Tantal

Tantal (Ta)

73. pierwiastek chemiczny
Liczba atomowa73
Masa atomowa180.94788
liczba masowa181
Grupa5
Okres6
Blokd
Protony73 p+
Neutrony108 n0
Elektrony73 e-
Animated Model atomu Bohra of Ta (Tantal)

Właściwości

właściwość fizyczna
Promień atomowy
145 pm
objętość molowa
Promień walencyjny
146 pm
Metallic Radius
134 pm
Promień jonowy
72 pm
Crystal Radius
86 pm
promień van der Waalsa
222 pm
gęstość
16,4 g/cm³
energia
proton affinity
Powinowactwo elektronowe
potencjał jonizacyjny
7,54957 eV/particle
potencjał jonizacyjny of Ta (Tantal)
ciepło parowania
758 kJ/mol
ciepło topnienia
24,7 kJ/mol
Standardowa entalpia tworzenia związku chemicznego
782 kJ/mol
Electrons
powłoka elektronowa2, 8, 18, 32, 11, 2
Model atomu Bohra: Ta (Tantal)
elektron walencyjny2
konfiguracja elektronowa[Xe] 4f14 5d3 6s2
Enhanced Model atomu Bohra of Ta (Tantal)
Orbital Diagram of Ta (Tantal)
stopień utlenienia-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
elektroujemność
1.5
Electrophilicity
1,0716190618855992 eV/particle
Phases
stan skupieniaCiało stałe
Gas Phase
Temperatura wrzenia
5 728,15 K
Temperatura topnienia
3 290,15 K
ciśnienie krytyczne
Temperatura krytyczna
punkt potrójny
Visual
barwa
Szary
appearancegray blue
współczynnik załamania
właściwość materiałowa
Przewodność cieplna
57,5 W/(m K)
Rozszerzalność cieplna
0,0000063 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Ciepło właściwe
Wykładnik adiabaty
electrical properties
typeConductor
konduktywność
7,7 MS/m
rezystywność
0,00000013 m Ω
nadprzewodnictwo
4,47 K
magnetyzm
typeparamagnetic
Podatność magnetyczna (Mass)
0,0000000107 m³/Kg
Podatność magnetyczna (Molar)
0,000000001936 m³/mol
Podatność magnetyczna (Volume)
0,0001782
magnetic ordering
temperatura Curie
temperatura Néela
Structure
Układ krystalograficznyBody Centered Cubic (BCC)
Stała sieci krystalicznej
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
właściwość mechaniczna materiału
twardość
6,5 MPa
współczynnik sprężystości objętościowej
200 GPa
moduł Kirchhoffa
69 GPa
moduł Younga
186 GPa
współczynnik Poissona
0,34
prędkość dźwięku
3 400 m/s
klasyfikowanie
KategoriaMetale przejściowe, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Przekrój czynny
20,5
Neutron Mass Absorption
0,0041
liczby kwantowe4F3/2
grupa przestrzenna229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

Stabilne izotopy1
Niestabilne izotopy39
Radioactive Isotopes39

155Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
154,974248 ± 0,000322 Da
liczba masowa155
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,2 ± 1,3 ms
spin11/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2007
parzystość-

155Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)100%

156Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
155,972087 ± 0,000322 Da
liczba masowa156
g-factor
czas połowicznego rozpadu
106 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1992
parzystość-

156Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
156,968227445 ± 0,000161087 Da
liczba masowa157
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,1 ± 0,4 ms
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

157Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

158Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
157,966593 ± 0,000215 Da
liczba masowa158
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49 ± 4 ms
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

158Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

159Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
158,963028046 ± 0,000021137 Da
liczba masowa159
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,04 ± 0,09 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

159Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
159,961541678 ± 0,00005831 Da
liczba masowa160
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,7 ± 0,2 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1979
parzystość

160Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

161Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
160,958369489 ± 0,000026174 Da
liczba masowa161
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1979
parzystość+

161Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

162Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
161,957292907 ± 0,000067979 Da
liczba masowa162
g-factor
czas połowicznego rozpadu
3,57 ± 0,12 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1985
parzystość-

162Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
162,954337194 ± 0,00004086 Da
liczba masowa163
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,6 ± 1,8 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1985
parzystość+

163Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

164Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
163,953534 ± 0,00003 Da
liczba masowa164
g-factor
czas połowicznego rozpadu
14,2 ± 0,3 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

164Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
164,950780287 ± 0,000014571 Da
liczba masowa165
g-factor
czas połowicznego rozpadu
31 ± 1,5 s
spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
data odkrycia1982
parzystość+

165Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
165,950512 ± 0,00003 Da
liczba masowa166
g-factor
czas połowicznego rozpadu
34,4 ± 0,5 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1977
parzystość

166Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
166,948093 ± 0,00003 Da
liczba masowa167
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,33 ± 0,07 m
spin3/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1982
parzystość+

167Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
167,948047 ± 0,00003 Da
liczba masowa168
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2 ± 0,1 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

168Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
168,946011 ± 0,00003 Da
liczba masowa169
g-factor
czas połowicznego rozpadu
4,9 ± 0,4 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

169Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
169,946175 ± 0,00003 Da
liczba masowa170
g-factor
czas połowicznego rozpadu
6,76 ± 0,06 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

170Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
170,944476 ± 0,00003 Da
liczba masowa171
g-factor
czas połowicznego rozpadu
23,3 ± 0,3 m
spin5/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1969
parzystość+

171Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
171,944895 ± 0,00003 Da
liczba masowa172
g-factor
czas połowicznego rozpadu
36,8 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1964
parzystość+

172Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
172,94375 ± 0,00003 Da
liczba masowa173
g-factor
0,68 ± 0,012
czas połowicznego rozpadu
3,14 ± 0,13 h
spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,8 ± 0,2
data odkrycia1960
parzystość-

173Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
173,944454 ± 0,00003 Da
liczba masowa174
g-factor
czas połowicznego rozpadu
1,14 ± 0,08 h
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1960
parzystość+

174Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
174,943737 ± 0,00003 Da
liczba masowa175
g-factor
0,64857142857143 ± 0,014285714285714
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,2 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,5 ± 0,3
data odkrycia1960
parzystość+

175Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
175,944857 ± 0,000033 Da
liczba masowa176
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,09 ± 0,05 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość

176Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
176,94448194 ± 0,000003558 Da
liczba masowa177
g-factor
0,64285714285714 ± 0,014285714285714
czas połowicznego rozpadu
56,36 ± 0,13 h
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1948
parzystość+

177Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
177,94568 ± 0,000056 Da
liczba masowa178
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,36 ± 0,08 h
spin7
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość-

178Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
178,94593905 ± 0,000001574 Da
liczba masowa179
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0017142857142857
czas połowicznego rozpadu
1,82 ± 0,03 y
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,04
data odkrycia1950
parzystość+

179Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)100%

180Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
179,947467589 ± 0,000002219 Da
liczba masowa180
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,154 ± 0,006 h
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1938
parzystość+

180Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

abundancja naturalna
99,98799 ± 0,00032
względna masa atomowa
180,947998528 ± 0,000001692 Da
liczba masowa181
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,17 ± 0,02
data odkrycia1932
parzystość+

182Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
181,950154612 ± 0,000001693 Da
liczba masowa182
g-factor
1,0066666666667 ± 0,01
czas połowicznego rozpadu
114,74 ± 0,12 d
spin3
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
data odkrycia1938
parzystość-

182Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

183Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
182,95137538 ± 0,000001707 Da
liczba masowa183
g-factor
0,67428571428571 ± 0,0085714285714286
czas połowicznego rozpadu
5,1 ± 0,1 d
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

183Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

184Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
183,954009958 ± 0,000027923 Da
liczba masowa184
g-factor
czas połowicznego rozpadu
8,7 ± 0,1 h
spin5
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość-

184Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

185Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
184,955561317 ± 0,000015202 Da
liczba masowa185
g-factor
czas połowicznego rozpadu
49,4 ± 1,5 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1950
parzystość+

185Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

186Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
185,958553036 ± 0,000064425 Da
liczba masowa186
g-factor
czas połowicznego rozpadu
10,5 ± 0,3 m
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1955
parzystość

186Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

187Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
186,960391 ± 0,00006 Da
liczba masowa187
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,3 ± 6 m
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

187Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

188Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
187,963596 ± 0,000215 Da
liczba masowa188
g-factor
czas połowicznego rozpadu
19,6 ± 2 s
spin1
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość-

188Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

189Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
188,96569 ± 0,000215 Da
liczba masowa189
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia1999
parzystość+

189Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

190Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
189,969168 ± 0,000215 Da
liczba masowa190
g-factor
czas połowicznego rozpadu
5,3 ± 0,7 s
spin3
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

190Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%

191Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
190,97153 ± 0,000322 Da
liczba masowa191
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość+

191Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%

192Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
191,975201 ± 0,000429 Da
liczba masowa192
g-factor
czas połowicznego rozpadu
2,2 ± 0,7 s
spin2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2009
parzystość

192Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

193Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
192,97766 ± 0,000429 Da
liczba masowa193
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin7/2
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość+

193Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

194Ta

abundancja naturalnaRadioactive ☢️
względna masa atomowa
193,98161 ± 0,000537 Da
liczba masowa194
g-factor
czas połowicznego rozpadu
spin
nuclear quadrupole moment
data odkrycia2012
parzystość

194Ta Decay Modes
rodzaj rozpaduintensywność
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

historia

odkrywca lub wynalazcaAnders Ekeberg
miejsce odkryciaSweden
data odkrycia1802
etymologiaFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
wymowaTAN-te-lem (angielski)

Sources

Obfitość
Ilość w skorupie Ziemi
Abundance in Oceans
0,000002 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000002 %
Abundance in Sun
Ilość we Wszechświecie
0,000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475