Тантал

Тантал (Ta)

chemical element with the atomic number of 73
Атомски број73
Атомска маса180.94788
Масени број181
Група5
Периода6
Блокd
протон73 p+
неутрон108 n0
електрон73 e-
Animated Боров модел атома of Ta (Тантал)

Физичко Својство

Атомски Радијус
145 pm
молска запремина
Ковалентни радијус
146 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Ван дер Валсов радијус
222 pm
густина
16,4 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Тантал0102030405060708090100110120130140150160170180190200210220230pmАтомски РадијусКовалентни РадијусMetallic RadiusВан дер Валсов радијус

Хемијско Својство

енергија
proton affinity
Афинитет према електрону
енергија јонизације
7,54957 eV/particle
енергија јонизације of Ta (Тантал)
Топлота испаравања
758 kJ/mol
топлота топљења
24,7 kJ/mol
топлотни ефекат хемијске реакције
782 kJ/mol
електрон
Elektronska ljuska2, 8, 18, 32, 11, 2
Боров модел атома: Ta (Тантал)
Валентни електрони2
Lewis structure: Ta (Тантал)
електронска конфигурација[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced Боров модел атома of Ta (Тантал)
Orbital Diagram of Ta (Тантал)
оксидациони број-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
електронегативност
1.5
Electrophilicity Index
1,0716190618855992 eV/particle
fundamental state of matter
стање материјеЧвсрто
gaseous state of matter
Температура кључања
5.728,15 K
Температура топљења
3.290,15 K
critical pressure
critical temperature
тројна тачка
appearance
боја
Сива
appearancegray blue
индекс преламања
својство материјала
Топлотна проводљивост
57,5 W/(m K)
Termička dilatacija
0,0000063 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Специфична топлота
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
електрична проводљивост
7,7 MS/m
Električna otpornost i provodnost
0,00000013 m Ω
Суперпроводност
4,47 K
магнетизам
typeparamagnetic
Magnetna susceptibilnost (Mass)
0,0000000107 m³/Kg
Magnetna susceptibilnost (Molar)
0,000000001936 m³/mol
Magnetna susceptibilnost (Volume)
0,0001782
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
структура
Кристална структураПросторноцентрична Кубична (BCC)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
тврдоћа
6,5 MPa
модул стишљивости
200 GPa
shear modulus
69 GPa
Јангов модул
186 GPa
Пуасонов однос
0,34
брзина звука
3.400 m/s
класификација
КатегоријаПрелазни метали, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

остало

Gas Basicity
polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
neutronski udarni presjek
20,5
Neutron Mass Absorption
0,0041
квантни број4F3/2
кристалографска група229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

Стабилни изотопи1
Нестабилни изотопи39
Natural Isotopes1

155Ta

Масени број155
неутронски број82
атомска тежина
154,974248 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,2 ± 1,3 ms
Спин11/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2007
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)100%

156Ta

Масени број156
неутронски број83
атомска тежина
155,972087 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
106 ± 4 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1992
parity-

начин распадаинтензитет
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

Масени број157
неутронски број84
атомска тежина
156,968227445 ± 0,000161087 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,1 ± 0,4 ms
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

Масени број158
неутронски број85
атомска тежина
157,966593 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49 ± 4 ms
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity

начин распадаинтензитет
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

Масени број159
неутронски број86
атомска тежина
158,963028046 ± 0,000021137 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,04 ± 0,09 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

Масени број160
неутронски број87
атомска тежина
159,961541678 ± 0,00005831 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,7 ± 0,2 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1979
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

Масени број161
неутронски број88
атомска тежина
160,958369489 ± 0,000026174 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1979
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

Масени број162
неутронски број89
атомска тежина
161,957292907 ± 0,000067979 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,57 ± 0,12 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1985
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

Масени број163
неутронски број90
атомска тежина
162,954337194 ± 0,00004086 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,6 ± 1,8 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1985
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

Масени број164
неутронски број91
атомска тежина
163,953534 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
14,2 ± 0,3 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

Масени број165
неутронски број92
атомска тежина
164,950780287 ± 0,000014571 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
31 ± 1,5 s
Спин1/2
nuclear quadrupole moment
0
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

Масени број166
неутронски број93
атомска тежина
165,950512 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
34,4 ± 0,5 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића1977
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

Масени број167
неутронски број94
атомска тежина
166,948093 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,33 ± 0,07 m
Спин3/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1982
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

Масени број168
неутронски број95
атомска тежина
167,948047 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2 ± 0,1 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

Масени број169
неутронски број96
атомска тежина
168,946011 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
4,9 ± 0,4 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

Масени број170
неутронски број97
атомска тежина
169,946175 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
6,76 ± 0,06 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

Масени број171
неутронски број98
атомска тежина
170,944476 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
23,3 ± 0,3 m
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1969
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

Масени број172
неутронски број99
атомска тежина
171,944895 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
36,8 ± 0,3 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1964
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

Масени број173
неутронски број100
атомска тежина
172,94375 ± 0,00003 Da
g-factor
0,68 ± 0,012
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
3,14 ± 0,13 h
Спин5/2
nuclear quadrupole moment
-1,8 ± 0,2
датум открића1960
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

Масени број174
неутронски број101
атомска тежина
173,944454 ± 0,00003 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,14 ± 0,08 h
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

Масени број175
неутронски број102
атомска тежина
174,943737 ± 0,00003 Da
g-factor
0,64857142857143 ± 0,014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,5 ± 0,2 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,5 ± 0,3
датум открића1960
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

Масени број176
неутронски број103
атомска тежина
175,944857 ± 0,000033 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,09 ± 0,05 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

Масени број177
неутронски број104
атомска тежина
176,94448194 ± 0,000003558 Da
g-factor
0,64285714285714 ± 0,014285714285714
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
56,36 ± 0,13 h
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1948
parity+

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

Масени број178
неутронски број105
атомска тежина
177,94568 ± 0,000056 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,36 ± 0,08 h
Спин7
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity-

начин распадаинтензитет
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

Масени број179
неутронски број106
атомска тежина
178,94593905 ± 0,000001574 Da
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0017142857142857
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
1,82 ± 0,03 y
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,04
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)100%

180Ta

Масени број180
неутронски број107
атомска тежина
179,947467589 ± 0,000002219 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,154 ± 0,006 h
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1938
parity+

начин распадаинтензитет
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

Масени број181
неутронски број108
атомска тежина
180,947998528 ± 0,000001692 Da
g-factor
присутност у природи
99,98799 ± 0,00032
радиоактивностстабилни изотоп
време полураспадаNot Radioactive ☢️
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
3,17 ± 0,02
датум открића1932
parity+

182Ta

Масени број182
неутронски број109
атомска тежина
181,950154612 ± 0,000001693 Da
g-factor
1,0066666666667 ± 0,01
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
114,74 ± 0,12 d
Спин3
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
датум открића1938
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

183Ta

Масени број183
неутронски број110
атомска тежина
182,95137538 ± 0,000001707 Da
g-factor
0,67428571428571 ± 0,0085714285714286
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,1 ± 0,1 d
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

184Ta

Масени број184
неутронски број111
атомска тежина
183,954009958 ± 0,000027923 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
8,7 ± 0,1 h
Спин5
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

185Ta

Масени број185
неутронски број112
атомска тежина
184,955561317 ± 0,000015202 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
49,4 ± 1,5 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1950
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

186Ta

Масени број186
неутронски број113
атомска тежина
185,958553036 ± 0,000064425 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
10,5 ± 0,3 m
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића1955
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

187Ta

Масени број187
неутронски број114
атомска тежина
186,960391 ± 0,00006 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,3 ± 6 m
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

188Ta

Масени број188
неутронски број115
атомска тежина
187,963596 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
19,6 ± 2 s
Спин1
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity-

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

189Ta

Масени број189
неутронски број116
атомска тежина
188,96569 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића1999
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

190Ta

Масени број190
неутронски број117
атомска тежина
189,969168 ± 0,000215 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
5,3 ± 0,7 s
Спин3
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%

191Ta

Масени број191
неутронски број118
атомска тежина
190,97153 ± 0,000322 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)

192Ta

Масени број192
неутронски број119
атомска тежина
191,975201 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
2,2 ± 0,7 s
Спин2
nuclear quadrupole moment
датум открића2009
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

Масени број193
неутронски број120
атомска тежина
192,97766 ± 0,000429 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин7/2
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity+

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

Масени број194
неутронски број121
атомска тежина
193,98161 ± 0,000537 Da
g-factor
присутност у природи
радиоактивност☢️ radioactive element
време полураспада
Спин
nuclear quadrupole moment
датум открића2012
parity

начин распадаинтензитет
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

историја

откриоAnders Ekeberg
место открићаSweden
датум открића1802
етимологијаFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
изговорTAN-te-lem (енглески)

извор

Заступљеност
Заступљеност у Земљиној кори
присутност у природи (океан)
0,000002 mg/L
присутност у природи (људско тело)
присутност у природи (метеороид)
0,000002 %
присутност у природи (Сунце)
Заступљеност у Космосу
0,000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475