Tantal

Tantal (Ta)

73. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa73
Masa atomowa180.94788
liczba masowa181
Grupa5
Okres6
Blokd
proton73 p+
neutron108 n0
elektron73 e-
Animated Model atomu Bohra of Ta (Tantal)

Właściwość Fizyczna

Promień Atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
146 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
72 pm
Crystal Radius
86 pm
promień van der Waalsa
222 pm
gęstość
16,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tantal0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmPromień AtomowyPromień WalencyjnyMetallic Radiuspromień van der Waalsa

Właściwość Chemiczna

energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,54957 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ta (Tantal)
ciepło parowania
758 kJ/mol
ciepło topnienia
24,7 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
782 kJ/mol
elektron
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 11, 2
Model atomu Bohra: Ta (Tantal)
elektron walencyjny2
Lewis structure: Ta (Tantal)
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ta (Tantal)
Orbital Diagram of Ta (Tantal)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.5
Electrophilicity Index
1,0716190618855992 eV/particle
fundamentalny stan skupienia materii
stan skupieniaCiało stałe
gaseous state of matter
Temperatura wrzenia
5 728,15 K
Temperatura topnienia
3 290,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
appearance
barwa
Szary
appearancegray blue
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
57,5 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000063 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,7 MS/m
rezystywność
0,00000013 m Ω
nadprzewodnictwo
4,47 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000107 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001936 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001782
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
struktura
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
200 GPa
moduł Kirchhoffa
69 GPa
moduł Younga
186 GPa
współczynnik Poissona
0,34
prędkość dźwięku
3 400 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
Polaryzowalność
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Przekrój czynny
20,5
Neutron Mass Absorption
0,0041
liczby kwantowe4F3/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy39
Natural Isotopes1

155Ta

liczba masowa155
liczba neutronów82
względna masa atomowa
154,974248 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 1,3 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

156Ta

liczba masowa156
liczba neutronów83
względna masa atomowa
155,972087 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
106 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

liczba masowa157
liczba neutronów84
względna masa atomowa
156,968227445 ± 0,000161087 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,1 ± 0,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

liczba masowa158
liczba neutronów85
względna masa atomowa
157,966593 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

liczba masowa159
liczba neutronów86
względna masa atomowa
158,963028046 ± 0,000021137 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,04 ± 0,09 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

liczba masowa160
liczba neutronów87
względna masa atomowa
159,961541678 ± 0,00005831 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

liczba masowa161
liczba neutronów88
względna masa atomowa
160,958369489 ± 0,000026174 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

liczba masowa162
liczba neutronów89
względna masa atomowa
161,957292907 ± 0,000067979 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,57 ± 0,12 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

liczba masowa163
liczba neutronów90
względna masa atomowa
162,954337194 ± 0,00004086 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 1,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

liczba masowa164
liczba neutronów91
względna masa atomowa
163,953534 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
14,2 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

liczba masowa165
liczba neutronów92
względna masa atomowa
164,950780287 ± 0,000014571 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
31 ± 1,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

liczba masowa166
liczba neutronów93
względna masa atomowa
165,950512 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
34,4 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

liczba masowa167
liczba neutronów94
względna masa atomowa
166,948093 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,33 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

liczba masowa168
liczba neutronów95
względna masa atomowa
167,948047 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

liczba masowa169
liczba neutronów96
względna masa atomowa
168,946011 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
4,9 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

liczba masowa170
liczba neutronów97
względna masa atomowa
169,946175 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
6,76 ± 0,06 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

liczba masowa171
liczba neutronów98
względna masa atomowa
170,944476 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
23,3 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

liczba masowa172
liczba neutronów99
względna masa atomowa
171,944895 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
36,8 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

liczba masowa173
liczba neutronów100
względna masa atomowa
172,94375 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68 ± 0,012
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
3,14 ± 0,13 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,8 ± 0,2
data odkrycia1960
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

liczba masowa174
liczba neutronów101
względna masa atomowa
173,944454 ± 0,00003 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,14 ± 0,08 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

liczba masowa175
liczba neutronów102
względna masa atomowa
174,943737 ± 0,00003 Da
g-factor
0,64857142857143 ± 0,014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,2 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,5 ± 0,3
data odkrycia1960
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

liczba masowa176
liczba neutronów103
względna masa atomowa
175,944857 ± 0,000033 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,09 ± 0,05 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

liczba masowa177
liczba neutronów104
względna masa atomowa
176,94448194 ± 0,000003558 Da
g-factor
0,64285714285714 ± 0,014285714285714
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
56,36 ± 0,13 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

liczba masowa178
liczba neutronów105
względna masa atomowa
177,94568 ± 0,000056 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,36 ± 0,08 h
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

liczba masowa179
liczba neutronów106
względna masa atomowa
178,94593905 ± 0,000001574 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0017142857142857
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
1,82 ± 0,03 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,04
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

180Ta

liczba masowa180
liczba neutronów107
względna masa atomowa
179,947467589 ± 0,000002219 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,154 ± 0,006 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

liczba masowa181
liczba neutronów108
względna masa atomowa
180,947998528 ± 0,000001692 Da
g-factor
abundancja naturalna
99,98799 ± 0,00032
radioaktywnośćizotop stabilny
czas połowicznego rozpaduNot Radioactive ☢️
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,17 ± 0,02
data odkrycia1932
parzystość+

182Ta

liczba masowa182
liczba neutronów109
względna masa atomowa
181,950154612 ± 0,000001693 Da
g-factor
1,0066666666667 ± 0,01
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
114,74 ± 0,12 d
spin3
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
data odkrycia1938
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

183Ta

liczba masowa183
liczba neutronów110
względna masa atomowa
182,95137538 ± 0,000001707 Da
g-factor
0,67428571428571 ± 0,0085714285714286
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,1 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

184Ta

liczba masowa184
liczba neutronów111
względna masa atomowa
183,954009958 ± 0,000027923 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,1 h
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

185Ta

liczba masowa185
liczba neutronów112
względna masa atomowa
184,955561317 ± 0,000015202 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
49,4 ± 1,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

186Ta

liczba masowa186
liczba neutronów113
względna masa atomowa
185,958553036 ± 0,000064425 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

187Ta

liczba masowa187
liczba neutronów114
względna masa atomowa
186,960391 ± 0,00006 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

188Ta

liczba masowa188
liczba neutronów115
względna masa atomowa
187,963596 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
19,6 ± 2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

189Ta

liczba masowa189
liczba neutronów116
względna masa atomowa
188,96569 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190Ta

liczba masowa190
liczba neutronów117
względna masa atomowa
189,969168 ± 0,000215 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,7 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

191Ta

liczba masowa191
liczba neutronów118
względna masa atomowa
190,97153 ± 0,000322 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)

192Ta

liczba masowa192
liczba neutronów119
względna masa atomowa
191,975201 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,7 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

liczba masowa193
liczba neutronów120
względna masa atomowa
192,97766 ± 0,000429 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

liczba masowa194
liczba neutronów121
względna masa atomowa
193,98161 ± 0,000537 Da
g-factor
abundancja naturalna
radioaktywność☢️ pierwiastek promieniotwórczy
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaAnders Ekeberg
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1802
etymologiaFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
wymowaTAN-te-lem (angielski)

źródło

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
abundancja naturalna (ocean)
0,000002 mg/L
abundancja naturalna (ciało ludzkie)
abundancja naturalna (meteoroid)
0,000002 %
abundancja naturalna (Słońce)
Ilość we Wszechświecie
0,000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475