Stront

Stront (Sr)

38. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa38
Masa atomowa87.62
liczba masowa88
Grupa2
Okres5
Bloks
proton38 p+
neutron50 n0
elektron38 e-
Animated Model atomu Bohra of Sr (Stront)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
200 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
185 pm
Metallic Radius
191 pm
Promień jonowy
118 pm
Crystal Radius
132 pm
promień van der Waalsa
249 pm
gęstość
2,64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Stront0255075100125150175200225250pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,6948672 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sr (Stront)
ciepło parowania
144 kJ/mol
ciepło topnienia
9,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
164 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 8, 2
Model atomu Bohra: Sr (Stront)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Sr (Stront)
konfiguracja elektronowa[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sr (Stront)
Orbital Diagram of Sr (Stront)
stopień utlenienia1, 2
elektroujemność
0.95
Electrophilicity Index
0,730062406922635 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
1 650,15 K
Temperatura topnienia
1 050,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000225 1/K
molar heat capacity
26,79 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,306 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,7 MS/m
rezystywność
0,00000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
6,1 GPa
moduł Younga
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 175 a₀
allotrope
Przekrój czynny
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

Stabilne izotopy3
Niestabilne izotopy32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

liczba masowa73
liczba neutronów35
względna masa atomowa
72,9657 ± 0,00043 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,3 ± 1,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

liczba masowa74
liczba neutronów36
względna masa atomowa
73,95617 ± 0,000107 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
27,6 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

liczba masowa75
liczba neutronów37
względna masa atomowa
74,949952767 ± 0,000236183 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
85,2 ± 2,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

liczba masowa76
liczba neutronów38
względna masa atomowa
75,94176276 ± 0,000037 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,89 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

liczba masowa77
liczba neutronów39
względna masa atomowa
76,937945454 ± 0,0000085 Da
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
data odkrycia1976
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

liczba masowa78
liczba neutronów40
względna masa atomowa
77,932179979 ± 0,000008 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
156,1 ± 2,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

liczba masowa79
liczba neutronów41
względna masa atomowa
78,929704692 ± 0,000007967 Da
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
data odkrycia1972
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

liczba masowa80
liczba neutronów42
względna masa atomowa
79,924517538 ± 0,000003718 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
106,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

liczba masowa81
liczba neutronów43
względna masa atomowa
80,923211393 ± 0,000003358 Da
g-factor
1,086 ± 0,008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
22,3 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

liczba masowa82
liczba neutronów44
względna masa atomowa
81,918399845 ± 0,000006432 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
25,35 ± 0,03 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

83Sr

liczba masowa83
liczba neutronów45
względna masa atomowa
82,917554372 ± 0,000007336 Da
g-factor
-0,237 ± 0,0002
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
32,41 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
data odkrycia1952
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

liczba masowa84
liczba neutronów46
względna masa atomowa
83,913419118 ± 0,000001334 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
0,56 ± 0,02
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)

85Sr

liczba masowa85
liczba neutronów47
względna masa atomowa
84,912932041 ± 0,00000302 Da
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
64,846 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
data odkrycia1940
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

86Sr

liczba masowa86
liczba neutronów48
względna masa atomowa
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
9,86 ± 0,2
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

87Sr

liczba masowa87
liczba neutronów49
względna masa atomowa
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
abundancja naturalna
7 ± 0,2
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
data odkrycia1931
parzystość+

88Sr

liczba masowa88
liczba neutronów50
względna masa atomowa
87,905612253 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
82,58 ± 0,35
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

89Sr

liczba masowa89
liczba neutronów51
względna masa atomowa
88,907450808 ± 0,000000098 Da
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,563 ± 0,025 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
data odkrycia1937
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

90Sr

liczba masowa90
liczba neutronów52
względna masa atomowa
89,90772787 ± 0,000001555 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
28,91 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Sr

liczba masowa91
liczba neutronów53
względna masa atomowa
90,910195942 ± 0,000005853 Da
g-factor
-0,354 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
9,65 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
data odkrycia1943
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

92Sr

liczba masowa92
liczba neutronów54
względna masa atomowa
91,911038222 ± 0,000003675 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,611 ± 0,017 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

93Sr

liczba masowa93
liczba neutronów55
względna masa atomowa
92,914024314 ± 0,000008109 Da
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
7,43 ± 0,03 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

94Sr

liczba masowa94
liczba neutronów56
względna masa atomowa
93,915355641 ± 0,000001785 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
75,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

95Sr

liczba masowa95
liczba neutronów57
względna masa atomowa
94,919358282 ± 0,000006237 Da
g-factor
-1,074 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,9 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Sr

liczba masowa96
liczba neutronów58
względna masa atomowa
95,921719045 ± 0,000009089 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,059 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

liczba masowa97
liczba neutronów59
względna masa atomowa
96,926375621 ± 0,000003633 Da
g-factor
-0,996 ± 0,004
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
432 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

liczba masowa98
liczba neutronów60
względna masa atomowa
97,928692636 ± 0,000003463 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
653 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

liczba masowa99
liczba neutronów61
względna masa atomowa
98,932883604 ± 0,000005085 Da
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
269,2 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
data odkrycia1975
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

liczba masowa100
liczba neutronów62
względna masa atomowa
99,93578327 ± 0,000007426 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
202,1 ± 1,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

liczba masowa101
liczba neutronów63
względna masa atomowa
100,940606264 ± 0,000009103 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
113,7 ± 1,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

liczba masowa102
liczba neutronów64
względna masa atomowa
101,944004679 ± 0,000072 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
69 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

liczba masowa103
liczba neutronów65
względna masa atomowa
102,949243 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
53 ± 10 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

liczba masowa104
liczba neutronów66
względna masa atomowa
103,953022 ± 0,000322 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
50,6 ± 4,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

liczba masowa105
liczba neutronów67
względna masa atomowa
104,959001 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
39 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

liczba masowa106
liczba neutronów68
względna masa atomowa
105,963177 ± 0,000644 Da
g-factor
0
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
21 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

liczba masowa107
liczba neutronów69
względna masa atomowa
106,969672 ± 0,000751 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

historia

odkrywca lub wynalazcaA. Crawford
miejsce odkryciaScotland
data odkrycia1790
etymologiaFrom the Scottish town, Strontian.
wymowaSTRON-she-em (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
370 mg/kg
abundancja naturalna (ocean)
7,9 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
0,00046 %
abundancja naturalna (meteoroid)
0,00087 %
abundancja naturalna (Słońce)
0,000005 %
Ilość we Wszechświecie
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295