Tantali, Tantan

Tantali, Tantan (Ta)

nguyên tố hóa học của nguyên tử số 73, một kim loại màu xám bạc cứng của chuỗi kim loại chuyển tiếp.
Số nguyên tử73
Nguyên tử khối180.94788
số khối181
Nhóm5
Chu kỳ6
Phân lớpd
Prô ton73 p+
Nơ tron108 n0
Electrons73 e-
Animated Mô hình Bohr of Ta (Tantali, Tantan)

Các tính chất

bán kính nguyên tử
145 pm
Thể tích mol
Bán kính liên kết cộng hóa trị
146 pm
Metallic Radius
134 pm
ionic radius
72 pm
Crystal Radius
86 pm
Bán kính van der Waals
222 pm
mật độ
16,4 g/cm³
năng lượng
proton affinity
Ái lực điện tử
ionization energy
7,54957 eV/particle
ionization energy of Ta (Tantali, Tantan)
Nhiệt bay hơi
758 kJ/mol
nhiệt nóng chảy
24,7 kJ/mol
standard enthalpy of formation
782 kJ/mol
Electrons
Vỏ điện tử2, 8, 18, 32, 11, 2
Mô hình Bohr: Ta (Tantali, Tantan)
Electron hóa trị2
Cấu hình electron[Xe] 4f14 5d3 6s2
Enhanced Mô hình Bohr of Ta (Tantali, Tantan)
Orbital Diagram of Ta (Tantali, Tantan)
trạng thái oxy hóa-3, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5
độ âm điện
1.5
Electrophilicity
1,0716190618855992 eV/particle
Phases
trạng thái vật chấtRắn
Gas Phase
Nhiệt độ sôi
5.728,15 K
Nhiệt độ nóng chảy
3.290,15 K
critical pressure
critical temperature
điểm ba trạng thái
Visual
màu sắc
Xám
appearancegray blue
chiết suất
thermodynamic material property
Độ dẫn nhiệt
57,5 W/(m K)
Độ giãn nở nhiệt
0,0000063 1/K
molar heat capacity
25,36 J/(mol K)
Nhiệt dung
heat capacity ratio
electrical properties
typeConductor
dẫn điện
7,7 MS/m
điện trở suất
0,00000013 m Ω
Siêu dẫn
4,47 K
từ học
typeparamagnetic
Độ cảm từ (Mass)
0,0000000107 m³/Kg
Độ cảm từ (Molar)
0,000000001936 m³/mol
Độ cảm từ (Volume)
0,0001782
magnetic ordering
Nhiệt độ Curie
Nhiệt độ Néel
Structure
Cấu trúc tinh thểLập phương tâm khối (BCC)
lattice constant
3,31 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, π/2
mechanical property
Độ cứng
6,5 MPa
Mô đun khối
200 GPa
Modul ngang
69 GPa
mô đun Young
186 GPa
Hệ số Poisson
0,34
tốc độ âm thanh
3.400 m/s
phân loại
Danh mụcKim loại chuyển tiếp, Transition metals
CAS GroupVA
IUPAC GroupVB
Glawe Number52
Mendeleev Number49
Pettifor Number53
Geochemical Classhigh field strength
Goldschmidt classificationlitophile
other
Gas Basicity
Dipole Polarizability
74 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
Allotropes
Neutron cross section
20,5
Neutron Mass Absorption
0,0041
Số lượng tử4F3/2
space group229 (Im_3m)

Đồng vị của Tantali

Các đồng vị bền1
Các đồng vị không bền39
Radioactive Isotopes39

155Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
154,974248 ± 0,000322 Da
số khối155
g-factor
chu kỳ bán rã
3,2 ± 1,3 ms
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2007
parity-

155Ta Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)100%

156Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
155,972087 ± 0,000322 Da
số khối156
g-factor
chu kỳ bán rã
106 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1992
parity-

156Ta Decay Modes
decay modeintensity
p (proton emission)71%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)29%

157Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
156,968227445 ± 0,000161087 Da
số khối157
g-factor
chu kỳ bán rã
10,1 ± 0,4 ms
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

157Ta Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)96.6%
p (proton emission)3.4%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

158Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
157,966593 ± 0,000215 Da
số khối158
g-factor
chu kỳ bán rã
49 ± 4 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity

158Ta Decay Modes
decay modeintensity
α (α emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%

159Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
158,963028046 ± 0,000021137 Da
số khối159
g-factor
chu kỳ bán rã
1,04 ± 0,09 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

159Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)66%
α (α emission)34%

160Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
159,961541678 ± 0,00005831 Da
số khối160
g-factor
chu kỳ bán rã
1,7 ± 0,2 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1979
parity

160Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

161Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
160,958369489 ± 0,000026174 Da
số khối161
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1979
parity+

161Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)%
α (α emission)%

162Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
161,957292907 ± 0,000067979 Da
số khối162
g-factor
chu kỳ bán rã
3,57 ± 0,12 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1985
parity-

162Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.926%
α (α emission)0.074%

163Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
162,954337194 ± 0,00004086 Da
số khối163
g-factor
chu kỳ bán rã
10,6 ± 1,8 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1985
parity+

163Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)%

164Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
163,953534 ± 0,00003 Da
số khối164
g-factor
chu kỳ bán rã
14,2 ± 0,3 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

164Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

165Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
164,950780287 ± 0,000014571 Da
số khối165
g-factor
chu kỳ bán rã
31 ± 1,5 s
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
ngày khám phá1982
parity+

165Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

166Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
165,950512 ± 0,00003 Da
số khối166
g-factor
chu kỳ bán rã
34,4 ± 0,5 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1977
parity

166Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

167Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
166,948093 ± 0,00003 Da
số khối167
g-factor
chu kỳ bán rã
1,33 ± 0,07 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1982
parity+

167Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

168Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
167,948047 ± 0,00003 Da
số khối168
g-factor
chu kỳ bán rã
2 ± 0,1 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

168Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

169Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
168,946011 ± 0,00003 Da
số khối169
g-factor
chu kỳ bán rã
4,9 ± 0,4 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

169Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

170Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
169,946175 ± 0,00003 Da
số khối170
g-factor
chu kỳ bán rã
6,76 ± 0,06 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

170Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

171Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
170,944476 ± 0,00003 Da
số khối171
g-factor
chu kỳ bán rã
23,3 ± 0,3 m
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1969
parity+

171Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

172Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
171,944895 ± 0,00003 Da
số khối172
g-factor
chu kỳ bán rã
36,8 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1964
parity+

172Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

173Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
172,94375 ± 0,00003 Da
số khối173
g-factor
0,68 ± 0,012
chu kỳ bán rã
3,14 ± 0,13 h
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
-1,8 ± 0,2
ngày khám phá1960
parity-

173Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

174Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
173,944454 ± 0,00003 Da
số khối174
g-factor
chu kỳ bán rã
1,14 ± 0,08 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1960
parity+

174Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

175Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
174,943737 ± 0,00003 Da
số khối175
g-factor
0,64857142857143 ± 0,014285714285714
chu kỳ bán rã
10,5 ± 0,2 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,5 ± 0,3
ngày khám phá1960
parity+

175Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

176Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
175,944857 ± 0,000033 Da
số khối176
g-factor
chu kỳ bán rã
8,09 ± 0,05 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity

176Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

177Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
176,94448194 ± 0,000003558 Da
số khối177
g-factor
0,64285714285714 ± 0,014285714285714
chu kỳ bán rã
56,36 ± 0,13 h
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1948
parity+

177Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

178Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
177,94568 ± 0,000056 Da
số khối178
g-factor
chu kỳ bán rã
2,36 ± 0,08 h
Spin7
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity-

178Ta Decay Modes
decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

179Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
178,94593905 ± 0,000001574 Da
số khối179
g-factor
0,65314285714286 ± 0,0017142857142857
chu kỳ bán rã
1,82 ± 0,03 y
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,27 ± 0,04
ngày khám phá1950
parity+

179Ta Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

180Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
179,947467589 ± 0,000002219 Da
số khối180
g-factor
chu kỳ bán rã
8,154 ± 0,006 h
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1938
parity+

180Ta Decay Modes
decay modeintensity
ϵ (electron capture)85%
β (β decay)15%

181Ta

natural abundance
99,98799 ± 0,00032
relative atomic mass
180,947998528 ± 0,000001692 Da
số khối181
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
3,17 ± 0,02
ngày khám phá1932
parity+

182Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
181,950154612 ± 0,000001693 Da
số khối182
g-factor
1,0066666666667 ± 0,01
chu kỳ bán rã
114,74 ± 0,12 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
2,6 ± 0,3
ngày khám phá1938
parity-

182Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

183Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
182,95137538 ± 0,000001707 Da
số khối183
g-factor
0,67428571428571 ± 0,0085714285714286
chu kỳ bán rã
5,1 ± 0,1 d
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

183Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

184Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
183,954009958 ± 0,000027923 Da
số khối184
g-factor
chu kỳ bán rã
8,7 ± 0,1 h
Spin5
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity-

184Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

185Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
184,955561317 ± 0,000015202 Da
số khối185
g-factor
chu kỳ bán rã
49,4 ± 1,5 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1950
parity+

185Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

186Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
185,958553036 ± 0,000064425 Da
số khối186
g-factor
chu kỳ bán rã
10,5 ± 0,3 m
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1955
parity

186Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

187Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
186,960391 ± 0,00006 Da
số khối187
g-factor
chu kỳ bán rã
2,3 ± 6 m
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

187Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

188Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
187,963596 ± 0,000215 Da
số khối188
g-factor
chu kỳ bán rã
19,6 ± 2 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity-

188Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

189Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
188,96569 ± 0,000215 Da
số khối189
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá1999
parity+

189Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

190Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
189,969168 ± 0,000215 Da
số khối190
g-factor
chu kỳ bán rã
5,3 ± 0,7 s
Spin3
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity

190Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%

191Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
190,97153 ± 0,000322 Da
số khối191
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity+

191Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%

192Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
191,975201 ± 0,000429 Da
số khối192
g-factor
chu kỳ bán rã
2,2 ± 0,7 s
Spin2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2009
parity

192Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)%

193Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
192,97766 ± 0,000429 Da
số khối193
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity+

193Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%

194Ta

natural abundanceRadioactive ☢️
relative atomic mass
193,98161 ± 0,000537 Da
số khối194
g-factor
chu kỳ bán rã
Spin
nuclear quadrupole moment
ngày khám phá2012
parity

194Ta Decay Modes
decay modeintensity
β (β decay)%
β n (β-delayed neutron emission)%
Tantalum single crystal and 1cm3 cube.jpg

lịch sử

được phát hiện bởiAnders Ekeberg
nơi khám pháSweden
ngày khám phá1802
từ nguyên họcFrom king Tantalus of Greek mythology, father of Niobe.
cách phát âmTAN-te-lem (Tiếng Anh)

Sources

Hàm lượng
Hàm lượng trong vỏ trái đất
Abundance in Oceans
0,000002 mg/L
Abundance in Human Body
Abundance in Meteor
0,000002 %
Abundance in Sun
Hàm lượng trong vũ trụ
0,000000008 %

Nuclear Screening Constants

1s1.4163
2p4.4136
2s19.0702
3d13.5589
3p21.1996
3s21.9085
4d36.676
4f39.5296
4p34.2652
4s33.2412
5d56.632
5p52.5265
5s50.3065
6s63.475