Terbium

Terbium (Tb)

chemický prvok s protónovým číslom 65
Protónové číslo65
Atómová hmotnosť158.92535
Nukleónové číslo159
Skupina
Perióda6
Orbitálf
protón65 p+
Neutrón94 n0
elektrón65 e-
Animated Bohrov model atómu of Tb (Terbium)

Fyzikálna Vlastnosť

Atómový Polomer
175 pm
Mólový objem
Covalent Radius
168 pm
Metallic Radius
iónový polomer
92,3 pm
Crystal Radius
106,3 pm
Van der Waalsov polomer
233 pm
density
8,23 g/cm³
Atomic Radii Of The Elements: Terbium020406080100120140160180200220240pmAtómový PolomerCovalent RadiusMetallic RadiusVan der Waalsov polomer

Chemické Vlastnosti Látok

energia
proton affinity
electron affinity
ionization energy
ionization energy of Tb (Terbium)
Merné skupenské teplo varu
389 kJ/mol
merné skupenské teplo topenia
Štandardná zlučovacia entalpia
388,7 kJ/mol
elektrón
Elektrónový obal2, 8, 18, 27, 8, 2
Bohrov model atómu: Tb (Terbium)
Valenčný elektrón2
Lewis structure: Tb (Terbium)
electron configuration[Xe] 4f9 6s2
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f9 6s2
Enhanced Bohrov model atómu of Tb (Terbium)
Orbital Diagram of Tb (Terbium)
Oxidačné číslo0, 1, 2, 3, 4
Elektronegativita
Electrophilicity Index
1,3142725121307568 eV/particle
fundamental state of matter
phase of matterTuhé látky
gaseous state of matter
Teplota varu
3 503,15 K
Teplota topenia
1 632,15 K
critical pressure
critical temperature
Trojný bod
podoba
farba
Strieborná
podobasilvery white
Index lomu
thermodynamic material property
Tepelná vodivosť
11,1 W/(m K)
Tepelná rozťažnosť
0,0000103 1/K
Molárna tepelná kapacita
28,91 J/(mol K)
Tepelná kapacita
0,182 J/(g⋅K)
Poissonova konštanta (termodynamika)
electrical properties
typeConductor
Merná vodivosť
0,83 MS/m
Merný elektrický odpor
0,0000012 m Ω
supravodivosť
Magnetizmus
typeparamagnetic
Magnetická susceptibilita (Mass)
0,0000136 m³/Kg
Magnetická susceptibilita (Molar)
0,000002161385 m³/mol
Magnetická susceptibilita (Volume)
0,1117784
magnetic ordering
Curieho teplota
222 K
Néel temperature
230 K
štruktúra
Kryštálová sústavaJednoduchý šesťuholníkový (HEX)
lattice constant
3,6 Å
Lattice Anglesπ/2, π/2, 2 π/3
mechanical property
Materiálová tvrdosť
bulk modulus
38,7 GPa
shear modulus
22 GPa
Youngov modul
56 GPa
Poissonova konštanta
0,26
rýchlosť zvuku
2 620 m/s
classification
KategóriaLantanoidy, Lanthanides
CAS Group
IUPAC Group
Glawe Number25
Mendeleev Number29
Pettifor Number26
Geochemical Classrare earth & related
Goldschmidt classificationlitophile

other

Gas Basicity
polarizability
170 ± 20 a₀
C6 Dispersion Coefficient
allotrope
Neutron cross section
23
Neutron Mass Absorption
0,009
Kvantové číslo6H15/2
Priestorová grupa194 (P63/mmc)

Isotopes of Terbium

Stabilné izotopy1
Nestabilné izotopy39
Natural Isotopes1

135Tb

Nukleónové číslo135
neutrónové číslo70
Relatívna atómová hmotnosť
134,964516 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,01 ± 0,28 ms
Spin7/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2004
parity-

decay modeintensity
p (proton emission)100%
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

136Tb

Nukleónové číslo136
neutrónové číslo71
Relatívna atómová hmotnosť
135,96146 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)

137Tb

Nukleónové číslo137
neutrónové číslo72
Relatívna atómová hmotnosť
136,95602 ± 0,00043 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu
parity+

decay modeintensity
p (proton emission)
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)

138Tb

Nukleónové číslo138
neutrónové číslo73
Relatívna atómová hmotnosť
137,953193 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1993
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)
β+ p (β+-delayed proton emission)
p (proton emission)0%

139Tb

Nukleónové číslo139
neutrónové číslo74
Relatívna atómová hmotnosť
138,94833 ± 0,00032 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,6 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β+ p (β+-delayed proton emission)

140Tb

Nukleónové číslo140
neutrónové číslo75
Relatívna atómová hmotnosť
139,945805048 ± 0,000859359 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,29 ± 0,15 s
Spin7
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
ϵ (electron capture)3%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.26%

141Tb

Nukleónové číslo141
neutrónové číslo76
Relatívna atómová hmotnosť
140,941448 ± 0,000113 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,5 ± 0,2 s
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1986
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

142Tb

Nukleónové číslo142
neutrónové číslo77
Relatívna atómová hmotnosť
141,939280858 ± 0,000752079 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
597 ± 17 ms
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1991
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
e+ (positron emission)96.8%
ϵ (electron capture)3.2%
β+ p (β+-delayed proton emission)0.0022%

143Tb

Nukleónové číslo143
neutrónové číslo78
Relatívna atómová hmotnosť
142,935137332 ± 0,000055 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
12 ± 1 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1985
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

144Tb

Nukleónové číslo144
neutrónové číslo79
Relatívna atómová hmotnosť
143,933045 ± 0,00003 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1982
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

145Tb

Nukleónové číslo145
neutrónové číslo80
Relatívna atómová hmotnosť
144,928717001 ± 0,000119051 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
30,9 ± 0,6 s
Spin11/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1981
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

146Tb

Nukleónové číslo146
neutrónové číslo81
Relatívna atómová hmotnosť
145,927252739 ± 0,000048159 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
8 ± 4 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1974
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

147Tb

Nukleónové číslo147
neutrónové číslo82
Relatívna atómová hmotnosť
146,92405462 ± 0,000008691 Da
g-factor
3,42 ± 0,1
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,64 ± 0,03 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1969
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

148Tb

Nukleónové číslo148
neutrónové číslo83
Relatívna atómová hmotnosť
147,924275476 ± 0,000013379 Da
g-factor
-0,88 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
60 ± 1 m
Spin2
nuclear quadrupole moment
-0,3 ± 0,2
dátum objavu1960
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

149Tb

Nukleónové číslo149
neutrónové číslo84
Relatívna atómová hmotnosť
148,923253792 ± 0,000003895 Da
g-factor
2,72 ± 0,04
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
4,118 ± 0,025 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1950
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.3%
α (α emission)16.7%

150Tb

Nukleónové číslo150
neutrónové číslo85
Relatívna atómová hmotnosť
149,923664799 ± 0,000007912 Da
g-factor
-0,45 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3,48 ± 0,16 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1959
parity

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

151Tb

Nukleónové číslo151
neutrónové číslo86
Relatívna atómová hmotnosť
150,92310897 ± 0,000004395 Da
g-factor
1,852 ± 0,012
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,609 ± 0,001 h
Spin1/2
nuclear quadrupole moment
0
dátum objavu1953
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)99.9905%
α (α emission)0.0095%

152Tb

Nukleónové číslo152
neutrónové číslo87
Relatívna atómová hmotnosť
151,924081855 ± 0,000042955 Da
g-factor
-0,29 ± 0,01
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
17,5 ± 0,1 h
Spin2
nuclear quadrupole moment
0,34 ± 0,13
dátum objavu1959
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
α (α emission)

153Tb

Nukleónové číslo153
neutrónové číslo88
Relatívna atómová hmotnosť
152,923441694 ± 0,000004237 Da
g-factor
1,388 ± 0,008
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,34 ± 0,01 d
Spin5/2
nuclear quadrupole moment
1,08 ± 0,14
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%

154Tb

Nukleónové číslo154
neutrónové číslo89
Relatívna atómová hmotnosť
153,924683681 ± 0,000048641 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,994 ± 0,039 h
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1972
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

155Tb

Nukleónové číslo155
neutrónové číslo90
Relatívna atómová hmotnosť
154,923509511 ± 0,000010552 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,32 ± 0,06 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,41 ± 0,06
dátum objavu1957
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

156Tb

Nukleónové číslo156
neutrónové číslo91
Relatívna atómová hmotnosť
155,924754209 ± 0,000004044 Da
g-factor
0,56666666666667 ± 0,066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,35 ± 0,1 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
2,3 ± 0,8
dátum objavu1950
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)100%
β (β decay)

157Tb

Nukleónové číslo157
neutrónové číslo92
Relatívna atómová hmotnosť
156,924031888 ± 0,000001092 Da
g-factor
1,3533333333333 ± 0,013333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
71 ± 7 y
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,4 ± 0,08
dátum objavu1960
parity+

decay modeintensity
ϵ (electron capture)100%

158Tb

Nukleónové číslo158
neutrónové číslo93
Relatívna atómová hmotnosť
157,925419942 ± 0,00000136 Da
g-factor
0,58433333333333 ± 0,0023333333333333
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
180 ± 11 y
Spin3
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1957
parity-

decay modeintensity
β+ (β+ decay; β+ = ϵ + e+)83.4%
β (β decay)16.6%

159Tb

Nukleónové číslo159
neutrónové číslo94
Relatívna atómová hmotnosť
158,925353707 ± 0,000001184 Da
g-factor
1,3393333333333 ± 0,0026666666666667
natural abundance
100
rádioaktívny rozpadstable isotope
Polčas premenyNot Radioactive ☢️
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,432 ± 0,008
dátum objavu1933
parity+

160Tb

Nukleónové číslo160
neutrónové číslo95
Relatívna atómová hmotnosť
159,927174553 ± 0,000001191 Da
g-factor
0,566 ± 0,0026666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
72,3 ± 0,2 d
Spin3
nuclear quadrupole moment
3,85 ± 0,05
dátum objavu1943
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

161Tb

Nukleónové číslo161
neutrónové číslo96
Relatívna atómová hmotnosť
160,927576806 ± 0,000001308 Da
g-factor
1,4666666666667 ± 0,066666666666667
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
6,948 ± 0,005 d
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
1,3 ± 0,6
dátum objavu1949
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

162Tb

Nukleónové číslo162
neutrónové číslo97
Relatívna atómová hmotnosť
161,9292754 ± 0,0000022 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
7,6 ± 0,15 m
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1965
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

163Tb

Nukleónové číslo163
neutrónové číslo98
Relatívna atómová hmotnosť
162,930653609 ± 0,000004358 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
19,5 ± 0,3 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1966
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

164Tb

Nukleónové číslo164
neutrónové číslo99
Relatívna atómová hmotnosť
163,933327561 ± 0,000002 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
3 ± 0,1 m
Spin5
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1968
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

165Tb

Nukleónové číslo165
neutrónové číslo100
Relatívna atómová hmotnosť
164,934955198 ± 0,000001654 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
2,11 ± 0,1 m
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1983
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

166Tb

Nukleónové číslo166
neutrónové číslo101
Relatívna atómová hmotnosť
165,937939727 ± 0,00000157 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
27,1 ± 1,5 s
Spin1
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1996
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

167Tb

Nukleónové číslo167
neutrónové číslo102
Relatívna atómová hmotnosť
166,940007046 ± 0,000002071 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
18,9 ± 1,6 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%

168Tb

Nukleónové číslo168
neutrónové číslo103
Relatívna atómová hmotnosť
167,943337074 ± 0,0000045 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
9,4 ± 0,4 s
Spin4
nuclear quadrupole moment
dátum objavu1999
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%

169Tb

Nukleónové číslo169
neutrónové číslo104
Relatívna atómová hmotnosť
168,945807 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
5,13 ± 0,32 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

170Tb

Nukleónové číslo170
neutrónové číslo105
Relatívna atómová hmotnosť
169,949855 ± 0,000322 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
960 ± 78 ms
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity-

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

171Tb

Nukleónové číslo171
neutrónové číslo106
Relatívna atómová hmotnosť
170,953011 ± 0,000429 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
1,23 ± 0,1 s
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

172Tb

Nukleónové číslo172
neutrónové číslo107
Relatívna atómová hmotnosť
171,957391 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
760 ± 190 ms
Spin6
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2012
parity+

decay modeintensity
β (β decay)100%
β n (β-delayed neutron emission)

173Tb

Nukleónové číslo173
neutrónové číslo108
Relatívna atómová hmotnosť
172,960805 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin3/2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity+

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)

174Tb

Nukleónové číslo174
neutrónové číslo109
Relatívna atómová hmotnosť
173,965679 ± 0,000537 Da
g-factor
natural abundance
rádioaktívny rozpad☢️ radioactive element
Polčas premeny
Spin2
nuclear quadrupole moment
dátum objavu2018
parity-

decay modeintensity
β (β decay)
β n (β-delayed neutron emission)
Terbium element

dejiny

objaviteľ alebo vynálezcaCarl Mosander
miesto nálezuSweden
dátum objavu1843
etymológiaNamed after Ytterby, a village in Sweden.
pronunciationTUR-bi-em (angličtina)

zdroj

Množstvo
Množstvo v zemskej kôre
1,2 mg/kg
natural abundance (Oceán)
0,00000014 mg/L
natural abundance (Ľudské telo)
natural abundance (Meteoroid)
0,0000039 %
natural abundance (Slnko)
0,00000001 %
Množstvo vo vesmíre
0,00000005 %

Nuclear Screening Constants

1s1.2739
2p4.3076
2s17.0278
3d13.7015
3p19.9853
3s20.4485
4d34.69
4f39.1352
4p31.6012
4s30.98
5p48.039
5s45.8295
6s56.6996