สทรอนเชียม

สทรอนเชียม (Sr)

chemical element with symbol Sr and atomic number 38
เลขอะตอม38
มวลอะตอม87.62
เลขมวล88
หมู่2
คาบ5
บล็อกs
โปรตอน38 p+
นิวตรอน50 n0
อิเล็กตรอน38 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Sr (สทรอนเชียม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
200 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
185 pm
Metallic Radius
191 pm
ionic radius
118 pm
Crystal Radius
132 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
249 pm
ความหนาแน่น
2.64 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: สทรอนเชียม0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230240250pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
5.6948672 eV/particle
ionization energy of Sr (สทรอนเชียม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
144 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
9.2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
164 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 8, 2
แบบจำลองของบอร์: Sr (สทรอนเชียม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Sr (สทรอนเชียม)
electron configuration[Kr] 5s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Sr (สทรอนเชียม)
Orbital Diagram of Sr (สทรอนเชียม)
สถานะออกซิเดชัน1, 2
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
0.95
Electrophilicity Index
0.730062406922635 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
1,650.15 K
จุดหลอมเหลว
1,050.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเงิน
appearance
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
thermal expansion
0.0000225 1/K
molar heat capacity
26.79 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
0.306 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.00000000132 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000000116 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.00000347
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกหน้ากึ่งกลางลูกบาศก์ (FCC)
lattice constant
6.08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
1.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
โมดูลัสของแรงเฉือน
6.1 GPa
Young's modulus
อัตราส่วนของปัวซอง
0.28
อัตราเร็วของเสียง
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
197.2 ± 0.2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3,175 a₀
allotrope
Neutron cross section
1.2
Neutron Mass Absorption
0.0005
quantum number1S0
space group225 (Fm_3m)

Isotopes of Strontium

ไอโซโทปที่มีความเสถียร3
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร32
Natural Isotopes4
Isotopic Composition8882.58%8882.58%869.86%869.86%877.00%877.00%840.56%840.56%

73Sr

เลขมวล73
เลขนิวตรอน35
น้ำหนักอะตอม
72.9657 ± 0.00043 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.3 ± 1.4 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1993
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

เลขมวล74
เลขนิวตรอน36
น้ำหนักอะตอม
73.95617 ± 0.000107 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
27.6 ± 2.6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1995
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

75Sr

เลขมวล75
เลขนิวตรอน37
น้ำหนักอะตอม
74.949952767 ± 0.000236183 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
85.2 ± 2.3 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1991
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

เลขมวล76
เลขนิวตรอน38
น้ำหนักอะตอม
75.94176276 ± 0.000037 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.89 ± 0.07 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1990
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

เลขมวล77
เลขนิวตรอน39
น้ำหนักอะตอม
76.937945454 ± 0.0000085 Da
g-factor
-0.1392 ± 0.0016
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9 ± 0.2 s
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
1.27 ± 0.05
ถูกค้นพบเมื่อ1976
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

เลขมวล78
เลขนิวตรอน40
น้ำหนักอะตอม
77.932179979 ± 0.000008 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
156.1 ± 2.7 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

เลขมวล79
เลขนิวตรอน41
น้ำหนักอะตอม
78.929704692 ± 0.000007967 Da
g-factor
-0.316 ± 0.0026666666666667
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.25 ± 0.1 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.661 ± 0.006
ถูกค้นพบเมื่อ1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

เลขมวล80
เลขนิวตรอน42
น้ำหนักอะตอม
79.924517538 ± 0.000003718 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106.3 ± 1.5 m
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

เลขมวล81
เลขนิวตรอน43
น้ำหนักอะตอม
80.923211393 ± 0.000003358 Da
g-factor
1.086 ± 0.008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
22.3 ± 0.4 m
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

เลขมวล82
เลขนิวตรอน44
น้ำหนักอะตอม
81.918399845 ± 0.000006432 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
25.35 ± 0.03 d
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

83Sr

เลขมวล83
เลขนิวตรอน45
น้ำหนักอะตอม
82.917554372 ± 0.000007336 Da
g-factor
-0.237 ± 0.0002
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
32.41 ± 0.03 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
0.708 ± 0.011
ถูกค้นพบเมื่อ1952
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

เลขมวล84
เลขนิวตรอน46
น้ำหนักอะตอม
83.913419118 ± 0.000001334 Da
g-factor
0
natural abundance
0.56 ± 0.02
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1936
parity+

decay modeintensity
+ (double β+ decay)

85Sr

เลขมวล85
เลขนิวตรอน47
น้ำหนักอะตอม
84.912932041 ± 0.00000302 Da
g-factor
-0.22224444444444 ± 0.00015555555555556
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
64.846 ± 0.006 d
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.263 ± 0.014
ถูกค้นพบเมื่อ1940
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

86Sr

เลขมวล86
เลขนิวตรอน48
น้ำหนักอะตอม
85.90926072473 ± 0.00000000563 Da
g-factor
0
natural abundance
9.86 ± 0.2
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

87Sr

เลขมวล87
เลขนิวตรอน49
น้ำหนักอะตอม
86.90887749454 ± 0.0000000055 Da
g-factor
-0.24292444444444 ± 0.000024444444444444
natural abundance
7 ± 0.2
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน9/2
nuclear quadrupole moment
0.305 ± 0.002
ถูกค้นพบเมื่อ1931
parity+

88Sr

เลขมวล88
เลขนิวตรอน50
น้ำหนักอะตอม
87.905612253 ± 0.000000006 Da
g-factor
0
natural abundance
82.58 ± 0.35
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1923
parity+

89Sr

เลขมวล89
เลขนิวตรอน51
น้ำหนักอะตอม
88.907450808 ± 0.000000098 Da
g-factor
-0.4592 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.563 ± 0.025 d
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-0.253 ± 0.008
ถูกค้นพบเมื่อ1937
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

90Sr

เลขมวล90
เลขนิวตรอน52
น้ำหนักอะตอม
89.90772787 ± 0.000001555 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
28.91 ± 0.03 y
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

91Sr

เลขมวล91
เลขนิวตรอน53
น้ำหนักอะตอม
90.910195942 ± 0.000005853 Da
g-factor
-0.354 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
9.65 ± 0.06 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.042 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1943
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

92Sr

เลขมวล92
เลขนิวตรอน54
น้ำหนักอะตอม
91.911038222 ± 0.000003675 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.611 ± 0.017 h
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1956
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

93Sr

เลขมวล93
เลขนิวตรอน55
น้ำหนักอะตอม
92.914024314 ± 0.000008109 Da
g-factor
-0.3172 ± 0.0008
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
7.43 ± 0.03 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
0.24 ± 0.01
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

94Sr

เลขมวล94
เลขนิวตรอน56
น้ำหนักอะตอม
93.915355641 ± 0.000001785 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
75.3 ± 0.2 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1959
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

95Sr

เลขมวล95
เลขนิวตรอน57
น้ำหนักอะตอม
94.919358282 ± 0.000006237 Da
g-factor
-1.074 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.9 ± 0.14 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1961
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

96Sr

เลขมวล96
เลขนิวตรอน58
น้ำหนักอะตอม
95.921719045 ± 0.000009089 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.059 ± 0.008 s
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

97Sr

เลขมวล97
เลขนิวตรอน59
น้ำหนักอะตอม
96.926375621 ± 0.000003633 Da
g-factor
-0.996 ± 0.004
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
432 ± 4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

เลขมวล98
เลขนิวตรอน60
น้ำหนักอะตอม
97.928692636 ± 0.000003463 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
653 ± 2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1971
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

เลขมวล99
เลขนิวตรอน61
น้ำหนักอะตอม
98.932883604 ± 0.000005085 Da
g-factor
-0.174 ± 0.0033333333333333
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
269.2 ± 1 ms
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
0.76 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1975
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

เลขมวล100
เลขนิวตรอน62
น้ำหนักอะตอม
99.93578327 ± 0.000007426 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
202.1 ± 1.7 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1978
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

เลขมวล101
เลขนิวตรอน63
น้ำหนักอะตอม
100.940606264 ± 0.000009103 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
113.7 ± 1.7 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1983
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

เลขมวล102
เลขนิวตรอน64
น้ำหนักอะตอม
101.944004679 ± 0.000072 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
69 ± 6 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1986
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

เลขมวล103
เลขนิวตรอน65
น้ำหนักอะตอม
102.949243 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
53 ± 10 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

104Sr

เลขมวล104
เลขนิวตรอน66
น้ำหนักอะตอม
103.953022 ± 0.000322 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
50.6 ± 4.2 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

105Sr

เลขมวล105
เลขนิวตรอน67
น้ำหนักอะตอม
104.959001 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
39 ± 5 ms
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1997
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

106Sr

เลขมวล106
เลขนิวตรอน68
น้ำหนักอะตอม
105.963177 ± 0.000644 Da
g-factor
0
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
21 ± 8 ms
สปิน0
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)

107Sr

เลขมวล107
เลขนิวตรอน69
น้ำหนักอะตอม
106.969672 ± 0.000751 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ2010
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
2n (2-neutron emission)
Strontium destilled crystals

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์A. Crawford
สถานที่ค้นพบScotland
ถูกค้นพบเมื่อ1790
ศัพทมูลวิทยาFrom the Scottish town, Strontian.
pronunciationSTRON-she-em (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
370 mg/kg
natural abundance (มหาสมุทร)
7.9 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
0.00046 %
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.00087 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
0.000005 %
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295

alias

 • Sr

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลstrontium
 • ฝรั่งเศสstrontium
 • อังกฤษstrontium
 • อิตาลีstronzio
 • โปแลนด์stront
 • เยอรมันStrontium
 • ดัตช์strontium
 • สเปนestroncio
 • นอร์เวย์นีนอสก์strontium
 • เดนมาร์กstrontium
 • ฮังการีstroncium
 • แอฟริกานส์stronsium
 • อัมฮาราስትሮንቲየም
 • อารากอนEstroncio
 • อาหรับسترونشيوم
 • อาเซอร์ไบจานStronsium
 • เบลารุสСтронцый
 • บัลแกเรียстронций
 • บังกลาস্ট্রনশিয়াম
 • เบรตันStrontiom
 • บอสเนียstroncij
 • คาตาลันestronci
 • เซบูEstronsyo
 • คอร์ซิกาStronziu
 • เช็กstroncium
 • ชูวัชСтронци
 • เวลส์Strontiwm
 • กรีกστρόντιο
 • เอสเปรันโตstroncio
 • เอสโตเนียstrontsium
 • บาสก์estrontzio
 • เปอร์เซียاسترانسیم
 • ฟินแลนด์strontium
 • ฟรูลีStronzi
 • ไอริชStrointiam
 • กาลิเซียestroncio
 • มานซ์Stroinçhum
 • จีนแคะstrontium
 • ฮิบรูסטרונציום
 • ฮินดีस्ट्रोन्सियम
 • ฮินดีฟิจิStrontium
 • โครเอเชียstroncij
 • เฮติครีโอลEstwontyòm
 • อาร์เมเนียստրոնցիում
 • อินเตอร์ลิงกัวstrontium
 • อินโดนีเซียstronsium
 • อีโดstroncio
 • ไอซ์แลนด์strontín
 • ญี่ปุ่นストロンチウム
 • โลชบันjinmrstronti
 • ชวาStrontium
 • จอร์เจียსტრონციუმი
 • กันนาดาಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್
 • เกาหลี스트론튬
 • เคิร์ดStronsiyûm
 • โกมิСтронций
 • ละตินstrontium
 • ลักเซมเบิร์กStrontium
 • ลิกูเรียStronsio
 • ลิทัวเนียstroncis
 • ลัตเวียstroncijs
 • มาลายาลัมസ്ട്രോൺഷിയം
 • มราฐีस्ट्राँशियम
 • มารีตะวันตกСтронций
 • มาเลย์Strontium
 • พม่าစထရွန်တီယမ်
 • เยอรมันต่ำStrontium
 • อ็อกซิตันEstronci
 • ปัญจาบਸਟ੍ਰੌਂਸ਼ਮ
 • ลาฮ์นดาسٹرونٹیم
 • โปรตุเกสestrôncio
 • เคชวาIstronsyu
 • โรมาเนียstronțiu
 • รัสเซียстронций
 • ซาคาСтронсиум
 • ซิซิลีstronziu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียStroncijum
 • สโลวักstroncium
 • สโลวีเนียstroncij
 • เซอร์เบียстронцијум
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Strontium
 • สวีเดนstrontium
 • สวาฮีลีStronti
 • ทมิฬஇசுட்ரோன்சியம்
 • เตลูกูస్ట్రాన్షియం
 • ตากาล็อกIstrontiyo
 • ตุรกีstronsiyum
 • อุยกูร์سترونتسىي
 • ยูเครนстронцій
 • อุซเบกStronsiy
 • เวปส์Stroncii
 • เวียดนามstronti
 • วาเรย์Estronsyo
 • คัลมืยค์Стронциум
 • ยิดดิชסטראנטיום
 • โยรูบาStrontium
 • จีน
 • มาซิโดเนียСтронциум
 • เคิร์ดตอนกลางسترۆنشیۆم
 • คุชราตસ્ટ્રોન્શિયમ
 • โอดิยาଷ୍ଟ୍ରୋନ୍‌ସିଅମ
 • พีดมอนต์Stronsi
 • ตาตาร์Стронций
 • โซมาลีIstoroontiyaam
 • กวางตุ้ง
 • จีนคลาสสิก
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Стронц
 • แอลเบเนียStronciumi
 • อาโรมาเนียStronțiu
 • คาซัคСтронций
 • ลิมเบิร์กStrontium
 • เนวาร์स्ट्रोन्सियम
 • เนปาลस्ट्रोन्सियम
 • สันสกฤตस्ट्रोन्सियम
 • เกลิกสกอตStrontium
 • ลอมบาร์ดStronsio
 • มอลตาstronzju
 • อัสตูเรียสEstronciu
 • จีนกั้น
 • บาลีस्ट्रोन्सियम
 • โภชปุรีस्ट्रॉन्सियम
 • มองโกเลียстронци
 • cdoStrontium
 • จีนมินหนานStrontium
 • แฟโรStrontium
 • ทิเบตསྷྲོན་ཤམ།
 • ซุนดาStronsium
 • โปรตุเกส (บราซิล)estrôncio
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาstrontio
 • oloStroncii
 • kbpSɩtrɔntɩyɔm
 • คีร์กีซСтронций
 • จีนอู๋
 • ฟริเซียนเหนือStrontium
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • ทาจิกСтронсий
 • จีน (ตัวย่อ)
 • ซาร์เดญาIstròntziu
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)strontium
 • บัชคีร์Стронций
 • อาหรับโมร็อกโกسطرونتيوم
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์سترونشيوم
 • พัชโตسټرونټيوم
 • เวเนโต้Strónsio
 • บิกอลEstronsiyo
 • คอร์นิชStrontiom
 • บาหลีStrontium
 • วอลลูนSitrontiom
 • ซามิสคอลต์strontium
 • ซามิเหนือstrontium
 • ซามิอีนารีstrontium
 • เกาหลี (เกาหลีเหนือ)스트론티움
 • อูรดูسٹرونٹیئم
 • ซูลูISolombi