Stroncium

Stroncium (Sr)

chemický prvok s protónovým číslom 38
Protónové číslo38
Atómová hmotnosť87.62
Nukleónové číslo88
Skupina2
Perióda5
Orbitáls
protón38 p+
Neutrón50 n0
elektrón38 e-
Animated Bohrov model atómu of Sr (Stroncium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
200 pm
Mólový objem
Covalent Radius
185 pm
Metallic Radius
191 pm
iónový polomer
118 pm
Crystal Radius
132 pm
Van der Waalsov polomer
249 pm
density
2,64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Stroncium0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
5,6948672 eV/particle
ionization energy of Sr (Stroncium)
Merné skupenské teplo varu
144 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
9,2 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
164 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 8, 2
Bohrov model atómu: Sr (Stroncium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Sr (Stroncium)
electron configuration[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced Bohrov model atómu of Sr (Stroncium)
Orbital Diagram of Sr (Stroncium)
Oxidačné číslo1, 2
Elektronegativita
0.95
Electrophilicity Index
0,730062406922635 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
1 650,15 K
Teplota topenia
1 050,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podoba
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
Tepelná rozťažnosť
0,0000225 1/K
Molárna tepelná kapacita
26,79 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,306 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
7,7 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000013 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaTvárovo-centrovaný kockový (FCC)
lattice constant
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
1,5 MPa
bulk modulus
shear modulus
6,1 GPa
Youngov modul
Poissonova konštanta
0,28
rýchlosť zvuku
classification
KategóriaKovy alkalických zemín, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3 175 a₀
allotrope
Neutron cross section
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
Kvantové číslo1S0
Priestorová grupa225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

Stabilné izotopy3
Nestabilné izotopy32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

Nukleónové číslo73
neutrónové číslo35
Relatívna atómová hmotnosť
72,9657 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,3 ± 1,4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

Nukleónové číslo74
neutrónové číslo36
Relatívna atómová hmotnosť
73,95617 ± 0,000107 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,6 ± 2,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

Nukleónové číslo75
neutrónové číslo37
Relatívna atómová hmotnosť
74,949952767 ± 0,000236183 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
85,2 ± 2,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

Nukleónové číslo76
neutrónové číslo38
Relatívna atómová hmotnosť
75,94176276 ± 0,000037 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,89 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1990
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

Nukleónové číslo77
neutrónové číslo39
Relatívna atómová hmotnosť
76,937945454 ± 0,0000085 Da
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
dátum objavu1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

Nukleónové číslo78
neutrónové číslo40
Relatívna atómová hmotnosť
77,932179979 ± 0,000008 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
156,1 ± 2,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

Nukleónové číslo79
neutrónové číslo41
Relatívna atómová hmotnosť
78,929704692 ± 0,000007967 Da
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,25 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

Nukleónové číslo80
neutrónové číslo42
Relatívna atómová hmotnosť
79,924517538 ± 0,000003718 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
106,3 ± 1,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

Nukleónové číslo81
neutrónové číslo43
Relatívna atómová hmotnosť
80,923211393 ± 0,000003358 Da
g-factor
1,086 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
22,3 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

Nukleónové číslo82
neutrónové číslo44
Relatívna atómová hmotnosť
81,918399845 ± 0,000006432 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
25,35 ± 0,03 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

83Sr

Nukleónové číslo83
neutrónové číslo45
Relatívna atómová hmotnosť
82,917554372 ± 0,000007336 Da
g-factor
-0,237 ± 0,0002
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
32,41 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
dátum objavu1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

Nukleónové číslo84
neutrónové číslo46
Relatívna atómová hmotnosť
83,913419118 ± 0,000001334 Da
g-factor
0
natural abundance
0,56 ± 0,02
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

85Sr

Nukleónové číslo85
neutrónové číslo47
Relatívna atómová hmotnosť
84,912932041 ± 0,00000302 Da
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
64,846 ± 0,006 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
dátum objavu1940
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

86Sr

Nukleónové číslo86
neutrónové číslo48
Relatívna atómová hmotnosť
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
g-factor
0
natural abundance
9,86 ± 0,2
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1931
parity+

87Sr

Nukleónové číslo87
neutrónové číslo49
Relatívna atómová hmotnosť
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
natural abundance
7 ± 0,2
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
dátum objavu1931
parity+

88Sr

Nukleónové číslo88
neutrónové číslo50
Relatívna atómová hmotnosť
87,905612253 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
82,58 ± 0,35
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1923
parity+

89Sr

Nukleónové číslo89
neutrónové číslo51
Relatívna atómová hmotnosť
88,907450808 ± 0,000000098 Da
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,563 ± 0,025 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
dátum objavu1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

90Sr

Nukleónové číslo90
neutrónové číslo52
Relatívna atómová hmotnosť
89,90772787 ± 0,000001555 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
28,91 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Sr

Nukleónové číslo91
neutrónové číslo53
Relatívna atómová hmotnosť
90,910195942 ± 0,000005853 Da
g-factor
-0,354 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,65 ± 0,06 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
dátum objavu1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

92Sr

Nukleónové číslo92
neutrónové číslo54
Relatívna atómová hmotnosť
91,911038222 ± 0,000003675 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,611 ± 0,017 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

93Sr

Nukleónové číslo93
neutrónové číslo55
Relatívna atómová hmotnosť
92,914024314 ± 0,000008109 Da
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,43 ± 0,03 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Sr

Nukleónové číslo94
neutrónové číslo56
Relatívna atómová hmotnosť
93,915355641 ± 0,000001785 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
75,3 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Sr

Nukleónové číslo95
neutrónové číslo57
Relatívna atómová hmotnosť
94,919358282 ± 0,000006237 Da
g-factor
-1,074 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,9 ± 0,14 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Sr

Nukleónové číslo96
neutrónové číslo58
Relatívna atómová hmotnosť
95,921719045 ± 0,000009089 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,059 ± 0,008 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

Nukleónové číslo97
neutrónové číslo59
Relatívna atómová hmotnosť
96,926375621 ± 0,000003633 Da
g-factor
-0,996 ± 0,004
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
432 ± 4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

Nukleónové číslo98
neutrónové číslo60
Relatívna atómová hmotnosť
97,928692636 ± 0,000003463 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
653 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

Nukleónové číslo99
neutrónové číslo61
Relatívna atómová hmotnosť
98,932883604 ± 0,000005085 Da
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
269,2 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
dátum objavu1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

Nukleónové číslo100
neutrónové číslo62
Relatívna atómová hmotnosť
99,93578327 ± 0,000007426 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
202,1 ± 1,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

Nukleónové číslo101
neutrónové číslo63
Relatívna atómová hmotnosť
100,940606264 ± 0,000009103 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
113,7 ± 1,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

Nukleónové číslo102
neutrónové číslo64
Relatívna atómová hmotnosť
101,944004679 ± 0,000072 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
69 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

Nukleónové číslo103
neutrónové číslo65
Relatívna atómová hmotnosť
102,949243 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
53 ± 10 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

Nukleónové číslo104
neutrónové číslo66
Relatívna atómová hmotnosť
103,953022 ± 0,000322 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
50,6 ± 4,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

Nukleónové číslo105
neutrónové číslo67
Relatívna atómová hmotnosť
104,959001 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
39 ± 5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

Nukleónové číslo106
neutrónové číslo68
Relatívna atómová hmotnosť
105,963177 ± 0,000644 Da
g-factor
0
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
21 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

Nukleónové číslo107
neutrónové číslo69
Relatívna atómová hmotnosť
106,969672 ± 0,000751 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaA. Crawford
miesto nálezuScotland
dátum objavu1790
etymológiaFrom the Scottish town, Strontian.
pronunciationSTRON-she-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
370 mg/kg
natural abundance (Oceán)
7,9 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
0,00046 %
natural abundance (Meteoroid)
0,00087 %
natural abundance (Slnko)
0,000005 %
Množstvo vo vesmíre
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295