Стронцијум

Стронцијум (Sr)

chemical element with symbol Sr and atomic number 38
Атомски број38
Атомска маса87.62
Масени број88
Група2
Периода5
Блокs
протон38 p+
неутрон50 n0
електрон38 e-
Animated Боров модел атома of Sr (Стронцијум)

Физичко Својство

Атомски Радијус
200 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
185 pm
Metallic Radius
191 pm
ionic radius
118 pm
Crystal Radius
132 pm
Ван дер Валсов радијус
249 pm
густина
2,64 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Стронцијум0255075100125150175200225250pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
5,6948672 eV/particle
енергија јонизације of Sr (Стронцијум)
Топлота испаравања
144 kJ/mol
топлота топљења
9,2 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
164 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 8, 2
Боров модел атома: Sr (Стронцијум)
Валентни електрони2
Lewis structure: Sr (Стронцијум)
електронска конфигурација[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced Боров модел атома of Sr (Стронцијум)
Orbital Diagram of Sr (Стронцијум)
оксидациони број1, 2
електронегативност
0.95
Electrophilicity Index
0,730062406922635 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
1.650,15 K
Температура топљења
1.050,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сребрена
appearance
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
Termička dilatacija
0,0000225 1/K
molar heat capacity
26,79 J/(mol K)
Специфична топлота
0,306 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
7,7 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000013 m Ω
Суперпроводност
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПовршинскицентрична Кубична (FCC)
lattice constant
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
1,5 MPa
модул стишљивости
shear modulus
6,1 GPa
Јангов модул
Пуасонов однос
0,28
брзина звука
класификација
КатегоријаЗемно-алкални метали, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3.175 a₀
allotrope
neutronski udarni presjek
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
квантни број1S0
кристалографска група225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

Стабилни изотопи3
Нестабилни изотопи32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

Масени број73
неутронски број35
атомска тежина
72,9657 ± 0,00043 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,3 ± 1,4 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1993
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

Масени број74
неутронски број36
атомска тежина
73,95617 ± 0,000107 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
27,6 ± 2,6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1995
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

Масени број75
неутронски број37
атомска тежина
74,949952767 ± 0,000236183 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
85,2 ± 2,3 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1991
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

Масени број76
неутронски број38
атомска тежина
75,94176276 ± 0,000037 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,89 ± 0,07 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1990
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

Масени број77
неутронски број39
атомска тежина
76,937945454 ± 0,0000085 Da
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9 ± 0,2 s
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
датум открића1976
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

Масени број78
неутронски број40
атомска тежина
77,932179979 ± 0,000008 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
156,1 ± 2,7 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

Масени број79
неутронски број41
атомска тежина
78,929704692 ± 0,000007967 Da
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,25 ± 0,1 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
датум открића1972
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

Масени број80
неутронски број42
атомска тежина
79,924517538 ± 0,000003718 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
106,3 ± 1,5 m
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

Масени број81
неутронски број43
атомска тежина
80,923211393 ± 0,000003358 Da
g-factor
1,086 ± 0,008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
22,3 ± 0,4 m
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

Масени број82
неутронски број44
атомска тежина
81,918399845 ± 0,000006432 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
25,35 ± 0,03 d
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

83Sr

Масени број83
неутронски број45
атомска тежина
82,917554372 ± 0,000007336 Da
g-factor
-0,237 ± 0,0002
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
32,41 ± 0,03 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
датум открића1952
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

Масени број84
неутронски број46
атомска тежина
83,913419118 ± 0,000001334 Da
g-factor
0
присутност у природи
0,56 ± 0,02
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1936
parity+

начин распадаинтензитет
+ (double β+ decay)

85Sr

Масени број85
неутронски број47
атомска тежина
84,912932041 ± 0,00000302 Da
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
64,846 ± 0,006 d
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
датум открића1940
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

86Sr

Масени број86
неутронски број48
атомска тежина
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
g-factor
0
присутност у природи
9,86 ± 0,2
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1931
parity+

87Sr

Масени број87
неутронски број49
атомска тежина
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
присутност у природи
7 ± 0,2
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
датум открића1931
parity+

88Sr

Масени број88
неутронски број50
атомска тежина
87,905612253 ± 0,000000006 Da
g-factor
0
присутност у природи
82,58 ± 0,35
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1923
parity+

89Sr

Масени број89
неутронски број51
атомска тежина
88,907450808 ± 0,000000098 Da
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,563 ± 0,025 d
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
датум открића1937
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

90Sr

Масени број90
неутронски број52
атомска тежина
89,90772787 ± 0,000001555 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
28,91 ± 0,03 y
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

91Sr

Масени број91
неутронски број53
атомска тежина
90,910195942 ± 0,000005853 Da
g-factor
-0,354 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
9,65 ± 0,06 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
датум открића1943
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

92Sr

Масени број92
неутронски број54
атомска тежина
91,911038222 ± 0,000003675 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,611 ± 0,017 h
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1956
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

93Sr

Масени број93
неутронски број55
атомска тежина
92,914024314 ± 0,000008109 Da
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
7,43 ± 0,03 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

94Sr

Масени број94
неутронски број56
атомска тежина
93,915355641 ± 0,000001785 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
75,3 ± 0,2 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1959
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

95Sr

Масени број95
неутронски број57
атомска тежина
94,919358282 ± 0,000006237 Da
g-factor
-1,074 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,9 ± 0,14 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1961
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

96Sr

Масени број96
неутронски број58
атомска тежина
95,921719045 ± 0,000009089 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,059 ± 0,008 s
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

Масени број97
неутронски број59
атомска тежина
96,926375621 ± 0,000003633 Da
g-factor
-0,996 ± 0,004
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
432 ± 4 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

Масени број98
неутронски број60
атомска тежина
97,928692636 ± 0,000003463 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
653 ± 2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1971
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

Масени број99
неутронски број61
атомска тежина
98,932883604 ± 0,000005085 Da
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
269,2 ± 1 ms
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
датум открића1975
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

Масени број100
неутронски број62
атомска тежина
99,93578327 ± 0,000007426 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
202,1 ± 1,7 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1978
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

Масени број101
неутронски број63
атомска тежина
100,940606264 ± 0,000009103 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
113,7 ± 1,7 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1983
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

Масени број102
неутронски број64
атомска тежина
101,944004679 ± 0,000072 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
69 ± 6 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1986
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

Масени број103
неутронски број65
атомска тежина
102,949243 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
53 ± 10 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

Масени број104
неутронски број66
атомска тежина
103,953022 ± 0,000322 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
50,6 ± 4,2 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

Масени број105
неутронски број67
атомска тежина
104,959001 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
39 ± 5 ms
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1997
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

Масени број106
неутронски број68
атомска тежина
105,963177 ± 0,000644 Da
g-factor
0
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
21 ± 8 ms
Спин0
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

Масени број107
неутронски број69
атомска тежина
106,969672 ± 0,000751 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића2010
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

историја

откриоA. Crawford
место открићаScotland
датум открића1790
етимологијаFrom the Scottish town, Strontian.
изговорSTRON-she-em (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
370 mg/kg
присутност у природи (океан)
7,9 mg/L
присутност у природи (људско тело)
0,00046 %
присутност у природи (метеороид)
0,00087 %
присутност у природи (Сунце)
0,000005 %
Заступљеност у Космосу
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295