Stront

Stront (Sr)

pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa38
Masa atomowa87.62
liczba masowa88
Grupa2
Okres5
Bloks
Protony38 p+
Neutrony50 n0
Elektrony38 e-
Animated Model atomu Bohra of Sr (Stront)

Właściwości

Promień atomowy
200 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
185 pm
Metallic Radius
191 pm
Promień jonowy
118 pm
Crystal Radius
132 pm
promień van der Waalsa
249 pm
gęstość
2,64 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
5,6948672 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Sr (Stront)
ciepło parowania
144 kJ/mol
ciepło topnienia
9,2 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
164 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 8, 2
Model atomu Bohra: Sr (Stront)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Sr (Stront)
konfiguracja elektronowa[Kr] 5s2
Enhanced Model atomu Bohra of Sr (Stront)
Orbital Diagram of Sr (Stront)
stopień utlenienia1, 2
elektroujemność
0.95
Electrophilicity
0,730062406922635 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
1 650,15 K
Temperatura topnienia
1 050,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Srebrny
appearance
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
Rozszerzalność cieplna
0,0000225 1/K
molar heat capacity
26,79 J/(mol K)
Ciepło właściwe
0,306 J/(g⋅K)
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,7 MS/m
rezystywność
0,00000013 m Ω
nadprzewodnictwo
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyFace Centered Cubic (FCC)
Stała sieci krystalicznej
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
1,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
moduł Kirchhoffa
6,1 GPa
moduł Younga
współczynnik Poissona
0,28
prędkość dźwięku
klasyfikowanie
KategoriaMetale ziem alkalicznych, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 175 a₀
Allotropes
Przekrój czynny
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
liczby kwantowe1S0
grupa przestrzenna225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

Stabilne izotopy4
Niestabilne izotopy31
Radioactive Isotopes31

73Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
72,9657 ± 0,00043 Da
liczba masowa73
g-factor
czas połowicznego rozpadu
25,3 ± 1,4 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1993
parzystość-

73Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
73,95617 ± 0,000107 Da
liczba masowa74
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
27,6 ± 2,6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1995
parzystość+

74Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

75Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
74,949952767 ± 0,000236183 Da
liczba masowa75
g-factor
czas połowicznego rozpadu
85,2 ± 2,3 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1991
parzystość-

75Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
75,94176276 ± 0,000037 Da
liczba masowa76
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
7,89 ± 0,07 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1990
parzystość+

76Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
76,937945454 ± 0,0000085 Da
liczba masowa77
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
czas połowicznego rozpadu
9 ± 0,2 s
spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
data odkrycia1976
parzystość+

77Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
77,932179979 ± 0,000008 Da
liczba masowa78
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
156,1 ± 2,7 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

78Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
78,929704692 ± 0,000007967 Da
liczba masowa79
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
czas połowicznego rozpadu
2,25 ± 0,1 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
data odkrycia1972
parzystość-

79Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
79,924517538 ± 0,000003718 Da
liczba masowa80
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
106,3 ± 1,5 m
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

80Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
80,923211393 ± 0,000003358 Da
liczba masowa81
g-factor
1,086 ± 0,008
czas połowicznego rozpadu
22,3 ± 0,4 m
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość-

81Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
81,918399845 ± 0,000006432 Da
liczba masowa82
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
25,35 ± 0,03 d
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1952
parzystość+

82Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

83Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
82,917554372 ± 0,000007336 Da
liczba masowa83
g-factor
-0,237 ± 0,0002
czas połowicznego rozpadu
32,41 ± 0,03 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
data odkrycia1952
parzystość+

83Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

abundancja naturalna
0,56 ± 0,02
względna masa atomowa
83,913419118 ± 0,000001334 Da
liczba masowa84
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1936
parzystość+

84Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
+ (double β+ decay)%

85Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
84,912932041 ± 0,00000302 Da
liczba masowa85
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
czas połowicznego rozpadu
64,846 ± 0,006 d
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
data odkrycia1940
parzystość+

85Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

86Sr

abundancja naturalna
9,86 ± 0,2
względna masa atomowa
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
liczba masowa86
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1931
parzystość+

87Sr

abundancja naturalna
7 ± 0,2
względna masa atomowa
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
liczba masowa87
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
czas połowicznego rozpadu
spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
data odkrycia1931
parzystość+

88Sr

abundancja naturalna
82,58 ± 0,35
względna masa atomowa
87,905612253 ± 0,000000006 Da
liczba masowa88
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1923
parzystość+

89Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
88,907450808 ± 0,000000098 Da
liczba masowa89
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
50,563 ± 0,025 d
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
data odkrycia1937
parzystość+

89Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

90Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
89,90772787 ± 0,000001555 Da
liczba masowa90
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
28,91 ± 0,03 y
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1948
parzystość+

90Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

91Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
90,910195942 ± 0,000005853 Da
liczba masowa91
g-factor
-0,354 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
9,65 ± 0,06 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
data odkrycia1943
parzystość+

91Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

92Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
91,911038222 ± 0,000003675 Da
liczba masowa92
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
2,611 ± 0,017 h
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1956
parzystość+

92Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

93Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
92,914024314 ± 0,000008109 Da
liczba masowa93
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
czas połowicznego rozpadu
7,43 ± 0,03 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
data odkrycia1959
parzystość+

93Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

94Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
93,915355641 ± 0,000001785 Da
liczba masowa94
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
75,3 ± 0,2 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1959
parzystość+

94Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

95Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
94,919358282 ± 0,000006237 Da
liczba masowa95
g-factor
-1,074 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
23,9 ± 0,14 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1961
parzystość+

95Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

96Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
95,921719045 ± 0,000009089 Da
liczba masowa96
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
1,059 ± 0,008 s
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

96Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

97Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
96,926375621 ± 0,000003633 Da
liczba masowa97
g-factor
-0,996 ± 0,004
czas połowicznego rozpadu
432 ± 4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

97Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
97,928692636 ± 0,000003463 Da
liczba masowa98
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
653 ± 2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1971
parzystość+

98Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
98,932883604 ± 0,000005085 Da
liczba masowa99
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
czas połowicznego rozpadu
269,2 ± 1 ms
spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
data odkrycia1975
parzystość+

99Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
99,93578327 ± 0,000007426 Da
liczba masowa100
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
202,1 ± 1,7 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1978
parzystość+

100Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
100,940606264 ± 0,000009103 Da
liczba masowa101
g-factor
czas połowicznego rozpadu
113,7 ± 1,7 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1983
parzystość-

101Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
101,944004679 ± 0,000072 Da
liczba masowa102
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
69 ± 6 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1986
parzystość+

102Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
102,949243 ± 0,000215 Da
liczba masowa103
g-factor
czas połowicznego rozpadu
53 ± 10 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

103Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

104Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
103,953022 ± 0,000322 Da
liczba masowa104
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
50,6 ± 4,2 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1997
parzystość+

104Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

105Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
104,959001 ± 0,000537 Da
liczba masowa105
g-factor
czas połowicznego rozpadu
39 ± 5 ms
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1997
parzystość+

105Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

106Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
105,963177 ± 0,000644 Da
liczba masowa106
g-factor
0
czas połowicznego rozpadu
21 ± 8 ms
spin0
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

106Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Sr

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
106,969672 ± 0,000751 Da
liczba masowa107
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia2010
parzystość+

107Sr Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Strontium destilled crystals.jpg

historia

odkrywca lub wynalazcaA. Crawford
miejsce odkryciaScotland
data odkrycia1790
etymologiaFrom the Scottish town, Strontian.
wymowaSTRON-she-em (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
370 mg/kg
Abundance in Oceans
7,9 mg/L
Abundance in Human Body
0,00046 %
Abundance in Meteor
0,00087 %
Abundance in Sun
0,000005 %
Ilość we Wszechświecie
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295