ტანტალი

ტანტალი (Ta)

chemical element with the atomic number of 73
Atomic Number73
Atomic Weight180.94788
mass number181
Group5
Period6
Blockd
პროტონი73 p+
ნეიტრონი108 n0
ელექტრონი73 e-
Animated ბორის მოდელი of Ta (ტანტალი)

Physical Property

ატომის რადიუსი
145 pm
მოლური მოცულობა
კოვალენტური რადიუსი
146 pm
Metallic Radius
134 pm
იონური რადიუსი
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Van der Waals radius
222 pm
density
16,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: ტანტალი0153045607590105120135150165180195210225240pmატომის რადიუსიკოვალენტური რადიუსიMetallic RadiusVan der Waals radius

Chemical Property

ენერგია
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7,54957 eV/particle
ionization energy of Ta (ტანტალი)
აორთქლების კუთრი სითბო
758 kJ/mol
დნობის კუთრი სითბო
24,7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
782 kJ/mol
ელექტრონი
electron shell2, 8, 18, 32, 11, 2
ბორის მოდელი: Ta (ტანტალი)
valence electron2
Lewis structure: Ta (ტანტალი)
electron configuration[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced ბორის მოდელი of Ta (ტანტალი)
Orbital Diagram of Ta (ტანტალი)
ჟანგვის რიცხვი-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
ელექტროუარყოფითობა
1.5
Electrophilicity Index
1,0716190618855992 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterSolid
gaseous state of matter
Boiling Point
5 728,15 K
Melting Point
3 290,15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
ფერი
Gray
appearancegray blue
refractive index
thermodynamic material property
Thermal Conductivity
57,5 W/(m K)
thermal expansion
0,0000063 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Specific Heat Capacity
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
electrical conductivity
7,7 MS/m
electrical resistivity
0,00000013 m Ω
ზეგამტარობა
4,47 K
magnetism
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0,0000000107 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0,000000001936 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0,0001782
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
სტრუქტურა
Crystal StructureBody Centered Cubic (BCC)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
სიმტკიცე
6,5 MPa
bulk modulus
200 GPa
shear modulus
69 GPa
Young's modulus
186 GPa
პუასონის კოეფიციენტი
0,34
speed of sound
3 400 m/s
კლასიფიცირება
CategoryTransition metals, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
20,5
Neutron Mass Absorption
0,0041
quantum number4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

Stable Isotopes1
Unstable Isotopes39
Natural Isotopes1

155Ta

mass number155
neutron number82
relative atomic mass
154,974248 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,2 ± 1,3 ms
სპინი11/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2007
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)100%

156Ta

mass number156
neutron number83
relative atomic mass
155,972087 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
106 ± 4 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1992
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

mass number157
neutron number84
relative atomic mass
156,968227445 ± 0,000161087 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,1 ± 0,4 ms
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

mass number158
neutron number85
relative atomic mass
157,966593 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
49 ± 4 ms
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

mass number159
neutron number86
relative atomic mass
158,963028046 ± 0,000021137 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,04 ± 0,09 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

mass number160
neutron number87
relative atomic mass
159,961541678 ± 0,00005831 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,7 ± 0,2 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1979
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

mass number161
neutron number88
relative atomic mass
160,958369489 ± 0,000026174 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1979
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

mass number162
neutron number89
relative atomic mass
161,957292907 ± 0,000067979 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,57 ± 0,12 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1985
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

mass number163
neutron number90
relative atomic mass
162,954337194 ± 0,00004086 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,6 ± 1,8 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1985
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

mass number164
neutron number91
relative atomic mass
163,953534 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
14,2 ± 0,3 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

mass number165
neutron number92
relative atomic mass
164,950780287 ± 0,000014571 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
31 ± 1,5 s
სპინი1/2
nuclear quadrupole moment
0
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

mass number166
neutron number93
relative atomic mass
165,950512 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
34,4 ± 0,5 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1977
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

mass number167
neutron number94
relative atomic mass
166,948093 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,33 ± 0,07 m
სპინი3/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1982
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

mass number168
neutron number95
relative atomic mass
167,948047 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2 ± 0,1 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

mass number169
neutron number96
relative atomic mass
168,946011 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
4,9 ± 0,4 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

mass number170
neutron number97
relative atomic mass
169,946175 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
6,76 ± 0,06 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

mass number171
neutron number98
relative atomic mass
170,944476 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
23,3 ± 0,3 m
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1969
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

mass number172
neutron number99
relative atomic mass
171,944895 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
36,8 ± 0,3 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1964
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

mass number173
neutron number100
relative atomic mass
172,94375 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68 ± 0,012
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
3,14 ± 0,13 h
სპინი5/2
nuclear quadrupole moment
-1,8 ± 0,2
აღმოჩენის თარიღი1960
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

mass number174
neutron number101
relative atomic mass
173,944454 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,14 ± 0,08 h
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

mass number175
neutron number102
relative atomic mass
174,943737 ± 0,00003 Da
g-factor
0,64857142857143 ± 0,014285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,5 ± 0,2 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,5 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1960
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

mass number176
neutron number103
relative atomic mass
175,944857 ± 0,000033 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,09 ± 0,05 h
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

mass number177
neutron number104
relative atomic mass
176,94448194 ± 0,000003558 Da
g-factor
0,64285714285714 ± 0,014285714285714
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
56,36 ± 0,13 h
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1948
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

mass number178
neutron number105
relative atomic mass
177,94568 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,36 ± 0,08 h
სპინი7
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

mass number179
neutron number106
relative atomic mass
178,94593905 ± 0,000001574 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0017142857142857
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
1,82 ± 0,03 y
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,04
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)100%

180Ta

mass number180
neutron number107
relative atomic mass
179,947467589 ± 0,000002219 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,154 ± 0,006 h
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1938
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

mass number181
neutron number108
relative atomic mass
180,947998528 ± 0,000001692 Da
g-factor
natural abundance
99,98799 ± 0,00032
რადიოაქტიურობაstable isotope
ნახევრად დაშლის პერიოდიNot Radioactive ☢️
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
3,17 ± 0,02
აღმოჩენის თარიღი1932
parity+

182Ta

mass number182
neutron number109
relative atomic mass
181,950154612 ± 0,000001693 Da
g-factor
1,0066666666667 ± 0,01
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
114,74 ± 0,12 d
სპინი3
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
აღმოჩენის თარიღი1938
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

183Ta

mass number183
neutron number110
relative atomic mass
182,95137538 ± 0,000001707 Da
g-factor
0,67428571428571 ± 0,0085714285714286
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,1 ± 0,1 d
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

184Ta

mass number184
neutron number111
relative atomic mass
183,954009958 ± 0,000027923 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
8,7 ± 0,1 h
სპინი5
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

185Ta

mass number185
neutron number112
relative atomic mass
184,955561317 ± 0,000015202 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
49,4 ± 1,5 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1950
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

186Ta

mass number186
neutron number113
relative atomic mass
185,958553036 ± 0,000064425 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
10,5 ± 0,3 m
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1955
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

187Ta

mass number187
neutron number114
relative atomic mass
186,960391 ± 0,00006 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,3 ± 6 m
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

188Ta

mass number188
neutron number115
relative atomic mass
187,963596 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
19,6 ± 2 s
სპინი1
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity-

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

189Ta

mass number189
neutron number116
relative atomic mass
188,96569 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი1999
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

190Ta

mass number190
neutron number117
relative atomic mass
189,969168 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
5,3 ± 0,7 s
სპინი3
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%

191Ta

mass number191
neutron number118
relative atomic mass
190,97153 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)

192Ta

mass number192
neutron number119
relative atomic mass
191,975201 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
2,2 ± 0,7 s
სპინი2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2009
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

mass number193
neutron number120
relative atomic mass
192,97766 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი7/2
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity+

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

mass number194
neutron number121
relative atomic mass
193,98161 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
რადიოაქტიურობა☢️ რადიოაქტიური ელემენტი
ნახევრად დაშლის პერიოდი
სპინი
nuclear quadrupole moment
აღმოჩენის თარიღი2012
parity

decay modeელექტრული ველის დაძაბულობა
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

ისტორია

აღმომჩენიAnders Ekeberg
location of discoverySweden
აღმოჩენის თარიღი1802
ეტიმოლოგიაFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
pronunciationTAN-te-lem (ინგლისური)

source

Abundance
Abundance in Earth's crust
natural abundance (ოკეანე)
0,000002 mg/L
natural abundance (human body)
natural abundance (მეტეოროიდი)
0,000002 %
natural abundance (მზე)
Abundance in Universe
0,000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475