สทรอนเชียม

สทรอนเชียม (Sr)

chemical element with symbol Sr and atomic number 38
เลขอะตอม38
มวลอะตอม87.62
เลขมวล88
หมู่2
คาบ5
บล็อกs
โปรตอน38 p+
นิวตรอน50 n0
Electrons38 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sr (สทรอนเชียม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
200 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
185 pm
Metallic Radius
191 pm
ionic radius
118 pm
Crystal Radius
132 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
249 pm
ความหนาแน่น
2.64 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.6948672 eV/particle
ionization energy of Sr (สทรอนเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
144 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
164 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Sr (สทรอนเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sr (สทรอนเชียม)
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Kr] 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sr (สทรอนเชียม)
Orbital Diagram of Sr (สทรอนเชียม)
สถานะออกซิเดชัน1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.95
Electrophilicity
0.730062406922635 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
1,650.15 K
จุดหลอมเหลว
1,050.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000225 1/K
molar heat capacity
26.79 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.306 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000132 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000116 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000347
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
6.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
6.1 GPa
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
197.2 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3,175 a₀
Allotropes
Neutron cross section
1.2
Neutron Mass Absorption
0.0005
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร4
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร31
Radioactive Isotopes31

73Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
72.9657 ± 0.00043 Da
เลขมวล73
g-factor
ครึ่งชีวิต
25.3 ± 1.4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

73Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
73.95617 ± 0.000107 Da
เลขมวล74
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
27.6 ± 2.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

74Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

75Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
74.949952767 ± 0.000236183 Da
เลขมวล75
g-factor
ครึ่งชีวิต
85.2 ± 2.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

75Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
75.94176276 ± 0.000037 Da
เลขมวล76
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
7.89 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

76Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
76.937945454 ± 0.0000085 Da
เลขมวล77
g-factor
-0.1392 ± 0.0016
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.27 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

77Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
77.932179979 ± 0.000008 Da
เลขมวล78
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
156.1 ± 2.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

78Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
78.929704692 ± 0.000007967 Da
เลขมวล79
g-factor
-0.316 ± 0.0026666666666667
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.661 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

79Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
79.924517538 ± 0.000003718 Da
เลขมวล80
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
106.3 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

80Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
80.923211393 ± 0.000003358 Da
เลขมวล81
g-factor
1.086 ± 0.008
ครึ่งชีวิต
22.3 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

81Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
81.918399845 ± 0.000006432 Da
เลขมวล82
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
25.35 ± 0.03 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

82Sr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

83Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
82.917554372 ± 0.000007336 Da
เลขมวล83
g-factor
-0.237 ± 0.0002
ครึ่งชีวิต
32.41 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

83Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

natural abundance
0.56 ± 0.02
น้ำหนักอะตอม
83.913419118 ± 0.000001334 Da
เลขมวล84
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

84Sr Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

85Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
84.912932041 ± 0.00000302 Da
เลขมวล85
g-factor
-0.22224444444444 ± 0.00015555555555556
ครึ่งชีวิต
64.846 ± 0.006 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.263 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

85Sr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

86Sr

natural abundance
9.86 ± 0.2
น้ำหนักอะตอม
85.90926072473 ± 0.00000000563 Da
เลขมวล86
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

87Sr

natural abundance
7 ± 0.2
น้ำหนักอะตอม
86.90887749454 ± 0.0000000055 Da
เลขมวล87
g-factor
-0.24292444444444 ± 0.000024444444444444
ครึ่งชีวิต
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.305 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

88Sr

natural abundance
82.58 ± 0.35
น้ำหนักอะตอม
87.905612253 ± 0.000000006 Da
เลขมวล88
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

89Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
88.907450808 ± 0.000000098 Da
เลขมวล89
g-factor
-0.4592 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
50.563 ± 0.025 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.253 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

89Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

90Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
89.90772787 ± 0.000001555 Da
เลขมวล90
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
28.91 ± 0.03 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

90Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
90.910195942 ± 0.000005853 Da
เลขมวล91
g-factor
-0.354 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
9.65 ± 0.06 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.042 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

91Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

92Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
91.911038222 ± 0.000003675 Da
เลขมวล92
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
2.611 ± 0.017 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

92Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

93Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
92.914024314 ± 0.000008109 Da
เลขมวล93
g-factor
-0.3172 ± 0.0008
ครึ่งชีวิต
7.43 ± 0.03 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

93Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

94Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
93.915355641 ± 0.000001785 Da
เลขมวล94
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
75.3 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

94Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

95Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
94.919358282 ± 0.000006237 Da
เลขมวล95
g-factor
-1.074 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
23.9 ± 0.14 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

95Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

96Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
95.921719045 ± 0.000009089 Da
เลขมวล96
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
1.059 ± 0.008 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

96Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

97Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
96.926375621 ± 0.000003633 Da
เลขมวล97
g-factor
-0.996 ± 0.004
ครึ่งชีวิต
432 ± 4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

97Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
97.928692636 ± 0.000003463 Da
เลขมวล98
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
653 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

98Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
98.932883604 ± 0.000005085 Da
เลขมวล99
g-factor
-0.174 ± 0.0033333333333333
ครึ่งชีวิต
269.2 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

99Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
99.93578327 ± 0.000007426 Da
เลขมวล100
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
202.1 ± 1.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

100Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
100.940606264 ± 0.000009103 Da
เลขมวล101
g-factor
ครึ่งชีวิต
113.7 ± 1.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

101Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
101.944004679 ± 0.000072 Da
เลขมวล102
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
69 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

102Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
102.949243 ± 0.000215 Da
เลขมวล103
g-factor
ครึ่งชีวิต
53 ± 10 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

103Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

104Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
103.953022 ± 0.000322 Da
เลขมวล104
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
50.6 ± 4.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

104Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

105Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
104.959001 ± 0.000537 Da
เลขมวล105
g-factor
ครึ่งชีวิต
39 ± 5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

105Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

106Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
105.963177 ± 0.000644 Da
เลขมวล106
g-factor
0
ครึ่งชีวิต
21 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

106Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
106.969672 ± 0.000751 Da
เลขมวล107
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

107Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Strontium destilled crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์A. Crawford
สถานที่ค้นพบScotland
ถูกค้นพบเมื่อ1790
ศัพทมูลวิทยาFrom the Scottish town, Strontian.
pronunciationSTRON-she-em (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
370 mg/kg
Abundance in Oceans
7.9 mg/L
Abundance in Human Body
0.00046 %
Abundance in Meteor
0.00087 %
Abundance in Sun
0.000005 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295