Tantal

Tantal (Ta)

chemický prvok s protónovým číslom 73
Protónové číslo73
Atómová hmotnosť180.94788
Nukleónové číslo181
Skupina5
Perióda6
Orbitáld
protón73 p+
Neutrón108 n0
elektrón73 e-
Animated Bohrov model atómu of Ta (Tantal)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
145 pm
Mólový objem
Covalent Radius
146 pm
Metallic Radius
134 pm
iónový polomer
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Van der Waalsov polomer
222 pm
density
16,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Tantal0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
7,54957 eV/particle
ionization energy of Ta (Tantal)
Merné skupenské teplo varu
758 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
24,7 kJ/mol
Štandardná zlučovacia entalpia
782 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 32, 11, 2
Bohrov model atómu: Ta (Tantal)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Ta (Tantal)
electron configuration[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Ta (Tantal)
Orbital Diagram of Ta (Tantal)
Oxidačné číslo-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
Elektronegativita
1.5
Electrophilicity Index
1,0716190618855992 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
5 728,15 K
Teplota topenia
3 290,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Sivá
podobagray blue
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
57,5 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000063 1/K
Molárna tepelná kapacita
25,36 J/(mol K)
Tepelná kapacita
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
7,7 MS/m
Merný elektrický odpor
0,00000013 m Ω
supravodivosť
4,47 K
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000000107 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000000001936 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,0001782
magnetic ordering
Curieho teplota
Néel temperature
štruktúra
Kryštálová sústavaCentrovaný kockový (BCC)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Materiálová tvrdosť
6,5 MPa
bulk modulus
200 GPa
shear modulus
69 GPa
Youngov modul
186 GPa
Poissonova konštanta
0,34
rýchlosť zvuku
3 400 m/s
classification
KategóriaPrechodné prvky, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
20,5
Neutron Mass Absorption
0,0041
Kvantové číslo4F3/2
Priestorová grupa229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy39
Natural Isotopes1

155Ta

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
154,974248 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,2 ± 1,3 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2007
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

156Ta

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
155,972087 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
106 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1992
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
156,968227445 ± 0,000161087 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,1 ± 0,4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
157,966593 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
158,963028046 ± 0,000021137 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,04 ± 0,09 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
159,961541678 ± 0,00005831 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,7 ± 0,2 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1979
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
160,958369489 ± 0,000026174 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
161,957292907 ± 0,000067979 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,57 ± 0,12 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
162,954337194 ± 0,00004086 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,6 ± 1,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
163,953534 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
14,2 ± 0,3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
164,950780287 ± 0,000014571 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
31 ± 1,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
165,950512 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
34,4 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1977
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
166,948093 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,33 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
167,948047 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2 ± 0,1 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
168,946011 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,9 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
169,946175 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,76 ± 0,06 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
170,944476 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
23,3 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
171,944895 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
36,8 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
172,94375 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68 ± 0,012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,14 ± 0,13 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,8 ± 0,2
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
173,944454 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,14 ± 0,08 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

Nukleónové číslo175
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
174,943737 ± 0,00003 Da
g-factor
0,64857142857143 ± 0,014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,5 ± 0,2 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,5 ± 0,3
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

Nukleónové číslo176
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
175,944857 ± 0,000033 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,09 ± 0,05 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

Nukleónové číslo177
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
176,94448194 ± 0,000003558 Da
g-factor
0,64285714285714 ± 0,014285714285714
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
56,36 ± 0,13 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

Nukleónové číslo178
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
177,94568 ± 0,000056 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,36 ± 0,08 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

Nukleónové číslo179
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
178,94593905 ± 0,000001574 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0017142857142857
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,82 ± 0,03 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,04
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

180Ta

Nukleónové číslo180
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
179,947467589 ± 0,000002219 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,154 ± 0,006 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

Nukleónové číslo181
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
180,947998528 ± 0,000001692 Da
g-factor
natural abundance
99,98799 ± 0,00032
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,17 ± 0,02
dátum objavu1932
parity+

182Ta

Nukleónové číslo182
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
181,950154612 ± 0,000001693 Da
g-factor
1,0066666666667 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
114,74 ± 0,12 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
dátum objavu1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Ta

Nukleónové číslo183
neutrónové číslo110
Relatívna atómová hmotnosť
182,95137538 ± 0,000001707 Da
g-factor
0,67428571428571 ± 0,0085714285714286
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,1 ± 0,1 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Ta

Nukleónové číslo184
neutrónové číslo111
Relatívna atómová hmotnosť
183,954009958 ± 0,000027923 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8,7 ± 0,1 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Ta

Nukleónové číslo185
neutrónové číslo112
Relatívna atómová hmotnosť
184,955561317 ± 0,000015202 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
49,4 ± 1,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

186Ta

Nukleónové číslo186
neutrónové číslo113
Relatívna atómová hmotnosť
185,958553036 ± 0,000064425 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
10,5 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1955
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

187Ta

Nukleónové číslo187
neutrónové číslo114
Relatívna atómová hmotnosť
186,960391 ± 0,00006 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,3 ± 6 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

188Ta

Nukleónové číslo188
neutrónové číslo115
Relatívna atómová hmotnosť
187,963596 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,6 ± 2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

189Ta

Nukleónové číslo189
neutrónové číslo116
Relatívna atómová hmotnosť
188,96569 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Ta

Nukleónové číslo190
neutrónové číslo117
Relatívna atómová hmotnosť
189,969168 ± 0,000215 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,3 ± 0,7 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

191Ta

Nukleónové číslo191
neutrónové číslo118
Relatívna atómová hmotnosť
190,97153 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

192Ta

Nukleónové číslo192
neutrónové číslo119
Relatívna atómová hmotnosť
191,975201 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,2 ± 0,7 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

Nukleónové číslo193
neutrónové číslo120
Relatívna atómová hmotnosť
192,97766 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

Nukleónové číslo194
neutrónové číslo121
Relatívna atómová hmotnosť
193,98161 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaAnders Ekeberg
miesto nálezuSweden
dátum objavu1802
etymológiaFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
pronunciationTAN-te-lem (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
natural abundance (Oceán)
0,000002 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,000002 %
natural abundance (Slnko)
Množstvo vo vesmíre
0,000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475