם שבירה
תכונה של חומר
מוליכות חום
התפשטות תרמית
0.0000225 1/K
קיבול חום מולרי
26.79 J/(mol K)
קיבול חום סגולי
יחס קיבולי החום
electrical properties
typeConductor
מוליכות חשמלית סגולית
7.7 MS/m
התנגדות חשמלית סגולית
0.00000013 m Ω
מוליכות-על
מגנטיות
typeparamagnetic
סוספטיביליות מגנטית (Mass)
0.00000000132 m³/Kg
סוספטיביליות מגנטית (Molar)
0.000000000116 m³/mol
סוספטיביליות מגנטית (Volume)
0.00000347
סדר מגנטי
טמפרטורת קירי
Néel temperature
Structure
מבנה גבישיממורכז פאה קובי (FCC)
פרמטר סריג
6.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
תכונה מכנית של חומר
קשיות
1.5 MPa
מודול הנפח
מודול הגזירה
6.1 GPa
מודול יאנג
מקדם פואסון
0.28
מהירות הקול
מיון
קטגוריהמתכת אלקלית עפרורית, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
סיווג גולדשמידטlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
197.2 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3,175 a₀
Allotropes
חתך פעולה
1.2
Neutron Mass Absorption
0.0005
מספר קוונטי1S0
חבורת סימטריות מרחבית225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

איזוטופים יציבים4
איזוטופים לא יציבים31
Radioactive Isotopes31

73Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
72.9657 ± 0.00043 Da
מספר מסה73
g-factor
מחצית חיים
25.3 ± 1.4 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1993
זוגיות-

73Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
73.95617 ± 0.000107 Da
מספר מסה74
g-factor
0
מחצית חיים
27.6 ± 2.6 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1995
זוגיות+

74Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

75Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
74.949952767 ± 0.000236183 Da
מספר מסה75
g-factor
מחצית חיים
85.2 ± 2.3 ms
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1991
זוגיות-

75Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
75.94176276 ± 0.000037 Da
מספר מסה76
g-factor
0
מחצית חיים
7.89 ± 0.07 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1990
זוגיות+

76Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
76.937945454 ± 0.0000085 Da
מספר מסה77
g-factor
‎-0.1392 ± 0.0016
מחצית חיים
9 ± 0.2 s
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
1.27 ± 0.05
תאריך גילוי או המצאה1976
זוגיות+

77Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
77.932179979 ± 0.000008 Da
מספר מסה78
g-factor
0
מחצית חיים
156.1 ± 2.7 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1982
זוגיות+

78Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
78.929704692 ± 0.000007967 Da
מספר מסה79
g-factor
‎-0.316 ± 0.0026666666666667
מחצית חיים
2.25 ± 0.1 m
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
0.661 ± 0.006
תאריך גילוי או המצאה1972
זוגיות-

79Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
79.924517538 ± 0.000003718 Da
מספר מסה80
g-factor
0
מחצית חיים
106.3 ± 1.5 m
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1961
זוגיות+

80Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
80.923211393 ± 0.000003358 Da
מספר מסה81
g-factor
1.086 ± 0.008
מחצית חיים
22.3 ± 0.4 m
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות-

81Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
81.918399845 ± 0.000006432 Da
מספר מסה82
g-factor
0
מחצית חיים
25.35 ± 0.03 d
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות+

82Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%

83Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
82.917554372 ± 0.000007336 Da
מספר מסה83
g-factor
‎-0.237 ± 0.0002
מחצית חיים
32.41 ± 0.03 h
ספין7/2
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.011
תאריך גילוי או המצאה1952
זוגיות+

83Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

natural abundance
0.56 ± 0.02
משקל אטומי
83.913419118 ± 0.000001334 Da
מספר מסה84
g-factor
0
מחצית חיים
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1936
זוגיות+

84Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
+ (double β+ decay)%

85Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
84.912932041 ± 0.00000302 Da
מספר מסה85
g-factor
‎-0.22224444444444 ± 0.00015555555555556
מחצית חיים
64.846 ± 0.006 d
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
0.263 ± 0.014
תאריך גילוי או המצאה1940
זוגיות+

85Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
ϵ (electron capture)100%

86Sr

natural abundance
9.86 ± 0.2
משקל אטומי
85.90926072473 ± 0.00000000563 Da
מספר מסה86
g-factor
0
מחצית חיים
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1931
זוגיות+

87Sr

natural abundance
7 ± 0.2
משקל אטומי
86.90887749454 ± 0.0000000055 Da
מספר מסה87
g-factor
‎-0.24292444444444 ± 0.000024444444444444
מחצית חיים
ספין9/2
nuclear quadrupole moment
0.305 ± 0.002
תאריך גילוי או המצאה1931
זוגיות+

88Sr

natural abundance
82.58 ± 0.35
משקל אטומי
87.905612253 ± 0.000000006 Da
מספר מסה88
g-factor
0
מחצית חיים
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1923
זוגיות+

89Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
88.907450808 ± 0.000000098 Da
מספר מסה89
g-factor
‎-0.4592 ± 0.0008
מחצית חיים
50.563 ± 0.025 d
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
‎-0.253 ± 0.008
תאריך גילוי או המצאה1937
זוגיות+

89Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

90Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
89.90772787 ± 0.000001555 Da
מספר מסה90
g-factor
0
מחצית חיים
28.91 ± 0.03 y
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1948
זוגיות+

90Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

91Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
90.910195942 ± 0.000005853 Da
מספר מסה91
g-factor
‎-0.354 ± 0.0008
מחצית חיים
9.65 ± 0.06 h
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.042 ± 0.01
תאריך גילוי או המצאה1943
זוגיות+

91Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

92Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
91.911038222 ± 0.000003675 Da
מספר מסה92
g-factor
0
מחצית חיים
2.611 ± 0.017 h
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1956
זוגיות+

92Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

93Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
92.914024314 ± 0.000008109 Da
מספר מסה93
g-factor
‎-0.3172 ± 0.0008
מחצית חיים
7.43 ± 0.03 m
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.01
תאריך גילוי או המצאה1959
זוגיות+

93Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

94Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
93.915355641 ± 0.000001785 Da
מספר מסה94
g-factor
0
מחצית חיים
75.3 ± 0.2 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1959
זוגיות+

94Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

95Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
94.919358282 ± 0.000006237 Da
מספר מסה95
g-factor
‎-1.074 ± 0.004
מחצית חיים
23.9 ± 0.14 s
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1961
זוגיות+

95Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%

96Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
95.921719045 ± 0.000009089 Da
מספר מסה96
g-factor
0
מחצית חיים
1.059 ± 0.008 s
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות+

96Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

97Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
96.926375621 ± 0.000003633 Da
מספר מסה97
g-factor
‎-0.996 ± 0.004
מחצית חיים
432 ± 4 ms
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1978
זוגיות+

97Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
97.928692636 ± 0.000003463 Da
מספר מסה98
g-factor
0
מחצית חיים
653 ± 2 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1971
זוגיות+

98Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
98.932883604 ± 0.000005085 Da
מספר מסה99
g-factor
‎-0.174 ± 0.0033333333333333
מחצית חיים
269.2 ± 1 ms
ספין3/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.04
תאריך גילוי או המצאה1975
זוגיות+

99Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
99.93578327 ± 0.000007426 Da
מספר מסה100
g-factor
0
מחצית חיים
202.1 ± 1.7 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1978
זוגיות+

100Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
100.940606264 ± 0.000009103 Da
מספר מסה101
g-factor
מחצית חיים
113.7 ± 1.7 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1983
זוגיות-

101Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
101.944004679 ± 0.000072 Da
מספר מסה102
g-factor
0
מחצית חיים
69 ± 6 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1986
זוגיות+

102Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
102.949243 ± 0.000215 Da
מספר מסה103
g-factor
מחצית חיים
53 ± 10 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1997
זוגיות+

103Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

104Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
103.953022 ± 0.000322 Da
מספר מסה104
g-factor
0
מחצית חיים
50.6 ± 4.2 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה1997
זוגיות+

104Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

105Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
104.959001 ± 0.000537 Da
מספר מסה105
g-factor
מחצית חיים
39 ± 5 ms
ספין5/2
nuclear quadrupole moment
תאריך גילוי או המצאה1997
זוגיות+

105Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

106Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
105.963177 ± 0.000644 Da
מספר מסה106
g-factor
0
מחצית חיים
21 ± 8 ms
ספין0
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

106Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
משקל אטומי
106.969672 ± 0.000751 Da
מספר מסה107
g-factor
מחצית חיים
ספין1/2
nuclear quadrupole moment
0
תאריך גילוי או המצאה2010
זוגיות+

107Sr Decay Modes
decay modeעוצמה
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Strontium destilled crystals.jpg

היסטוריה

מגלה או ממציאA. Crawford
מקום גילויScotland
תאריך גילוי או המצאה1790
אטימולוגיהFrom the Scottish town, Strontian.
הגייהSTRON-she-em (אנגלית)

Sources

שכיחות
Abundance in Earth's crust
370 mg/kg
Abundance in Oceans
7.9 mg/L
Abundance in Human Body
0.00046 %
Abundance in Meteor
0.00087 %
Abundance in Sun
0.000005 %
Abundance in Universe
0.000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295