แทนทาลัม

แทนทาลัม (Ta)

chemical element with the atomic number of 73
เลขอะตอม73
มวลอะตอม180.94788
เลขมวล181
หมู่5
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน73 p+
นิวตรอน108 n0
Electrons73 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ta (แทนทาลัม)

คุณสมบัติ

สมบัติทางกายภาพ
รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
146 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
222 pm
ความหนาแน่น
16.4 g/cm³
พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.54957 eV/particle
ionization energy of Ta (แทนทาลัม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
758 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
24.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
782 kJ/mol
Electrons
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 11, 2
แบบจำลองของบอร์: Ta (แทนทาลัม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
การจัดเรียงอิเล็กตรอน[Xe] 4f14 5d3 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ta (แทนทาลัม)
Orbital Diagram of Ta (แทนทาลัม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.5
Electrophilicity
1.0716190618855992 eV/particle
Phases
phase of matterแข็ง
Gas Phase
จุดเดือด
5,728.15 K
จุดหลอมเหลว
3,290.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
Visual
สี
สีเทา
appearancegray blue
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
57.5 W/(m K)
thermal expansion
0.0000063 1/K
molar heat capacity
25.36 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
4.47 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000107 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001936 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001782
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
Structure
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
200 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
69 GPa
Young's modulus
186 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.34
อัตราเร็วของเสียง
3,400 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
20.5
Neutron Mass Absorption
0.0041
quantum number4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Radioactive Isotopes39

155Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
154.974248 ± 0.000322 Da
เลขมวล155
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 1.3 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity-

155Ta Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

156Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
155.972087 ± 0.000322 Da
เลขมวล156
g-factor
ครึ่งชีวิต
106 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

156Ta Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
156.968227445 ± 0.000161087 Da
เลขมวล157
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.1 ± 0.4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

157Ta Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

158Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
157.966593 ± 0.000215 Da
เลขมวล158
g-factor
ครึ่งชีวิต
49 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

158Ta Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

159Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
158.963028046 ± 0.000021137 Da
เลขมวล159
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.04 ± 0.09 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

159Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
159.961541678 ± 0.00005831 Da
เลขมวล160
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.2 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

160Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

161Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
160.958369489 ± 0.000026174 Da
เลขมวล161
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

161Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

162Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
161.957292907 ± 0.000067979 Da
เลขมวล162
g-factor
ครึ่งชีวิต
3.57 ± 0.12 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

162Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
162.954337194 ± 0.00004086 Da
เลขมวล163
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 1.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

163Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

164Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
163.953534 ± 0.00003 Da
เลขมวล164
g-factor
ครึ่งชีวิต
14.2 ± 0.3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

164Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
164.950780287 ± 0.000014571 Da
เลขมวล165
g-factor
ครึ่งชีวิต
31 ± 1.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

165Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
165.950512 ± 0.00003 Da
เลขมวล166
g-factor
ครึ่งชีวิต
34.4 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity

166Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
166.948093 ± 0.00003 Da
เลขมวล167
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.33 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

167Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
167.948047 ± 0.00003 Da
เลขมวล168
g-factor
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.1 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

168Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
168.946011 ± 0.00003 Da
เลขมวล169
g-factor
ครึ่งชีวิต
4.9 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

169Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
169.946175 ± 0.00003 Da
เลขมวล170
g-factor
ครึ่งชีวิต
6.76 ± 0.06 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

170Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
170.944476 ± 0.00003 Da
เลขมวล171
g-factor
ครึ่งชีวิต
23.3 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

171Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
171.944895 ± 0.00003 Da
เลขมวล172
g-factor
ครึ่งชีวิต
36.8 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

172Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
172.94375 ± 0.00003 Da
เลขมวล173
g-factor
0.68 ± 0.012
ครึ่งชีวิต
3.14 ± 0.13 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-1.8 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

173Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
173.944454 ± 0.00003 Da
เลขมวล174
g-factor
ครึ่งชีวิต
1.14 ± 0.08 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

174Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
174.943737 ± 0.00003 Da
เลขมวล175
g-factor
0.64857142857143 ± 0.014285714285714
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.2 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

175Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
175.944857 ± 0.000033 Da
เลขมวล176
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.09 ± 0.05 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity

176Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
176.94448194 ± 0.000003558 Da
เลขมวล177
g-factor
0.64285714285714 ± 0.014285714285714
ครึ่งชีวิต
56.36 ± 0.13 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

177Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
177.94568 ± 0.000056 Da
เลขมวล178
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.36 ± 0.08 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

178Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
178.94593905 ± 0.000001574 Da
เลขมวล179
g-factor
0.65314285714286 ± 0.0017142857142857
ครึ่งชีวิต
1.82 ± 0.03 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.27 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

179Ta Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

180Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
179.947467589 ± 0.000002219 Da
เลขมวล180
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.154 ± 0.006 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

180Ta Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

natural abundance
99.98799 ± 0.00032
น้ำหนักอะตอม
180.947998528 ± 0.000001692 Da
เลขมวล181
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.17 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

182Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
181.950154612 ± 0.000001693 Da
เลขมวล182
g-factor
1.0066666666667 ± 0.01
ครึ่งชีวิต
114.74 ± 0.12 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

182Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

183Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
182.95137538 ± 0.000001707 Da
เลขมวล183
g-factor
0.67428571428571 ± 0.0085714285714286
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.1 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

183Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

184Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
183.954009958 ± 0.000027923 Da
เลขมวล184
g-factor
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.1 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

184Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

185Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
184.955561317 ± 0.000015202 Da
เลขมวล185
g-factor
ครึ่งชีวิต
49.4 ± 1.5 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

185Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

186Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
185.958553036 ± 0.000064425 Da
เลขมวล186
g-factor
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

186Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

187Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
186.960391 ± 0.00006 Da
เลขมวล187
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 6 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

187Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

188Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
187.963596 ± 0.000215 Da
เลขมวล188
g-factor
ครึ่งชีวิต
19.6 ± 2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

188Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

189Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
188.96569 ± 0.000215 Da
เลขมวล189
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

189Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

190Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
189.969168 ± 0.000215 Da
เลขมวล190
g-factor
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.7 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

190Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

191Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
190.97153 ± 0.000322 Da
เลขมวล191
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

191Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

192Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
191.975201 ± 0.000429 Da
เลขมวล192
g-factor
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.7 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

192Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

193Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
192.97766 ± 0.000429 Da
เลขมวล193
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

193Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

194Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
น้ำหนักอะตอม
193.98161 ± 0.000537 Da
เลขมวล194
g-factor
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

194Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Anders Ekeberg
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1802
ศัพทมูลวิทยาFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
pronunciationTAN-te-lem (อังกฤษ)

Sources

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
Abundance in Oceans
0.000002 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0.000002 %
Abundance in Sun
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475