แทนทาลัม

แทนทาลัม (Ta)

chemical element with the atomic number of 73
เลขอะตอม73
มวลอะตอม180.94788
เลขมวล181
หมู่5
คาบ6
บล็อกd
โปรตอน73 p+
นิวตรอน108 n0
อิเล็กตรอน73 e-
Animated แบบจำลองของบอร์ of Ta (แทนทาลัม)

สมบัติทางกายภาพ

รัศมีอะตอม
145 pm
molar volume
รัศมีโคเวเลนต์
146 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
รัศมีวานเดอร์วาลส์
222 pm
ความหนาแน่น
16.4 g/cm³
รัศมีอะตอมของธาตุ: แทนทาลัม0153045607590105120135150165180195210225240pmรัศมีอะตอมรัศมีโคเวเลนต์Metallic Radiusรัศมีวานเดอร์วาลส์

สมบัติทางเคมี

พลังงาน
proton affinity
สัมพรรคภาพอิเล็กตรอน
ionization energy
7.54957 eV/particle
ionization energy of Ta (แทนทาลัม)
ความร้อนแฝงของการกลายเป็นไอ
758 kJ/mol
ความร้อนแฝงของการหลอมเหลว
24.7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
782 kJ/mol
อิเล็กตรอน
ชั้นพลังงานของอิเล็กตรอน2, 8, 18, 32, 11, 2
แบบจำลองของบอร์: Ta (แทนทาลัม)
เวเลนซ์อิเล็กตรอน2
โครงสร้างโมเลกุลแบบลิวอิส: Ta (แทนทาลัม)
electron configuration[Xe] 4f14 5d3 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5d3 6s2
Enhanced แบบจำลองของบอร์ of Ta (แทนทาลัม)
Orbital Diagram of Ta (แทนทาลัม)
สถานะออกซิเดชัน-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
อิเล็กโตรเนกาทิวิตี
1.5
Electrophilicity Index
1.0716190618855992 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterแข็ง
gaseous state of matter
จุดเดือด
5,728.15 K
จุดหลอมเหลว
3,290.15 K
critical pressure
critical temperature
triple point
appearance
สี
สีเทา
appearancegray blue
ดรรชนีหักเห
thermodynamic material property
สภาพนำความร้อน
57.5 W/(m K)
thermal expansion
0.0000063 1/K
molar heat capacity
25.36 J/(mol K)
ความร้อนจำเพาะ
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
7.7 MS/m
สภาพต้านทานและสภาพนำไฟฟ้า
0.00000013 m Ω
สภาพนำยวดยิ่ง
4.47 K
ความเป็นแม่เหล็ก
typeparamagnetic
magnetic susceptibility (Mass)
0.0000000107 m³/Kg
magnetic susceptibility (Molar)
0.000000001936 m³/mol
magnetic susceptibility (Volume)
0.0001782
magnetic ordering
Curie temperature
Néel temperature
โครงสร้าง (แก้ความกำกวม)
โครงสร้างผลึกศูนย์กลางของลูกบาศก์ (BCC)
lattice constant
3.31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
hardness
6.5 MPa
โมดูลัสของแรงบีบอัด
200 GPa
โมดูลัสของแรงเฉือน
69 GPa
Young's modulus
186 GPa
อัตราส่วนของปัวซอง
0.34
อัตราเร็วของเสียง
3,400 m/s
การจัดกลุ่ม
ประเภทโลหะทรานซิชัน, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
20.5
Neutron Mass Absorption
0.0041
quantum number4F3/2
space group229 (Im_3m)

Isotopes of Tantalum

ไอโซโทปที่มีความเสถียร1
ไอโซโทปที่ไม่เสถียร39
Natural Isotopes1

155Ta

เลขมวล155
เลขนิวตรอน82
น้ำหนักอะตอม
154.974248 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.2 ± 1.3 ms
สปิน11/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2007
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%

156Ta

เลขมวล156
เลขนิวตรอน83
น้ำหนักอะตอม
155.972087 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
106 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1992
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

เลขมวล157
เลขนิวตรอน84
น้ำหนักอะตอม
156.968227445 ± 0.000161087 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.1 ± 0.4 ms
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

158Ta

เลขมวล158
เลขนิวตรอน85
น้ำหนักอะตอม
157.966593 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49 ± 4 ms
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

159Ta

เลขมวล159
เลขนิวตรอน86
น้ำหนักอะตอม
158.963028046 ± 0.000021137 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.04 ± 0.09 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

เลขมวล160
เลขนิวตรอน87
น้ำหนักอะตอม
159.961541678 ± 0.00005831 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.7 ± 0.2 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

161Ta

เลขมวล161
เลขนิวตรอน88
น้ำหนักอะตอม
160.958369489 ± 0.000026174 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1979
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
α (α emission)

162Ta

เลขมวล162
เลขนิวตรอน89
น้ำหนักอะตอม
161.957292907 ± 0.000067979 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.57 ± 0.12 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

เลขมวล163
เลขนิวตรอน90
น้ำหนักอะตอม
162.954337194 ± 0.00004086 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.6 ± 1.8 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1985
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

164Ta

เลขมวล164
เลขนิวตรอน91
น้ำหนักอะตอม
163.953534 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
14.2 ± 0.3 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

เลขมวล165
เลขนิวตรอน92
น้ำหนักอะตอม
164.950780287 ± 0.000014571 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
31 ± 1.5 s
สปิน1/2
nuclear quadrupole moment
0
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

เลขมวล166
เลขนิวตรอน93
น้ำหนักอะตอม
165.950512 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
34.4 ± 0.5 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1977
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

เลขมวล167
เลขนิวตรอน94
น้ำหนักอะตอม
166.948093 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.33 ± 0.07 m
สปิน3/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

เลขมวล168
เลขนิวตรอน95
น้ำหนักอะตอม
167.948047 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2 ± 0.1 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

เลขมวล169
เลขนิวตรอน96
น้ำหนักอะตอม
168.946011 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
4.9 ± 0.4 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

เลขมวล170
เลขนิวตรอน97
น้ำหนักอะตอม
169.946175 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
6.76 ± 0.06 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

เลขมวล171
เลขนิวตรอน98
น้ำหนักอะตอม
170.944476 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
23.3 ± 0.3 m
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

เลขมวล172
เลขนิวตรอน99
น้ำหนักอะตอม
171.944895 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
36.8 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1964
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

เลขมวล173
เลขนิวตรอน100
น้ำหนักอะตอม
172.94375 ± 0.00003 Da
g-factor
0.68 ± 0.012
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
3.14 ± 0.13 h
สปิน5/2
nuclear quadrupole moment
-1.8 ± 0.2
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

เลขมวล174
เลขนิวตรอน101
น้ำหนักอะตอม
173.944454 ± 0.00003 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.14 ± 0.08 h
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

เลขมวล175
เลขนิวตรอน102
น้ำหนักอะตอม
174.943737 ± 0.00003 Da
g-factor
0.64857142857143 ± 0.014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.2 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.5 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1960
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

เลขมวล176
เลขนิวตรอน103
น้ำหนักอะตอม
175.944857 ± 0.000033 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.09 ± 0.05 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

เลขมวล177
เลขนิวตรอน104
น้ำหนักอะตอม
176.94448194 ± 0.000003558 Da
g-factor
0.64285714285714 ± 0.014285714285714
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
56.36 ± 0.13 h
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1948
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

เลขมวล178
เลขนิวตรอน105
น้ำหนักอะตอม
177.94568 ± 0.000056 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.36 ± 0.08 h
สปิน7
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

เลขมวล179
เลขนิวตรอน106
น้ำหนักอะตอม
178.94593905 ± 0.000001574 Da
g-factor
0.65314285714286 ± 0.0017142857142857
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
1.82 ± 0.03 y
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.27 ± 0.04
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

180Ta

เลขมวล180
เลขนิวตรอน107
น้ำหนักอะตอม
179.947467589 ± 0.000002219 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.154 ± 0.006 h
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

เลขมวล181
เลขนิวตรอน108
น้ำหนักอะตอม
180.947998528 ± 0.000001692 Da
g-factor
natural abundance
99.98799 ± 0.00032
การสลายให้กัมมันตรังสีไอโซโทปเสถียร
ครึ่งชีวิตNot Radioactive ☢️
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
3.17 ± 0.02
ถูกค้นพบเมื่อ1932
parity+

182Ta

เลขมวล182
เลขนิวตรอน109
น้ำหนักอะตอม
181.950154612 ± 0.000001693 Da
g-factor
1.0066666666667 ± 0.01
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
114.74 ± 0.12 d
สปิน3
nuclear quadrupole moment
2.6 ± 0.3
ถูกค้นพบเมื่อ1938
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

183Ta

เลขมวล183
เลขนิวตรอน110
น้ำหนักอะตอม
182.95137538 ± 0.000001707 Da
g-factor
0.67428571428571 ± 0.0085714285714286
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.1 ± 0.1 d
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

184Ta

เลขมวล184
เลขนิวตรอน111
น้ำหนักอะตอม
183.954009958 ± 0.000027923 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
8.7 ± 0.1 h
สปิน5
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

185Ta

เลขมวล185
เลขนิวตรอน112
น้ำหนักอะตอม
184.955561317 ± 0.000015202 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
49.4 ± 1.5 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1950
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

186Ta

เลขมวล186
เลขนิวตรอน113
น้ำหนักอะตอม
185.958553036 ± 0.000064425 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
10.5 ± 0.3 m
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1955
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

187Ta

เลขมวล187
เลขนิวตรอน114
น้ำหนักอะตอม
186.960391 ± 0.00006 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.3 ± 6 m
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

188Ta

เลขมวล188
เลขนิวตรอน115
น้ำหนักอะตอม
187.963596 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
19.6 ± 2 s
สปิน1
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

189Ta

เลขมวล189
เลขนิวตรอน116
น้ำหนักอะตอม
188.96569 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

190Ta

เลขมวล190
เลขนิวตรอน117
น้ำหนักอะตอม
189.969168 ± 0.000215 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
5.3 ± 0.7 s
สปิน3
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%

191Ta

เลขมวล191
เลขนิวตรอน118
น้ำหนักอะตอม
190.97153 ± 0.000322 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity+

decay modeintensity
β (β decay)

192Ta

เลขมวล192
เลขนิวตรอน119
น้ำหนักอะตอม
191.975201 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
2.2 ± 0.7 s
สปิน2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2009
parity

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

193Ta

เลขมวล193
เลขนิวตรอน120
น้ำหนักอะตอม
192.97766 ± 0.000429 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน7/2
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

194Ta

เลขมวล194
เลขนิวตรอน121
น้ำหนักอะตอม
193.98161 ± 0.000537 Da
g-factor
natural abundance
การสลายให้กัมมันตรังสี☢️ radioactive element
ครึ่งชีวิต
สปิน
nuclear quadrupole moment
ถูกค้นพบเมื่อ2012
parity

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Tantalum single crystal and 1cm3 cube

ประวัติศาสตร์

ผู้ค้นพบ/ผู้ประดิษฐ์Anders Ekeberg
สถานที่ค้นพบSweden
ถูกค้นพบเมื่อ1802
ศัพทมูลวิทยาFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
pronunciationTAN-te-lem (อังกฤษ)

แหล่งที่มา

อนุภาค
ความอุดมสมบูรณ์ในเปลือกโลก
natural abundance (มหาสมุทร)
0.000002 mg/L
natural abundance (ร่างกายมนุษย์)
natural abundance (สะเก็ดดาว)
0.000002 %
natural abundance (ดวงอาทิตย์)
ความอุดมสมบูรณ์ในจักรวาล
0.000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475

alias

 • Ta

การแปล

 • นอร์เวย์บุคมอลtantal
 • ฝรั่งเศสtantale
 • อังกฤษtantalum
 • นอร์เวย์นีนอสก์tantal
 • สวีเดนtantal
 • เดนมาร์กtantal
 • เยอรมันTantal
 • ฮังการีtantál
 • โปแลนด์tantal
 • แอฟริกานส์tantaal
 • อัมฮาราታንታለም
 • อารากอนTantal
 • อาหรับتانتالوم
 • อาเซอร์ไบจานTantal
 • เบลารุสтантал
 • บัลแกเรียтантал
 • บังกลาট্যানটালাম
 • เบรตันTantalom
 • บอสเนียtantal
 • คาตาลันtàntal
 • คอร์ซิกาTantaliu
 • เช็กtantal
 • ชูวัชТантал
 • เวลส์Tantalwm
 • กรีกταντάλιο
 • เอสเปรันโตtantalo
 • สเปนtántalo
 • เอสโตเนียtantaal
 • บาสก์tantalo
 • เปอร์เซียتانتال
 • ฟินแลนด์tantaali
 • ฟรูลีTantali
 • ไอริชTantalam
 • กาลิเซียTántalo
 • มานซ์Tantalum
 • จีนแคะtantalum
 • ฮิบรูטנטלום
 • ฮินดีटैंटेलम
 • ฮินดีฟิจิTantalum
 • โครเอเชียtantal
 • เฮติครีโอลTantal
 • อาร์เมเนียտանտալ
 • อินเตอร์ลิงกัวtantalo
 • อินโดนีเซียtantalum
 • อีโดtantalo
 • ไอซ์แลนด์tantal
 • อิตาลีtantalio
 • ญี่ปุ่นタンタル
 • โลชบันjinmrtantalu
 • ชวาTantalum
 • จอร์เจียტანტალი
 • คาซัคТантал
 • กันนาดาಟಾಂಟಲಮ್
 • เกาหลี탄탈럼
 • เคิร์ดTantal
 • โกมิТантал
 • ละตินtantalum
 • ลักเซมเบิร์กTantal
 • ลิกูเรียTantalio
 • ลิทัวเนียtantalas
 • ลัตเวียtantals
 • มาลายาลัมടാന്റാലം
 • มราฐีटांटालम
 • มารีตะวันตกТантал
 • มาเลย์Tantalum
 • nahNelnextictepoztli
 • ดัตช์tantaal
 • อ็อกซิตันTantal
 • ลาฮ์นดาٹینٹالم
 • โปรตุเกสtântalo
 • เคชวาTantalyu
 • โรมาเนียtantal
 • รัสเซียтантал
 • ซิซิลีtantaliu
 • เซอร์โบ-โครเอเชียTantalijum
 • สโลวักtantal
 • สโลวีเนียtantal
 • แอลเบเนียTantali
 • เซอร์เบียтантал
 • ฟรีเซียนซัทเธอร์แลนด์Tantal
 • สวาฮีลีTantali
 • ทมิฬடாண்ட்டலம்
 • ตุรกีtantal
 • อุยกูร์تانتال
 • ยูเครนтантал
 • อูรดูtantalum
 • เวปส์Tantal
 • เวียดนามtantali
 • วาเรย์Tantalyo
 • คัลมืยค์Тантал
 • ยิดดิชטאנטאלום
 • โยรูบาTantalum
 • จีน
 • เซบูTantalyo
 • มาซิโดเนียтантал
 • เคิร์ดตอนกลางتانتالۆم
 • โอดิยาଟାଣ୍ଟାଲମ
 • คุชราตટેન્ટેલમ
 • ปัญจาบਟੈਂਟਲਮ
 • พีดมอนต์Tantali
 • โซมาลีTantalum
 • เอียร์ซยาТантал
 • กวางตุ้ง
 • เบลารุส (ทาราซเคียวิซาออร์โธกราฟี)Танталь
 • จีน (จีน)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ไต้หวัน)
 • จีน (เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • อาโรมาเนียTantalu
 • อุซเบกTantal
 • มอลตาtantalu
 • ลิมเบิร์กTantalum
 • ลอมบาร์ดTantalio
 • เกลิกสกอตTantalum
 • สันสกฤตटाण्टलम
 • cdoTantalum
 • เตลูกูటేంటలం
 • คีร์กีซТантал
 • มองโกเลียтантал
 • จีนมินหนานTantalum
 • โภชปุรีटैंटलम
 • โปรตุเกส (บราซิล)tântalo
 • จีนคลาสสิก
 • ทาจิกтантал
 • ทิเบตཊན་ཊ་ལམ།
 • ตากาล็อกTantalo
 • oloTantal
 • kbpTantalɩ
 • ลิงกัวฟรังกาโนวาtantalo
 • อัสตูเรียสtantaliu
 • ฟริเซียนเหนือTantaal
 • ตาตาร์Тантал
 • เนปาลटाण्टलम
 • จีนอู๋
 • ซาร์เดญาTantàliu
 • พม่าတန္တလမ်
 • โคตาวาTantel
 • อาหรับโมร็อกโกطانطال
 • อาหรับพื้นเมืองอียิปต์تانتالوم
 • พัชโตتانتاليوم
 • คอร์นิชTantalom
 • บาหลีTantalum
 • บิกอลTantalo
 • มาลากาซีTantala (metaly)
 • ซูลูUmThulumbi