Stronti

Stronti (Sr)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 38, một kim loại mềm, bạc trắng của nhóm kiềm thổ
Số nguyên tử38
Nguyên tử khối87.62
số khối88
Nhóm2
Chu kỳ5
Phân lớps
Prô ton38 p+
Nơ tron50 n0
Electrons38 e-
Animated Mô hình Bohr of Sr (Stronti)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
200 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
185 pm
Metallic Radius
191 pm
ionic radius
118 pm
Crystal Radius
132 pm
Bán kính van der Waals
249 pm
mật độ
2,64 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
5,6948672 eV/particle
ionization energy of Sr (Stronti)
Nhiệt bay hơi
144 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
9,2 kJ/mol
standard enthalpy of formation
164 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 8, 2
Mô hình Bohr: Sr (Stronti)
Electron hóa trị2
Cấu trúc Lewis: Sr (Stronti)
Cấu hình electron[Kr] 5s2
Enhanced Mô hình Bohr of Sr (Stronti)
Orbital Diagram of Sr (Stronti)
trạng thái oxy hóa1, 2
độ âm điện
0.95
Electrophilicity
0,730062406922635 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
1.650,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
1.050,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Bạc
appearance
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
Độ giãn nở nhiệt
0,0000225 1/K
molar heat capacity
26,79 J/(mol K)
Nhiệt dung
0,306 J/(g⋅K)
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
7,7 MS/m
điện trở suất
0,00000013 m Ω
Siêu dẫn
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,00000000132 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000000116 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,00000347
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm mặt (FCC)
lattice constant
6,08 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
1,5 MPa
Mô đun khối
Modul ngang
6,1 GPa
mô đun Young
Hệ số Poisson
0,28
tốc độ âm thanh
phân loại
Danh mụcKim loại kiềm thổ, Alkaline earth metals
CAS GroupIIA
IUPAC GroupIIA
Glawe Number15
Mendeleev Number8
Pettifor Number15
Geochemical Classalkaline earth metal
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
197,2 ± 0,2 a₀
C6 Dispersion Coefficient
3.175 a₀
Allotropes
Neutron cross section
1,2
Neutron Mass Absorption
0,0005
Số lượng tử1S0
space group225 (Fm_3m)

Đồng vị của Stronti

Các đồng vị bền4
Các đồng vị không bền31
Radioactive Isotopes31

73Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
72,9657 ± 0,00043 Da
số khối73
g-factor
chu kỳ bán rã
25,3 ± 1,4 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1993
parity-

73Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)63%

74Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
73,95617 ± 0,000107 Da
số khối74
g-factor
0
chu kỳ bán rã
27,6 ± 2,6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1995
parity+

74Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)%

75Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
74,949952767 ± 0,000236183 Da
số khối75
g-factor
chu kỳ bán rã
85,2 ± 2,3 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1991
parity-

75Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)5.2%

76Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
75,94176276 ± 0,000037 Da
số khối76
g-factor
0
chu kỳ bán rã
7,89 ± 0,07 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1990
parity+

76Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)3.4%

77Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
76,937945454 ± 0,0000085 Da
số khối77
g-factor
-0,1392 ± 0,0016
chu kỳ bán rã
9 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,27 ± 0,05
ngày khám phá1976
parity+

77Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.08%

78Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
77,932179979 ± 0,000008 Da
số khối78
g-factor
0
chu kỳ bán rã
156,1 ± 2,7 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

78Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

79Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
78,929704692 ± 0,000007967 Da
số khối79
g-factor
-0,316 ± 0,0026666666666667
chu kỳ bán rã
2,25 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,661 ± 0,006
ngày khám phá1972
parity-

79Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

80Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
79,924517538 ± 0,000003718 Da
số khối80
g-factor
0
chu kỳ bán rã
106,3 ± 1,5 m
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

80Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

81Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
80,923211393 ± 0,000003358 Da
số khối81
g-factor
1,086 ± 0,008
chu kỳ bán rã
22,3 ± 0,4 m
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity-

81Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

82Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
81,918399845 ± 0,000006432 Da
số khối82
g-factor
0
chu kỳ bán rã
25,35 ± 0,03 d
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1952
parity+

82Sr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

83Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
82,917554372 ± 0,000007336 Da
số khối83
g-factor
-0,237 ± 0,0002
chu kỳ bán rã
32,41 ± 0,03 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
0,708 ± 0,011
ngày khám phá1952
parity+

83Sr Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

84Sr

natural abundance
0,56 ± 0,02
relative atomic mass
83,913419118 ± 0,000001334 Da
số khối84
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1936
parity+

84Sr Decay Modes
decay modeintensity
+ (double β+ decay)%

85Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
84,912932041 ± 0,00000302 Da
số khối85
g-factor
-0,22224444444444 ± 0,00015555555555556
chu kỳ bán rã
64,846 ± 0,006 d
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,263 ± 0,014
ngày khám phá1940
parity+

85Sr Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

86Sr

natural abundance
9,86 ± 0,2
relative atomic mass
85,90926072473 ± 0,00000000563 Da
số khối86
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1931
parity+

87Sr

natural abundance
7 ± 0,2
relative atomic mass
86,90887749454 ± 0,0000000055 Da
số khối87
g-factor
-0,24292444444444 ± 0,000024444444444444
chu kỳ bán rã
Spin9/2
nuclear quadrupole moment
0,305 ± 0,002
ngày khám phá1931
parity+

88Sr

natural abundance
82,58 ± 0,35
relative atomic mass
87,905612253 ± 0,000000006 Da
số khối88
g-factor
0
chu kỳ bán rã
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1923
parity+

89Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
88,907450808 ± 0,000000098 Da
số khối89
g-factor
-0,4592 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
50,563 ± 0,025 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-0,253 ± 0,008
ngày khám phá1937
parity+

89Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

90Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
89,90772787 ± 0,000001555 Da
số khối90
g-factor
0
chu kỳ bán rã
28,91 ± 0,03 y
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1948
parity+

90Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

91Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
90,910195942 ± 0,000005853 Da
số khối91
g-factor
-0,354 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
9,65 ± 0,06 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,042 ± 0,01
ngày khám phá1943
parity+

91Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

92Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
91,911038222 ± 0,000003675 Da
số khối92
g-factor
0
chu kỳ bán rã
2,611 ± 0,017 h
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1956
parity+

92Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

93Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
92,914024314 ± 0,000008109 Da
số khối93
g-factor
-0,3172 ± 0,0008
chu kỳ bán rã
7,43 ± 0,03 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
0,24 ± 0,01
ngày khám phá1959
parity+

93Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

94Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
93,915355641 ± 0,000001785 Da
số khối94
g-factor
0
chu kỳ bán rã
75,3 ± 0,2 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1959
parity+

94Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

95Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
94,919358282 ± 0,000006237 Da
số khối95
g-factor
-1,074 ± 0,004
chu kỳ bán rã
23,9 ± 0,14 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1961
parity+

95Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

96Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
95,921719045 ± 0,000009089 Da
số khối96
g-factor
0
chu kỳ bán rã
1,059 ± 0,008 s
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

96Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

97Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
96,926375621 ± 0,000003633 Da
số khối97
g-factor
-0,996 ± 0,004
chu kỳ bán rã
432 ± 4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

97Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.02%

98Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
97,928692636 ± 0,000003463 Da
số khối98
g-factor
0
chu kỳ bán rã
653 ± 2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1971
parity+

98Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.23%

99Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
98,932883604 ± 0,000005085 Da
số khối99
g-factor
-0,174 ± 0,0033333333333333
chu kỳ bán rã
269,2 ± 1 ms
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
0,76 ± 0,04
ngày khám phá1975
parity+

99Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)0.1%

100Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
99,93578327 ± 0,000007426 Da
số khối100
g-factor
0
chu kỳ bán rã
202,1 ± 1,7 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1978
parity+

100Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)1.11%

101Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
100,940606264 ± 0,000009103 Da
số khối101
g-factor
chu kỳ bán rã
113,7 ± 1,7 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1983
parity-

101Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)2.75%

102Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
101,944004679 ± 0,000072 Da
số khối102
g-factor
0
chu kỳ bán rã
69 ± 6 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1986
parity+

102Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)5.5%

103Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
102,949243 ± 0,000215 Da
số khối103
g-factor
chu kỳ bán rã
53 ± 10 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

103Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

104Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
103,953022 ± 0,000322 Da
số khối104
g-factor
0
chu kỳ bán rã
50,6 ± 4,2 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1997
parity+

104Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

105Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
104,959001 ± 0,000537 Da
số khối105
g-factor
chu kỳ bán rã
39 ± 5 ms
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1997
parity+

105Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

106Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
105,963177 ± 0,000644 Da
số khối106
g-factor
0
chu kỳ bán rã
21 ± 8 ms
Spin0
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

106Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%

107Sr

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
106,969672 ± 0,000751 Da
số khối107
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá2010
parity+

107Sr Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
2n (2-neutron emission)%
Strontium destilled crystals.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiA. Crawford
nơi khám pháScotland
ngày khám phá1790
từ nguyên họcFrom the Scottish town, Strontian.
cách phát âmSTRON-she-em (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
370 mg/kg
Abundance in Oceans
7,9 mg/L
Abundance in Human Body
0,00046 %
Abundance in Meteor
0,00087 %
Abundance in Sun
0,000005 %
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000004 %

Nuclear Screening Constants

1s0.8089
2p3.9696
2s10.0982
3d15.2738
3p15.8324
3s15.3362
4p26.068
4s24.5556
5s31.9295